Oikeaa vai väärää?

Herran sana1

”Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;” 1. Tess. 5:21. KR. 33/38.

Olen vajavainen ihminen ja minä teen virheitä, elän vielä syntisessä kehossani, jotenka koska Raamattu kehottaa koettelemaan kaikki, nämä kirjoitukseni saa myös koetella Raamatun valossa, ja jos jotakin hyvää on, sen voi pitää. Rukoilen sydämestäni, että Jumala antaa anteeksi, jos jotakin on väärin ja antaisi viisautta kirjoittaa vain sitä, mikä on lukijoilleni hyväksi.

Alkuseurakunnan ajoista lähtien on ollut opettajia, profeettoja, Paavali puhuu valheveljistä, jotka ovat opettaneet tai profetoineet tehneet Jumalan kansan keskuudessa, sellaista mikä pitää kyseenalaistaa ja tutkia, onko tämä Raamatun sanan mukaista. Armonajan loppuhetkissä, valheveljet – sisaret, tulevat lisääntymään entisestään. Tehdään ihmeitä, sairaita paranee, nähdään näkyjä ja ilmestyksiä, unia, profetoidaan. Kuitenkin kaikki nämä ilmiöt pitää kestää Raamatun sanan valossa tutkistelun.

Aina kun koettelemme jonkin asian, tee itsellesi kysymys, onko tämä sellaista mitä rakastava Jeesus voisi tehdä näin? Onko profetiassa sellaista, minkä Jumala voisi sanoa sinulle? Ovatko ihmeet joita tehdään, Jeesuksen nimessä, sellaisia joita Jeesus tekee? Hengellisissä tilaisuuksissa olevat erinäiset ilmiöt ja ”voimavaikutukset”, voisiko samaa tapahtua Jeesuksen ollessa paikanpäällä? Jumala saattaa hengellisessä tilaisuudessa puhujan kautta nuhdella, onko nuhtelu Raamatun sanan mukaista. Jumala ei koskaan muserra nuhdellessaankaan ihmisistä. Tiukkakin puhuttelu, ei ole syyttämistä, se ei koskaan johda toivottomuuteen vaan mukana on rohkaisevaa rakkautta.

Siis ensimmäiseksi aseta kysymys itsellesi, onko tämä Raamatun sanan mukaista? Jumalan Sana Raamattu, on Pyhän hengen inspiroima kirjaa, koskaan Raamattu ei toimi itseään vastaan.

Jumala on rauhan ja järjestyksen Jumala, koskaan Pyhä henki ei aiheuta epäjärjestystä. Jos esitetty asia, tuo sekaannusta, epäsopua ja hajottaa, silloin se ei rakenna yksilöuskovaa eikä seurakuntaa. Tällaisissa tilanteissa on syytä harkita asioita uudelleen ja rukoilla että saisi hengellisen näkökyvyn nähdä asia oikeassa valossa. Myös se ketä tapahtumat korottavat, kenelle kunnia annetaan? Jos tapahtumissa ja profetioissa, puheissa, korostetaan ihmisistä. Pitää muistaa että Pyhä henki kirkastaa aina Kristusta. Mikäli saatu sanoma korottaa jota kuta muuta, itseään tai toista ihmisistä, mikäli siunausten saamisen ehtona on, taloudellinen antaminen, on syytä olla varovainen. Jumalalta saadut lahjat ovat ilmaisia.

Jokaisella ihmisellä on Jumalan kokoinen aukko sydämessä. Jumala on luonut ihmisen yhteyteensä ja rakkauteensa. Tänä aikana tätä sydämessä olevaa tyhjää koloa, yritetään paikata korvikkeilla, tarjotaanko etsijälle lisää pettymyksiä? Meille jokaiselle on annettu terve harkinta kyky, sydämen ääni sanoo jo paljon, onko jokin asia Jumalan Pyhän hengen lähteestä lähtöisin vain jotakin muuta. Kun näin tutkimme asioita, voimme saada varmuuden lähteen alkuperästä. Todellisessa yhteydessä on aitous ja yhteys osapuolten välillä. Samoin myös ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa, on yhteys.

Mikäli niitä asioita, joita hengellisissä piireissä esiintyy, ei koetella Jumalan oman sanan valossa, uskosta tulee heikko ja ” tuulella käypä”, kaikki niellään oikeana vaikka ei sitä olisikaan. Seuraavan vastoinkäymisen yhteydessä, koettelemattomuudesta on syntynyt usko, joka pettää. Mutta kun harkitse asiat ja tutkit kaikki Jumalan sanan valossa. Päädyt aikaisemmista tapahtuneista asioista varmaan vastaukseen Raamatun sanan pohjalta, sydämessäsi on varmuus Jumalan omaan sanaan. Olet saanut koettelun tuloksena, lujan luottamuksen, jonka varassa ”voit ojentautua”, vaikka et vielä näet lopullista vastausta.

Silloin sinulla on aito sydämen usko, kristitty joka vaeltaa uskossa, kuuntelee, rukoilee ja koettelee ja tämän jälkeen ojentautuu, luottamuksellisesti Jumalan sanan mukaan. Näin voi kasvaa ja harjaantua niin, että aistit tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. ( Hepr. 5:14.)

Jumalan oma sana on luotettava mittari, millä voi erottaa oikean ja väärän opetuksen. Jumalan sana seisoo vahvana loppuun saakka, se ei muutu ajan mukaan, ei muotioikkujen mukaan. Jumalan sana on A ja O Alfa ja Omega, alku ja loppu. Herran sana pysyy iäti, vaikka kaikki muuttuisi ympärillämme, seurakunnissa, uskovien opetuksessa, mikä Raamattuun on kirjoitettu se kestää, eikä piirtokaan siitä muutu. Raamattua yritetään muuttaa moderniksi, viimeisin on oma sateenkaari kansan raamattu, joka tekee tuloaan. Jumalan sanaa voidaan muuttaa ihmisen mielen mukaiseksi, ettei kukaan loukkaantuisi, eikä mikään olisi syntiä. Koska Raamattu kertoo synnistä mutta se kertoo myös pääsyn pois synnin kahleista. Kuitenkin Raamatun sanan muokkaaminen omien ihmismieltymysten mukaiseksi, on vakava asia. Sekulaarinen ihminen tänä aikana, tekee uskonelämästä liian helpon ja kevyen, elävä kristinusko yritetään vesittää uskonnollisuudeksi. Raamatussa Jumala sanoo vakavat sanansa:

”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu
.” Ilm. 22: 18- 19. KR. 33738.

@LR.

This entry was posted on 14.7.2015. Bookmark the permalink.