Jeesus antaa rauhan

Jumalan rauhaJa Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4: 7. KR. 33/38.

Rauhan määritelmä: Rauha on valtioiden tai muiden vastaavien välinen normaali sovinnon tila, eli sodan vastakohta. ( Wikipedia)

Jumalan rauhasta, emme voi sanoa tarkkaa määritelmää, sillä kuten Filippiläiskirjeessä sanotaan, se on kaikkea ymmärrystä ylempi eli ihmisen järki ei voi sitä käsittää, Jumalan rauha on niin erityislaatuista. Ennen  kristityt tervehtivät toisiaan, rauhan tervehdyksellä, tapa joka saisi edelleen jatkua. Nykyisin tervehdys on katoamassa, onko kristityiltä todellinen rauha kadonnut, koska rauhan tervehdys on hiipumassa? Jumalan rauhan saamme sisimpäämme silloin, kun koemme uudestisyntymän ja tulemme uskoon. Jumala antaa meille yli ymmärryksen käyvän rauhansa. Tätä rauhaa on vaikea selittää toiselle henkilölle. Jumalan rauha, mitä se on, tietää vain ihminen, joka on kokenut sen henkilökohtaisesti. Augustinus sanoi sen näin: ”Ihmissydän on levoton, kunnes se löytää levon sinussa, oi, Jumala.”

Lepo Jumalassa on kristinuskon ydin asia. Minkään toisen uskonnon Jumala ei lupaa lepoa, eikä sielun rauhaa kuin kristittyjen Jumala Jeesus Kristus. Onhan selvää, vain Kristuksen ristin työ antaa meille synnit anteeksi, sydäntä syyttävät synnit ja pahat teot, rikokset, saadessamme anteeksi, Jumalan rauha ja lepo laskeutuu levottoman ihmisen sydämeen. Tätä kokemusta ei voi järjellä selittää, kokemus tarvitaan, niin ihana tunne se on. Raamatun evankeliumit kertovat meille ilosanomaa Kristuksesta, Vapahtajasta. Raamattu opettaa meille, miten säilytämme tämän saavutetun sisäisen rauhan? Vihollisuus Jumalan ja ihmisen väliltä on poissa, rauhan ehdot tulivat voimaan Golgatan täytetyssä työssä. Jeesus on ainut ” rauhan neuvottelija” joka henkensä uhraamalla, teki sovinnon, ja voitti vihollisuuden, jonka Saatana sai aikaan ihmis-suvun alkumetreillä.

Miten säilytämme sisäisen rauhan, jonka olemme saaneet uudestisyntymässä? Meissä Kristuksen omissa asuu Pyhä henki. Pyhä henki ja Raamatun sana yhdessä vaikuttaa meissä sanan nälän, joka tyydytetään Raamattua lukemalla sekä jumalanpalveluksissa käymällä, sanaa kuulemassa. Rukouksella, uskovan seurustellessa Jeesuksen kanssa, Hän Jeesus antaa meille lisää rauhaansa. Mitä aktiivisempi yhteys meillä on Vapahtajaan, siitä suuremmaksi sisäinen rauhamme kasvaa. Kristuksen läsnäolossa sielumme ammentaa Elämän lähteestä uutta voimaa ja rauhoittavaa Pyhän hengen lahjoittamaa rauhaa. Henki kasteen saanut uskova saa puhua rukouskielellä, Isälle. Näin sisäinen ihmisemme virvoittuu voitelun pakosta, ilo öljyä virtaa meihin ja rauhoittaa maailman melskeen keskellä, levottomaksi tulleen sydämen. Rauha säilyy vain täyttämällä itsemme rauhan evankeliumilla. Evankeliumi on rauhan lähde.

Kun järkemme, tunteemme, omatunto ja Saatana yrittää meitä saada levottomaksi ja ahdistuneeksi, poistaaksemme meiltä rauhamme. Näitä rauhanhäiritsijöitä vastaan on ainoastaan Jumalan sana aseemme ja suoja muurimme. Raamatun sanassa Lohduttajamme asuu ja puhuu meidän kanssamme ja sanoo: ” Älä pelkää, olet hyvässä turvassa.” Syntinen ihminen on Kristuksessa vanhurskas. Olet jo sisällä siinä valtakunnassa, missä ei huomioida koskaan sinulle syntiä. Kristuksessa et enää ole tekojen valtakunnassa. Olet armon valtakunnassa, missä armo on suurempi kuin teot. Sovitus jonka olet uudestisyntymän hetkellä saanut, kestää iankaikkisesti Jumalan kanssa. Jumala on luvannut pitää sinut omanaan aina, eikä vihaa sinua koskaan. Tässä on Jumalan valtakunnan rauhan sanoma. Pidä siis rakas lukijani aina tämä mielessä. Jos kadotat yhteyden synnin sokaisemana Jumalaan, tiedä että aina voit palata takaisin, Jumala ei vihaa syntiin langennutta ihmistä, vaan Hän tahtoo etsiä kaikki kadonneet lampaansa takaisin luokseen. Jos rauha Kristuksessa on kadonnut, sinä voit rohkeasti mennä Vapahtajasi luokse, Hänellä on paljon anteeksiantoa syntisille ihmisille. Ne jotka eivät koe tehneensä koskaan syntiä, pettävät itsensä. Sillä jokainen ihminen on syntinen itsessään ja tarvitsee armahdusta. Ilman Jumalan armoa, emme pelastu, tarvitsemme veren puhdistavan kylvyn jokainen. Kallis veri Golgatalla vuosi sinun ja minun syntien vuoksi, että meillä Hänen haavojen kautta on parantumisen mahdollisuus, kaikkein pahimmasta sairaudesta, syntisairaudesta. Mikään muu sairaus ei vie kadotukseen eikä vie pois Kristuksen sisäistä tuntemista, vain synti tekee sen. Kristuksen rauha katoaa heti meistä jos omallatunnolla on syntiä.

On siis syytä valvoa elämäämme ja elämäntapaamme, tuotammeko kunniaan elämällämme Kristukselle. Elämän tapa ja valintamme mitä teemme, osoittavat elämmekö lähellä Jeesusta, onko uskomme palavaa ja aitoa? Jos elämämme on sopusoinnussa sanojemme kanssa, meistä heijastuu myös Kristuksen antama rauha, ulkopuolella oleville. Heille herää kiinnostus, kyselemään, mistä ammennamme rauhamme, tässä levottomassa maailmassa. Jeesukselta saatu rauha ei ole ulkopuolisista olosuhteista riippuvaista, ei se katoa vaikka ympärillämme olisi minkälaisia levottomuuksia.

Maailmassa on runsaasti tekijöitä ja muuttujia, jotka vievät ajatuksemme pois Jeesuksen läsnäolosta, saaden näin aikaan rauhattomuutta, tähän vihollinen tähtää. Mutta me kristityt katsomme itse Rauhan Ruhtinaaseen, Hänen rauhansa kestää, eikä Hän anna meille niin kuin maailma antaa.

Jumalan rauha joka on kaikkea ymmärrystämme ylempi, varjelkoon sydämemme, joka päivä. Voimme herättyämme aamulla rukoilla, että Jeesus antaisi meille rauhansa. Jeesus kuulee rukouksemme, Hän vastaa pyyntömme mukaisesti. Olemme kalliisti ostettuja, olemme Jumalan silmissä kauniita, puettuna vanhurskauden vaatteeseen, olemme rikkaita Kristuksessa ja meillä on sydämessä taivaallinen ilo. Siksi meillä tulisi olla myös suuri rauha sydämessä. Jeesus itse lupaa Sanassaan.

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Joh. 14: 27. KR 33/38.

Tullessani Jeesuksen omaksi, sain konkreettisesti kokea, että tämä Jeesuksen lupaus rauhastaan pitää paikkaansa. Niin selkeä ero oli, entiseen elämään verrattuna, rauha ei kadonnut ensimmäisessä koettelemuksessa joka tuli, melkein heti uskoon tultuani. Ellen olisi kokenut uudestisyntymää, ellei Jeesus olisi tullut asumaan sydämeeni, en olisi tuossa vastoinkäymisessä kokenut kuin suurta levottomuutta. Nyt minut ympäröi yliymmärryksen käyvä rauha ja tämä kokemus vahvisti, nyt olen saanut syntini anteeksi, nyt olen Jumalan lapsi. Jeesuksen lupaama rauha todisti asian todeksi. Joko sinä omistat sisäisen rauhan Jeesuksessa, rakas lukijani?

@LR.

This entry was posted on 12.6.2015. Bookmark the permalink.