Kristuksen sisäinen tunteminen

hän on ilmoittanutMutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” Joh. 17. 3. KR. 33/38.

Meitä kristittyjä vaivaa usein epäilys, olemmeko Jumalan lapsia, olemmeko pelastettuja? Sanaa opettavia, näiden lisäksi vaivaa monesti ajatus. Opetanko niin, että uskoon tuleminen ja Kristuksen löytäminen, tulee ymmärretyksi oikein? Maailmassa on paljon uskontoja, joiden jumala on lähes samanlainen kuin kristittyjen Jumala on. Siksi on vaikeaa tietää, mikä Jumala on oikea?

Alussa olevassa Raamatun jakeessa sanotaan, ” että he tuntevat sinut, joka olet totinen Jumala.” Totinen Jumala, oikea Jumala. Jae on ote Jeesuksen rukouksesta, jonka Hän rukoili, ennen kuin aloitti viiimeisen palvelustetävänsä maanpäällä. Jae jatkuu, ” Hänet jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

Immanuel, Jumala meidän keskellämme, Hän itse rukoilee Jumalaa, että ihmiset tuntisivat Hänet, Jeesuksen Kristuksen. Hän oli ihmisen osaan tullut Jumalan Poika, Jumala keskellämme. Missä toisessa uskonnossa opetetaan näin? Missä toisessa kirjassa on tällainen rukous, kuin kristittyjen Raamatussa on?

On uskontoja, joissa opetetaan Kristus suurena profeettana. Opetetaan Jeesus Messiaana ja Marian poikana ja että Häneen tuli Henki. Jeesuksesta opetetaan, että Hän oli suuri Jumalan sanansaattaja. Jumalan Pojaksi Häntä ei tunnusteta. Jeesuksesta opetetaan että Hänet ripustettiin paaluu. Joidenkin uskontojen mukaan, Jeesus oli väärä profeetta joka epäonnistui tehtävässään, vapauttaa Rooman valtakunta. Monia muita yhtäläisyyksiä löytyy, jotka sivuavat kristittyjen Jeesusta. Isä, Poika ( Jeesus) ja Pyhä henki eivät ole yhtä, opetetaan eräässä uskonnossa. Lukiessamme opetuksia Jeesuksesta, kristittyjen Jumalan pojasta, Jeesuksesta. Löydetään eroavaisuuksia, jotka on syytä ottaa vakavasti.

Kristittyjen Jumala oli ja on edelleen Jumala, joka vihaa syntiä ja syntiä tekevää ihmiskuntaa. Hän on kiivas Jumala. Kuitenkin näistä ominaisuuksista huolimatta, Hän on täydellinen rakkauden Jumala. Hän rakastaa tätä syntistä ihmiskuntaa, siksi Hän lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen Kristuksen uhriksi maailmaan. Kristus eli ihmisen hahmossa, elämää, joka oli täydellisesti puhdasta. Hän opetti ihmisiä ihmisten keskellä. Hän eli ihmisen osassa, mutta Hän ei koskaan langennut syntiin. Hänen luontonsa oli Jumalan luonto, synnitön ja viaton, täydellinen. Hän eli syntisten keskellä, rakastaen ja palvellen lähimmäisiä. Parantaen sairaita, sääli heikkoja, teki ihmeitä. Hän tunsi aidosti kaiken mitä ihminen voi koskaan tuntea. Hän tunsi iloa, rakkautta ja surua. Hän oli tunteellinen. Hän itki itkevien kanssa. Hän itki parhaan ystävänsä Lasaruksen haudalla. Hän koki väsymystä ja joutui siksi lepämään, kuten me ihmisetkin teemme. Hänellä oli inhimilliset tarpeet, kuten meillä ihmisillä on. Raamattu kertoo, että Hän söi opetuslastensa kanssa, eli hän tunsi nälkää. Hän aterioi syntisten kanssa ja oli syntisten kodeissa ystävänä.

Hän on Raamatun alussa kerrottu Sana joka tuli lihaksi, eli ihmiseksi. Jeesus joutui vihollisen kiusaamaksi, kuitenkaan Hän ei joutunut koskaan vihollisen houtuksiin siten, että olisi niihin langennut. Hän jumalalallisella käskyvalla käski vihollisen väistyä kiusaamasta. Hän oli kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Siksi Hän voi kiusattuja auttaa. Hän oli ahdistunut, jotenka Hän voi ahdistuneita auttaa ja lohduttaa. Kristus oli ja on Jumalan Poika. Hänen palvelutehtävänsä huipentui ristin häpeälliseen kuolemaan. Hän ihmiseksi lähetetty Jumalan Poika, joutui kärsimään sellaisen häpeän uskonnollisten ihmisten taholta, ettei kenenkään toisen jumalan Jeesus, sellaiseen joutunut. Ristin sovitustyö tekee kristittyjen Jumalasta ainoan oikean Jumalan. Toista Hänen kaltaistaan rakkauden Jumalaa ei ole. Kaikki toiset jumalat, ovat varjo Hänen rinnallaan. Risti on se kaiken muuttava tekijä. Ilman ristinkuolemaa meillä ei olisi Vapahtajaa. Kristusta joka poisti maailman synnit. Ihmisen viimeinen vihollinen kuolema, joka on voitettu ristintyön ansiosta. Ilman rakkauden Jumalaa, meidän pahojen tekojen sovittajaa ei olisi. Kristusta joka antoi henkensä, ” Isä sinun käsiisi minä annan henkeni.” Jumala ei ottanut Jeesuksen henkeä pois. Hän näin täytti lopullisesti maanpäällisen tehtävän, joka oli Isän Jumalan käskystä Hänelle annettu. Kristuksen elämä päättyi maailman historian hirveimmän kärsimysnäytelmän jälkeen, kuolemaan. Kuitenkin kuoleman voittajaa ei hauta pidättänyt, vaan Hän heräsi eloon kuolleista. Ensimmäinen joka on kuolleista herännyt. Näin Hän kuolemallaan voitti kuoleman.

Onko toista Jumalaa muissa uskonnoissa, joka rakastaa näin suuresti syntisiä ihmisiä? Jotenka muuta pelastusta ei ihmiselle ole annettu, kuin Jeesus Kristus ja Hänen sovitustyönsä. Ihminen ei itse voi itseään pelastaa omilla töillään. Ihmisen henki ei ole, niin arvokas, että sen uhraaminen kuolemalla, voisi antaa iankaikkisen pelastuksen. Vain Kristus Jeesus, ristinmies, on täydellinen uhri.

Olenko Jumalan lapsi ja pelastettu? Jumalan lapseksi pääseminen on tahdon asia. Jos tahdot tulla Hänen lapsekseen ja Hänen seuraajakseen, sinulla on siihen kaikki mahdollisuudet olemassa. Kristittyjen Raamatussa, Jeesus sanoo. ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. ” Joh. 14. 6. KR. 33/38.”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan
. Room. 10. 9 – 10. KR. 33/38.

Näin yksinkertaisen helppoa on saada Jumalan lapsen oikeudet. Ainut asia, joka on jokaisen itse selvitettävä, on syntisyyden tunnustaminen itselle ja Jeesukselle. Tahdonko päästä vapaaksi syntitaakasta vai jatkaa entistä elämää? Jälleen meidän oma tahtomme on koetuksella. Syntiä on, olla noudattamatta Jumalan käskyjä ja elää moraalitonta elämää. Syntiä on elämänasenne, joka ei ole sopusoinnussa Raamatun sanan ja yhteiskunnan normien kanssa. Onneksi Kristus Jeesus on syntisten Vapahtaja ja Hänen ristillä vuotanut verensä voi puhdistaa ihmisen menneisyyden painolastista. Kaikesta sellaisesta, joka on poikennut edellisestä määritelmästä. Miksi synnistä pitää puhua, miksi siitä pitää vapautua? Koska rakkauden Jumala vihaa syntiä, sen kaikissa muodoissaan. Kukaan Jumalan lapseksi tuleva, ei tahdo tietentahtoen pahoittaa Isän Jumalan tahtoa. Valkeudessa ja puhtaalla omallatunnolla eläminen on niin ihanan vapauttavaa, miksi ei tahtoisi tähän pyrkiä? On kaikki kulissit poissa, Jumalan ja ihmisten edessä, voiko olla vapauttavampaa elämää?

Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. ”
1. Joh. 1. 7 – 10. KR. 33/38.

Ihmisen omatunto herää synnin todellisuuteen, Pyhän hengen tehdessä työtään jatkuvasti. Isä Jumala alkaa vetää ihmistä puoleensa. Voit rukoilla Jeesusta, että Hän osoittaisi rakkautensa sinulle ja saisit rauhan sydämeesi, jos omatuntosi on rauhaton. Raamatussa luvataan.

Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen! Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni uppiniskaista kansaa kohden, joka vaeltaa tietä, mikä ei ole hyvä, omain ajatustensa mukaan; ”
Jes. 65. 1 – 2. KR. 33/38.

Mitä Raamatussa luvataan, se on paikkaansa pitävää ja luotettavaa tosiasiaa. Raamatussa on vain totuuden sanaa. Ihmiset ja opettajat voivat opettaa omia oppejaan, jotka ovat ihmisen omia ajatuksia mutta Raamatun sana on Pyhän hengen inspiroimaa tekstiä, siinä on elävää sanaa. Joka toteuttaa tehtävänsä, mitä varten se on meille ihmisille annettu luettavaksi. Jumalan sana on A ja O, Alfa ja Omega, alku ja loppu. Piirtokaan siitä ei katoa, niin etteikö se toteutuisi. Jos tahdot toteuttaa Jumalan tahtoa elämässäsi. Tahdot saada varmuuden, oletko Jumalan lapsi ja pelastettu? Tee kuten Raamatun sana opettaa ja rukoillen etsi Jeesusta, sinä löydät Hänet ja saat kokea syntien anteeksiannon, rauhaan, iloon ja vapauteen saakka. Minkä Kristuksen veri puhdistaa, Hän on todella puhdas. Saat toisen puolustajan Pyhän hengen elämääsi ja näin jaksat seurata Jeesuksen jalanjälkiä. Omassa voimassasi, siihen et kykene, koska Jumalan vastustaja perkele, on kuin kiljuva jalopeura ja tekee kaikkensa, ettet säilyisi Kristuksen jalanjäljissä. Nimenomaan Hänen jäljissään, sillä meidän tulee seurata Jeesusta, ei mennä Hänen edelle.

Opi tuntemaan Kristus henkilökohtaisesti. Se on elämäsi kallein asia. ”Meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen, on elämämme kallein asia. ” (Martti Luther, Katekismus.)

Iankaikinen elämä saadaan Kristuksen sisäisen tuntemisen kautta. Monet ihmetelevät, Raamatussa olevaa tekstiä, missä kerrotaan viimeisellä tuomiolla lausutuista sanoista.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?
Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’
” Matt. 7. 22 – 23. KR. 33/38.

Jeesus sanoo: ” Minä en koskaan teitä tuntenut.” Kuinka tämä voi olla mahdollista? Kyse on itsepetoksesta. Jos emme etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan. Emme pyydä Pyhän hengen voitelua itsellemme, niin että opimme tuntemaan Kristuksen sisäisesti, niin että Jumalan sana muuttuu lihaksi meissä. Mikäli emme elä aralla tunnolla, Jumalan ja ihmisten edessä. Jos luistelemme vuorotellen kaidalla ja lavealla tiellä vaelluksessamme, ei Jeesusta opita tuntemaan. Teemme hyvät tekomme ihmisten suosion saamiseksi, emmekä anna kunniaa Jeesukselle tekemisistämme. Mistä lähteestä ovat tekomme lähteneet, se ratkaisee, tunteeko Jeesus meidät viimeisellä tuomiolla.

Jos katseemme on kiinnitettynä Kristukseen ja Hänen sanaansa. Katsellessamme Kristusta, me muutumme vähitellen Hänen kaltaisekseen. Meille tulee halu elää pyhityselämää. Halu janota elävää vettä. Halu, lukea sanaa ja huomata etten ole lähelläkään vanhurskasta, vaan vajavainen olen, tarvitsen Jeesusta ja Hänen armoaan.

Omilla töilläni en voi kerskua, kaikki hyvä mitä voin tehdä hyvää, tulee Kristuksen työstä minussa ja Hänelle kuuluu kunnia kaikesta. Uskovan, Kristuksen omana kulkeminen on lihankuoleman tietä. Ristin tietä. Oppiessamme Jeesuksen seurassa ollessamme, ettemme voi omassa voimassa, emmekä omalla viisaudella, tulla paremmaksi. Emme voi olla ominvoimin siunaukseksi kenellekään, niin että, Kristuksen työ näkyisi kauttamme. Toisinsanoen, ei mikään mikä on meistä itsestämme lähtöisin, voi tehdä meistä pelastettua eikä kristittyä.

Ainoastaan se tekee meistä kristityn, joka on valona ja suolana tälle maailmalle. Pidetään Kristus Jeesus, sellaisena kuin Hän on ja minkälaisena, Hän tahtoo että Häntä pidetään. Hän on Pyhä. Rakastetaan Häntä kokosydämisesti. Hän on hyvä Paimen ja Hänen omansa tuntevat Hänen äänensä. Tämä hyvän paimen ääni kuullaan evankeliumin sanasta. Hyvä Paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän on jo antanut henkensä ristillä. Hän on herännyt kuolemasta ja Hän elää tänäänkin. Vanhassa hengellisessä laulussa on ihanat sanat. ” Autuas, ken tuntee Herran ystäväkseen, ikieloon pääsee kerran taivaalliseen. Rikkaina ja autuaina lapsinansa, saamme aina olla taivaassansa.” – Tuntematon-

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” Matt. 7. 13 – 14. KR. 33/ 38.

@LR.

This entry was posted on 2.8.2016. Bookmark the permalink.