Raamattu kirjojen kirja

minun-seiluni-janoo

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” 2. Tim. 3. 14 – 17. KR. 33/38.

Tietokirjallisuudesta nykyaikana ei ole pulaa. Tiedon saamiseksi on saatavilla eri lähteitä, liiaksi saakka. Onko tieto totuuden mukaista, se jää osittain lukijan oman harkintakyvyn varaan, kaikista lähteistä ei saa oikeanlaista tietoa.

Raamattu on kirjojen kirja. Se on pieni kirjasto. 27 kirjaa on UT.ssa ja VT:ssa on 39 kirjaa. Kirjoja on yhteensä 66. Raamattu on ”pitkänlinjan” kirja, sitä ei ole hätäisesti kirjoitettu. Vanhimmat osat Raamatusta on kirjoitettu yli 1000 vuotta eKr. Raamatun kirjoittajat ovat saaneet tekstinsä Pyhän hengen inspiroimana ja osittain perimätietona. Viimeisin kirja on kirjoitettu Patmos-saarella, n. 100 vuotta jKr. Osa Raamatun kirjoittajista tiedetään nimeltä, kuitenkaan ei kaikkia. Raamatun ensimmäisen ja viimeisen kirjan kirjoittamisen välillä kului kaikkiaan aikaa toista tuhatta vuotta. Koska Raamatussa on 66 eri kirjaa, se on silti yhtenäinen kirja. Kirjat ovat eri maanosissa kirjoitetut ja aikaa kulunut yli 1000 vuotta, eivätkä kirjoittajat kaikki olleet tekemisissä toistensa kanssa. Miten on mahdollista, että Raamattu on varsin yhtenäinen kirjojen kirja? Jokaisella kirjoittajalla on ollut yhteinen sanoma sanottavana, yhteinen aihe, syntiin langennut ihminen ja ihmisen suhde Jumalaan. Jumalaan joka on ihmisen luonut. (Norvanto)

Koska Raamattu on näin erikoinen kirja, tällaista kirjaa kannattaa lukea, eikä jättää sitä pölyttymään kirjahyllyyn. Jos lähdet lukemaan Raamattua vilpittömin mielin ja avoimin sydämin, sinusta tulee tutkija, joka löytää Raamatusta aina uusia asioita. Raamattu on ehtymätön elävän veden lähde. Lähde joka elää, on Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Hänestä Raamattu kertoo, alusta loppuun saakka. Opittuasi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja saatuasi syntisi anteeksi, sinuun tulee asumaan Pyhä henki ja Hän kirkastaa Kristusta. Lukiessasi Raamatun sanaa, luet Jumalan sanaa. Kaikki Raamatussa kulminoituu Kristukseen, siksi Hänen kauttaan avautuvat kaikki Raamatun kirjat. Raamattu kertoo, miten Jumalan ja ihmisen välit saadaan uudelleen kuntoon? Koska välit syntiinlankeemuksessa menivät poikki, on jokainen ihminen siten syntinen ja tarvitsee Jumalan armon ja syntien anteeksiannon. Vain Jeesus Kristus ja Hänen kallis maahan vuotanut verensä, voi puhdistaa syntisen ihmisen omantunnon lunta valkeammaksi. Synti on ihmiskunnan ongelma ja sen mukana tulevat kaikki muut ongelmat ihmiskuntaan. Eikä yksin ihmiskuntaan, vaan myös koko luomakunta, kaikki mitä siinä on, on synnin turmelema. Koko luomakunta odottaa vapautumista.

Ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan maata, mutta kaikki näemme, miten olemme tässä tehtävässä onnistuneet? Maapallomme on saastunut, niin maa, meri kuin ilmasto alkavat olla täynnä erilaisia saasteita. Jopa avaruudessa, ilmakehän ulkopuolella on ihmisen tekemää rautaromua, joita välillä putoilee maahan. Joten ihminen on synnin seurauksena pahoin turmellut Jumalan käden työtä. Kunnian himosta ja uteliaisuudesta, ihminen yrittää tieteen nimissä, saada tietoa maailmankaikkeudesta, mennessään yhä pidemmälle avaruuden tutkimisessa. Näin ihminen koettaa toteuttaa paholaisen väittämää, ”tulette yhtä viisaiksi kuin Jumala.” Uskallan tehdä vastavedon tässä, ei ihminen tule onnistumaan tässä aikeessaan. Jumala on salattu Jumala, eikä ole ihmisen tarkoitus tietää, mitä on tämän telluksen ulkopuolella. Jumala on varmasti vetänyt rajan, jonka ylitse ei ihminen pääse. Kehittyköön tekniikka ja avaruustutkimus, miten pitkälle tahansa. Ihmisen viisaus on kuitenkin rajallinen, se on tosiasia. Toiseksi Jeesus voitti paholaisen aikeet, ristin kuolemallaan ja ylösnousemisella kuolleista, jotenka paholainen on voitettu Kristuksessa. Siten ei ihmisen sallita mennä yli sen, mikä on kirjoitettu Raamatun sanaan.

Ihmiskunnan aamuhetkinä tapahtunut lankeemus, sai aikaan sen, että jokaisen ihmisen sisimmässä on kaipaus päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Tunnustipa tämän tosiasian tai ei. Siksi ihminen yrittää täyttää tätä kaipuuta, mitä ihmeellisimmin keinoin. Kuka koettaa täyttää Jumalan suuruista aukkoa, urheilulla, toinen viihteellä, joku sivistyksellä, työllä, harrastuksilla. Hankkimalla omaisuutta, materiaa, kokoaa rahaa pankkitilille. Kuitenkin aukko ei täyty, eikä rauhaa ja lepoa saada. Päinvastoin, mitä suurempi on esimerkiksi maallinen omaisuus ja vauraus, sitä suurempi huoli on, miten se säilyttää arvonsa? Jumala kaipuu, ei täyty maallisin keinoin. Vain Jumala Jeesuksessa antaa levon ja rauhan sisimpää. Kirkkoisä Augustinus on sanonut ” Ihmissydän on levoton, kunnes se löytää rauhan sinussa Jumala.” Sotatila Jumalan ja ihmisen välillä päättyy vasta silloin, kun ihminen nöyrtyy tunnustamaan syntisyytensä Jumalan edessä ja tekee elämässään täyskäännöksen. Ottaa Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen.

Löydettyään Jeesuksen alkaa Jumalan sana maistua mannalta. On tosiasia, että Raamattu on myös ”kauhukirja” joka ilmoittaa, mitä seuraa synnin tiellä kulkemisesta, ellei luovu siitä? Siksi moni pelkää Raamatun lukemista. Myös Jumalan pelko ja rangaistuksen pelko käyvät käsityksin. Siihen liittyy myös häpeä. Kaikki nämä tulivat syntiinlankeemuksessa ihmisen osaksi. Tämä kaikki kerrotaan Raamatussa. Ensimmäiset ihmiset, Adam ja Eeva pakoilivat Jumalaa lankeemuksen tapahduttua. Samoin tekevät tämän ajan ihmiset, ennen kuin saavat synnit anteeksi. Raamattu kertoo kuitenkin ilosanoman, Jeesus tuli valkeudeksi maailmaan ja pelastukseksi. Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan, ei tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan, Hänen kauttaan luoksensa tulevat ihmiset. Nyt elämme Jeesuksen syntymän, ensimmäisen tulemuksen ja toisen tulemuksen välistä aikaa. Tämä väliaika on armonaikaa. Nyt vielä saamme etsiä pelastavaa Jeesusta Kristusta. Elämme kuitenkin armonajan loppupuolta ja sen jälkeen tulevat tuomiot. Jeesus noutaa seurakuntansa, Hänen omansa pois tästä ajasta, tämän jälkeen Jeesus käyttää tuomion valtuuksiaan.

Tieteiskirjallisuudesta ei ole pulaa. Tärkein kirja, jota kannattaa eniten tutkia, on Raamattu. Raamattu ilmoittaa Jumalan sanoja ihmiselle. Pyhä henki puhuu Raamatun välityksellä ihmiselle. Raamattu on ilosanomaa, vaikka se sivaltaa myös tuomion miekkaa. ”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili
.” Hepr.4. 12 – 13. KR. 33/38.

C. H. Spurgeon, kuvaili Raamattua seuraavanlaisesti. ”Tomu Raamatullasi merkitsee ruostetta sielussasi! – Kukaan ei voi koskaan kasvaa irti Raamatusta. Kirja laajenee ja syvenee ikävuosien karttuessa. Se on ehtymätön. Pitkä elämä riittää vain kävelymatkaan tämän suuren valonmantereen rantaa. Sana on kirjoittajansa tavoin rajoittamaton, ääretön ja loputon.”

Toinen todiste Raamatun tutkimisen tarpeellisuudesta löytyy näistä sanoista. ”Melkein kaikki maamme suuret miehet ovat olleet hyvin perehtyneitä Raamatun oppiin. Se on voiman lähde ja nyt – kuten aina – tuki ja apu tyydyttämään ihmissielun korkeinta kaipausta. Katson, että laaja Raamatun tutkimus kuuluu osana korkeimpaan yleissivistykseen.” USA:n presidentti Franklin D. Roosevelt.

Ei kaksi ilman kolmatta todistusta, Raamatun ainutlaatuisuudesta. Uudenajan tunnetuin filosofi, ranskalainen Jean Jacques Rousseau on todennut Raamatusta seuraavanlaisesti. ”Haluan tunnustaa, että Pyhien Kirjoitusten majesteetti täyttää mieleni ihailulla, samoin kuin evankeliumien puhtaus on vaikuttanut sydämeeni. Lue läpi filosofiemme teokset kaikkine loisteliaine sanakäänteineen – kuinka keskinkertaista, kuinka vajavaista se onkaan Raamatun rinnalla! Voisiko samalla kertaa niin ylevän majesteettinen ja niin yksinkertainen kirja olla ihmisten tekemä?”

Menkäämme itse kuin yksilöinä ja seurakuntina, takaisin Raamatun sanan totuuksiin, niin kuin ne ovat kirjoitetut siihen ja noudatetaan niitä. Näin saamme elämäämme siunauksia ylhäältä ja elämän vettä, joka virvoittaa väsynyttä, lohduttaa kärsivää ja ahdistunutta ja kipujen kanssa taistelevaa. Antaa iloa masentuneelle ja lohduttaa murheellista. Eheyttää särkyneitä sydämiä. Jumala siunatkoon lukuhetkesi Raamatun äärellä.

@LR.

This entry was posted on 9.10.2016. Bookmark the permalink.