Usko, terveys, sairaus

tulivuori

”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. ” Ps 139:23–24, KR. 33/38.

Mielenterveyden ongelmien sanotaan lisääntyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Kaikissa ikäluokissa on ihmisiä, jotka voivat pahoin ja oireilevat kuka mitenkin. Oireet saattavat olla lieviä, keskivaikeita tai vaikeita. Kaikki mielenterveyden sairaudet eivät ole mielisairauksia, eli psykooseja. On neuroottista pelkoa ja ahdistusta, joka voi olla lapsuuden traumaattisista kokemuksista lähtöisin olevaa oirehdintaa. Mielisairaudet eli psykoosit kulkevat usein geeneissä ja voivat sairastuttaa kantajansa, useamman sukupolven takaa tulevista geeneistä. Kaikki psyykkiset ongelmat aiheuttavat kärsimystä, olipa sairauden tai huonovointisuuden tausta lähtöisin, mistä tahansa. Raamatun aikoina oli ihmisiä jotka sairastivat psyykkistä sairautta, kuitenkaan tuolloin ei lääketiede ymmärtänyt syitä, siksi usein ne leimattiin demonien aiheuttamiksi riivaustilaksi. Aina ei tietenkään voi pois sulkea demonien olemassa oloa, joskin perin harvinaista se on, että ihminen on riivattu. Altistus demonien vaikutukselle lisääntyy, mikäli ihminen sekaantuu Saatanan palvontaan, piritismiin, erilaisiin vaihtoehto hoitoihin, kuten joogaan, meditaatioon ym. Näiden harrastajat altistuvat Saatanan henkivaltojen vaikutukselle, joka saattaa sairastuttaa ihmisen psyykkisesti.

Useat väittävät uskon olevan yksi sairastuttava tekijä. Osaksi väite pitää paikkaansa, mikäli uskosta tehdään kovaa, suorituskeskeistä, vaativaa. Jos uskossa korostetaan liikaa tunteita, haetaan tunnekokemuksia kuin ”huumeista”, saatavaa mielihyvää. Tunteiden ollessa korkealla, koet olevasi uskossa, mikäli tunteet latistuvat kun ”huume” haihtuu, usko katoaa myös. Taas pitää lähteä uuteen tilaisuuteen, missä saa hurmion itselleen. Tällainen kokemusten pohjalle rakentuva usko, saattaa herkän ihmisen sairastuttaa psyykkisesti.

Kokemuksista tulee uskovan keskipiste, eikä Kristuksen ristin työ. Jeesuksen rakastamisen vaatimus tulee tärkeämmäksi, kuin se että, osaisimme oikealla tavalla riemuita pelastuksen ilosta.

Seurakunnasta, kirkosta, uskovien yhteydestä, ruumiista tulee Pää, joka sivuuttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen. Tällaisessa uskossa, uskotaan täydellisesti täydelliseen terveyteen täällä ajassa.

Vedotaan Raamatun kohtaan, jossa kerrotaan kuinka Jeesus ristillä kantoi kaikki meidän syntimme, kipumme ja sairautemme. Jes. 53. 4. KR: 33/38.

Siksi uskova ei voi sairastaa, koska Jeesus paransi kaikki sairaudet, täällä ajassa ollessaan. Hän on sama tänäänkin, todetaan. Jos uskova sairastuu, hänen uskonsa ei ole aitoa tai hän on langennut syntiin. Uskovan tulee olla syvästi vakuuttunut, että Jeesus parantaa, mikäli vain usko on tarpeeksi luja.

Rakastava Jumala ei tahdo että Hänen lapsensa sairastaa. Hän on luvannut antaa vain pelkkää hyvää omilleen.

C. O Rosenius sanoo tällaisesta uskosta seuraavanlaisesti, tässä lainaus.

”Valkeuden enkelinä perkele tekee todella mestarillista työtä. Hän johtaa vilpittömiä armon lapsia, joille Kristus oli heidän hengellisessä köyhyydessään ainoa vanhurskaus ja voima, johonkin uuteen ja parempaan hengellisyyteen. Ja niin uskovat alkavat paisua. Tällöin perkele houkuttelee väheksymään ja halventamaan sitä pyhitystä, joka tulee meille vain uskossa syntiemme Sovittajaan ja Hengen nuhteluissa ja pysymällä Jeesus-viinipuussa.

Hän saa meidät arvostelemaan sitä Pyhän Hengen työtä, jolla hän johti meidät uskomaan Jeesukseen. Hän houkuttelee etsimään sellaista uutta tietä, jolla itse olisimme ja tekisimme jotakin emmekä yksinkertaisesti pitäytyisi päähän, josta koko ruumis, nivelten ja jäsenten avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

Hän halua meidän luulevan, ettei sovi odottaa kaikkea Kristukselta ja turvautua kaikessa puutteessa aina vain häneen. Ei, sinun tulee nyt ryhtyä johonkin uuteen, itse toimimaan pyhityksesi hyväksi. On lähdettävä uudelle tielle, jolla et ole niin köyhä ja viheliäinen kuin Kristuksen seurassa olet ollut.

Sinulle ei siis kelpaa se hengellinen elämä, jonka Jumala itse synnytti tullessasi ansaitsemattomasta armosta uskoon ja pelastetuksi. Siinä sinä olit köyhä ja tyytymätön itseesi, ja sinulla oli ainoastaan Kristus, mutta hänessä sinulla oli kaikki.

Sinun täytyy nyt etsiä itsellesi sellaista hengellisyyttä, jolla tulet pyhemmäksi kuin uskon tiellä olet tullut etkä joudu olemaan köyhä etkä tyytymätön itseesi.

Juuri tässä perkele esiintyy loistavan valkeana. Hän sekoittaa valheen ja totuuden niin taitavasti, ettei ihminen millään pysty erottamaan pahan hyvästä. Sillä onhan aivan typerää kuvitella, että siinä olisi jotain väärää, että uskova halua tulla entistä pyhemmäksi ja antautua Herralle entistä kokonaisemmin. Vain Jumalan Henki voi tässä auttaa niitä, jotka pysyvät nöyrinä ja luottavat Jumalan sanaan.

Vihollinen saa taivaan mannaa jo maistaneet sielut kyllästymään vanhaan sanomaan Kristuksesta ja jumalisuuden mukaiseen oppiin ja etsimään jotakin uutta tai johtaa heidät tutkimaan kätkettyjä pyhiä salaisuuksia. Silloin Kristus ja tärkeimmät perustotuudet häipyvät heidän silmistään, ja heidän kristillisyytensä muuttuu ylpeäksi tiedonhaluksi… Eikä kukaan saa heitä enää ojentaa, vaan he ovat varmoja siitä, että Henki on antanut juuri heille oikeimman valon”.

Kova usko nujertaa ja pyrkii hallitsemaan toisia

Tällainen usko on lähellä olevia ihmisiä nujertavaa ja hallitsevaa uskoa. Se tavalla tai toisella syyllistää lähellään olevia ja haluaa heitä hallita ja taivuttaa juuri omaan uskoonsa.

Tämä usko voi ilmetä erilaisten kristillisten seurakuntien ja niiden jäsenten elämässä monin eri tavoin.

Joissakin uskovien ryhmissä tämä usko pakottaa osallistumaan kokouksiin säännöllisesti ja jos ei sitä tee, niin tullaan siitä huomauttamaan. Toisissa taas tehdään jäsenistä ilmiantoja, jotka johtavat jopa aamuyöhön jatkuviin kuulusteluihin tai tunnustuksen tiukkaamiseen uhkaamalla yhteisöstä erottamisella. Joissakin ryhmissä järjestetään ”hoitokokouksia”, joissa rukoillaan jäsenelle parannusta synneistä, rikkomuksista tai väärästä hengestä. ”

Tällaisia uskovia löytyy niin Suomesta kuin ulkomailta nykyisin entistä enemmän, kuin mitä oli, Roseniuksen aikana. Kovaa ja lyövää, manipuloivaa ja hallitsevaa kokemususkoa, on mutta tällaisesta uskosta puuttuu, Jeesuksen rakkaus ja lämpö.

Mielenterveyden kannalta, tällainen on jopa vaarallista herkälle ihmiselle. En kiellä, ettei Jeesus armossaan hyvän tahtonsa mukaan, voi parantaa sairaita nykyisinkin. Hän on todella sama Jeesus tänäänkin. Hän tahtoo vain omilleen pelkkää hyvää. Mutta joskus Hän katsoo että sairaus on uskovalle hyväksi, se saattaa olla koulutusta, uskon koetus, joillekin jopa uskossa pysymiseen vaikuttava tekijä.

On tapauksia, Jeesus on rukouksen avulla parantanut uskovan, eräänkin sokean naisen. Hän sai näkönsä takaisin, joidenkin aikojen kuluttua tämä nainen sanoi: ” Nyt voinkin lähteä tansseihin.”

Jumala katsoi parhaaksi tehdä hänet uudelleen sokeaksi, että nainen säilyi uskossa loppuun saakka. Nyt hän on ihanasti kilvoituksen kilvoitellut ja päässyt voittajana perille. Jumala tekee meille vain pelkkää hyvää, Hän näkee pidemmälle kuin me ihmiset näemme. Siksi, moni saattaa sairastaa jopa koko ikänsä, vaikka rukoillaan, Jumalan hyvä tahto on pitää sairaana, eikä tervehtymistä tapahdu. Täydellinen terveys tulee, kun tästä liharuumiista sielumme erkanee.

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” Joh. 16. 33. KR. 33/38.

Psyykkiset sairaudet ovat sairauksia sairauksien joukossa. Niissä ei ole mitään hävettävää. Jotenka jos sinulla joka luet tätä, on jokin psyykkinen sairaus tai lievempi häiriö, ahdistus, masennus, paniikkihäiriö tai pelkotila, kaikki nämä ovat vain sairauksia. Ne aiheuttavat kärsimystä elämässäsi mutta jos olet Jeesuksen oma, saat olla turvallisella mielellä, Jeesus on kanssasi. Hän on voittanut Golgatalla kaikki psyykkisetkin sairaudet, Hän on kokenut mitä on olla psyykkisesti sairas, ahdistunut tai masentunut. Kaikki se sielussasi oleva tuska, on Jeesuksellekin tuttua. Hän tietää ja näkee sinut ja sinun sairautesi.

Hän antaa sinulle lohdutusta sanastaan Raamatusta, jota kannattaa lukea niin paljon kuin voimat sallivat.

Pyhä henki sinussa, antaa sinulle uutta voimaa, kantaa sairautesi. Voit rukouksessa kertoa tuskasi Jeesukselle, Hän ymmärtää sinua. Hän ei anna suurempaa kuormaa kuin kantaa jaksat, usko tämä vaikka sinusta saattaisi tuntua, että taakkasi on liian raskas kantaa. Lääketiede on Jumalan lahja ja Jumala on antanut lääkäreille viisauden auttaa kaikissa kärsimyksissä olevia. Ei pidä vähätellä lääketiedettä vaikka uskovina uskomme Jeesuksen terveeksi tekevään ja eheyttävään voimaan. Jumala käyttää välikappaleena lääkäreitä ja muita ammattiauttajia.

Seurakunnassa on sielunhoitajia, jotka Jumala on varustanut armoituksella olla rinnallakulkijoina. Heidän puoleensa voit ahdistuksissasi kääntyä, keskustelu ja rukous yhdessä Pyhän hengen läsnäolossa, hoitaa.

Sielunhoitajan tulee olla luotettava ja empaattinen, Jeesuksen rakkaudella täytetty ihminen. Hänen on oltava ihminen ihmiselle. Hänen tulee usein, Jumalan edessä tutkia itseään ja vaellustaan, ettei hän johdata ketään väärälle tielle, eikä lisää avun hakijan ahdistusta ja tuskaa. Hänellä tulee olla avoimet korvat kuulla, kuunnella, sekä Pyhän hengen antamaa silmävoidetta nähdä syvälle sieluun. Seurakunnissa tulisi saarnata evankeliumia, niin että taakoitetut ihmiset saisivat avun ja helpotuksen elämäänsä. Ei missään tapauksessa ahdistaa lisää. Synti on tekijä joka pitää selkeästi tuoda esille, sillä vain totuus tekee vapaaksi.

Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa kaikki synnit anteeksi. Syntikysymyksen poistuttua sairaan elämästä, on jo paljon helpompi kantaa sairauden kärsimystä.

Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaa. Jos tähän alistumme ja tyydymme Jumalan tahtoon, me saamme voiman ja Jumala saa toteuttaa tahtoaan meissä sairaissa ihmisissä.

Tämä sama pätee myös fyysisiin sairauksiin, Jeesus voi antaa ylimääräistä taivaallista ja parantaa mutta usein Hän ei paranna. Koska Hän on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki, Hän tietää mikä on meille hyväksi. Jumalan tahto tapahtuu sinun elämässäsi kun sinun tahtosi ei tapahdu ja tyydyt siihen. Siksi lohdutus saadaan Jumalan sanan kautta, eikä tarvitse juoksennella ympäriinsä hakemassa parantumisihmettä. Jumala voi toteuttaa hyvän tahtonsa, juuri siinä missä nyt olet, ei sitä tarvitse varta vasten hakea jostakin kaukaa.

Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen kasvojensa avusta.” PS. 42: 6. KR. 33/38.

Rohkaise tällä sanan kohdalla itseäsi, aina kun pimeys on elämässäsi. Jumalan sana kestää ja antaa sen, mitä lupaa.

@LR.

This entry was posted on 16.8.2014. Bookmark the permalink.