Hedelmistä tunnetaan

viinipuu”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän
. ”Joh. 15. 1 – 2. KR. 33/38.

Jumalan pojan Jeesuksen, astuessa elämämme Herraksi ja Vapahtajaksi, syntien sovittajaksi, meihin tulee Pyhä henki asumaan ja tapahtuu vallanvaihto, sydämen valtaistuimella. Kaikki entisen vallanpitäjän, Jumalan vastustajan paholaisen, kaapit tyhjennetään, hänen tavaroistaan ja uudet tavarat asetetaan kaapin sisälle. Näin tapahtuu maallisen vallanvaihdon yhteydessäkin, hallitsijan, valtion päämiehen vaihdoksen yhteydessä. Työhuone siivotaan entisestä ja uusi hallitsija aloittaa puhtaalta pöydältä työnsä. Näin tapahtuu uudestisyntymän kokeneelle ihmisellekin. Pyhä henki astuu ihmisen sydämen valtaistuimelle. Puhdas Jeesuksen verellä pesty sielu, saa sisäisen puhtauden ja kirkkauden. Kaikki entinen on pois pyyhitty ja uuden aloittaessaan tehdä työtä meissä, meissä alkaa uskossa kasvaminen. Jeesus Pyhän hengen kanssa, aloittaa työnsä meissä, aloittaa kasvattaa meitä taivasta varten.

Jeesus, Jumalan Poika kutsuu itseään totiseksi viinipuuksi. Hän on ainut totuus tässä maailmassa. Hän on ainut tosi Jumala, joka pois otti maailman synnit, ristinkuolemansa kautta. Hänessä on ikuisenelämän viini, Pyhä henki. Meidät uudestisyntyneet, oksastetaan totiseen viinipuuhun, Kristukseen. Tästä syystä uskovan ihmisen elämää verrataan puuhun ja oksiin. Koska olemme oksastettu Kristukseen, elävään viinipuuhun. Tietysti meissä pitää alkaa myös kasvu, Kristuksessa. Eri kasvit kasvavat erilaisella nopeudella. Vertaan kasvua palmupuuhun. On olemassa palmupuu lajikkeita, joidenka kasvu tapahtuu äärettömän hitaasti. Samoin me ihmiset, kasvamme uskossa eritahtia ja erinopeudella. Kuitenkin elävä oksa alkaa versoa ja kasvu edistyy. Olemme yksilöitä ja Jumala käsittelee meitä jokaista yksilöllisesti. Vertaaminen omaa kasvua toisen kristityn kasvuun, ei ole järkevää. Tärkeintä on vain, että olemme elossa ja kasvamme. Puun juuret imevät maasta ja lehtiensä avulla ilmaston lämpötilasta, sekä auringon valosta, elinvoimansa kasvuun. Jotenka oksissa olevilla lehdillä puun oksissa, on oma tarkoituksensa. Jos syystä tai toisesta, yhteys katkeaa elinvoimaa tuottavaan lähteeseen, puu kärsii. Oksat alkavat kuivettua ja lopulta kuolevat. Yleinen kasvin kasvun tarkoitus on, tuottaa hedelmää tai satoa. Kuollut, kuivettunut oksa ei tuota hedelmää. Jeesus sanoo, mitä viinitarhan Isäntä Jumala, tekee kuivettuneille oksille? Oksille jotka, eivät tuota hedelmää tai hedelmä on ala-arvoista.

”Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” Luuk. 3. 9. KR. 33/38.

Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. ”Joh. 15.2. KR. 33/38.

Kristitty ihminen on viinipuu vertauksen mukaan, hedelmän tuottaja ja hedelmän kantaja. Viinipuuhun oksastettu ihminen, tuottaa kasvaessaan myös hedelmiä, Jumalan viinitarhassa. Hedelmättömät oksat saavat kovan tuomion viinitarhan Isännältä, ne hakataan pois ja ne heitetään tuleen. Jokainen oksa joka ei tuota hedelmää, karsitaan pois. Kuulostavatko julmalta, Jumalan teot?

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä
.” Joh. 15. 4 – 5. KR 33/38.

Oksa joka pysyy kiinni Kristuksessa Jeesuksessa, kantaa hedelmää ja runsasta satoa. On kyse siis, mistä meidän ”puumme” oksa saa ravintonsa? Jumalan Sana, on tärkein ravinnon lähde. Rukouselämä ja kristittyjen yhteys, ovat tärkeitä ravinnonsaannin kannalta. Jos jokin näistä ravintoketjussa alkaa pätkiä, kasvu hidastuu entisestään. Lopulta oksa kuivettuu ja kuihtuu pois. Kristityn ei ole samantekevää, mistä hän ravintonsa imee juuriinsa. Jos me kristityt, emme ole kiinni Kristuksen sanassa, vaan etsimme muista lähteistä ravintoa, silloin uskonelämä kärsii. Hedelmätkään eivät ole täysin puhtaita ja syömiskelpoisia, koska niihin on sekoittunut vieraita ravinteita. Tapahtuu geenivirhe ja siten hedelmä ei ole alkuperäisen aito, vaan muuntunut hedelmä. Nykyisin muotiin tullut ilmiö, elämä ilman maallista seurakuntayhteyttä, ei ole Jumalan mielen mukaista. Tällaiset ” villit oksat” tuottavat  hedelmää, joka ei ole täysin aitoa. ”Hedelmistään puu tunnetaan”, Jeesus sanoo.

Pyhä henki tuottaa aina aitoja hedelmiä. Ilman Pyhää henkeä, emme voi tehdä mitään. Sitäkin vähemmän tuottaa runsasta hedelmäsatoa. Aito hedelmä kehittyy Pyhän hengen voimasta. Mikäli ravinto saadaan Jumalan sanasta, jonka Pyhä henki kirkastaa.  Silloin hedelmistä kasvaa terveitä, ravintorikkaita, hyvänmakuisia, hunajaisia, ihanan tuoksuisia ja sato on runsasta. Näitä hengen tuottamia hedelmiä, joita jalosta Öljypuusta lähtöisin oleva kristitty tuottaa. Maailmassa elävät ja jumalaa tuntemattomat tai Hänestä vieraantuneet, tahtovat mielellään etsiä ja maistaa. He näkevät saman kauneuden ja puhtauden, kuin Kristuksessa on. Hedelmä on aina sen näköinen, mistä oksasta se on lähtöisin. Jumalan hyvyys ja rakkaus, ovat aina hyvän puun hedelmän tunnusmerkkejä. Armollisuus ja totuus sisältyvät tämän hedelmän ominaismakuun.

Hyvää hedelmää tuottava kristitty, ei karta syntisiä ihmisiä. Koska Kristus-puussa kasvanut, rakastaa syntisiä ihmisiä, kuten Jeesus itsekin tekee. Pyhän hengen hedelmä, pyrkii elämään rauhassa kaikkien kanssa. Hän on viestinviejä, rauhan rakentaja. Hän on rakkauden lähettiläs, tässä rakkaudettomassa ja kovassa maailmassa. Riitojen sovittelija, ei riidan haastaja. Pyhän hengen öljypuun hedelmä, tuottaa iloa lähimmäisilleen. Hän ei revi ihmisiä irti toisistaan. Vaan pyrkii rauhan siteillä, sitomaan jälleen yhteen sen, joka on joutunut eroon kristittyjen yhteydestä, tai revitty siitä irti. Vihollisen toimesta.

Hajottaja ja repijä, rauhattomuuden ja epäsovun tuoja, ei ole Pyhästä hengestä lähtöisin. Rakkaus rakentaa, mutta viha repii ja hajottaa, tuottaa hajaannusta ja pahaa oloa. Tällainen hedelmä ei ole Pyhästä hengestä lähtöisin. Näitä hedelmiä tuottaa lihallisella mielellä elävä kristitty.  Hän voi olla myös, paholaisen välikappaleena. Tällainen haluaa saada aikaan, Jeesuksen lähellä elävän elämässä hankaluuksia ja ahdistusta. Jopa pelkoa. Kristityksi itseään sanova, joka jatkuvasti tuottaa vain, kerrotunlaisia hedelmiä elämässään.  Hänen sielunsa on poisssa, oikealta tieltä. Hän on etääntynyt Kristuksesta ja Pyhästä hengestä. Rakkaus Jeesukseen on kylmentynyt. Siten hän on avoimena porttina, päästäen paholaisen tekojaan tekemään. Kuten paholainen, tällainen henkilö saattaa alitajuisesti nauttia, saadessaan olla mahdollisimman ilkeä lähimmäisilleen, tiedostamatta sitä itse. Jos tällaisten hedelmien tuottaja, saisi armon nöyrtyä.  Saisi nähdä itsensä Jumalan sanan valossa, voisi muutosta tulla. Jumalalle ei ole mahdottomia tapauksia. Narsistisen luoneen omaavat, saattavat olla näitä henkilöitä, koska he erittäin harvoin kokevat syyllisyyttä tekemisistään. Eivätkä  he pyydä omalta puoleltaan anteeksi. He ovat sokeita omalle käytökselleen. Näitä luonteita löytyy kristityiksi itseään kutsuvistakin, jopa pastoreista ja muista Jumalan valtakunnan työntekijöistä. Lääketiede on lähes voimaton narsistien kanssa, koska he eivät tunnista omaa käytöstään epäterveeksi. Koska yksin totuus ja valo tuovat vapauden tästäkin ongelmasta. Kaiken uudistuksen ja parantumisen lähtökohta on aina, totuus itsensä kanssa ja läheisten kanssa, sekä ennen kaikkea totuuden mukainen tunnustaminen Jumalalle, omasta voimattomuudesta itsensä muuttamiseen. Vain totuus tekee vapaaksi kaikista siteistä ja ongelmista. Kristitty lähimmäinen antaa anteeksi pyytämättäkin ja rukoilee.  Hän pyytää Kristusta tekemään, parantavaa, uutta luovaa työtään. Jumala ei ole lopettanut luomistyötään, se jatkuu edelleen.

Hyvientekojen ja rakkauden lähde on usko Jeesukseen. Vain Jeesuksen seurassa ihminen voi saada hyvää aikaan. Viinitarhuri Jeesus jää liian helposti sivuun. Mutta vain Hän, voi karsia meistä pois ne, oksat, jotka tuottavat huonoa hedelmää. Karsia pois kuivat oksat, ne jotka eivät tuota ollenkaan hedelmää. Oksa viinipuussa on kuvaus, kristititystä joka on yhdistetty Jumalaan ja Hänen seurakuntaansa. Jumala huolehtii yksilö kristitystä ja seurakunnastaan täällä maanpäällä. Kirves on puun juurella. Jumalan kirves karsii meistä jokaisesta pois, kaikki sellaiset oksat, jotka eivät ole Hänelle hyödyksi, eikä mieleisiä. Viisas puutarhanhoitaja tietää karsimisen ja kitkemisen tarkoituksen. Hyvää hedelmää ja satoa, tulee vain hyvistä oksista ja versoista. Koulittu verso kasvaa vahvaksi kasviksi, samoin karsittu kristitty, kasvaa vahvaksi. Häntä eivät ohjaa joka tuulet, jotka hengellisellä kentällä puhaltavat. Hän on juurtunut Kristus-kallioon syvälle, eikä lähde joka tuulen mukaan. Hän huomaa oikean väärästä ja eikä ole välttämättä kenenkään opetuksen tarpeessa. Pyhä henki Sanassa opettaa meitä parhaiten ja terveellä tavalla. Armolahjat ovat kaikki hengen hedelmiä, joita kristityt saavat rukouksessa anoa, Isältä Jumalalta. Pyhä henki antaa jokaiselle, yksilöllisesti sopivan armoituksen. Hän tietää parhaiten, mikä sopii sinulle ja minulle.

Kristityn elämä on vaellusta polvitietä. Useinkin Jumala karsii meitä. Ei karsiminen, sillä hetkellä ole mieluista meidän lihallemme, eikä omalle luonnollemme. Sillä itsessään ihminen on ylpeä, kunnianhimoinen, oman edun tavoittelija, itserakas. Ihminen, suurena ja mahtavana, tahtoisi olla Jumalan kaltainen. Tätä Saatana, käärmeenä esiintyessä houkutteli ihmiselle. Kyllä Jumalan vastustaja tietää, mitä ihminen omassa voimassa kaipaa. Helposti ihminen menikin tähän ansaan. Edelleen ihminen on taipuvainen samaan. Koska, ihmisen liha ei voi alistua Jumalan tahdon alaisuuteen. Liha ja veri eivät koskaan peri taivasta. Lihallinen kristitty, joka ei suostu Jumalan tahtoa noudattamaan, ei voi tuottaa hyviä hedelmiä. Siis, hedelmistään puu tunnetaan. Samoin sanat ovat osoitus siitä, mitä hedelmää puu tuottaa ja kenen puutarhurin hoidossa puu on. Hyvä ihminen, tuo hyvän runsaudesta hyvää, myös sanojensa kautta. Sisältä pahuutta ja ilkeyttä täynnä oleva, vihamielinen ihminen, tuo verbaalisestikin esille, sen mitä hän sisällään kantaa. Jumalan teot, näkyvät kaikesta ihmisessä. Kateus, kauna, katkeruus, eivät ole hengen hedelmiä. Pyhä henki antaa voima elää vakaata kristityn elämää, jos vain alistumme Pyhän hengen ohjaukseen. Kaikki on omasta valinnastamme kiinni. Pyhä henki tuottaa hyviä sanoja hedelminä, jotka ovat kuin, kulta omenia, hopea maljassa. Jumalaa tuntematon tai Hänestä etääntynyt, tuottaa sanojen hedelmää, joka on, sydäntä särkevää kuulijan korville ja sydämelle. Muutos on mahdollista, vaikka itsestä tuntuisi vaikealta muutosta tehdä. Jumala voi muuttaa ja uudistaa.

Täydellisiä meistä ei täällä ajassa tule, mutta armoa on, Jumala rakastaa epätäydellistä ihmistä. Hän tahtoo rakkaudessaan meitä kasvattaa, viedä aina lähemmäksi itseään. Opettaa tuntemaan päivä päivältä, miten suuri Hän on, kuinka voimallinen auttaja Hän on. Mitenkä Hän voi muuttaa ja tehdä mahdottomasta mahdollisen. Särkyneet sydämet Hän tahtoo eheyttää ja haavoittuneet sitoa. Hän on laupias Herra, pitkämielinen ja armahtava. Hän tahtoo kasvattaa meitä. Hän tahtoo tehdä meistä Hänen kaltaisiaan. Hänen Pyhän hengen voimassa ja Hänen lähellään ollessa, me muutumme. Omat voimamme eivät riitä edes parannuksen tekoon, saatikka pyhitykseen. Koska ihminen on itsessään näin synnin turmelema, siksi tarvitsemme Kristusta. Kasvattajaa ja karsijaa, joka voisi edes vähän muuttaa meitä, Hänen kaltaisekseen. Tähän tarvitsemme nöyrää mieltä ja armoa. Jospa voisimme tämän elämän aikana kasvaa sen verran, että tuottaisimme, pienen lyhteen tai hedelmän, puutarhurillemme Jeesukselle. Rukoilisimmeko, jokainen parannuksen armoa? Hyvää ja täydellistä Jeesuksen omaa ei ole olemassakaan, täällä maailmassa. Vasta taivaassa kaikki olemme täydellisiä. Jeesus ei kuollut ristillä turhaan, vaan Hän tuli pelastamaan meidät syntiset synnin orjuudesta.

”Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki.
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.
”Gal. 5. 18 – 26. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 13.11.2016. Bookmark the permalink.