Uskovainen ja vieras ies

Mitä muuta minulla olisi taivaassa

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat?
2. Kor. 6. 14- 16. KR. 33/38.

”Ikeen alle pakottamista verrataan alistamiseen. Antiikin kulttuureissa oli tapana pakottaa kukistettu vihollinen alittamaan symbolinen ies, joka oli muodostettu keihäistä tai miekoista.” ( Wikipedia.)

Apostoli Paavali kieltää korinttilaisia kantamasta vierasta iestä yhdessä uskomattomien kanssa. Saamme päättelemällä selville, mitä tarkoittaa vieraan ikeen kantaminen uskottomien kanssa? Korinttin kristityille Paavalin piti opettaa, ettei pidä alistua kantamaan yhdessä jumalattominen eli ei kristittyjen kanssa iestä, koska jumalattomien ies alistaa ihmisen, uudelleen jumalattomien tavoille ja tottumuksille. Näistä kristityksi tullut on päässyt vapaaksi Kristuksessa. Koska ei ole mitään yhteistä vanhurskaalla kristityllä ja vääryyden siteissä olevalla jumalattomalla, uskottomilla. Kristityksi tullut on saanut Kristuksen valkeuden sydämeensä, hänessä ei ole pimeyttä. Maailmassa ja maailmallisilla ihmisillä on vielä sisimmässä pimeyttä ja vääryyttä.

Paavalin aikaan, kuten nytkin on edelleen epäjumalia ja heidän temppeleitään. Kristitystä joka on tullut Kristuksen omaksi, on tullut Pyhän hengen temppeli. Kristus asuu jokaisen Hänen omansa sydämessä ja Kristus on kaikkialla omiensa kanssa, missä he ikinä liikkuvat ja elävätkin. Siksi ei epäjumalat ja epäjumalan palvelus sovellu, mitenkään yhteen kristityn elämään. Monet epäjumalan palvelus seremoniat ovat iljettäviä ja niihin kuuluu erilaisia saastaisia uhreja, siksi Paavalin oli edottomasti käskettävä kristittyjä eroamaan näistä saastaisista ja jopa lähtemään pois heidän keskuudestaan.

Eikä yksin epäjumalan palvelijat vaan myös ei kristityt, jotka eivät ole tulleet vielä synnin tuntoon, eivätkä siten ole löytäneet Jeesusta, heidän tapansa monesti poikkeavat suuresti, elävästä kristillisyydestä. Elävä kristillisyys saadaan vain oppimalla tuntemaan Jeesus ja Hänen sovitustyönsä henkilökohtaisesti. Mikäli Jeesuksen oma elää yhdessä näiden kanssa, vieras ies saa alistettua kristityn vanhoihin kaavoihin, tapoihin ja tottumuksiin. Mikään ei tapahdu nopeasti vaan jos antaa vähänkin myönnytyksiä entiselle elämän tyylille, pian ollaan takaisin siellä mistä on lähdettykin. Pesty sika rypee rapakossa ja koira palaa oksennuksilleen.

Ikävää on todeta, että paluuta menneeseen elämäntapaan, näkyy jo hengellisessä kentässäkin. Eikä yksin hengellisessä kentässä, vaan lääketiede on palaamassa takaisin noituuteen. Nyt vaihtoehtohoidot on suuressa suosiossa, akupunktio, meditaatio, reikihoidot, energia hoidot, kalevalainen jäsentenkorjaus, hypnoosi, jooga etc. Kaikki on paluuta aikaan joka vallitsi idän uskonnoissa ja pakanuuden aikana.

Ihmisen sosiaalinen ympäristö ja elämäntapa muovaa ihmistä. Kristitty on mukana tässä sosiaalisessa yhteiskunnssa. Emme voi lähteä erakoksi erämaahan, meidän on elettävä kulloinkin olemassa olevassa yhteiskunnassa. Noudatettava sen normeja ja säädöksiä, kuitenkaan emme Jeesukseen uskovina saa mennä kaikkeen mukaan. Emme saa silti rikkoa lakeja, esivaltaa meidän on kunnioitettava, koska esivalta on Jumalan säätämys. Helposti monet sosiaaliset synnit saattavat saada meidät ansaan, ellemme ole varovaisia. Maailmassamme ovat sosiaaliset synnit yleisiä. Yhteiskunnan syntejä emme helposti tunnista vaikka yksilön synnit tunnistammekin.

Lähimmäisen tavaran luvatta ottamisen, miellämme synniksi ja varastamiseksi. Mutta jos teet työtä firmassa joka harrastaa ” harmaata taloutta” jättää veroja maksamatta. Silloin olemme tekemisissä sosiaalisen synnin kanssa, koska synnin tekijä on firma, emme miellä olevamme osallisia synnintekoon, kuitenkin firman jäsenenä ja työntekijänä olemme osallisia syntiin, vaikka yksilönä emme sitä tee. Jos tiedät firman johdon tekevän veronkiertoa, silloin olet osallinen sen syntiin, koska et puutu siihen jos olet kristitty, Jeesuksen oma.

Toinen ehkä valaisevampi esimerkki on, jos kuulut yhteiskuntaluokkkaan joka mieltää, että köyhyys on ihmisen omaa syytään ja johtuu hänen laiskuudesta, koulutautumattomuudesta ymt. Pieni ihmisryhmä joka haalii rikkauksia, tahtoo säilyttää omat etunsa, ovat itsekkäitä eivätkä tahdo muuttaa omaa ajatusmallia, köyhyydestä. Silloin tällaisen joukon jäsenenä, saatat olla syypää köyhän köyhyyteen. Pidät rikkaudet itselläsi vaikka naapurisi näkisi nälkää.

Sosiaalisten syntien alkusyyt löytyvät syntiinlankeemumuksesta. Jumala loi Aadamin ja Adamin synnin seurauksena, koko ihmiskunta tuli syntiseksi. Aadam ei ole yksilö, vaan edustaa koko ihmiskuntaa. Kaikissa ihmisissä on sisällä syntinen Aadam. Osa ihmisistä on ottanut Kristuksen pelastustyön omakohtaisesti vastaan ja vapautunut synnin kahleista, kuitenkaan kaikki ihmiset maailmassa eivät ole niin tehneet. Kristittyinä joudumme elämään tässä synnin kahlitsemassa maailmassa, jota johtaa Jumalan vastainen, syntiä tekevä hallitusjärjestelmä.

Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,” Kol. 1. 16. KR. 33/38.

Paavalin kirjeestä kolossalaisille näemme, ettei hallistukset sinänsä ole huono asia, koska ilman hallituksia ei yhteiskunta pysyisi pystyssä. On oltava valtiollinen järjestelmä joka johtaa eri kansojen yhteiskunta järjestelmää. Jokaisella kansalla on oltava johtaja ja hallitusjärjestelmä.

Jumala loi nämä valtarakennelmat. Jumalan suunnitelmat olivat toiset, kuitenkin suurin osa suunnitelmista on kadonnut, vain pieni osa enää on jäljellä siitä, mitä Jumalan tahto oli näihin nähden. Yksikään hyvä hallitus ei ole ollut niin hyvä, kuin Jumala olisi sen tahtonut olla. Kuitenkin vaikka ne eivät ole niin hyviä, kuin alun pitäen olisi pitänyt olla, ovat ne kuitenkin yrittäneet parhaansa ja laatineet lakeja ja toimivat suurin piirtein niin kuin, Jumala niiden tahtoo toimivan.

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.” Kol. 2. 15. KR. 33/38.

Jeesuksen ristin työssä täyttyi Jumalan tahto, yksilö syntinen voi pelastua, mutta se oli myös kuolinisku paholaiselle, joka toimii tämän maailman hallitsijana erilaisten valtarakenteiden kautta. Mutta koettaa päivä jolloin Kristus ottaa täyden hallintavallan tässä maailmassa ja silloin näemme täydellisesti, mitä Golgatan täytetty työ merkitsi ihmiskunnalle. Siksi jokaisen Kristuksen oman, tulee pysyä kiinni Kristuksessa ja erottautua maailmallisesta, sillä Jeesuksen omalla ei ole mitään yhteistä tämän maailman hallitsijan kanssa, joka vielä hallitsee tätä maailmaa.

Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”. 2. Kor. 6. 16. KR. 33/38.

Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!” Ilm. 22. 14. KR. 33/38. Jeesus tulee ja asettaa ennalleen sen, mikä syntiinlankeemuksessa kadotettiin.

This entry was posted on 28.1.2016. Bookmark the permalink.