Pese minun jalkani

VILPITÖN RAKKAUSSimon Pietari sanoi hänelle: ”Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää”. Jeesus sanoi hänelle: ”Joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki”. Joh. 13. 10. KR. 33/38.

Alussa olevassa Raamatun jakeessa kerrotaan Jeesuksesta, miten Hän ennen viimeisestä ehtoollista, käyttäytyi tavallisuudesta poikkeavammin. Hän riisui itseltään liinavaatteen, otti vettä astiaan ja ryhtyi pesemään opetuslasten jalkoja.

Pietari joka oli hyvin nopea reagoimaan kaikkeen, sanoi hänelle: ”Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää”. Nykyaikaan sovellettuna, olisi Pietari pitänyt käyttää suihkussa, näin pää ja kädet olisi tullut pestyksi. Jeesus totesi, ” joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta, kuin että jalat pestään ja niin hän on kokonaan puhdas.”

Kylpeminen tekee ihmisen kokonaan puhtaaksi. Mitähän Jeesus tällä tarkoitti? Jalkojen pesu oli vain tässä tilanteessa tärkein asia ja näin ihminen on kokonaan puhdas. Tilanne oli muutenkin hämmentävä, Jeesus Mestari on asettumassa viimeiselle ehtoolliselle, ennen kuin Hänen viimeinen koetus ihmisenä oli alkamassa ja Jumalan asettama tehtävä alkoi olla loppusuoralla. Opetuslapset eivät tätä tiedostaneet, mitä on pian tapahtuva. Jeesus tahtoi palvella loppuun saakka, siksi Hän alkoi suorittaa jalkojen pesua. Miksi juuri jalat tuli pestä?

Jalat kuvaavat kristityn vaellusta Jeesuksen askelissa, miten me noudatamme Kristuksen opetusta uskonelämän eri vaiheissa. Miten vaellamme uskovina, kertoo paljon meidän uskomme kasvusta ja siitä, miten paljon luemme Raamatun sanaa ja rukoilemme. Miten tottelemme Jeesuksen opetuksia arkielämässä. Noudatammeko Hänen käskyjään ja puhettaan, silloin kun Mestarimme kehottaa meitä tekemään palveluksia Hänelle.

Mikäli vaellus harhailee eikä kulje suoraa tietä Jeesuksen askelissa, lankeillemme syntiin tietoisesti, emmekä tahdo tehdä niistä parannusta ja luopua syntielämästä, kaikki tämä näkyy ihmisille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Kuva Jeesuksen seuraajasta ei ole kirkas ja houkutteleva.

Vilpillisyys Jumalan ja ihmisten edessä, on syntiä. Jalkamme ovat likaiset ja niin koko meidän kehomme on likainen. Maailman tavan mukaan ja Jeesuksen seuraajana eläviä on tänäänkin keskuudessamme, enenevässä määrin. On nimi että ollaan kristittyjä, kuljetaan Jumalan palveluksissa ja erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa, näistä matkoista on tullut kaunis tapa. On moraalisesti tehty parannusta, näin ollaan ihmisten silmissä kunnon kansalaisia. Ulkokuori on puhdas, sisäinen elämä saattaa olla likaistakin likaisempi. Salaisia syntejä tehdään, ihmisten katseilta piilossa, ei huomata että Jumala taivaassa seuraa jokaista askelta, tekoa, ajatusta ja puhetta. Pahimmassa tapauksessa, ei edes naapuri tiedä että olemme uskovia, ei uskalleta näyttää kristityn väriä.

Joka on Jeesuksen puhdistama, hän on kokonaan puhdas, vaellusta saamme puhdistaa useinkin tai tehdä täyskäännöksen takaisin Jeesuksen seuraan. Jumalan tuomiolla jokainen jonka Jeesus on verellään puhdistanut, hän on täysin puhdas. Hän on vanhurskas, ei meidän tekojemme tähden vaan Kristuksen täytetyn työn tähden. Vain jalkojen pesu, eli vaelluksesta huolehtiminen, se on kaikkein tärkeintä. Omassa voimassa ei sekään onnistu, pitää saada voima Pyhältä hengeltä.

Opetuslapset olivat eläneet Jeesuksen lähellä, vaellus ei ollut heilläkään täysin puhdasta. Jeesuksen piti pestä heidän jalkansa. Yksi opetuslapsi oli sisäisesti niin likainen, ettei jalkojen pesu edes riittänyt. Ei yksin vaellus ollut likaista vaan oli koko sielu synnin saastuttama. Tämä yksi oli Jeesuksen opetuslapsi, Juudas. Jeesus tiesi hänen sydämensä ja sielunsa tilan, eivät toiset opetuslapset nähneet Juudaksen sielun maailmaan. Kuinka paljon Juudaksia on meidän keskuudessa?

Ihmiset eivät näe hyvän ja moraalisesti puhtaan ulkokuoren sisälle, puheet ovat kauniita ja hengellisiä, samoin aherramme monissa seurakunnan toiminnoissa mukana, tavan vuoksi tai harrastus luoteisesti, sisin on kylmä ja kova. Jeesuksen rakkaus ei näy vaelluksestamme. Jeesuksen opetuslapselle Juudakselle kävi huonosti, hänen pitkään jatkunut petollinen elämä, rahan ahneus, kavaltaminen, se tuli karmealla tavalla ilmi. Tietoisessa synnissä eläminen, tulee aina ilmi. Kaikki elämämme pimeät puolet Kristuksen valo paljastaa. Juudakset ja pienet ketut jotka viinitarhaa, seurakuntaa turmelevat sisältäpäin, ne valo paljastaa.

Oletpa miten arvostettu seurakunnassasi tahansa, mutta et tule vain joidenkin seurakuntalaisten kanssa toimeen, kartat heitä, jotakin on pahasti pielessä. Keskinäisestä rakkaudesta meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi.

Jeesuksen aloittaessaan nauttia ehtoollista, sanoi hän heille: ”Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt?” Joh. 13. 12. ”Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.” Joh. 13. 14–17. KR. 33/38.

Joidenkin kristittyjen mielestä tämä tarkoittaisi, että seurakunnissa pitäisi seurakuntalaisten pestä toinen toistensa jalat, ennen ehtoollisen viettoa. Käsitän asian niin, ettei tämä tarkoita konkreettista jalkojen pesua, vaan meidän tulee Jeesuksen omina, silloin kun vaellus joltakin sisarelta tai veljeltä on päässyt tahriintumaan ja on menty synnin kuraiseen jorpakkoon, meillä on esimerkki, kuinka tulee antaa tälle henkilölle synnin päästö ja puhdistaa hänen vaellus sekä ohjata hänet taas oikeaan suuntaan Jeesuksen askeliin. Koska ehtoollisen asetussanoissa sanotaan, omin sanoin siteerattuna, ”tutkikaa sydäntänne, onko se puhdas, ennen kuin käydään ehtoollispöytään.” Jos ei sydän ole puhdas ja synnit painaa tunnolla, me voimme tunnustaa syntimme toinen toisillemme ja yleisen pappeuden valtuuksilla, julistaa synninpäästö. Näin me ” pesemme jalat.” Likaisella omallatunnolla nautittu ehtoollinen, ei siunaa, ehtoollisessa emme saa syntejä anteeksi vaan muistelemme Kristuksen kuolemaa ja kärsimystä. Ehtoollinen on muistoateria.

Raamatussa, kerrotaan, Juudas oli kadotuksen lapsi, eli tästä voimme päätellä tuomitsematta Juudasta, että hänen paikkansa oli kadotus. Synnin palkka on aina kuolema eli ikuinen ero Jumalasta. Synnissä elävä, joka ei tahdo parannusta tehdä, hänet tuomitsee Jumalan oma sana, hänen paikkansa on kadotuksessa.

Jotenka on aina vakava asia leikkiä synnin kanssa. Vakavampaa on, ettei tahdota luopua syntielämästä, ei katua tekemisiään eikä tekemättä jättämisiään, ne ovat syntiä Jumalan pyhää tahtoa vastaan. Meidän ei tarvitse jäädä syntielämän kahleisiin vaan meillä on armo ja anteeksianto Jeesuksen nimessä ja veressä. Jokainen katuva syntinen saa tulla Jeesuksen luokse ja pyytää syntejään anteeksi. Ei itku pestä voi meitä vääryydestä, vaan sen tekee armollinen Herramme Jeesus Kristus, kalliilla maahan vuotaneella verellään. Toinen puolustaja Pyhä henki ohjaa meitä kaikkeen totuuteen, koska Pyhä henki on meidän puolustajamme Jumalan ja ihmisten edessä.

Pyhän hengen voima avulla voimme varjeltua lankeamasta. Tunnustetut synnit ovat, niin etäällä kuin itä on lännestä. Niitä ei enää kiinni saa, eikä niistä voi ketään enää syyttää. Varjeltuaksemme lankeamasta, on täytyttävä päivittäin Pyhällä hengellä. Olen saanut armosta olla Jeesuksen omasta teini-iästä saakka, mitä enemmän ikää tulee, sitä syntisemmäksi itseni tunne ja parannuksen paikalle, saan mennä usein. Valmis en ole ja lankeemuksia tapahtuu, onneksi Pyhä henki pysäyttää tarpeeksi ajoissa. Kaikki on suurta armoa, kiitos Herralle! Astu sinäkin rakas lukijani taivastielle, tule armollisen Jeesuksen luokse.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.” Joh. 13. 20. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 19.11.2015. Bookmark the permalink.