Istutettu seurakunta

viinitarhamaisema

Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä men pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. ” Joh. 16. 7. kr. 33/38.

Ystävän tai läheisen pois lähtö tästä ajasta, saa aikaa ahdistuksen ja murheen tunteita. Kristityille ero läheisestä on tilapäinen, jälleen näkemisen toivo  on aina olemassa. Tästä huolimatta koemme menetyksen erittäin suureksi, sitä suuremmaksi, mitä läheisempi ystävä meille oli. Eron ikävä on suuri. Mikäli ystävämme kertoo etukäteen pois lähdöstään, me suremme ja ahdistumme etukäteen. Teemme kaiken mahdollisen selvittääksemme kaikki asiat selviksi, lähtevän ollessa keskuudessamme, mikäli selvitettäviä asioita on. Jos läheinen sanoisi, ” että teille on hyväksi, että minä menen pois”, kuuloistaisi tällainen lausuma, omituiselta, loukkaavaltakin. Lähellä on rakastavia läheisiä ja pois lähtijän mielestä, hänen pois lähtönsä on vain hyväksi kaikille. Ajatuksena jo mainittu lausuma on epärealistinen. Jeesus sanoi, ” teille on hyväksi, että minä menen pois.” Opetuslapsille Jeesuksen läheisille Hän tämän sanoi – mitä opetuslapset mahtoivatkaan tuon kuultuaan ajatella mielessään?

Raamatusta lukiessa, nämä Jeesuksen sanat, kohdistuvat kaikkiin ihmisiin, meihin kristittyihin ja niihin jotka eivät vielä ole kristittyjä.

Tutkiessamme nyt näitä Jeesuksen sanoja lähemmin, huomaamme että Hänen sanansa ovat loogiset ja järkevät. Sillä mikäli Jeesus olisi jäänyt maanpäälle, Hän olisi sidottu aikaan ja paikkaan. Lihan ruumiissa ollessaan Hän oli aina kulloinkin olevaan paikkaan sidottu. Lihan ruumis ei voi olla kuin yhdessä paikkassa yhdellä kertaa. Inhimillisesti ajateltuna olisi mitä ihanin asia ollut, että Jeesus asuisi Galileassa ja me tämän ajan ihmiset matkustaisimme Galileaan tapaamaan Jeesusta kasvoista kasvoihin.

Ongelmaksi muodostuisi vain, että Jeesuksen tapaaminen olisi rajallista, eivätkä kaikki voisi matkustaa Galileaan, jotka tahtoisivat tavata Jeesuksen ja keskustella Hänen kanssaan. Jumala ei ollut suunnitellut, että Jeesuksen asuinpaikasta tulisi turstikohde ja Hänellä olisi vastaanotto Galileassa. Hänelle pitäisi etukäteen varata vastaanotto aika ja väkeä olisi niin runsaasti, että sovittu tapaaminen jäisi yhden henkilön kohdalla vain joidenkin minuuttien pituiseksi. Taivaan Jumala näki, ettei tällainen käytäntö onnistuisi mitenkään.

Siksi, Jeesus meni ylös taivaaseen ruumiissaan ja Hän on nyt siellä. Maanpäällisen vaelluksensa aikana Hän lupasi lähettää toisen puolustajan olemaan omiensa kanssa. Näin Hän teki, Hän lähetti Pyhän henkensä, olemaan omiensa kanssa ikuisesti. Ymmärryksemme ei tätä voi käsittää, kuinka Jumala, Jeesus ja Pyhä henki voi olla kristittyjen kanssa. Ei vain olemaan meidän kanssamme, vaan asumaan meihin. Jeesuksen omina Pyhä henki opettaa ja ohjaa meitä. Pyhä henki tekee työtään meidän kauttamme. Siksipä usko Kristukseen ei ole järjen asia, eikä pääntiedolla tulla Jeesukseen uskoviksi.

Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”
Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: ”Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.”
Joh. 14. 20 – 26. KR. 33/38.

Tämän edellä olevan Jeesus oli puhunut, hyvissä ajoin opetuslapsille, ennen ristin kuolemaansa, todennäköisesti opetuslapset eivät sisäistäneet tätä opetusta vielä tuolloin. Heille ei ollut vielä selvillä se, miten eräs opetuslapsi heidän keskuudestaan tulisi kavaltamaan Mestarinsa. Opetuslasten ajatusmaailma oli vielä tuolloin suppea, he olivat kiinnittäneet ajatuksensa vain näkyväiseen, eivät tulevaan. Kaikki eivät vielä nykyisinkään käsitä, että Jeesus on Pyhän henkensä kautta kaikkialla läsnäoleva ja aina tavoitettavissa. Voimme Hänen omansa, me kristityt olla aina Hänen kanssaan. Sydämesi lyönnit eivät ole niin lähellä, kuin Jeesus on lähellä sinua.

Ylipappi Kaifas vihasi Jeesusta, Jeesuksen kuoleman pääsyyllinen oli Kaifas. Jeesus ei voinut toimia vapaasti pappina. Mutta nyt Jeesuksen ollessa pois maanpäältä, ylösnousseella Jeesukselle on annettu ”kaikki valta taivaassa ja maanpäällä.” Kaikkivaltias pappi, Jeesus Kristus istuu nyt valtaistuimellaan ja rukoilee meidän puolestamme. Hänen uhrikuolemansa on perusteena saada kaikki syntimme anteeksi. Saatana joka on meidän kristittyjen uudestisynteiden vastustaja, syyttää meitä Jeesuksen edessä yötä päivää.

Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä,..” Ilm. 12. 10. KR. 33/38.

Meillä on puolustaja, vanhurskas Jeesus Kristus, Hän rukoilee ja puhuu Isälle puolestamme. Kiitos Jeesukselle!

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta – ” 1. Joh. 1. 1. KR. 33/38.

Koska Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maanpäällä, meillä Hänen omillaan on myös toinen puolustaja Pyhä henki ja olemme saaneet yleisen pappeuden. Meidän tulee levittää evankeliumin ilosanomaa, maailman ja syntisten Vapahtajasta kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Pyhä henki antaa meille sanat suuhumme ja viisauden johdattaa ihmisiä elämän tielle, taivastielle. Meidän tulee tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen. Jeesus on Pyhän henkensä kautta meidän kanssamme kaikkina päivinä.

Ilman Pyhän hengen voimaa, emme voi mitään tehdä. Voimme yrittää tehdä Jumalan valtakunnan työtä omassa voimassamme, kuitenkaan siinä ei ole siunausta, eikä menestystä mukana. Jeesus sanoi, ” Ilman minua te ette voi mitään tehdä.” Ilman Pyhän hengen voimaa ja voitelua, ilman Jumalalta saatuja valtuuksia, ei työmme etene, eikä tuota hedelmää. Paikallaan jurraamista on liian paljon, vuodesta toiseen toistuvat samat kuviot, samat ihmiset istuvat kirkkojen penkeissä, väki ei lisäänny, eikä uutta hedelmää kasva. Tutut kaavat toistuvat, uutta elävää vettä ei virtaa. Seisonut vesi alkanut löyhkätä, joka saa ulkopuoliset kiertämään etäältä ne paikat, missä kokoontuvat Jeesuksen omat, joilla ei ole uutta puhdasta vettä ammennettuna.

Siellä missä Pyhä henki saa vapaasti toimia, missä etsitään Jumalan kasvoja puhtaista motiiveista, siellä saadaan kuulla uuden elämän ensi parkaisuja. Uusia Jumalan lapsia syntyy ja he kasvavat Kristuksen tuntemisessa niin, että heidän kauttaan syntyy lisää hedelmää. Hengellinen ravinto on oltava puhdasta ja tervehenkistä, opissa ja elämässä. Näin seurakunnat kasvat, eikä niitä tarvitse erikseen istuttaa, kuten nykyinen termi kuuluu. Missä kohtaa Raamatussa kerrotaan, seurakuntien istuttamisesta? Kylväjistä mainitaan ja kastelijasta mutta kasvun antajasta sanotaan, että kasvun antaa Jeesus Pyhän hengen vaikutuksesta. Istujia kyllä seurakunnissa riittää mutta liikkeelle lähtijöistä on pulaa.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.
” Joh. 14. 12- 21. KR. 33/38.

Näin lupaa iäti kestävä Jumalan sana, siihen saamme luottaa ja uskoa että, ”minkä lupaapi Herra, Hän täyttävi sen. Ei Sanaansa pettää Hän saata.” Amen.

LR.

This entry was posted on 6.2.2016. Bookmark the permalink.