Archive | heinäkuu 2015

Armosta ei ansioista

tekstikortit_129

Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.
Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne
. ”Joh. 15: 16–17 KR. 33/38.

Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aluksi, Hän ensin valitsi 12 opetuslasta seuraajakseen. Kaikki olivat yhtä avuttomia Jeesuksen edessä. Kukaan ei tuntenut Jeesusta entuudestaan, saattoi olla että Johannes kastajan saarnoja olivat ehkä kuulleet, sitä kautta saaneet tietää Jeesuksesta jotakin. Mikään tieto kenellekään ei ollut kovin syvällistä, jotenka tavallaan kaikki olivat yhtä ”keltanokkia” lähtiessään Jeesuksen seuraan. Eihän Jeesus valinnutkaan täysin oppineita ja kaikki tietäviä, Hän valitsi opetuslapset opetettavakseen. Miehet lähtivät yksityisopetukseen Jeesuksen oppiin.

Vielä nytkin Jeesus valitsee seuraajansa samalla tavalla. Hän etsii ihmisiä omakseen, niistä jotka eivät ole omasta mielestään viisaita, ei ymmärtäväisiä, ei maailman silmissä korkeassa arvossa olevia. Jos ovatkin maallisen mitan mukaan oppineita, kuitenkin hengellisesti valitut kokevat, oman heikkoutensa ja puutoksensa, elämän tyhjyyden. Näitä ihmisiä Jeesus etsii ja kutsuu yhteyteensä.

Itseään täynnä olevat ihmiset eivät koe omaa huonouttaan, ei tyhjyyttään, siksi Jeesuksen nähdessä ihmisen sydämentilan, Hän antaa tällaisten ihmisten jäädä rauhaan. Eivät itsensä terveeksi tuntevat tarvitse Jeesusta, vaan sairaat, etenkin he jotka kokevat olevansa maan alimmista paikoista lähtöisin, hyljeksittyjä ja synninsitomia. Tämänkaltaisia Jeesus etsii ja löytää. Tällaiset myös mielellään vastaavat myöntävästi Jeesuksen kutsuun, ” seuraa minua.” Lue loppuun

This entry was posted on 6.7.2015.