Archive | tammikuu 2014

Raamatun sana ja ihminen

Joidenkin henkilöiden mielestä Raamattu on kuiva ja tylsä kirjaRaamattu uusin. Olen joidenkin kuullut sanovan, Raamattua väkivaltaiseksi kirjaksi. Usealla se pölyttyy kirjahyllyssä lukemattomana, juuri näistä syistä. Jos Raamattua lukee kuin romaania, onhan se jännittävä kirja, koska Raamattu on usean eri kirjan kokonaisuus. Siksi Raamattua sanotaankin kirjojen kirjaksi. Onhan Raamattu myös maailman luetuin ja ostetuin kirja.

Syy miksi Raamattu ei avaudu lukijalle, niin kuin Jumala on tarkoittanut avautuvaksi, on siinä ettei ole koettu uudestisyntymää, eikä Pyhän hengen voitelua elämässä. Mikäli Raamattua luetaan vilpittömällä mielellä ja rukouksen hengessä, Pyhä henki on meidän henkilökohtainen opettajamme. Sana opettaa itse itseään. Moni vilpitön Raamatun lukija on löytänyt myös elävän yhteyden Jeesukseen Jumalan sanasta Raamatusta.

Raamattu on tarkoitettu meille elämämme ohjekirjaksi. Raamatusta löytyy kaikki, mitä hyvän elämän rakentamiseksi tarvitsee tietää. Tiedän ihmisiä, jotka jo lapsuudesta saakka ovat lukeneet Raamattua, se on koitunut heille siunaukseksi elämäntaipaleella kulkemiseen. Koska elämä itsessään ei ole helppoa, ketään meistä ei käsitellä silkkihanskoin. Siksi opetusta on saatava ja parasta on saada se jo lapsuudesta saakka. Raamattu on kaikkein paras kirja elämäntaidon opetukseen. Joskaan en vähättele muutakaan kirjallisuutta, enkä opetusta. Kuitenkin kaikki muu on ihmistekoista, Jumalan Sana on Pyhää ja se kestää. Raamatussa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettyinä. Raamatun sana on hoitavaa sanaa.

”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.” Room. 15:4. KR 33/38.

Raamattu on hyvin inhimillinen kirja. Lue loppuun

This entry was posted on 31.1.2014.

Väärä numero

lapsi soittaa”Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.” Jes. 55. 2. KR. 33/38.

Usein soittaessamme puhelimella puhelu menee väärään numeroon tai valitsemme väärän numeron.

Jumalaa etsittäessä usein meillä ihmisillä on väärä numero, eikä saada yhteyttä.

Raamattu kertoo meille Baalin profeetoista Karmelilla, kuinka he huusivat aina vain äänekkäämmin: ” Baal, vastaa meille!” Mutta ei ääntä, ei vastausta, kukaan ei vastannut.

Profeetta Elia sen sijaan sai yhteyden Taivaan Jumalaan ja Hän vastasi valtavalla tavalla.

Mistä ihmisten yhteyden saamisen vaikeus johtuu? Tahtoessaan anteeksiantamusta, he koettavat ansaita sen hyvillä töillään. Johdatusta ja lohdutusta etsitään maailmallisista aatteista, maailmallisista arvoista, nautinnoista ja oman järjenpäätelmillä. Annetaan raha siitä, mikä ei ravitse.

Kristitty uudestisyntynyt uskova tietää, että yhteys Jumalaan saadaan Raamatun sanan kautta. Siitä saadaan vakuus että Jumala kuulee ja vastaa.

”Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen Taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä.” 2. Aikak. 7. 14. KR. 33/38.

Rukouksemme tulisi olla, että Herra opettaisi meitä rukoilemaan Hengessä ja totuudessa. Lue loppuun

This entry was posted on 23.1.2014.

Kaita ja lavea tie

Tie totuus elama”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matt. 7:13–14

Tänään evankeliumia julistetaan monella tapaa. Taivaan tien löytäminen ja Jeesuksen yhteyteen pääseminen, ei pitäisi olla tuntematonta ainakaan täällä kotimaassamme. Media vie sanomaa myös kiihtyvällä nopeudella maapallon eripuolille, eri kansoille ja kielille. Jotenka pelastusta julistetaan kaikille, kaikkialle.

On olemassa Jeesuksen sanojen mukaan kaksi tietä, lavea tie ja kaita tie. On ahdas portti ja lavea portti.

Kummallakin tiellä ja kummastakin portista menijöitä riittää. Mutta se portti, joka vie iankaikkiseen elämään, on ahdas ja tie kaita, Jeesus sanookin: ” ja harvat ovat ne jotka sen löytävät.”

Miksi harvat löytävät kaidan tien? Miksi harvat löydettyään kaidan tien, pysyvät kaidalla tiellä? Miksi monet levittävän kaidan tien laveaksi, miksi kaikki eivät kulje loppuun saakka kaitaa tietä? Miksi jotkut yrittävät kulkea molempia teitä yhtä aikaa, kaitaa ja laveaa?

Niin miksi näin on? Kaita tie, jos itsessään kertoo, että sillä tiellä ei mennä lujaa, ei ohitella, askel on hidas ja katse on suunnattava eteenpäin, ettei mene sivuun. Lue loppuun

Teot vaakakupissa

vaakaJeesus sanoo näin. ”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.” Johannes.15:14.

Raamatusta voi itse kukin tutkia, mitä kaikkea Jeesus käskee Hänen omiensa tekevän.

Ja ellei tee, mitä siitä seuraa. Raamatun sana, on ehdoton auktoriteetti, eikä piirtokaan siitä katoa. Mikään ei jää toteutumatta, mitä Raamatussa sanotaan. Ihminen koettaa rauhoitella omaatuntoaan monella tapaa, jos on tottelematon.

Jumala puhuu omassa tunnossamme, olemmeko totelleet Hänen sanaansa niin kuin kirjoitettu on.

Nyt uskovia koetellaan eri tavoin. Tämä talousahdinko joka nyt on, ei tästä hellitä vaan pahenee entisestään. Koetellaan niitä, joita se kipeimmin koskee, kuin niitäkin jotka vielä pääsevät helpommalla. Kuitenkin helpolla nyt vielä pääsevät saavat myös osansa. Jotenka Raamatussa on ohjeet, kuinka selviää silloin kun koetus tulee omalle kohdalle.

Rukous ja Sanan lukeminen on eräs tie selviytymiseen, Jumala antaa voimansa kestää ahdistuksen aika. Lue loppuun

This entry was posted on 10.1.2014.