Archive | lokakuu 2015

Vehnänjyvän tie

sen tähden te riemuitsette

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. ”Fil. 3. 20–21. KR. 33/38.

Meidän nykyinen kehomme on alennustilassa. Se on synnin turmeleva, eikä paremmaksi muutu, tämä ”kotelo” missä nyt olemme, on kuoleman oma. Maasta tullut muuttuu maaksi jälleen. Miten me muutumme, silloin kun Jeesus herättää meidät kuolleista?

Sinä mieletön, se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole!
Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren
.” 1. Kor. 15. 36- 38. KR. 33/38.

Jeesus kertoi myös vehnän jyvän kylvämisestä ja kuolemasta, ennen kuin se tuottaa varren ja sadon. Uskovan elämää verrataan vehnänjyvän tieksi. Osittain näin asia on, ellei meitä kuriteta, emme pääse kasvamaan hengellisesti ja siten emme tuota Hengen hedelmiä. Jumala kasvattaa monesti meitä vaikeuksien kautta. Meistä hiotaan särmiä pois ja meitä puhdistetaan. Lihaa kuoletetaan pois synnistä. Jumala voi siunausten kautta myös osoittaa meille hyvyytensä ja rakkautensa, jotenka kiitollisuutemme Jumalaa kohtaan koetellaan. Monesti siunauksia saadessamme, unohdamme kiittämisen. Jumala ansaitsee aina kiitoksen ja kunnian, saimmepa kuritusta tai siunauksia.

Meistä kristityistä karsitaan pois, kaikki sellainen, joka on esteenä, Jumalan tahdon toteutumiselle. Liha se on kehomme, se on usein pahin synnin pesä. Koska kehomme on turmeltunut, tietysti se tahtoisi tehdä Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Oma ylpeys, joka on pahin synti lihassamme, ei se lähde helposti pois. Ahneus ja vallanhimo, pesiytyy myös kristittyyn. Monet addiktiot sitovat kristittyjä. Mitä puuttuu silloin kristityltä, Kristuksen omalta, mikäli hän on sidottu, pornoon, alkoholiin, savukkeisiin, TV:n ohjelma tarjontaa, joka menee moraalisesti siveellisyyden ääripäähän, hävettävän ala-arvoiseen käytökseen ja näytökseen. Seksuaalisuus, sinällään on ihmiseen luotu, avioliiton ihana rikastuttaja, saattaa joillekin muodostua epäterveeksi addiktioksi ja haureuden teoiksi ruumista kohtaan. Eikä yksin rivi kristitty syyllisty näihin, vaan jopa pastorit, papit, Jumalan valtakunnan työntekijät, he ovat itsessään heikkoja ja vain ihmisiä, heistäkin joillakin on näitä ongelmia.  Kuitenkin, toisille esimerkkinä oleminen, vaatii puhtautta ja kasvua, armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Ei hyödytä olla esimerkkinä, elleivät karkeimmat synnit ole itseltä pois. Lue loppuun

This entry was posted on 10.10.2015.

Hoppu ei ole hyväksi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. ”Sanal. 19: 11. Kr. 33/38.

Nykyisille ihmisille odottaminen on vaikeaa. Kaupan kassajonossa, jos joku edellä olevista jostakin syystä hidastelee, takimmaiset huokailevat hermostuneina. Liikenteessä sama, nopeus on valttia, hitaat pois tieltä. On kiire. Monesti liikenteen kiire saattaa päättyä nopeasti. Tulee äkkipysähdys kolari, kiireet päättyvät pitkään sairaalassa oloon ja kuntoutukseen. Liikenteessä on arvaamatonta, elämä kaikkinensa on arvaamatonta. Elämme kiireiden kanssa kuin eläisimme elämän viimeistä päivää, hoppu joka puolelle. Mistä kiire tulee? Aikaa on aikojen alusta saakka ollut saman verran.

Joku on sanonut, paholaisen saaneen ihmiselle kiireen, väitteessä uskoisin olevan vastaus kiireeseen. Kiireinen ihminen ei ehdi ajattelemaan lähimmäisten elämää, vielä vähemmän uskoon liittyviä asioita ja Jumalasuhdettaan. Ei omaa hyvinvointiaan, omaa sisäistä tilaa, ollaan karusellissa. Pysähdyksen tulessa tavalla tai toisella, on aikaa miettiä, miten olen elänyt, mikä on tulevaisuuteni etc.? Ajatukset nousevat sielun syvyyksistä, mieleen. Joskus saattaa vakava sairaus pysäyttää. Ovatko nämä Jumalan keinoja pysäyttää ihminen ajattelemaan iäisyysasioita? Missä vietän iäisyyden, ellen selviä tästä sairaudesta, onko olemassa kuoleman jälkeistä elämää? Lähes aina elämä voittaa ja parantuminen tapahtuu, olemme kokemuksesta viisastuneita, vai olemmeko? Saimmeko selville mieltä askarruttaneet asian, sen tietää jokainen itse sydämessään.

Viisautta pidetään parhaimpana hyveenä ihmisessä. Luonnollinen lahjakkuus ja älykkyys, eivät anna elämän tuomaa viisautta. Elämän viisaus tulee elämällä elämää. Eiköhän se elämän tuoma viisaus, tuo ihmiselle myös kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Kärsimyksiin ja koettelemuksiin joutuessamme, elämä kitkee meistä pois kiireen rikkaruohoa. Elämä opettaa, miksi meidät on tänne luotu? Joku kokee elämän tuomat haasteet niin rankoiksi jo lapsesta saakka, että edellä oleva kysymys nousee usein pintaan, miksi olen täällä maailmassa? Lue loppuun

This entry was posted on 6.10.2015.

Tehkäämme uskon tekoja

niin loistakoon1”Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.” Mark. 12: 30 – 31. KR. 33/38.

Uskon pitäisi vaikuttaa meidän elämäntapaamme, sitä selkeämmin, mitä pidempään olemme olleet uudestisyntyneitä kristittyjä. Mikäli sanomme olevamme uskossa mutta meidän elämäntapamme poikkeaa siitä mitä Raamattu opettaa, silloin uskomme on hyödytöntä. Usein sanotaan että tie Jumalan yhteyteen kulkee uskon kautta, eikä siihen saa lisätä mitään. Mielestäni hyvät teotkin ovat tärkeitä, sillä jos ihmisen elämästä, ei mitenkään näy hänen uskonsa – mitä sellainen usko on? Usko näkyy siinä, mitä me teemme uskovina.

Ei kannata sanoa, olevansa uskossa Kristukseen ja sanoa olevansa kristitty, mikäli usko ei saa aikaan auttamisen halua. Pelastaako sellainen usko ketään? Esimerkiksi jos on ystävä, jonka tietää olevan vailla vaatteita ja ruokaa, mutta hänelle sanotaan: ” Jumalan siunausta, rukoilen puolestasi. Ole varovainen ettet vilustu ja muista syödä hyvin” – kuitenkaan hänelle ei anneta vaatteita ja ruokaa. Mitä hänelle siitä on hyötyä, jos näin sanotaan?

Voiko pelkkä Jumalan olemassa oloon uskominen riittää? Demonitkin uskovat Jumalan olemassa oloon ja vapisevat pelosta. On tajuttava, että usko on yhtä tyhjän kanssa, ellei tehdä sitä mitä, Jumala tahtoo omiensa tekevän. Usko, mistä ei seuraa hyviä tekoja, ei ole todellista uskoa. Jumala hyväksyi Abrahamin sen vuoksi, mitä hän teki. Hän tahtoi totella Jumalaa vaikka se olisi vaatinut poikansa Iisakin uhraamista. Abraham luotti niin paljon Jumalaan, että hän oli valmis tekemään, mitä Jumala häneltä ikinä pyysi. Abrahamin usko ja teot vaikuttivat yhdessä. Ne kuuluivat erottamattomasti yhteen. Toinen esimerkki tästä oli Raahab. Hän auttoi Israelin kansaa piilottamalla kaksi tiedustelijaa ja lähettämällä heidät turvallisesti matkaan. Hän pelastui tämän tekonsa tähden. Niin kuin ruumis, jos ei siinä ole henkeä on kuollut, samoin usko on kuollut, ellei se tule näkyviin hyvinä tekoina. ( Jaak. 2: 14 -23. Elävä uutinen)

Seurakunnan tulisi olla paikka. missä ihminen voi olla oma itsensä, tuntee aidon välittämisen ja rakkauden sekä lämmön, seurakunnan tulisi olla hoitava yhteisö. Seurakunnan jäsenistä tulisi näkyä, oikeanlainen empatia, aitous ja lämpö. Raamatussa sanotaan että, ” Jumala on rakkaus.” Sillä ei tarkoiteta yhtä Jumalan olemusta, vaan Jumalan rakkauteen sisältyvät kaikki nämä kolme osatekijää yhdessä. Rakkaus joka on lähtöisin Jumalasta, parantaa, eheyttää ja auttaa konkreettisesti lähimmäisiä. Tunnemmeko uskovina itsemme tarpeeksi hyvin? Olemmeko uskovina aitoja? Aito uskova tuntee itsensä niin, että hän voi vapaasti ja syvällisesti ilmaista itseään, tarvitsematta puolustaa itseään. Uskovalla tulisi olla ei-omistava lämpö. Ei-omistava lämpö merkitsee toisen hyväksymistä ehdoitta, sekä antaa toisen henkilön olla oma itsensä tuomitsematta häntä.

Tästä tulee mieleeni, miten herkkiä olemme tuomitsemaan ja emme hyväksy, mikäli keskuudessamme on henkilö, joka esimerkiksi on vähävarainen. Lue loppuun

This entry was posted on 3.10.2015.