Voittoon meidän tiemme johtaa

porttiSillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan
. ”Room. 10. 9 – 10. KR. 33/38.

Kysyessäsi joltakin henkilöltä, oletko sinä uskossa tai kristitty? Useimmat vastaavat, ” kyllä minä uskon Jumalaan.” Jumalaan voidaan uskoa. Jeesuksesta keskustelua jatkettaessa, keskustelukumppanin olo käy vaikeaksi tai vaitonaiseksi. Mikä on niin vaikeaa, ettei Jeesukseen voida tunnustaa uskottavan? Mikä Jeesus nimestä tekee kovin vaikean? Kirosanana se monen suusta kuullaan lausuttavan ja monesti monella tavalla lisälauseilla höystettynä, kirottaessa ei Jeesus-nimeä hävetä. Muutoin kylläkin. Pilkka mielessä, Jeesus-nimi kestetään.

Johanneksen evankeliumin alkulehdiltä saamme lukea. ”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Joh. 1. 1. KR. 33/38. Evankelista Johannes jatkaa. ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme,” Joh. 1. 14. KR. 33/38. Edelleen Johannes jatkaa. ”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.” Joh. 1. 4. KR. 33/38. ”Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”; se on se uskon sana, Room. 10. 8. KR. 33/38. ”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan,” 1. Tim. 1. 15. KR. 33/38.

Edellisistä Raamatun jakeista saamme vastauksen siihen, miksi kysyttäessä, ” oletko sinä uskossa?” Jeesus nimen lausuminen on vaikeaa. Jumalaan voidaan uskoa. Koska Jeesus sanan lausuminen, jo todistaa, että kyse on Jumalan Pojan Kristuksen tunnustamisesta, lihaan tulleeksi Sanaksi. Sana oli jo aikojen alussa Jumalan luona. Jeesus tuli maailman valkeudeksi. Vielä pimeydessä ja synneissä elävä ihminen, ei voi tunnustaa, että hän uskoo Jumalan sanaan ja Jeesukseen. Tällainen ihminen ei ole vielä uudestisyntynyt, eikä tunne sisäisesti Jeesusta Kristusta. Kristus Jeesus, ei asu uudestisyntymättömän sydämessä. Silloin on helppoa kiertää tämä vaihe ja tunnustautua, vain Jumalaan uskovaksi. Näinhän tämän maailman hallitsija Jumalan vihollinen, paholainenkin uskoo. Ei ainoastaan usko vaan tietää Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja vihaa Häntä. Ihminen joka ei vielä ole löytänyt Jeesusta Herrakseen, on vielä kiinni Jumalan vihollisen kahleissa.

Pyhä henki tekee jatkuvasti työtä täällä maailmassa. Jeesus elää Pyhän henkensä kautta täällä, tässä maailmassa, missä me jokainen ihminen elämme. Vain Pyhä henki voi synnyttää meissä halun, etsiä totuutta, Jeesusta. Ilman Pyhän hengen työtä, ei yksikään ihminen maailmassa, omasta tahdostaan kiinnostu Jumalan sanasta ja Jeesuksesta. Pahasti vihollinen Saatana, käärmeen muodossa sai lumottua meidät hallintaansa, Edenin paratiisissa. Tästä saakka ihminen on elänyt pimeydessä ja sokeana. Hän ei tahdo omasta tahdosta etsiä Jeesusta Kristusta, ellei Pyhä henki herätä hänessä kaipuuta löytää elämälleen tarkoitus ja päämäärä. Kuitenkin jokaisella ihmisellä on sydämessä Jumalan suuruinen aukko, tyhjätila. Tätä tyhjää tilaa yritetään täyttää maailmasta saatavalla viihteellä, runsaalla alkoholin käytöllä, monenlaisilla harrastuksilla. Kyllä tämä maailma keinoja löytää. Vahingossakaan ei tule Jumala mieleen, olisiko Hänellä mahdollisesti tyhjyyteen täytettä. Liian monet muut keinot käydään lävitse, petytään ja etsitään uusia keinoja. Liian monen elämä kuluu vain maailman nautintojen perästä juoksemisessa. Kunnes voi olla liian myöhäistä enää löytää mitään, elämä päättyy kerran meiltä jokaiselta. Ihminen on tässä ajassa vain rajoitetun ajan. Kukaan ei ole jäänyt tänne pysyvästi. Tämä elämä on annettu lahjaksi, että saisimme löytää Jeesuksen Kristuksen. Hänet joka tuli syntiä tekevään maailmaan, pelastamaan tässä maailmassa elävät ihmiset. Saisimme kaikki pahat tekomme anteeksi ja saisimme elämälle todellisen sisällön ja suunnan. Pelastus tästä synnin ja pahuuden riivaamasta maailmasta, on vain yksin Jeesuksessa Kristuksessa. Muuta tietä, ei ole ikuiseen iloon ja onneen, sisäiseen lepoon ja rauhaa, kuin oppimalla tuntemaan Kristus henkilökohtaisena Vapahtajana.

On suurta Jumalan armoa, että synnin unta nukkuva omatunto herää näkemään, missä pimeydessä on. Miten likainen ja synnin erimuodoista saastunut, sisin on. Jo ero Jumalan yhteydestä ja Hänen olemassaolon kieltäminen, yksistään jo on suuri synti. Lisäksi tähän tulevat Jumalantahdon vastainen elämänasenne ja sen tuomat korvikkeet. Tässä on tarpeeksi syitä, miksi olisi tärkeää saada asiansa kuntoon Jumalan kanssa, tämän elämän aikana. Kuoltuamme ei ole tilaisuutta muutoksille. Jos kuolemme erossa Jeesuksesta, ero jatkuu kuoleman jälkeen ikuisesti. Tämä ei ole ahdistelua eikä pelottelua vaan tosiasia. Raamattu todistaa tämän todeksi. Ikuinen ero Jumalasta alkoi ensimmäisten ihmisten lankeemuksen myötä. Jeesus tuli maailmaan sovittajaksi, että Hänen sovitustyön vastaanottanut ja Jeesuksen Herrakseen ottanut, perii iankaikkisuudessa samat olosuhteet, kuin oli Eedenissä. Paremmatkin ehkä, koska Raamatussa ei edes kaikkea kerrota ikuisuudesta. Kristukseen uskovalle on sanottu, ” mitä silmä ei ole nähnyt, eikä meidän ajatuskykymme voi käsittää, niin ihmeellisen ihanat olot ovat meillä edessäpäin. Joten kannattaa rukoilla, että Pyhä henki saisi meidät vetää pelastuksen tielle. Jeesus tielle.

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan,” 1. Tim. 1. 15. KR. 33/38.

Kerran pelastettu, ei ole aina pelastettu. Usko voidaan menettää jos kuuntelemme liikaa Jumalan vastustajan kuiskauksia, kuinka  maailmassa on ihanampaa elää. Vihollinen osaa valheillaan houkutella takaisin pois uskontieltä. Jeesuksen sydämestään pois luovuttanut, on sen jälkeen jatkuvasti rauhaton. Jeesus ei jätä, vaikka me ihmiset jättäisimmekin Hänet. Hän etsii, kunnes löytää uudelleen yhteyteensä. Aivan hiljakkoin eräs Jeesuksesta, katkeruuden tähden luopunut, sai viimeisillä hetkillään uudelleen synnit anteeksi. Jumala oli Kristuksessa armollinen ja rakasti tätä entistä luopiolastaan. Hän antoi hänen siirtyä tästä elämästä, ikuiseen elämään. Kukaan ei voi itsestään tietää, onko tämä ”ryövärin” armo, minun ja sinun lähtöhetkellä? Siksi tämä on sinänsä huono esimerkki. Kymmeniä vuosia kyseinen henkilö, elätti katkeruutta sydämessään ja syytti toisia kristittyjä ja seurakuntaa, miten kaltoin häntä oli kohdeltu.

Totta on, että me kristityt emme ole täydellisiä ja virheitä teemme. Jotenka vastuu jää meillekin, ettemme olisi kenellekään loukkaukseksi ja ettemme saisi käytöksellämme aikaan katkeruutta. Joka johtaa heikon veljen tai sisaren, luopumuksen tielle. Siksi meidän jokaisen on ajoittain tutkittava omaa elämäämme ja asennetta, kuinka kohtelemme lähimmäisiämme. Sellaistakin lähimmäistä, joka ei miellytä meitä. Jos loukkaamista on päässyt tapahtumaan, pitäisi kyseiseltä ihmiseltä pyytää anteeksi. Uskova antaa anteeksi tavallisesti pyytämättäkin, kaikilta tämä vain ei onnistu. Olemme jokainen Jumalan silmissä arvokkaita ja rakkaita, juuri tällaisenaan, kuin meidät luotu. Olkaamme ihmisiä ihmiselle. Yli-ihmisiä meistä kenestäkään ei tässä elämässä tule. Kaikki olemme vain ihmisiä, Jumalan silmissä. Kukaan ei ole toistaan parempi. Emme saa väärällä tavalla korottaa itseämme. Tällainen käytös on ylpeyttä, joka murehduttaa Jumalan Pyhän hengen. Ihmisarvo on meillä jokaisella. Jumalan silmissä olemme ihmisarvoakin arvokkaampia. Olemme jokainen, Jumalan kuvia. Meissä jokaisessa on pala Jumalaa.

Onhan Jumala käsillään meidät muovannut ihmisiksi. Hän neuvotteli ihmisen tekemisestä ensin Jeesuksen ja Pyhän hengen kanssa. Kaikki muut luotiin ilman neuvotteluja. Siksi emme saa sanoa, olevamme vaivaisia matoja. Tämä on loukkaus Jumalan kunniaa vastaan. Emme ole luotuja olioita. Hänen kätensä hipiään meidät on piirretty. Tästä näemme, miten arvokas ihminen on. Kuinka paljon Jumala rakasti ihmistä, silti vaikka tämä lankesi syntiin. Hän armahti ja lähetti sovittajan, ihmisen osaan. Sovitus tehtiin Golgatan kummulla, ristillä. Uusi alku ihmiskunnalle astui voimaan, Jeesuksen synnyttyä ihmiseksi ja kärsimysten ja kuolleista nousemisen kautta. Viaton Jumalan Poika suostui syntisen osaan, että meillä Hänen rakkautensa kautta olisi pääsy, takaisin Isän Jumalan yhteyteen.

Löydettyämme Kristuksen voimme tunnustaa jokaiselle kysyjälle, että Jeesuksen oma olen, ja Hänen seuraajansa. Kristityissä on voittajan merkki, Pyhän hengen sinetti. Pyhä henki on puolustajamme, kaikissa elämämme vaiheissa. Helppoa elämää ei kristityille ole luvattu, vaan monen ahdistuksen kautta me menemme sisälle taivaan valtakuntaan. Kaita on elämäntie ja ahdas portti, mistä me joudumme menemään sisälle. Ahdas portti on liian ahdas monille. Siinä pitää nöyrtyä alas, polvilleen, päästäkseen portista sisälle. Koska nöyrtyminen on ihmiselle erittäin vaikeaa, liian moni jättää ahtaanportin ja menee leveämmistä ovista kadotukseen. Mitkään synnit tunnolla, ei päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mennäkseen kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta, ei tarvitse tehdä mitään. Liian helppoa ollakseen totta, mutta näin Raamattu asian kertoo. Mitä Jumalan sanassa kerrotaan, sen on totta. Se on uskottava todeksi.

Oli elämäsi tässä ajassa kuinka vaikeaa tahansa, sinä selviät kaikesta Jeesukseen uskovana. Älä anna, vihollisen paholaisen pettää itseäsi. Älä katkeroidu olosuhteiden painojen alla. Kullekin päivälle saat uuden voiman. Loppuun saakka saat olla Jeesuksesi sylihoidossa, tuntui miltä tuntui. Turhaan ei Raamattuun ole kirjoitettu Jobista, joka joutui sellaisiin koetuksiin ja ahdinkoihin, ettei kukaan toinen maailmassa varmasti, vastaavaa ole kokenut. Rohkaiskoot Jobin kokemukset, jokaista jos joudumme moniin ahdistuksiin ja sairauksiin, kipuihin, menetyksiin elämämme aikana. Katsotaan Kristukseen, ei olosuhteisiin ympärillämme, eikä omiin tunteisiimme. Jotakin hyvää meissä jokaisessa on, jotakin kiitosaihetta löytyy synkimmästäkin päivästä. Kärsimysten keskellä voimme iloita Pyhän hengen antamaa iloa. Voinko sinä ja minä silloin yhtyä Jobin sanoihin?

Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.
Ja sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan
.” Job. 19. 25 – 26. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 6.9.2016. Bookmark the permalink.