Väärä numero

lapsi soittaa”Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.” Jes. 55. 2. KR. 33/38.

Usein soittaessamme puhelimella puhelu menee väärään numeroon tai valitsemme väärän numeron.

Jumalaa etsittäessä usein meillä ihmisillä on väärä numero, eikä saada yhteyttä.

Raamattu kertoo meille Baalin profeetoista Karmelilla, kuinka he huusivat aina vain äänekkäämmin: ” Baal, vastaa meille!” Mutta ei ääntä, ei vastausta, kukaan ei vastannut.

Profeetta Elia sen sijaan sai yhteyden Taivaan Jumalaan ja Hän vastasi valtavalla tavalla.

Mistä ihmisten yhteyden saamisen vaikeus johtuu? Tahtoessaan anteeksiantamusta, he koettavat ansaita sen hyvillä töillään. Johdatusta ja lohdutusta etsitään maailmallisista aatteista, maailmallisista arvoista, nautinnoista ja oman järjenpäätelmillä. Annetaan raha siitä, mikä ei ravitse.

Kristitty uudestisyntynyt uskova tietää, että yhteys Jumalaan saadaan Raamatun sanan kautta. Siitä saadaan vakuus että Jumala kuulee ja vastaa.

”Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen Taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä.” 2. Aikak. 7. 14. KR. 33/38.

Rukouksemme tulisi olla, että Herra opettaisi meitä rukoilemaan Hengessä ja totuudessa. Pyytää että saisimme armon rakastaa, mitä Herra käskee meidän rakastaa ja haluta sitä mitä Herra lupaa. Niin että Jeesuksen tähden rukouksemme olisivat aina Jumalalle otolliset.

Rukouksemme tulisi aina alkaa kiitoksella ja palvonnalla. Meidän tulisi mennä Jumalan eteen rukouksessa, niin että Jumala saisi kaiken kunnian ja ylistyksen. Jumalaa rukoillessamme meidän tulisi tietää, Jumalan arvovalta ihmiseen nähden. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Hän on Kuningas ja Hänen majesteettinsa on kaikkein korkein. Kaikki on asetettu Jumalan alapuolelle. Kaikki mitä on taivaassa ja maan päällä, maan alla, vesissä ja tämän telluksen ulkopuolella, kaikki on Jumalan majesteettisen vallan alaisuudessa.

Meidän tulisi astua aina Jumalan kasvojen eteen, tietoisena että olemme silloin kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Eikä Häneltä ole mikään salassa.

Vanhan liiton aikaan vain papit saivat mennä kaikkein pyhimpään, esiripun taakse, sovittamaan kansan syntejä. Varmasti tuo hetki, kun he astuivat temppeliin sovitusuhria viemään, oli heille pyhä asia.

Varmasti voin kuvitella, että he menivät aina aralla tunnolla ja kunnioittaen Jumalan kasvojen eteen.

Uuden liiton uskovilla on etuoikeus, että meidän edestämme kuollut Jumalan Poika Jeesus Kristus, on sovittanut Jumalan ja ihmisen edessä kaiken ristin kuolemallaan. Hänen antaessaan henkensä, temppelin esirippu repesi ylhäältä alas saakka.

Tässä hetkessä kun kaikki oli täytetty, jokainen ihminen sai oikeuden mennä Jumalan kasvojen eteen, sellaisena kuin on. Jeesus sovitti vihollisuuden Jumalan ja ihmisen välillä, jonka syntiinlankeemuksessa ihminen sai aikaan. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan oli niin suuri, että uhraamalla Jeesuksen Jumalan Pojan, Hän osoitti, ettei Hän kanna vihaa iankaiken.

Me saamme rohkeasti astua Jumalan kasvojen eteen ja rukoilla Häneltä, sitä mitä tarvitsemme ja Hän kuulee meitä. Kuitenkin meidän on muistettava, että tästä huolimatta vaikka Jumala on sulaa rakkautta, meitä ihmisiä kohtaan, edelleen Hän on Pyhä Jumala. Edelleen Hän on Kuningas ja Herrojen herra.

Jotenka meidän on ihmisenä kunnioitettava Jumalaa ja Hänen valtasuuruuttaan. Olemme edelleen Jumalan silmissä kuin tomuhiukkanen vesisangon reunassa. Joskus näkee tilanteita Jumalan palveluksissa, kuinka uhkarohkeasti kuin leikkien, olemme Jumalamme edessä. Pyhyys puuttuu.

Koska Jumala on kaiken Hallitsija, mielestäni meidän pitää olla aina aralla tunnolla Jumalan kasvojen edessä. Meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa, koska Jumala on rakkaus.

Jumala rakastaa jokaista ihmistä iankaikkisella rakkaudella. Kuinka suureksi syntiseksi itsesi tunnetkin, saat mennä Jumalan kasvojen eteen rohkeasti, tunnustaa rikkomuksesi, Jumala on täynnä armoa ja laupeutta. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, likaisimmankin omantunnon.

Oli ongelmasi mikä tahansa, Jumala on rukouksia kuuleva Jumala ja Hän vastaa rukouksiin, hyvän tahtonsa mukaisesti. Huomaa, hyvän tahtonsa mukaan. Hän tietää, mikä on meille hyväksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Siksi joskus rukousvastaus saattaa olla toinen kuin mitä pyysimme.

Meidän rukoukset kuullaan, meidän ei tarvitse huutaa, kuin Baalin profeetat tekivät. Me saamme puhua vaikka kuiskaamalla Jumalalle Jeesuksen nimessä ja meitä kuullaan.

Jopa ajatuksemme tiedetään, ennen kuin edes pyydämme mitään. Näin suuri Jumala meillä on. Siksi sama Jumala joka vastasi Elialle vastaa myös meille. Jumala on sama tänäänkin. Jeesus elää, Jumalan Poika on välimies Jumalan ja ihmisen välillä.

Saamme sanoa Jumalaa Isäksi. Jeesus opetti meille Isä meidän rukouksen. Joka on hyvä esimerkki rukouksesta. Siinä rukouksessa on kaikki, mitä meidän tulee rukoilla.

Voimme käyttää Jeesuksen opettamaa rukousta mutta saamme myös omin sanoin kertoa huolemme ja murheemme mutta myös ilomme Jumalalle tiettäväksi. Lopuksi tulee muistaa, kiittää kaikesta hyvästä, jota meillä jo on, kiittää myös vastoinkäymisistä. Kaikki tuoda kiitoksen kanssa Isälle tiettäväksi.

Ja saamme vastauksen varmasti. Meillä on väkevä Jumala, Herra joka kuulee ja auttaa meitä. Vaikka vastaus viipyisikin, kuitenkin vastaus tulee. Jumalan vastaus on meille se parhain vastaus.

Ottakaamme siis, oikea puhelinnumero, josta vastataan varmasti.

”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Ps. 50. 15. KR. 33/38.

Keskus on aina avoinna, ympärivuorokauden sinulle vastataan. Jotenka kun saat vastuksia, soita silloin Taivaaseen. Taivaan linja on avoinna ja ilo virtailee linjaa pitkin elämääsi. Soita siis usein Jeesukselle, soita Taivaaseen. Hän aina kuule pyyntösi, Hän aina kuulee rukouksesi. Hän kuulee huokauksesi ja Hän aina soitettuasi täyttää sinut ilollaan ja rauhallaan. Saat olla turvallisella mielellä, kaikki on Isän tiedossa. Olet Jumalan hoidossa joka hetki.

@LR.

This entry was posted on 23.1.2014. Bookmark the permalink.