Siunattua Uutta vuotta 2016

päivä vain

”Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
” Apt. 17. 26 – 27. KR. 33/38.

Jälleen olemme hetkessä jolloin vuosi vaihtuu. Joissakin maissa tätä kirjoittaessa uusi vuosi on jo vastaanotettu, toisilla se tulee jäljestäpäin. Näin ajat ovat määrätty eri maanosissa, aikojen alusta jo ennen ajanlaskua osattiin aikaa mitata. Aurinko ja kuu on mittaajina. Raamattu kertoo kuinka aurinko pysyi paikallaan ja kuu aloillaan, tästä on muistutuksena karkausvuosi. Karkausvuosi tasaa tuon pysähtymestä aiheutuneen muutoksen ajanlaskuun.

”Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä: ”Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa”.
Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna ”Oikeamielisen kirjassa”. Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.
Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä…”
Joos. 10. 12 – 14. KR. 33/38.

Ihmissuku on Aadamista lähtöisin ja siitä levinnyt ympäri maapalloa. Jokaiselle Jumala on säätänyt elinpäiviemme määrän ja ne paikat joissa elämämme aikana asumme ja teemme työmme. Mikään ei tätä Jumalan säätämystä voi muuksi muuttaa. Monesti ihmisten tullessa vakavasti sairaaksi, heille lääkärit antavat joko toiveen paranemisesta tai sitten ei. Usein kuitenkin käänne parempaa tulee, eikä sairas menehdy sairauteensa, pidämme tätä ihmeenä tai Jumalan tekona. Monesti lääkärien taidon näytteeksi laitetaan parantuminen. Voi olla että kaikki nämä kolme yhdessä ovat olleet paranemiseen vaikuttavia tekijöitä, kuitenkin uskon että Jumala antaa lisää elinpäiviä, mikäli Hänen tahtonsa on niin. Usein niin onkin, sillä Jumala rakastaa ihmisiä. Kuitenkin meille annettuja päivien lukua emme voi ylittää, siihen on laitettu tarkka raja, jonka yli emme pääse. Lisäaikaa annetaan mutta lopullinen aika on etukäteen tarkkaan määrätty.

He jotka eivät ole Jumalaan uskovia, heille monesti Jumala näyttää suuruutensa ja armonsa ja tekee parantavan työnsä. Miksi, koska Jumalan hyvä tarkoitus on että kaikki löytäisivät elävän Vapahtajan ja saisivat kokea pelastuksen armon. Monesti uskovilla taas ei määrätyt elämän tehtävät ole vielä tehty, jotenka he saavat siksi kokea parantumisen. Koko elämämme on korkeammassa kädessä. Jumalan kädessä jo syntymästämme lähtien. Jopa kohdussa Jumala tekee tekoja vielä syntymättömälle ihmiselle, näin ihminen syntymän jälkeen saisi olla aikanaan Hänen käyttössä. Monesti jo kohdussa oleva syntymätön ihmisen alku, voi kokea niin käsittämättömiä ongelmia kehityksessään, että luulisi ettei hän selviä niistä. Kuitenkin tiedossa on runsaasti tapauksia, mitenkä täysin lääkäreiden ja ihmisten ihmeeksi, syntyy terve lapsi, eikä mitään kohdussa olleista ongelmista ole jäänyt lapseen. Tämä jos mikä on suurta Jumalan ihmettä ja armoa. Tällaisella lapsella on varmasti erityinen tehtävä, koska saa syntyä terveenä vaikka kaikki tosiasiat puhuvat toista. Lapsi uhmaa luonnon ja lääkäreiden ennustuksia vastaan, tämä on Jumalan suuri teko. Ihminen ei mitenkään tällaista muutosta voi aikaan saada, onhan lapsi vielä kohdun pimennossa. Usein näiden äitien ja syntymättömän lasten puolesta rukoillaan runsaasti. Siellä missä on paljon rukousta, siellä on myös paljon siunausta. Jumala siunaa esirukoilijat terveellä lapsella. Näin elinpäivät on laskettu jo alusta lähtien Jumalan suunnitelman mukaan.

Miettiessämme näin vuoden vaihtuessa kulunutta aikaa. Jokaiselle meille tulee yksi vuosi ikää lisää. Päivät vaihtuvat, kuukaudet, kaikki lähes samoissa tehtävissä, vuodesta toiseen. Elämä rutinoituu määrättyyn muottiin ja kaavaan, jonka mukaan elämme edes itse huomaamatta, miten kaavoihin kangistuneita olemme. Kaava on monelle liiankin tuttu. Ikääntyminen on seikka jota emme voi väistää. Ikääntyminen tuo jokaiselle enemmän ja vähemmän erilaisia ongelmia, kävely hidastuu, samoin toimintakyky lähes kaikilla alueilla. Aivot toimivat hitaammin ja monella muisti alkaa pätkiä. Nuoruuden hyvinvointi alkaa vääjäämättömästi kadota. Meitä aletaan riisua, koska emme mitään ota täältä mukaamme. Emme saa edes omaa kehoamme, vaan sekin jää tänne. Sielumme lähtee Jumalan luokse, joka sen on meille antanutkin. Osuvasti Raammatussa kerrotaan ikääntymisestämme.

Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennenkuin pahat päivät tulevat ja
joutuvat ne vuodet, joista olet sanova:
”Nämä eivät minua miellytä”; ennenkuin pimenee aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet, ja pilvet palajavat sateen jälkeenkin –
jolloin huoneen vartijat vapisevat ja voiman miehet käyvät koukkuisiksi ja jauhajanaiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähiin, ja akkunoista-kurkistelijat jäävät pimeään,
ja kadulle vievät ovet sulkeutuvat ja myllyn ääni heikkenee ja noustaan linnun lauluun ja kaikki laulun tyttäret hiljentyvät; myös peljätään mäkiä, ja tiellä on kauhuja, ja mantelipuu kukkii, ja heinäsirkka kulkee kankeasti, ja kapriisinnuppu on tehoton; sillä ihminen menee iankaikkiseen majaansa, ja valittajat kiertelevät kaduilla – ennenkuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon.
Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.”
Saarn. 12. 1- 7. KR. 33/38.

Kaikkein tärkeintä olisi muistaa Luojaa jo nuoruudessa ja ajatella, miksi olen maailmassa, mikä tarkoitus elämälläni on, mitä tämän elämän jälkeen? Monet saavat löytää Jeesuksen jo nuoruuden päivinä, se on suurta armoa Herralta ja kiitosaihe, sillä näin säästyy monilta ongelmilta, joita maailmssa eläminen tuo tullessaan ja sen riennoissa saadut haavat kirvelevät pitkään uskoon tultuammekin. Mikäli pelastus on löydetty nuoruudessa, Jumalan johdatus on elämässä ja näin saa totetuttaa Jumalan tahtoa pitkään. Myös uskossa eläminen ja Jumalan sanan noudattminen antaa pitkän elämän eletettäväksi. Näin Raamatussa luvataan. On selvää että elämäntavat ovat nuoruudesta lähtien erilaiset nuorena Kristuksen löytäneellä, kuin sellaisella joka pääsee pelastukseen sisälle vanhempana. Tämä jo yksin vaikuttaa elinajan odotukseen pidentävästi. Tietysti Jumalan siunaus on mukana elämässä kokoaikaisesti. Jumalan sanan lukeminen on lääkettä ja ravintoa, jonka vertaista ei löydy. Jumalan sanalla on tervehdyttävä ja terveyttä ylläpitävä vaikutus. Jumalan asuu sanassaan ja on lähellä jokaista meitä, me jokainen löydämme Jumalan, mikäli niin tahdomme. Siksi Jumala antaa meille elinpäiviä tarpeeksi, että saamme löytää Hänet. Näin meidän tulisi joskus pysähtyä miettimään, elämämme päämärää ja suuntaa, vaikka emme uskoisi Jumalaan. Sillä ateismi on uskonto ja Jumalan kieltäminen ja Hänen olemassaolon kieltäminen uskoa vaatiikin. Kaikki me kuitenkin olemme Jumalan tekoa ja Hänen kuvansa, Hänen rakkautensa ympäröi meitä jokaista. Tämä ei ole meidän uskostamme kiinni, vaan Jumalan rakkaudesta. Etsi Jumalaa silloin kun Hänet löytää voidaan. Hänet voidaan löytää vaikka tässä hetkessä mikäli vilpittömästi etsimme. Hän on sinun lähelläsi, sinun vieressäsi.

Saarnaajan kirjan kuvaus kertoo vanhuudesta erittäin kuvaavasti ja luovasti, kaiken mitä ihmiselle tapahtuu ikääntyessä. Näitä kannattaa miettiä ajatuksen kanssa, pahat päivät eivät miellyttä. Me voimme lähteä tulevaan uuteen vuoteen turvallisella mielellä. Meidän Herramme Jeesus Kristus on kanssamme jokaisena tulevana päivänä. Aina ja iankaikkisesti. Löydä Jeesus ja pelastus, parhaat päivät ovat uskovalla aina edessäpäin. Anna oi Jeesus, rauha ja menestys. Kiitos kuluneesta vuodesta, iloineen ja murheineen. Sinä Jeesus olet ikiaikojen Jumala, käy siunaamaan myös alkanut vuotemme. Auta meitä elämään jokainen tuleva hetki sinunulle kunniaksi ja kiitokseksi. Anna meille tähän voimasi rakas Vapahtajamme. Anna rauha Jerusalemille ja siunaa omaisuuskansaasi Israelia, annan siunauksesi myös kaikille kansoille maanpäällä. Amen.Turvallista ja siunattua uutta vuotta jokaiselle lukijalleni.

@LR.

This entry was posted on 31.12.2015. Bookmark the permalink.