Enkelien sanoma yön pimeydessä

minä olen maailman valo

Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra…” Luuk.2. 11. KR. 33/38.

Paimenet paimentamassa yöllä lampaita ja heille keskellä työntouhua ilmoittavat enkelit ilosanoman, ” on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra!”

Tapahtumasta on kulunut yli 2000 vuotta, uutinen on edelleen voimassa oleva ja ajankohtainen. Meille, sinulle ja minulle, kaikille maailmassa oleville ihmisille on syntynyt Vapahtaja, Kristus Herra. Hän ei syntynyt kristallikruunu palatsiin vaan eläinten karjatalliin. Karjatalliin syntyminen oli Jumalan johdatusta, olihan Jumala lähettänyt poikansa ihmiseksi, ihmisten keskelle. Pyhästä hengestä raskaaksi tullut Maria, ei ollut sattumalta matkalla veroilmoitusta tekemään. Jumala oli edeltä jo kaiken suunnitellut, arkiseksi tapahtumaksi. Miksiköhän Jumalan Pojan syntyminen piti olla näin ankean arkinen tapahtuma?

Käsittääkseni Jeesuksen syntymähetki oli suunniteltu arjen keskelle ja jopa epäinhimillisiin oloihin siksi, että Jeesus Kristus maailman Vapahtaja, on arjen ja jokaisen päivän Vapahtaja. Hän on kaikkein epäinhimillisten olosuhteiden yläpuolle nouseva Vapahtaja.

Hän tuli kaikkien Vapahtajaksi, hänenkin joka on maailman kurjimissa oloissa elävä, slummeissa, bambumajoissa, kodittomana roskalaatikossa, kadulla elävän ihmisen Vapahtajaksi. Kaikkein kurjimmaksi ja epäonnostuneimmaksi tuntevan ihmisen Vapahtajaksi Hän syntyi. Näin maan alimissa paikoissa oleva ihminen, alaspainettu, elämässään epäonnistunein, uskaltaa lähetyä Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta, kunnian Kuningasta. Hän valitsi heidät jotka eivät maailman silmissä mitään ole, ne Hän nostaa ruhtinasten rinnalle. Hän pelastaa ja vapauttaa, nostaa ylös, synnin sitoman ja synnin turmeleman ihmisen, sairaan ja heikon ihmisen. Eihän terveeksi ja itsensä hyväksi, onnekkaaksi kokeva, tarvitse Jeesusta Vapahtajaa.

Ilosanoma ilmoitettiin paimenille yöllä. Yö on kaikkialla maailmassa pimeää aikaa. Yöllä paimentamassa olevat paimenet olivat monien vaarojen keskellä. Taisivat lampaat nukkua enkeleiden tulessa ilmoitusta antamaan paimenille? Varmasti tuonajan maailmassa vallitsi myös hengellinen yö, odotettiin maailmaan Vapahtajaa ja Messiasta, joka vapauttaisi ihmiset. Monissa kohden Raamattu kertoo ennustuksista, tulevasta Vapahtajasta. Olihan maailma jo tuolloin pahasti synnin seurauksena turmeltunut, ei edes vedenpaisumus muuttanut ihmisiä paremmaksi. Vaikka Jumala ihmisen pahuuden käydessä sietämättömäksi tuhosikin tuon ajan ihmiset vedellä. Syntiin lankeemuksen seurauksena Saatanan orjaksi joutunut ihmisluonto ei muuttunut, uusista Nooan jälkeläisistä paremmiksi. Tarvittiin järeämpää toimintaa. Jumala päätti uhrata Jeesuksen, ihmiseksi ihmisen osaan ja uhrilampaaksi. Kaikki tämä osoittaa miten Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä. Hän ei tahtonut että ihmiset Saatanan talutusnuorassa menevät kadotukseen. Pimeyteen tarvittiin Kristus valo, Jeesus Vapahtaja.

Jeesus varttui ja alkoi julkisen toimintansa, Hän eli ihmisten keskuudessa ihmisenä. Kuitenkin Hän oli Jumala Immanuel, Jumala meidän keskellämme.

Nyt elämme ajassa, ihmiskunta odottaa vapautusta. Synti on taas saanut yliotteen kaikessa. Lait ja asetukset muutetaan syntiä suosiviksi. Raamatun sanaa muutetaan siten, että synnin harjoittaminen on sallittua. Nykyajan opetus tahtoo vesittää kaiken mikä on Raamatun sanan vastaista. Uskovatkin ovat monet koukussa moniin synteihin, ei tule synnintuntoa, koska opettajat opettavat, ettei synnin harjoittaminen niin vaarallista ole, koska kaikkea ei ole Raamattuun kirjoitettu. Yksi ihmisen elämään kuuluva asia on seksuaalisuus, mistä monet variaatiot, jotka Sana ilmoittaa synniksi, tahdotaan nyt tehdä hyväksytyksi. Kuitenkin seksuaalisuus on tarkoitettu avioliiton rikkaudeksi ja siten se on kaunis asia. Vihollinen on tämänkin kauneuden saanut terveta mustaksi. Omien lihan himojen tyydyttäminen, sallitaan luonnollisena asiana. Esiaviolliset- ja irtosuhteet ovat kristittyjen piirissä sallittuja, kuten ne ovat jumalattominen keskuudessakin. Samoin sukupuolineutraalit suhteet ja avioliitot, missä Raamatussa näistä kerrotaan? Koska on miehespuolinen synnyttänyt, missä tästä on maininta Jumalan sanassa?

On paljon asioita jotka selkeästi Jumalan sana kieltää mutta nykyisin ne ovat laillistettu ihmisen tahdon mukaiseksi, opetetaan korvasyyhyyn, näin saadaan kristityt sokaistua pois Jumalan tahdosta. Paimenet opettavat ja lampaat kuulevat paimenen äänen ja tekevät sen mukaisesti. Olisko taas aika ilmestyä yön pimeydessä paimenille enkelien sanoma, ” Vapahtaja Jeesus Kristus on sama tänäänkin ja Raamatun sana on sama edelleen. Synti on syntiä, koska Jumala niin sanoo. Tehkää parannus ja opettakaa niin kuin Jumalan sana kehottaa, ei niin kuin itse tahdotte, oman päänne viisaudella opettaa. Olette vastuussa sanoistanne ja opetuksestanne, minne johdatte teille uskotun kristittyjen lauman. Herätkää paimenet!” Olen myös vastuussa näistä sanoistani Jumalalleni.

Hengellinen yö on pitkälle kulunut, pimeys lisääntyy ja monet eksyvät valon puuttuessa. Valo loistaa Kristuksesta edelleen, maailman valkeus on keskuudessamme Pyhän henkensä kautta. Hengellinen sokeus on päässyt sokaisemaan monen kristityn elämän. Kristus on valkeus ja kristityissä oleva valo pitäisi olla valoa, joka herättää nukkuvat paimenet ja lampaat. Unelias kristitty ei jaksa eikä tahdo tehdä mitään pimeyden poistamiseksi. Nyt on korkea aika herätä unesta ja syttyttää lamput palamaan, hankkia aitoa Pyhän hengen öljyä astioihin. Syttyä palamaan Kristuksen rakkaudesta ja pelastaa synnissä olevia totiseen valkeuteen, Jeesuksen yhteyteen. Ihmiset vaeltavat maailmassa tietämättä, mitä tulee, peloissaan koska kaikki järkkyy ja maa murehtii ja luomakunta huokaa vapautusta. Kristittyjen on aloitettava Kristuskeskeiskeinen elämä. Ei elämään omalla mukavuusalueella. kädet ristissä odottaen herätystä. Herätys lähtee aina minusta ja sinusta, Pyhä henki johdattaa meitä jotka olemme heränneet, herätys alkaa aina omasta sydämestä. ”Kirkasta oi Kristus meille ristin uhri Golgatan,” näin eräässä laulussa rukoillaan. On syytä ottaa tämä rukous ajankohtaiskesi asiaksi, itsekukin meistä.

Jeesus saapuu uudelleen maanpäälle. Ei seimeen, vaan voittajana Kuninkaana, maailman Vapahtaja tulee noutamaan vapauttamansa lauman pois täältä murheen laaksosta. Hän hakee omansa pois ja Hän tuntee omansa. Tätä Vapahtajaa ihmiskunta odottaa. Maailma odottaa uutta johtajaa, joka johdattaisi kansakunnat rauhaan ja saisi talousjärjestelmän sekä muut ongelmat ratkaistuksi. Meillä uudestisyntyneillä Kristuksen omilla on tiedossa ongelmien ratkaisijan toinen tulo. Tätä päivää ovat kristityt seurakunnan alusta saakka odottaneet, nyt tämä päivä on todella lähellä. Pian uskomme muuttuu näkemiseksi. Monet odottavat tätä vapautuksen päivää iloiten, sitähän se on, ilonpäivä kun se päivä valkenee. Sitä ennen meitä kristittyjä koetallaan, joudumme kulkemaan monen ahdistuksen kautta. Taivaaseen ei mene koettelematon kristitty.

Jeesus koettelee jokaisen uskon ja uskossa tehdyt teot. Kestämmekö nämä koetukset, riippuu siitä, millä perustuksella uskomme on. Jos uskomme on vain tätä aikaa varten otettu ” vakuutus”, ei se kestä koetusta. Monet luopuvat ja väsyvät koska lopunajan kristyn elämä ei ole helppoa, kuten Ilmestyskirja antaa ymmärtää. Vaikerrus ja valitus kuuluu, ihminen huokaa, maa on synnytystuskissa. Kivut lisääntyvät ja ahdistuksen aika vain pahenee. Ellei meidän uskomme ole ankkuroituna Jumalan sanaan, ellei elämämme huone ole kalliolle rakennettu, se ei kestä. Rankka sateet tulevat ja monet myrskyt, leivän turva otetaan pois. Meihin krittyihin on sytyttävä Kristuksen rakkaus ja yksimielisyys, tukiessamme toinen toistamme, me kestämme. Yksinäisenä ei kristitty lopunajan tapahtumissa kestä koetuksia. Siksi meidän on nyt yhdessä eri kirkkokuntiin kuuluvat Jumalan lapset, unohdettava mihin nimemme on kirjoitettu. Meidän on tarkistettava, onko nimi Elämän kirjassa, joka kirjoitetaan uudestisntymän hetkellä, ei missään kasteissa eikä seremonioissa.

Tämän jälkeeen alamme rukoilla toinen toistemme puolesta ja siunamme ja rakastamme toisiamme agape-rakkaudella. Kristus-rakkaudella, koska siitä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Olemme yhtä perhettä Kristuksessa. Luetaan yhdessä Raamatun sanaa, joka on Jumalan omaa opetusta meille. Noudatetaan sitä ja pyydetään Pyhän hengen voimaa.

Jeesus lähetettiin saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, sorretuille vapautusta, julistamaan hengellisesti köyhille evankeliumin ilosanomaa. Rukoukseni on että saisimme näinä pitkinä pyhäpäivinä jotka ovat tulossa, kokea hengellistä uudistumista ja siunausta Pyhältä hengeltä. Jeesus olkoon kanssasi ja siunatkoon sinua lukijani.

Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.
”Minä olen A ja O”, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.
” Ilm. 1. 7 – 8. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 18.12.2015. Bookmark the permalink.