Mitä synti on?

jolla poika on

Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla vanhurskas!
Katso, pyhiinsäkään hän ei luota, eivät taivaatkaan ole puhtaat hänen silmissänsä,
saati sitten ihminen, inhottava ja kelvoton, joka juo vääryyttä niin kuin vettä.”
Job. 15: 14–16. KR.33/38.

Kuulee monesti ihmisten sanovan, ” en minä Jeesusta tarvitse, en ole tehnyt mitään pahaa, olen kunnon ihminen.” Näin sanovat ihmiset ovat omasta mielestään viattomia ja puhtaita, he eivät ole tehneet vakavia rikoksia, eivät mitään sellaista mistä heitä voisi moittia. Näin asiaa katsottuna, nämä henkilöt ovat tavallaan oikeassa. Omin silmin katsoessaan sisintään he ovat puhtaita ja tahrattomia, myös lähimmäiset voivat asian pitää totena. Heillä ei ole syyllisyyden tuntoa.

Nyt tarkastelen asiaa toisesta perspektiivistä, Jumalan näkökulmasta. Alussa Jumala loi ihmisen täydelliseksi, Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen eli täydessä harmoniassa Jumalan ja toistensa kanssa. Adamilla ja Eevalla ei ollut murhetta mistään, Jumalan huolehti kaikista heidän tarpeistaan. Kunnes tuli päivä joka muutti kaiken.

Käärme Saatanan ruumiillistuma luikerteli paratiisiin. Eevan hän otti houkutuksen kohteeksi, koska Saatana tiesi, että Adam miehenä olisi saattanut nähdä käärmeen juonen ja estää ja saada epäonnistumaan Saatanan hankkeen. Olihan nainen miehelle asetettu apu ja lopullinen vastuu Eevan hyvinvoinnista oli silloin ja nytkin vielä miehellä, mies vastaa niin vaimonsa kuin perheen hyvinvoinnista. Hyvän- ja pahantiedon puu, keskellä paratiisia oli koetin, ensimmäisille ihmisille, siitä puusta oli kielletty ottamasta ja syömästä sen puun hedelmää. Kaikki kielletty kiinnostaa ihmistä, niin silloin kuin nykyisin, tämän käärme tiesi. Tähän heikkoon lenkkiin käärme iski. ”Ette te suinkaan kuole vaan, tulette samanlaiseksi kuin Jumala, syö ja ota hedelmä”, näin käärme syötti valhetta Eevalle. Kuinka kävi? Eevalle houkutus oli liian suuri ja niin hän otti puusta hedelmän ja söi, antoi Adamille ja hänkin söi. Käärmeen suunnitelmat onnistuivat 100 %. sti. Toinen toistensa syyttely alkoi, Adam syytti Eeva, Eeva käärmettä, Jumalakin sai syytöksistä osansa. Tästä saakka ihmiset ovat syytelleet toinen toisiaan, tai jotakin toista kohdetta, mikäli tapahtuu jokin rikos tai muu pahanteko. Kukaan ei tunnusta tehneensä pahaa.

Tästä saakka syntiinlankeemus on vaivannut ihmiskuntaa. Hyvän ja pahan tieto, jota jotkut tahot nimittävät perisynniksi. Synti ei sinällään periydy geenitasolla vaan sen olemus on meissä jokaisessa, jotka synnymme tähän maailmaan. Ihminen on siitä saakka tahtonut esiintyä Jumalana, eikä ihmisenä oleminen riittänyt hänelle. Syöminen hyvän ja pahantiedon puusta, kielletyn hedelmän ottaminen aiheutti sen, että nyt ihmisellä oli henkilökohtainen suhde myös pahaa. Paratiisissa heillä oli läheinen suhde Jumalaan, kaikkeen hyvään, koska Vanhassa testamentissa ”Tieto” ja ”Tunteminen” määritellään, kokemukseen perustuvaksi läheiseksi suhteeksi johonkin tai johonkuhun. ( Norrback, Luominen, Perussanoma, 2010.)

Koska tietoinen suhde pahaan saatiin, alettiin myös tehdä pahaa. Ihmisparille tuli ensin häpeä, jota jokainen ihminen tavalla tai toisella kantaa olemuksessaan. Seuraavaksi tuli viha, joka esiintyy kaikilla ihmisellä jossakin muodossa. Osataan vihastua ellei suoranaista vihaa sisällään kantaisikaan. Heti kun paratiisin portit sulkeutuivat ensimmäisten ihmisten jälkeen, tapahtui ensimmäinen vihan aiheuttama murha. Kain tappoi veljensä Abelin, vihasta. Ihmisten väkivallanteot lisääntyivät lisääntymistään, Vanha testamentti kertoo niistä ja tämän päivän media, sanomalehdet ja uutiset, ovat väkivallan tekoja, murhia, ryöstöjä, sotia kertovia uutisia täynnä.

Jumala aikoi tuhota tuon ajan turmeltuneen ihmiskunnan, Nooan aikana. Vedenpaisumus tuhosi kaiken elävän maanpäältä, vanhurskas Nooa arkissaan selvisi elämiensä kanssa tuosta hävityksestä. Vesi tuhosi kaiken, muun mutta ei syntiä. Pahuus ei päättynyt tuonkaan jälkeen, ihmiset ovat itsekkäitä ja elävät Jumalan tahdon vastaisesti tämäkin jälkeen. Siksi pahuus ei ole primitiivinen asia, joka kulkee ihmisessä vaan ihmisen valinta on tietoinen, ihminen valitsee pahan.

Synti ja pahuus eivät ole yksin teologinen asia, vaan kaikessa ihmisen etiikkaan koskevissa kirjallisuudessa mainitaan ihmisen elävän maailmassa epäeettisesti. Ihmisen pahuus on ongelma, jonka kanssa kamppailevat filosofit, eivät yksin kristityt, kaikki pahuus on syntiä. Siis Jumalasta pois kääntynyt ihminen tekee syntiä, ihminen joka kieltää Jumalan olemassa olon, tekee syntiä. Synti ei siis ole mikään yksittäinen teko, vaan syntiä on elää omatahdon mukaista elämää, toteuttaa omia mielihalujaan, itsekkyyttä, vihaa, Jumalan pyhyyden kieltämistä tai halveksuntaa. Pahin synti onkin Jumalasta erossa eläminen. Jotenka ei kukaan ihminen voi sanoa olevansa synnitön ja puhdas. Kukaan ei voi puolustella itseään, ei parantaa itseään hyvillä teoilla, pahuus ihmisessä on niin syvälle istutettu ominaisuus, tarvitaan sellainen voima joka voi muuttaa ihmisen läpikotaisin.

Jumala kaiken Luoja ja alkuun laittaja, on pohjimmiltaan rakkauden Jumala. Vaikka Hän vihastui synnin ja pahuuden saastuttamaan ihmiskuntaan, hukuttamalla kaikki elävät maanpäältä, Nooa ja arkissa olevia lukuun ottamatta. Vaikka pahuus ja synti eivät hukkuneet vedessäkään, silti rakastava Jumala katui tekoaan ja laittoi sateenkaaren merkiksi, ettei toistamiseen tuhoa ihmiskuntaa vedenpaisumuksella.

Hänellä oli hyvät aikeet kaiken tämän jälkeenkin ihmiskuntaa kohtaan, niin paljon Hän rakastaa tätä kurjaa maailmaa ja pahuutta täynnä olevaa ihmispoloista. Hän kaikki tietävänä, tiesi jo ennen ihmisen luomista, miten ihmisen tulisi käymään. Hän tiesi ettei ensimmäinen ihmispari voi vastustaa houkutusta jonka käärme heille esitti. Jumalan asettama houkutus olisi ihmiselle liian suuri.

Jumala sanoi, heti lankeemuksen tapahduttua käärmeelle: ” Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” 1. Moos. 15. KR. 33/38.

Tämän jälkeen käärmeestä Saatanan hahmossa Raamatussa ei mainita. Käärme poistuu näyttämöltä. Kainin tekemän murhan jälkeen ei mainita käärmeestä mitään, eikä enää missään muussakaan yhteydessä, missä kerrotaan Saatanan aiheuttamista teoista. Synti oli tullut jäädäkseen, ihmisestä oli tullut syntiin taipuvainen, kaikki inhimilliset suhteet läpitunkeva voima.

Raamatun jae alussa kertoo Jobin ja hänen ystävien ajatuksista tuskan keskellä. Job ei käsitä miten syntikysymys voisi olla ratkaisu hänen ongelmiinsa, hänen henkilökohtaiseen katastrofiinsa. Job oli syntisistä vähemmän syntinen Jumalan silmissä. Kuinka usein nykyisinkin kristityt, Jumalan lapset, nähdessään tavalla tai toisella kärsivän ihmisen, alkavat syyttää tämän tekemistä synneistä, miten parannus olisi ainut ratkaisu kaikkeen inhimilliseen tuskaan. Näin nämä omasta mielestään hyvää tarkoittavat lähimmäiset, korottavat itsensä kärsivän yläpuolelle, sormella osoittajia löytyy ja neuvoja satelee, tietysti parannusta ensimmäiseksi. Kuitenkaan kaikki kärsimys ihmiskunnassa ei ole synnin syytä, inhimillisellä kärsimyksellä oma kasvattava tehtävänsä ihmisen elämässä. Jumala sallii uskovallekin kärsimyksiä, koetellakseen uskoa, ei siksi pitäisi heti mennä antamaan tuomioita kärsivälle, vaan lohdutusta, rinnalla kulkemista, konkreettista apua, itkeä itkevien kanssa. Samaistuminen toisen tuskaan, niin että kärsivät voi sen vaistota, on parasta lääkettä. Kyynisyys ja teennäisyys näkyvät herkästi lohduttajasta, sitä ei voi peitellä vaikka niin luulisi. Kärsivällä on herkät ” tuntosarvet.” Saatana voi Jumalan luvalla rusikoida Jumalan lasta mutta ei kärsimys ole aina Saatanan syytä. Tietysti mikäli eletään kahdentien kulkijana syntiä tietoisesti tehden, voi esimerkiksi sairastua tehdyn synnin seurauksena. Kristitty Jumalan lapsi elää tietoisesti kaukana synnistä ja karttaa sitä, omatunto alkaa heti syyttää jos rajan yli mennään synnin puolelle.

Koska synti käsitteenä on laaja ja kokonaisvaltainen ihmiskunnassa, Jumalalla oli suuret suunnitelmat, jotka ratkaisisivat syntikysymyksen. Käärmeen pää piti murskata, Saatanan yliote ihmisestä oli saatava poistettua. Hän rakkaudessaan uhrasi Jeesuksen ainokaisen Poikansa, ristillä sovitus uhrina, Hän antoi Jeesuksen viattoman karitsan (karitsa oli yleinen uhrieläin VT:ssä) tulla synniksi ja vikapääksi kaikkeen pahuuteen. Hän antoi Hänen kannettavakseen kaiken pahuuden maailmassa. Jeesus runneltiin niin pahoin ihmisten taholta, ettei Hänessä ollut enää ihmisen muotoa, Hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, meidän pahaintekojemme tähden. Hän murskasi kaiken vihollisen voiman, voitti kuoleman kuolemallaan. Mieti Jeesusta ristillä, sinun syntiesi sovittajana. Tajuat mitä Hän teki Golgatalla puolestasi, että sinä saisit kaikki pahat tekosi anteeksi, Hänen maahan vuotaneessa veressä. Saisit sisäisen rauhan ja ilon, saisit kuoltuasi elää iankaikkisesti, koska Jeesus elää iankaikkisesti, Hän nousi kuolleista. Jeesus elää! Pidätkö vielä liian halpana tätä Jeesuksen tekoa, että ohitat sen välinpitämättömästi? Koska Hän teki kaiken tämän siksi, että Jeesus rakastaa sinua, Jeesus välittää sinusta nyt jo täällä ajassa ja Hän välittää sinun kuoleman jälkeisestä elämästäsi, sinun kuolematon sielusi jää eloon vaikka fyysisesti kuolet, sinä saat nyt jo valita Jeesuksen tekemän työn ansiosta, kummassa paikassa tahdot tuntevana persoona elää loputonta elämää, taivaassa vai kadotuksessa. Syntisenä ja pahuuden valassa olevana et sellaisenaan pääse taivaaseen, tarvitset Jeesuksen veren puhdistuksen. Tarvitset Pyhän hengen sinetin, joka todistaa että olet Jeesuksen oma. Vain Pyhällä hengellä sinetöidyt pääsevät taivaaseen. Onko sinulla jo Pyhän hengen sinetti?

Vielä on eräs asia joka on Saatanan teko ja teoista vakavin Jumalan silmissä. Nyt kun armonaika alkaa olla loppupuolella, ilmestyy vääriä Kristuksia enemmän kuin ihmiskunnan aikana ikinä. He ovat ihmisiä jotka ovat eksyneet totuuden tieltä, Raamatun opetuksesta. Tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, mutta eivät tee niitä Pyhän hengen voimassa vaan heidän voimansa tulee Saatanan vaikutuksesta. He osaavat matkia Pyhän hengen työtä ovelasti, mikäli Raamatun sanan tuntemus on heikko, nämä eksyttäjät näillä ihmeillä saavat ihmiset massoittain liikkeelle. Jos uskon tila on miinuksella tai haalea, vaara on suuri. He saavat tulenkin jopa lankeamaan taivaasta, tekevät suuria tekoja, parantavat sairaita mutta heidän opetus on kaukaa haettua New Age oppia, joka pohjautuu idän uskontoihin, Raamatun oppia he eivät opeta. Siksi tahdon varoittaa näistä, koska nämä tulevat Tv:n kautta olohuoneisiimme, he puhuvat ihmiset ihmeillään pyörryksiin. Todellisuus on aivan muuta kuin Raamatullista. Siksi korotan edelleenkin, Raamatun sana on ainut luotettava kirja, mitä kannattaa lukea, löytää sieltä totuus Jeesuksesta, totuus Pyhän hengen toiminnasta. Pysyä siinä mikä on varmaa ja joka on opittu pitkän ajan kuluessa, näin ei pääse eksymään. Sillä nämä väkevät Jumalan sallimat eksyttäjät, tahtovat eksyttää valitutkin uskovat. Tervehenkiset uskovat ovat vaaravyöhykkeessä, koska kaikki näyttää aidolta ja oikealta, helposti nämä puhujat manipuloivat kuulijansa omaan hurmokseensa ja arvostelukyky katoaa, uskotaan valhe. Sillä lopunaikana Saatana hyökkää voimalla uskovien kimppuun ja seurakuntien kimppuun, tuoden eksyttäviä salakavalia oppeja uskovien keskuuteen. Siksi pahin synti johon uskova voi langeta, on joutua eksytetyksi. Uskoa valhe, sillä eivät kaikki jotka sanovat herra, herra ole Jumalan lähettämiä ja valtuuttamia työntekijöitä. Jeesus sanoo kerran: ” Minä en tunne teitä, menkää pois te laittomuuden tekijät.” Nyt elämme ajassa missä laittomuus on vallalla kaikella valheen voimalla.

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.
Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava
.” 1. Piet. 5: 8- 10. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 29.5.2015. Bookmark the permalink.