Viiniä uutta tai vanhaa

viinilasi

”Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: ”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.
15 Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
16 Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta:
17 ‘Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksivat.
18 Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.”
Apt. 2. 14 -18. KR.33/38.

Viini on jo tuttu Raamatun ajoilta. Tosin väkeviä viinejä ei tuolloin ollut, oli vain rypälemehua.

Käymätön viini kuului juutalaiseen perinteeseen. Viiniä nautittiin myös viimeisellä ehtoollisella, mistä tuli vertauskuva, Jeesuksen verestä jonka Hän vuodatti ristillä meidän syntiemme edestä. Raamattu kertoo useassa kohtaa viinistä. Hyvästä kuin huonosta viinistä mainitaan, Jumalan siunauksia kuvaa hyvä viini, huono taas Jumalan kirouksia. Myös Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko, veden muuttaminen viiniksi, on tullut kaikille hyvin tunnetuksi asiaksi.

Myös Pyhää henkeä verrataan viiniin. Veden muuttamista viiniksi, voisin pohtia myös toisenlaisesta näkökulmasta, kuin mihin asiayhteyteen se yleisesti asetetaan. Vesi itsessään on mautonta ja väritöntä nestettä. Ainoastaan jokin bakteeri maasta tai putkista, säilytysastiasta lähtevä makuvivahde saattaa antaa vedelle makua. Tavallisesti puhdas vesi on mautonta, kieli ei erota siitä kuin kylmän veden raikkauden.

Koska Pyhää henkeä verrataan viiniin, voisi mauton vesi kuvata myös kristillistä toimintaa, mistä puuttuu maku. Jos kristillinen toiminta on mautonta, se on siis vailla Pyhän hengen voimaa. Pyhä henki antaa kaikelle hengelliselle toiminnalle sille kuuluvan raikkauden ja puhtauden. Pyhän henki antaa myös vedelle virtauksen, seisova vesi alkaa pilaantua, elämän veden virta virtaa aina eteenpäin.

Alussa olevassa Raamatun tekstissä, kerrottaan kuinka Jumalan viimeisinä päivinä vuodattaa Henkensä kaiken lihan ylle. Siis Pyhän hengen raikas vesi vuodatetaan uskovien ylle. Silloin mauttomasta kristillisyydestä, joka on päässyt vesittymään, tuleekin maukasta ja virkistävää viiniä, jonka vaikutukset näkyvät kristittyjen elämässä.

Myös kristillisissä piireissä on alettu puhua uudesta viinistä. Mikä tarkoittaa käytännössä karismaattisten ilmiöiden rantautumista hengellisiin tilaisuuksiin?

”Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin nuori viini pakahduttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat.
Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin.
Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: ‘Vanha on hyvää’.”
Luuk. 5. 37- 39. KR. 33/38.

Tämä uusi viini mielletään uudeksi Hengen vuodatukseksi, missä kaikki vanha ja tuttu pitäisi poistaa ja antaa uuden ajan ilmiöiden virrata seurakunnan tilaisuuksiin. Tällaiset uuden ajan ilmiöt alkoivat Suomessa 1970 – luvulla näkyä kristillisessä toiminnassa. Uuskarismaattinen liike, käytti itsestään nimitystä ”New Wine in New Winskins” ”Uusi viini uudessa nahkaleilissä.”

Nämä uuskarismaattiset pastorit julistivat tulevaisuudessa tulevaa suurta herätystä ja kaikki vanha katoaa, sillä ei ole enää arvoa. Vaan uudessa Hengen vuodatuksessa, uudessa viinissä, kaikki ihmiset pelastuvat ja armolahjat toimivat. Siksi kaikki vanha pitäisi hylätä ja ottaa vastaan uusi viini, uusi elävä vesi. Elävä vesi seurakunta Suomessa toimiikin, taitaa olla jopa kansainvälistä toimintaa tällä seurakunnalla.

Tämä kaikki edellä kerrottu tuntuu hyvältä, eikö?

Mutta Jeesus ei tarkoittanut uudella ja vanhalla viinillä, uutta ja ihmeellistä Pyhän hengen toimintaa seurakuntiin. Hän tarkoitti uudelle viinillä uudenliiton uutta elämää armossa ja rakkaudessa, vanhurskautta ja iloa Pyhässä hengessä. Vanha viini taas vanhan liiton lakihenkistä elämää, missä lainkirjainta noudatettiin pilkulleen ja jota Jeesuksen aikana fariseukset ja kirjanoppineet noudattivat.

Uusi viini ei muuta uskovien elämää niin, että kaikki vanha Raamatun mukainen raitis hengellinen toiminta romutettaisiin. Uudenliiton hengellisyydessä kutsutaan syntisiä parannukseen ja kerrotaan pelastussanomasta, niin kuin se on Raamatussa kerrottu. Niin kuin Jeesus kutsui omiaan sen kertomaan, ”tehkää parannus, Jeesus on tie totuus ja elämä. Ei ole muuta tietä Isän luokse kuin Jeesus.”

Uudestisyntymän hetkellä ihminen saa syntinsä anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, katuen pyytää syntejään anteeksi ja jättää taakseen vanhan syntielämän. Pyhä henki tulee puhtaaseen sydämeen asumaan. Uskovasta tulee Pyhän hengen temppeli. Rukoillessa Jeesusta, Hän antaa toisen puolustajan, Pyhän hengen kasteen ja saa sen merkkinä uudet kielet.

Kielet joita ei koskaan ole missään oppilaitoksessa opiskellut, joita ei ennestään osaa vaikka kieli jota puhuu, on jokin maailmalla puhutuista kielistä tai sitten se on kieli, josta sanotaan sen olevan enkelien kieltä. Saadessani Henkikasteen puhuin ranskankieltä, jota en vieläkään osaa muutoin. Tämä rukouskieli jää toisilla pysyväksi, kaikille niin ei käy. Kuitenkaan se, ettei puhu kielillä ole merkki, uskonelämän huonoudesta, vaan Pyhä henki jakaa armolahjojaan kuin tahtoo. Kielilläpuhuminen on siis merkki, henkikasteen saamisesta ja pysyvänä se on armolahja.

Hengellisissä tilaisuuksissa on aina Pyhä henki läsnä. Armolahjat joista Raamattu kertoo toimivat näissä tilaisuuksissa, muutkin kuin kielilläpuhuminen. Julkisissa tilaisuuksissa ei kielillä pitäisi puhua, ellei ole kieltenselittämisen armolahjan omaavaa paikalla. Koska kukaan ei hyödy, jos yksi puhuu kielillä eikä kukaan läsnä olevista ymmärrä puhetta. Siksi kielillä voi rukoilla yksinään ollessa, sillä uskova rakentaa hengellistä elämäänsä vahvemmaksi.

Armolahjoista kerrotaan tässä Raamatun kohdassa.

Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama.
Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo
.” 1. Kor. 12. 4- 10. KR. 33/38.

Aito Pyhän hengen toiminta tuo raikkaan tuulahduksen hengelliseen tilaisuuteen. Kaikki tapahtuu järjestyksessä ja hillitysti. Pyhässä hengessä pidetty saarna on lohduttavaa, hoitavaa ja tuottaa iloa murheellisille. Milloinkaan Pyhän hengen vaikutuksessa oleva puhuja, ei uhkaa tai pelottele kuulijoita. Jokainen puhe pitää kestää arvostelun, arvostelu ei koskaan ole sama kuin tuomitseminen. Tämänkin tekstini jätän lukijoiden arvosteltavaksi.

”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
karttakaa kaikenkaltaista pahaa
. ”1. Tess. 5. 21- 22. KR 33/38.

Myös mikään armolahja ei ole rahalla ostettavissa. Myöskään mikään Pyhän hengen työ jonka Jumala armossaan palvelijansa kautta tekee, ei maksa mitään. Kaikki Jumalan antamat lahjat, niin parantuminen kuin muut siunaukset eivät ole rahalla ostettavissa. Eikä Jumala tekoaan kadu, jos Hän jonkun siunauksensa antaa, ei ole oikeutta Jumalan välikappaleena olevan, lähteä kiristämään siitä rahallista korvausta, ei uhkaamaan siunauksen poislähtöä, jos ei anna jotakin maallista korvausta saamastaan siunauksesta. Tästä voi tunnistaa, onko teko Jumalan hengen aikaan samaa vain jokin vieraan hengen.

Pyhä henki kun koskettaa ihmistä, hän kokee lämpimän, hoitavan hyvänolon tunteen kehossaan ja mielessään, ilon ja rauhan, ei ikinä pahaa oloa. Näistä kaikista tunnistaa onko evankelista tai pastori, kuka tahansa Jumalan armon ja siunausten, välikappaleena oleva henkilö, aidosti Pyhän hengen johdossa.

Näinä aikoina uusia hengellisiä virtauksia tulee, niiden mukaan ei pitäisi mennä, edes uteliaisuudesta. Koska mitään uutta sellaista, mistä Raamattu ei jo kerro ei tule. Jos jokin uusi ilmiö tulee, voi tarkistaa Raamattua lukemalla, onko tämä Jumalan hengen aikaan samaa vain jotakin vierasta tulta, mitä yritetään tuoda Jumalan seurakuntaan. Maltti on valttia ja varovaisuus on viisautta. Ettei joudu eksytyksen kavaliin juoniin mukaan, joissa myös Saatana matkii Jumalan tekoja. Tunnusteot ja ihmeet eivät ole tae, että Jumalan mies tai nainen olisi asialla.

Siksi kuten niin usein aiemmin olen kehottanut, lukekaa Raamattua, tutkikaa sanaa, rukoillen. Pyhä henki opettaa, Hän on paras kotiopettaja. Täytytään Pyhällä hengellä, niin eksyttävät voimat eivät saa meistä otettaan. Koska Jeesus sanansa välityksellä antaa meille voiman vastustaa kaikkia Saatanan kavalia juonia, joita ennen Jeesuksen toista tuloa tulee, että mikäli mahdollista valitutkin eksytettäisiin. Jumala sallii tämän väkevän eksytyksen, koetellakseen kuka kestää vahvana Jeesuksen mielenmukaisessa uskossa loppuun saakka.

Taistelua käydään mutta Jeesuksessa Hänen omansa saavat voiton. Jeesus voitti Saatanan ja kuoleman vallan. Nousi ylös kuolleista, nousi ylös taivaaseen ja on pian tuleva noutamaan omiaan. Hän itse on luvannut tulla takaisin, niin kuin Hänestä ennustettiin ensimmäisen kerran tulevaksi, niin Hän tulee uudelleenkin. Tämä lupaus on Raamatussa ja sen sana pysyy muuttumattomana. Miksi emme lukisi Jeesuksen rakkauskirjettä?

@LR.

This entry was posted on 28.7.2014. Bookmark the permalink.