Archive | elokuu 2014

Säästämällä köyhtyy

Pyhä kirja

Ellei sinun lakisi olisi ollut minun iloni, olisin menehtynyt kurjuuteeni. ”PS. 119 : 92. KR: 33/38.

Todellista kurjuutta ei nykyinen sukupolvi ole nähnyt. Joitakin lama vuosia on ollut, sodan jälkeen elämä oli niukkaa ja elintarvikkeiden saanti kortilla. Sen aikaisesta sukupolvesta on henkilöitä vielä elossa. Heille kurjuus oli tuttu juttu. Todellista nälkää meistä kukaan ei ole nähnyt. Aikoinaan olivat nälkävuodet koska oikutteleva sää vei sadon monin paikoin. Silloin voitiin sanoa olevan kurjuutta, myös yleensä nälän ja huonojen vuosien mukana saadaan myös erilaiset kulkutaudit. Vakavat pandemiat harvensivat heikkoja yksilöitä ihmispopulaatiosta.

Koska hyviä vuosia on ollut pitkään, ei useinkaan ole ihmisen mieleen tullut, mistä syystä olemme saaneet elää vuosia korkeaa elintason aikaa? Mistä on saatu kaikki yltäkylläinen elämä, puutetta ei ole ollut mistään? Lue loppuun

This entry was posted on 28.8.2014.

Kaikki huojuu, olenko tukevalla pohjalla?

tutki minua

Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa. Sentähden maa murehtii, ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat.” Hoos. 4: 1- 3. KR. 33/38.

Aikaansa seuraavat ihmiset ovat jokainen varmasti tehneet havainnon, väkivallan lisääntymisestä maailmassa, missä elämme. Joka päivä saamme kuulla, kuinka mies on murhannut vaimonsa. Isä surmaa lapsensa, äiti lapsensa tai puolisonsa. Itsemurhakin on murha. Koululaiset kiusaavat toisiaan. Juoruilua on aina ollut, aikoinaan kulkivat juoruilijat talosta taloon, levittämässä ihmisten asioita, usein puolitotuuksia, joissa ei välttämättä ollut totuuden häivää. Nykyisin päästään helpommalla, ovat puhelimet, ei tarvitse kuin näpsytellä numero ja juoru saa siivet lentää.

Varastelut ovat yleisiä, aviorikokset ovat jokapäiväisiä, niitä ei pidetä enää edes paheena. Puhumattakaan että pidettäisiin syntinä. Avioero on liiankin helppo ratkaisu avioliiton ongelmiin. Uskovien piireissäkin tätä ratkaisua jopa suositellaan, mikäli sukset menevät ristiin yhteiselossa. Ihmisiltä on loppunut kärsivällisyys ja sovittelutahto, anteeksianto on vaikea asia. Ero on näin näennäisesti helppo ratkaisu, joka ei johda kuin lisäongelmiin. Lähimmäisen välittäminen on lähes tyystin loppunut. Kadulla saa sairauskohtauksen saanut virua, kukaan ei kiinnitä asiaan huomiota. Naapuri kuolleena viikkoja, ennen kuin kukaan havaitsee, ettei läheinen ole liikkunut ympäristössään. Kuinka Hoosean kirjan ennustus on käynytkään toteen. Nyt olemme tässä ajassa, meret ja järvet saastuvat, kalat kuolevat. Maapallon tasapaino on järkkynyt, siitä kertovat poikkeukselliset sääilmiöt. Luetteloa voisi jatkaa miten pitkälle vain.

Hengellisellä kentällä eivät asiat ole yhtään paremmin. Lue loppuun

This entry was posted on 21.8.2014.

Usko, terveys, sairaus

tulivuori

”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. ” Ps 139:23–24, KR. 33/38.

Mielenterveyden ongelmien sanotaan lisääntyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Kaikissa ikäluokissa on ihmisiä, jotka voivat pahoin ja oireilevat kuka mitenkin. Oireet saattavat olla lieviä, keskivaikeita tai vaikeita. Kaikki mielenterveyden sairaudet eivät ole mielisairauksia, eli psykooseja. On neuroottista pelkoa ja ahdistusta, joka voi olla lapsuuden traumaattisista kokemuksista lähtöisin olevaa oirehdintaa. Mielisairaudet eli psykoosit kulkevat usein geeneissä ja voivat sairastuttaa kantajansa, useamman sukupolven takaa tulevista geeneistä. Kaikki psyykkiset ongelmat aiheuttavat kärsimystä, olipa sairauden tai huonovointisuuden tausta lähtöisin, mistä tahansa. Raamatun aikoina oli ihmisiä jotka sairastivat psyykkistä sairautta, kuitenkaan tuolloin ei lääketiede ymmärtänyt syitä, siksi usein ne leimattiin demonien aiheuttamiksi riivaustilaksi. Aina ei tietenkään voi pois sulkea demonien olemassa oloa, joskin perin harvinaista se on, että ihminen on riivattu. Altistus demonien vaikutukselle lisääntyy, mikäli ihminen sekaantuu Saatanan palvontaan, piritismiin, erilaisiin vaihtoehto hoitoihin, kuten joogaan, meditaatioon ym. Näiden harrastajat altistuvat Saatanan henkivaltojen vaikutukselle, joka saattaa sairastuttaa ihmisen psyykkisesti.

Useat väittävät uskon olevan yksi sairastuttava tekijä. Lue loppuun

This entry was posted on 16.8.2014.

Kulmakivi

vaino

Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.
Sillä Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva”.
Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”
ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi”. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin
. ”1. Piet. 2: 4-8. KR. 33/38.

Rakennusta rakennettaessa on kulmakivi kaikkein tärkein kivi, ilman sitä rakennus keikahtaisi nurin. Kulmakivi on rakennuksessa jokainen kivi perustuksesta kattoon asti kahden seinän yhtymäkohdassa. Myös rakennuksen perustus on tärkeä rakentaa lujalle pohjalle, jotta se kestää rakennuksen painon ja maa pohjan muutokset, roudan tai kosteuden vaihdellessa.

Kristus on seurakunnan kulmakivi. Jokainen uudestisyntynyt kristitty on elävä kivi, jota Jumala tarvitsee seurakuntarakennuksessa. Jokainen Jeesuksen oma on myös Hänen seurakuntansa pappi. Raamatussa jopa sanotaan, että olemme Hänen pyhiä pappejaan. Emme siis me uskovat ole mitään vähäpätöistä joukkoa Jumalan näkökulmasta katsottuna. Jumala hyväksyy meidät Jeesuksen tähden.

”Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” 1. Piet. 2.6.

Kristus on uskoville hyvin arvokas. Niille jotka eivät Häneen usko, on ”kivi” jonka rakentajat hylkäsivät, tullut peruskiveksi. Rakennuksen tärkeimmäksi kiveksi, tuli Kristus. Raamattu sanoo myös, että ” Hän on kivi, johon jotkut kompastuvat ja kallio, johon he kaatuvat.”1. Piet. 8. Elävä Uutinen. 1977. Karas-Sana.

Kompastus tapahtuu koska ihmiset eivät lue Raamattua, eivät kuuntele Jumalan sanaa, joka on Raamatussa, eivätkä usko siihen, eivätkä tottele sitä.

Uudestisyntynyt kristitty on Jumalan valitsema, Kuninkaan pappi, pyhä ja puhdas. Uudestisyntyneet ovat Jumalan kansaa. Siksi meidän tulee kertoa toisille, Jumalan voitoista, kuinka Jumala kutsuu vielä pimeydessä eläviä, ihmeelliseen valkeuteen. Kaikki saavat tulla Jumalan lapsiksi, joille vain armo kelpaa, ilman Jumalan lapsioikeutta emme ole ihmisinä mitään Jumalan silmissä. Lue loppuun

This entry was posted on 10.8.2014.

Rakkaus Herran on ihmeellinen

Siinä on rakkaus ei siinä että me rakastimme ensin

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
”Joh. 3. 16 -18. KR. 33/38.

Kerran meni Kidronin puron toisella puolella olevaan metsikköön mies. Hän oli ahdistunut, murheellinen ja tuskainen. Samoin kuin joku meistä tänä päivänä voi olla, samoin tunteva.

Tämä mies polvistuu läheisen kiven viereen ja rukoilee Jumalaa, ota pois minulta tämä tuska. Minulla on suuri ahdistus, sieluni on hajalla tuskan tähden. Jumala auta! Tuskainen rukous, joka voi kenen tahansa huulilta nousta. Maailmassa on tuskaa ja ahdistusta, kärsiviä ihmisiä.

Rukous auttoi hetkeksi miehen tuskaan, juuri kun Hän oli lopettanut rukouksena, tulee metsään joukko sotilaita, temppelipoliiseja ja miehen ystävä. Tämä sisäisen tuskan täyttämä mies, on Jeesus Nasaretilainen.

Hän tiesi jo syntyessään ihmiseksi, tänne ihmisten joukkoon, mikä Häntä tulisi kohtaamaan. Kuitenkin Hän piti tietonsa salassa, kunnes tiedon piti tulla julki ja tapahtua se, mitä oli satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää ennustettu. Lue loppuun

This entry was posted on 5.8.2014.