Kalastajia

ahven

Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.
Ja Jeesus sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia
”. Mark. 1. 16–17. KR. 33/38.

”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia”, Jeesus kutsui näin yksinkertaisesti ensimmäiset opetuslapsensa uskon tielle. Hän jopa sanoi jo heti, mitä heistä tulee…kalastajista, ihmisten kalastajia. Uudestisyntymän hetkellä meistä jokaisesta Jeesuksen omasta tulee, ammatistamme riippumatta ihmisten kalastajia. Pitäisi ainakin tulla, tuleeko, se on taas eri asia.

Ihmistenkalastaja on sama kuin sielujen voittaja. Sielujen voittaminen on, johdattaa niitä ihmisiä, jotka eivät Jeesusta tunne ja elävät maailmassa, Jeesuksen omiksi. Päämäärä on sama kuin Paavalilla, niin monta kuin mahdollista. Uskovan tehtävä ei ole korjata mielipiteitä opista, vaan kertoa Jeesuksesta pelastajana.

Uudestisyntymän hetkellä sisimpäämme tulee asumaan Pyhä henki. Kuitenkaan emme, vielä ole kelvollisia sielujen voittamistyöhön. Jeesus opettaa opetuslapsilleen ja siten jokaiselle uskovalle.

”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Apt. 1. 8. KR. 33/38.

Saatuamme Pyhän hengen kasteen, saamme voiman jonka jälkeen meistä tulee ihmisten kalastajia. Omassa voimassa emme voi ainuttakaan ihmistä johdattaa Jeesuksen omaksi. Koska Pyhä henki uskovan kautta tekee työtä, ihmisissä joiden parissa Jeesuksen omat liikkuvat. Opetuksemme tulee olla lujalla Kristus-kalliolla, eikä hiekalla, näin uusista Jeesuksen omista tulee vahvoja kristittyjä. Siksi on niin tärkeää uuden uskovan ensin kasvaa Kristuksen tuntemisessa, opetella Sanaa, rukoilla. Näin hän todistustehtävässään, pysyy raittiilla pohjalla.

Sielujen voittaminen, on ohjaamista uudestisyntynyt ensin hyvän Paimenen luokse. Johdattaa Kristuksen luokse, ei omiin käsityksiin kristillisyydestä. Sen jälkeen on seurakunnan vuoro, hengellinen koti tulee olla jokaisella Jeesuksen omalla. Siellä uskova saa opetusta ja kasvaa, saa ravintoa, hoidetaan ja rakastetaan. Jeesuksen palvelijan tärkein tehtävä on viedä ihmiset Jumalan luokse, käännynnäisten tekeminen sopii parhaiten fariseuksille. Myös Jeesuksen omat, on seurakunnissa opetettava opetuslapsiksi, joka nykyisin on jäänyt erittäin vähälle huomiolle. Sielujen voittamisessa ei tärkeintä ole seurakunnan kasvu vaan uskovien kasvu ja juurtuminen Kristukseen.  Uudestisyntyneen on tunnustauduttava uskovaksi, ennen seurakuntaan liittymistä, ja kääntymisen on oltava aitoa. Käännynnäisten ottaminen seurakuntiin voi tehdä suurta hallaa seurakunnan sisällä. Nykyisin olen nähnyt käytäntöä, ettei ole tarvinnut seurakuntaan liittyvän edes todistaa uskostaan ja elämän muutoksesta seurakunnan edessä.

Mielestäni on väärin ottaa seurakunnan yhteyteen ja uskovien piiriin, sellainen henkilö joka ei ole tehnyt totta Jumalan edessä ja täyttä täyskäännöstä elämässään. Tästä syystä olisi tiedonsanojen armolahjalla suuri merkitys, erottaa oikea väärästä. Ei kannata laskea lampaiden määrää, kätensä nostaneiden määrällä, eikä minuutin katumusrukouksen jälkeen, todelliset tulokset näkyvät parhaassa tapauksessa vuoden kuluttua. Ei kannata laskea kaloja, ennen kuin ne ovat paistettu.

Sielujen voittaja, voi puhua syntiselle niin hellästi ja lempeästi, toisaalta niin pelotellen, että kyseinen henkilö, alkaa kyynelehtiä ja pelosta tehdä uskon ratkaisun, vain siksi että pääsee vapaaksi pelostaan. Synnit eivät jääkään siihen paikkaan, tällaisesta uskoon tulosta harvoin syntyy pysyvää tulosta. He ovat kuin eräät hyönteiset, jotka syntyvät lämpimänä päivänä ja kuolevat auringon laskettua. Parempi on saada Jumalan pelko, joka loistaa Golgatalta, kuin sellaista mikä Vesuviuksella hehkuu. Paras halu tulla Jeesuksen omaksi, tapahtuu terveen järjen ja ymmärryksen kanssa. Metelissä, ylistyksen kuohussa, tunteiden huumassa, syntyy into joka ei ole viisasta, eikä kestävää.

Opettamalla totuus Jumalasta on parhain tie pysyvään pelastukseen. Evankeliumi on alku kaikelle.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28. 19–20. KR. 33/38.

Meidän on mentävä opettamaan ihmisiä, todistamaan Jeesuksesta, Hänen rakkaudestaan, hyvyydestään, ristin täytetystä työstä. Nämä ovat Jumalan suuria totuuksia, ei yhtään vähempää. Evankeliumi sisältää hyviä uutisia, se on ilo sanoma, ” teille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus Herra.” Evankeliumi on järkevä ja järjestelmällinen, joka vetoaa ihmisen ymmärrykseen. Siinä on aihetta ajatella ja tutkia, se vetoaa omaantuntoon ja harkintaan. Syntisen ihmisen on saatava tieto, mistä pitää pelastua, kuka pelastaa, mitä pitää tehdä, tehdäkseen parannuksen, mitä on parannuksen teko? Liikkuma-ala on laaja. Ihmisten kalastajalla tulee olla Pyhän hengen valo elämässä, siinä valossa pimeydessä oleva ihminen löytää Jeesuksen pelastajakseen. Saa Pyhän hengen voiman jatkaa uskovan elämää, perille saakka.

Saatanan valtakunnassa elävä ihminen on sidoksissa syntielämänsä kahleisiin, Saatana ei helpolla irrota saalistaan, siksi tarvitsen Pyhän hengen voiman pelastustyössä. Pyhä henki tekee uudestisyntymisen työn, niissä joita rakastan Kristukselle. Ihmisten kalastajan työ ei ole helppoa, jotenka kasvulle tulee antaa aikaa, ennen kuin uusi ”lammas” päästetään vastuuseen seurakunnassa. Paavali opettaa, ettei saisi olla äsken kääntynyt henkilö, seurakunnan tehtävissä, joihin liittyy vastuuta. On aivan selvä asia, koska maallisilla työpaikoillakin, ensin aloitetaan alhaalta. Ei Jumala laita äsken kääntynyttä heti lähetyskentälle Afrikkaan, työ aloitetaan kotipiiristä, naapurustosta, siitä alue laajenee vähitellen.

Kaikki eivät tässä ajassa ole kuitenkaan seurakunnan tehtävissä, toiset tekevät maallista työtä, silti he sanoitta ovat ihmisten kalastajia, heidän kauttaan syntyy myös tulosta, sieluja pelastuu. Toisia kasvatetaan tämän ajan jälkeiseen aikaan, koska uskovat tulevat hallitsemaan tänne maanpäälle. Jokainen käy oman yksilöidyn koulutuksen läpi, sen minkä Jumala parhaaksi katsoo. Luokalta toiselle kipuaminen voi olla vaikean prosessin tulosta, se kysyy peräänantamattomuutta ja sinnikkyyttä. Se voi joskus olla totista taistelua, koska koulutus ei ole lihalle mieluista. Kuitenkin Jumala on luvannut antaa voimansa kaikkeen. Hän on luvannut pitää omistaan huolen loppuun saakka, muutenhan uskomme olisi turhaa. Raamatun sana kuitenkin on tulessa koeteltu Sana, se on luotettava ja pysyy muuttumattomana. Siksi Raamattu on paras kirja, mitä kannattaa opiskella ja tutkia. Siinä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Pyhä henki on paras kotiopettaja. Pyhä henki kirkastaa aina Kristusta.

@LR.

This entry was posted on 23.10.2014. Bookmark the permalink.