Hengitätkö?

hengen janoMutta onhan ihmisissä henki, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa heille ymmärrystä.” Job. 32: 8. KR. 33/38.

Ihmisen syntyessä tähän maailmaan, hän parkaisee ensimmäisen henkäyksensä ja tästä lähtee hengitys käyntiin joka jatkuu siihen saakka, kunnes henkäisemme viimeisen kerran eli lähdemme tästä ajasta pois. Tämä sisään- ja uloshengitys jatkuu tasaisena tiedostamattomana toimintana koko elämämme ajan. Sukeltaessamme voimme pidättää hengitystämme, kuitenkin välillä pitää nousta pintaan, happea ottamaan tai happilaitteiden kautta saadaksemme happea keuhkoihimme. Ilman happea ja hengitystä emme voi elää. Jokaisessa ihmisessä on Jumalan henki, tämä keuhkohengitys on lähtöisin Jumalalta, harvoin lääketiede tätä myöntää. Yksikään ihminen ei eläisi, ellei Jumala antaisi hänelle henkeään. Jumala loi ihmisen ja puhalsin häneen elämän hengen.

Jumalan henki on ainoastaan ihmisrodulla, mikä samalla on merkki siitä, että ihmisen sielu on kuolematon. Uudestisyntymässä, tehdessämme parannuksen syntielämästä ja lähdettäessä Jeesusta seuraamaan, saamme sieluumme Pyhän hengen. Olisiko niin, että Jumala pyhittää antamansa hengen uskoon tullessa? Tämän jälkeen Jumalan antama kuolematon sielu ja siihen annettu Jumalan antama henki, muuttuvat siihen suhteeseen, mikä ihmisellä olisi, ellei hän olisi langennut syntiin. Kuitenkin ihminen on vielä lihan ruumiissa, joka on turmeltunut ja kuolevainen, näin ollen täydellistä puhdistumista ei tapahdu, vaan alkaa hidas kasvu kohti täydellisyyttä. Kaikki menneet synnit saadaan uudestisyntymän hetkellä anteeksi, Jeesuksen veressä mutta liha ei peri koskaan taivaan valtakuntaa, siksi sielumme joutuu kipuilemaan tässä lihan ruumiissa – Jeesukseen uskovana kristittynäkin. Kunnes ylösnousemuksessa saamme uuden ylösnousemus-ruumiin, joka on täydellisen puhdas synnistä.

Meidän uudestisyntyneiden kristittyjen tulisi elää Pyhän hengen johdatuksessa, Pyhän hengen kasteessa saamme uudet kielet, merkkinä kasteesta, kuten ensimmäisenä Helluntaipäivänä tapahtui opetuslapsille. Tämän Jeesus oli luvannut, ennen kuin Hän nousi ylös Taivaaseen. Siksi Pyhän hengen kaste kuuluu jokaiselle uudestisyntyneelle. On uskovia jotka jättävät tämän asian opettamatta, heillä on käsitys että asia oli vain Raamatun aikaan liittyvä tapahtuma. He vetoavat Raamatun jakeisiin, missä sanotaan että, ” kielillä puhuminen lakkaa.” Kielilläpuhuminen lakkaa kun Jeesus saapuu toistamiseen omiaan noutamaan, siihen saakka kielilläpuhuminen jatkuu, koska Pyhä henki on maanpäällä.

Kielilläpuhumista sanotaan myös rukouskieleksi tai enkelienkieleksi, nimitys voi olla kumpi tahansa, sitä meidän kristittyjen tulisi rukoilla, että saisimme tämän armolahjan, sillä kielillä puhuva rakentaa itseään ja puhuu salaisuuksia Jumalalle. Puhuttaessa kielillä rukouksessa, meihin virtaa uudella tavalla voimaa ja virvoitumme. Aivomme saavat uutta energiaa. Lääketieteellisiä kokeita on suoritettu, kuvantamalla aivoja kielillä puhuttaessa. On todettu joidenkin aivojen osien tuolloin lepäävän ja toisiin osiin muodostuu aktiivisuutta jotenka siksi, kielilläpuhumisesta on selkeää hyötyä myös fyysisesti ihmiselle. Näin tutkimuksesta on kirjoitettu eräässä artikkelissa.

”Kielilläpuhuminen eli glossolalia näkyy aivoissa otsalohkojen hiljenemisenä ja itsekontrollin löyhtymisenä.

Tämä ilmeni, kun Pennsylvanian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijat kuvansivat viiden kielilläpuhujan aivoja. Vertailun vuoksi kokelaiden aivot kuvannettiin myös näiden laulaessa hengellisiä lauluja. Kielilläpuhumisen aikana muun muassa otsalohkot ja keskittymiskykyä säätelevä aivoalue hiljenivät. Koehenkilöt itse uskoivat, että kielilläpuhumisen aikana Jumalan henki virtaa heidän lävitseen ja säätelee heidän puhettaan.
”Aivokuvantaminen osoitti, että kokelaat eivät tosiaan kontrolloi aivojensa kielikeskuksia glossolalian aikana, kommentoi radiologian professori Andrew Newberg yliopistonsa tiedotteessa. ”Jokin toinen osa aivoista ottaa ylivallan, mutta tässä tutkimuksessa emme nähneet, mikä alue se on”, Newberg sanoo. Tutkimuksen julkaisi Psychiatry Research: Neuroimaging.” ( Tiede-lehti 2006.)

Pyhä henki on todellinen persoona, joka elää ja vaikuttaa uskovien elämässä. Vain ylpeä ihminen ei voi tätä myöntää. Nöyrä ihminen saa armon ja Pyhän hengen lahjan. Jumala on ylpeitä vastaan, ylpeä ihminen on vielä vihollisen käytössä. Raamattu kehottaa ” täyttykää Hengellä.” On sama, kuin tulkaa nöyriksi, kumartukaa nöyrin sydämin Jumalan eteen. Silloin Jumala täyttää Pyhällä hengellään. Tämä on salaisuuksista suurin, joka on nöyrille ilmoitettu mutta salattu ylpeiltä ihmisiltä. Heiltä puuttuu todellinen valkeus, he eivät opi tietämään, mitä kaikkea Jumala voisikaan antaa siunauksiaan, jos he nöyrtyisivät Jumalan kasvojen eteen. Sinä joka olet saanut Pyhän hengen lahjan, säilytä tämä lahja, rukoile Jumalaa varjelemaan omanaan, niin ettet menetä tätä lahjaa.

Alussa kirjoitin, miten hengittäminen on luonnollinen asia, mitenkä riippuvaisia olemme hengittämisestä ja sitä kautta elimistöömme virtaavasta hapesta. Samoin rukousta verrataan uskovan hengitykseksi. Näin asia onkin, elävässä suhteessa Jeesukseen elävä kristitty rukoilee säännöllisesti. Raamatussa kehotetaan: ”Rukoilkaa lakkaamatta.
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa
.” 1. Tess. 5: 17- 18. KR. 33/ 38.

Mikäli rukouselämä on laimeaa tai lähes sammunut kokonaan, helposti luisumme takaisin lihan valtaan. Saatamme muuttua hengellisestä ihmisestä takaisin lihalliseksi ihmiseksi, emme silloin vaella Hengessä vaan alamme toteuttaa lihan mielitekoja ja toimia kuin maailmallinen ihminen toimii ja tekee. Jos me elämme hengellistä elämää ja keskustelemme rukouksessa Jeesuksen kanssa, Jumalan henki saa meitä kuljettaa ja näin saamme olla Jumalan käytössä. Saamme kuulevat korvat ja näkevät silmät, hengellisen näkökyvyn, näemme maailman hädän ja kurjuuden. Voimme olla Jumalan lähettiläinä viemässä sanomaa, Pelastajastamme ja Vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Joka muuttaa ihmisen kokonaisvaltaisesti, jopa yhteiskunnan moraalittomuus vähenisi, mitä suurempi joukko ihmisiä tulisi Jeesuksen omaksi. Pyhä henki on uutta luova henki, jumalaton maailma saisi, kokea Kaikkivaltiaan Jumalan kosketuksen ja saisivat ymmärrystä, nähdä syntisyys ja parannuksen tarve. Kristittyjen aktiivinen suhde Jeesukseen antaa myös meille ymmärrystä, saamme viisautta joka on arvokkaampaa kuin mikään maallinen viisaus. Pyhässä hengessä, Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Jotenka pyrkikäämme tuntemaan Herra, etsikäämme Hänen voimaansa, päivittäin ja hetkittäin, rukoillen, joka aika Pyhässä hengessä ja kiittäen joka tilassa. Puhu myös kielillä rukoillen, niin paljon kuin voit, rakennat itseäsi ja puhut salaisuuksia Jumalalle, rukoilet asioita joita et tiedosta itse mutta Pyhä henki kauttasi rukoilee ja Isä kuulee rukouksesi ja ymmärtää sinun sanasi. Myös kieleten selittämisen lahjaa kannattaa anoa, näin yksityinen kielilläpuhuminen tulee myös siunaukseksi, seurakunnassa ja rukouskokouksissa. Koska lähelläsi olevat  henkilöt saavat selvityksen kielellä jota ymmärrät, mitä olet rukoillut hengessä. Käytä kielilläpuhumisen armolahjaa runsaasti, siinä on siunausta ja saat voimaa hengelliseen elämään sekä viisautta Pyhältä hengeltä. Voitelu joka sinussa on, opettaa sinua. Siunausta lukijani.

@LR.

This entry was posted on 18.6.2015. Bookmark the permalink.