Lupaus täyttyi

Pyhän hengen valo

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ” Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ” Ottakaa Pyhä henki.” Joh. 20. 21 – 22. Kr. 33/38.

Jeesus lupaisi ennen taivaaseen astumistaan, antaa toisen puolustajan olemaan, Hänen omiensa kanssa. Mitä Jeesus lupaa, sen Hän myös täyttää. Ensimmäisenä Helluntaipäivänä, Pyhä henki vuodatettiin, yksimieleisesti rukouksessa olleeiden opetuslasten päälle. Opetuslapset osasivat odottaa, Pyhän hengen täyteyttä, koska he uskoivat Jeesuksen omaan lupaukseen. Tämä lupaus tapahtui yht`äkkiä silmänräpäyksessä, opetuslapset alkoivat puhua, heille entuudestaan tuntematonta kieltä. Opetuslapset eivät olleet koulussa opiskelleet kieliä joita he tuolloin puhuivat. Ympärillä olleet ihmiset, toiset ymmärsivät mitä he puhuivat, toiset eivät sitä ymmärtäneet. Joidenkin mielestä rukoilijat olivat juopuneita ja siksi puhuivat vierasta kieltä.

Pyhän hengen täyteys on tärkein asia kristiyn elämässä. Ilman Pyhän hengen voimaa, kukaan ei, toteuta Jumalan tahtoa maanpäällä, siten kuin Jumalan tahtoisi sen tehtävän.

Pyhä henki on Jumalan kolmas persoona, Isän ja Pojan ohella. Pyhää henkeä kutustaan Jumalan hengeksi, Kristuksen hengeksi, Totuuden hengeksi, Jeesuksen hengeksi. Pyhä henki on Jumalan voima ja ennen kaikkea se on keskeinen osa kristinuskoa.

Pyhä henki on voima, joka saa ihmisessä synnintunnon aikaan. Pyhä henki tulee ihmisen sydämeen asumaan, silloin kun Kristus voideltu, saa tulla syntisen ihmisen elämään ja puhdistaa verellään synnit ihmisen tunnolta. Pyhä henki on sinetti jonka ihminen uudestisyntymän hetkellä saa. Ilman Pyhän hengen voimaa, emme voi elää kristityn elämää, seurata Jeesusta. Jokainen kristitty saa Pyhän hengen elääkseen, Jumalan tahdon mukaista elämää ja voidakseen palvella Jumalaa. Saamme voiman tunnustaa Jeesuksen Herraksemme ja Vapahtajaksemme, vain saatuamme Pyhän hengen lahjan.

Ensimmäisenä Helluntaipäivänä, saivat opetuslapset Pyhän hengen kasteen. Tämä kaste kuuluu, kaikkina aikoina, kaikille kristityille. Saatuamme Pyhän hengen lahjan, me saamme uskossa rukoilla, Pyhän hengen kastetta. Kuten ensimmäisenä Helluntaina, sama voima on saatavissa tänäänkin. Jeesuksen lupaus toisen puolustajan saamisesta, on tänäänkin voimassa. Lukijani, ellet ole saanut kokea Pyhän hengen kastetta, saat rukoilla että sinut Kristus kastaa Pyhällä hengellään.

Sydämesi ollessa puhdas kaikesta synnistä, sinun jo omistaessasi Pyhän hengen sinetin, jonka uudestisyntymän hetkellä sait, sinulla on täysi oikeus, pyytää Pyhän hengen kastetta itsellesi. Jeesus on jokaiselle anovalle, luvannut antaa Pyhän hengen lahjan, kastaa sinut Hengellään. Joten uskossa pyydä tätä lahjaa, sillä saatuasi Pyhän hengen kasteen, avautuvat sinulle hengellisellä tasolla aivan uusi ulottuvuus. Pyhän hengen kasteen merkkinä ovat uudet vieraat kielet, joita alat rukouksen aikana puhua. Joillekin tämä kaste-kokemus, kielilläpuhuminen jää ainutkertaiseksi, mikäli kielilläpuhuminen jää ainutkertaiseksi, saa rukoilla lisää, että Pyhä henki saisi antaa kielet pysäväksi, näin sinulla on rukouskieli käytössäsi.

Sinun henkesi rukoilee, kielilläpuhuttaessa, asioita joita et ehkä voisi äidinkielelläsi sanoiksi pukea. Koska olemme heikkoja, Pyhä henki tulee tähän heikkouteen avuksemme ja rukoilee puolestamme. Pyhä henki antaa myös lahjan tulkita kieltä, jota itse tai toinen rukoilee vieraalla kielellä, Pyhän hengen vaikutttaessa.

Myös muita armolahjoja Pyhä henki antaa, niitä pyytäessämme. Pyhä henki antaa, profetoimisen lahjan, lahjan puhua viisaudensanoja, tiedonsanoja, terveeksitekemisen lahjan, lahjan tehdä voimallisia tekoja, kyvyn erottaa eri henget toisistaan, armolahjoja on monia mutta niiden antaja on sama, Jeesus Kristus.

Pyhä henki kirkastaa aina Kristusta. Pyhä henki avaa Jumalan sanan, uudella tavalla. Pyhä henki antaa ilon sydämeen. Mitä enemmän käytämme kielilläpuhumisen armolahjaa, sitä suuremman ilon saamme sydämeemme ja saamme uutta voimaa, päivittäin ja hetkittäin. Pyhä hengen tullessa ihmiseen, ihminen kokee kuinka pieni hän on, suuren Jumalan rinnalla. Ihminen saa yliymmärryksen käyvän rauhan sisimpäänsä.

Suomen Raamattuopiston perustaja Urho Muroma arvioi, että alkuseurakunnan aikana Pyhällä Hengellä oli se asema kristikunnassa, jonka Jeesus sille antoi. Muroman sanoi Jeesuksen tunnusmerkiksi sitä, että hän antaa jokaiselle omallensa Pyhän Hengen eli henkikasteen. Eikä kukaan ole Jumalan lapsi, ellei hän ole saanut Pyhää Henkeä vaan hän on ”kristillismielinen uskonnollinen ihminen”, mutta hän ei ole uudestisyntynyt Jumalan lapsi. Muroman mukaan Johannes Kastaja tahtoi sanoa toiminnallaan, ”minä eroitan teidät ulkonaisesti näistä parannuksen tekemättömistä juutalaisista parannuksen tehneitten juutalaisten joukkoon ja merkkinä on tämä minun vesikasteeni, mutta kun Messias saapuu hän tekee paljon syvällisemmän työn”. Henkikaste on paljon syvällisempi työ kuin vesikaste. Henkikaste on se tapahtuma, jossa henkilö erotetaan maailman hengen vallasta Jumalan hengen valtaan, ja sitä nimitetään kautta Raamatun henkikasteeksi, Muroma sanoi. Raamattu käyttää Pyhästä Hengestä pronominia, ”hän”. Tämä on Muroman mukaan tärkeä ihmisten ymmärtää. Kun ihminen saa Pyhän Hengen, hän saa henkilön, jolla on persoona. Toisella ihmisellä ei voi olla enemmän tätä persoonaa kuin toisella koska Pyhän Hengen saanut on saanut kokonaisen persoonaan eikä jotakin osaa vain siitä. Muroman mukaan hän, joka tuntee Pyhän Hengen läsnäolon, tuntee myös Jeesuksen läsnäolon. Lähde: ( Wikipedia)

Pyhä henki toimii aina siellä missä Jumalan sanaa julistetaan, niin kuin se Raamattuun on kirjoitettu. Rukous on yksi kanava joilloin Pyhä henki on erityisesti läsnä. ”Siksi meidän tulee varoa käsitystä, jonka mukaan Jumala Henki toimii sanasta riippumattomana ja laskeutuu ihmiseen jossain sanan ulkopuolella olevassa kokemuksessa. ”Se vaara on aina olemassa, että tunteen luomiseksi kaivataan jotakin sellaista, mitä sanassa ei löydy. Tällä keinolla Saatana johtaa monet Jumalan sanasta inhimillisten päähänpistojen, vaikutelmien, mielijohteiden ja fanaattisen käytöksen pauloihin ja lopuksi selvästi Jumala sanan vastaiseen toimintaan. Olemme turvassa vain jos käyttäydymme huolellisesti Jumalan sanan mukaan. Siinä on kaiken totuuden ja voiman lähde. Jumalan elämä on hänen sanassaan. Sanansa välityksellä Jumala antaa Henkensä ihmisille” (Robert D. Brinsmead).

Rukoilkaamme rakkaat kristityt, että Kristus saisi puhdistaa seurakuntansa, sen yksilöjäsenet. Uudistaa uudelleen palamaan Pyhän hengen tulta ja saisimme vielä kokea siunauksen aikoja. Pyhä henki on maailmassa, niin kaun kuin seurakuntakin on maailmassa. Siksi saamme rukoilla uudistumisen armoa, parannuksen armoa, uutta Pyhän hengen kastetta, joka sytyttää meidät innolla viemään evankeliumia, rakkauden hengessä, sinne missä sitä kipeimmin tarvitaan. Pimenevä maailma tarvitsee valoa, joka loistaa Kristuksesta. Olkaamme me kristityt, valona ja suolana tälle maailmalle. Saakoon lamppumme palaa kirkkaana, kaikkialla, missä liikumme ja olemme. Älkäämme kätkekö valoa joka meissä pitäisi olla, vaan laitetaan lamppumme kuntoon, pyydetään Pyhän hengen öljyä astihoihin, niin että, kaikki jotka meidät näkevät, näkevät meissä heijastuksen Kristuksesta. Näin saamme pelastaa niitä jotka ovat kadotukseen johtavalla tiellä, eivätkä tunne auttajaansa, Jeesusta Kristusta. Pyhä henki uudistaa meidät ja antaa rohkeuden, mikäli annamme uudelleen Kristuksen tehdä työnsä meissä. Puhdistaa pyhällä verellään, likaantuneet vanhurskauden vaatteet. Parannuksen armoa tarvitsee koko kristikunta kaikkialla maailmassa. Pyydetään tätä armoa yksimielisesti jokainen seurakuntataustasta riippumatta.

Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.” Joh. 14. 15 – 21. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 15.5.2016. Bookmark the permalink.