Sukulaisuus

Uskovat yhtä perhettä, siis sukulaisia keskenään. Tämä on hengellistä sukulaisuutta yli kaikkien rajojen.

Jos ajattelemme tarkemmin, tämä on enemmän kuin sukulaisuus verisukulaisten kanssa, isien, äitien, sisarien, veljien, serkkujen, mummojen, vaarien. Nämä sukulaisuudet kuuluvat tähän aikaan ja katoavaisuuteen. Hengellinen sukulaisuus on iankaikkista sukulaisuutta.

Jumalan valtaamat ihmiset ovat todellisuudessa enemmän sukulaisia toisilleen kuin moni sisar tai veli.

Hengellinen yhteenkuuluvuus ylittää kaikki kansalliset raja-aidat, kielimuurit, se on kansainvälistä.

Raamatusta luemme. Gal. 3: 28. KR 33/38.

”Ei ole tässä juutalaista, eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. ”

Voidaan lisätä, tässä ei ole suomalaista eikä ruotsalaista, ei ole venäläistä eikä saksalaista, tässä ei ole englantilaista eikä italialaista. Pelastuksessa Jeesuksessa Kristuksessa meidät nostetaan valtakunnanrajojen yläpuolelle. Opimme tunnistamaan veljemme ja sisaremme, vaikka olisivat kansan parissa, joita luonnollisen ihmisen olisi vaikea rakastaa. Me rakastamme veljiä ja sisaria.

Meidän kristyiksi tunnustautuvien, tulee antautua Kristuksen rakkauden valtaamiksi, niin että tämä Jeesuksen rakkaus auttaa meitä näkemään tänä kireänä ja ahneena aikana lähimmäisemme Vapahtajan silmin. Jos näin ei tapahdu, me sorrumme auttamattomasti, siinä vihan ja pahuuden mustassa virrassa, missä vesi nousee päivä päivältä yhä enemmän ja enemmän.

Myös hengellinen sukulaisuus kohottaa meidät yli yhteiskunnallisten arvoasteikkojen yläpuolelle.

Tässä ei ole työläistä, ei työtöntä, orjaa eikä vapaata, ei työnantajaa, ei herraa eikä köyhää, ei rikasta, ei oppinutta, eikä oppimatonta.

Maantieteelliset etäisyydet voivat olla esteenä ettemme kohtaa toisiamme mutta on paikka missä voimme kohdata toisemme päivittäin, se kohtaamispaikka on armoistuimen luona. Vaikka tiet ulospäin olisi suljettu, tie ylöspäin on avoinna.

Oletko koskaan laittanut merkille erästä seikkaa, jos toisilleen entuudestaan vieras uskova tapaa, toisen uskovan, on kuin he olisivat tunteneet aina toisensa. Kohdattaessa on sellainen yhteenkuuluvuuden tunne, jonka saa aikaan ainoastaan Pyhä henki meissä. Pyhien yhteys on salaperäinen yhteys. Se on yhtä salaperäinen kuin rakkaus ja elämä. Olemme siitä tietoisia, mutta emme voi sitä määritellä. Koemme yhteyttä sielumme kanssa vaikka ei kieli voi kertoa, mitä se on.

Mitä sitten kun eri yhteiskunta luokista olevat ja eri kansallisuutta olevat tapaavat toisensa Jumalan palveluksessa. Siinä on sellainen yhteenkuuluvuuden tunne mukana, ettei sitä saa aikaan mikään muu kuin Pyhä henki. Jeesus Kristus yhdistää jo täällä Hänen kanssaan elävässä yhteydessä olevat yhdeksi suureksi perheeksi. Jotka rakastavat toinen toisiaan, kantavat toinen toistensa taakkoja, auttavat avun tarpeessa olevia. Käyvät katsomassa yksinäisiä ja sairaita. Lesket ja orvot ovat rakkaita. Jos joku on pidempään pois yhteydestämme, meille tulisi tulla hätä tästä perheen jäsenestä, hänen voinnistaan.

Mitä se sitten onkaan, kun kerran kaikki olemme Taivaassa, siellä me kaikki Jeesuksen omat, pelastetut olemme Jumalan valtaistuimen edessä ja saamme laulaa ylistysvirttä Jumalalle Karitsalle. Se on jotakin sanoin kuvaamatonta, mitä ei täällä osaa edes kuvitella mitenkään.

Raamattu kyllä asiaa avaa vähäsen. Ilmestyskirja 7. 9 – 12.

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä: – Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa!

Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen: – Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.

 

@LR.

This entry was posted on 11.12.2013. Bookmark the permalink.