Archive | joulukuu 2016

Voittaja tulee

han-on-rauhan-ruhtinas

Ja sinä – käänny Jumalasi tykö, noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi.” Hoos. 12. 7. KR. 33/38.

Tämä maailma on syntiinlankeemuksen jälkeen ollut pahan vallassa. Tämän maailman ruhtinas, paholainen pitää siitä huolen, ettei tästä maailmasta koskaan tule ” ruusutarhaa.” Koska ihminen elää täydellisesti sokeana, ilman Jumalaa, ei hän tiedä miten pahassa tilanteessa hän on? Valaistaan hieman tätäkin puolta, jospa jonkun ihmisen silmät ja sydän avautuisivat näkemään, minkälaista ” herraa” hän palvelee? Jumalan vastustaja tahtoi jo taivaassa, tehdä omia uudistuksia, olihan hän siellä, musiikin johtajana. Jumala ei anna kunniaansa kenellekään, eikä ylpistynyttä tahdo siunata. Jumalalle niskoitteleva musiikinjohtaja – enkeli sai” lähtöpassit” taivaasta. Jumala suisti paholaisen villitsemään ihmisiä. Tämä Jumalan vastustaja, alkoi omat tehtävänsä ihmisten keskuudessa. Hän pystytti oman firmansa helvetin, jo tänne maanpäälle. Tässä vihollinen on aikojen alusta lähtien onnistunut hyvin. Lähes 99 % maailman ihmisistä on hänen johdatuksessaan. Kansojen johtajat lupaavat hyvää valtakautensa aikana, miten usein se jää vain tyhjäksi lupaukseksi. Koska ihminen ei itsessään voi tehdä hyvää. Sodilla ja neuvottelupöydissä, pyritään parempaan maailmaan, kuitenkaan onnistumatta yrityksissä. Taistelemalla pahuutta vastaan tuhoasein, syntyy lisää pahuutta, koska maailmassa pätee kostonlaki.

Maailmassa on jumalia. Mikä jumala, joita ihmiset palvovat ja kumartavat, on voittanut paholaisen? Kuka toinen voi antaa kaikki pahat tekomme anteeksi? Kuka toinen jumala on voittanut kuoleman? Kenen toisen jumalan seuraajat pääsevät taivaan kotiin, päättymättömään iloon?

Kaikkivaltias Jumala, joka on ihmiskunnan luonut ja pitää sitä pystyssä, Hän valvoo ihmistä. Emme ole tuuliajolla, myrskyjen myllätessä maailmassa. Taivaan ja maan Luoja neuvoo meitä kääntymään Hänen tykönsä. Hän on Rauhanruhtinas. Kristus Jeesus, tuli maailmaan pelastamaan ihmiset, jotka ovat syntien ja pahojen tekojensa tähden rauhattomia ja onnettomia. Pahuuden orjuuttamia. Jumalan lähetti maailmaan Vapahtajan, joka tahtoo rakkaudessaan pelastaan, kaikki jotka tulevat Hänen pelastettavakseen. Jumala on armollinen Jumala, Hän rakastaa synnissä elävää ihmistä. Golgatalla Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, voitti ristin kuolemallaan vastustajansa. Hän kantoi kaikki vihollisesta aiheutuvat haitat ristillä ruumiissaan. Vihollisista viimeisenkin, kuoleman, Kristus voitti. Hän nousi ylös kuolleista ja Hän elää tänäänkin. Jumalan sana tarjoaa elämän ohjeet, meille jokaiselle. Hänen neuvonsa vievät ihmisen aina hyvään suuntaan. Kristitylle, Jeesuksen omalle käy aina hyvin, vaikka tässä ajassa saammekin kokea monenlaisia ongelmia elämässämme. Uudestisyntymä ja Kristuksen omaksi tuleminen, ei tee elämästämme ongelmatonta.

Herramme Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, on ainut tie taivaaseen, ainut Totuus ja Elämä. Ainut tie autuuteen, on Kristuksen ristintyö. Tätä Jumalan armossaan tekemää rakkauden osoitusta, ei vain luonnollinen ihminen ota vastaan. Armo ei kelpaa. Onko synnin ja paholaisen orjana oleminen, niin viehättävä asia, ettei siitä ymmärretä luopua? Jumalan vastustaja, osaa tehdä kaikki lumovan kauniiksi, osaa tehdä suuria tekoja, osaa olla kuin valkoinen enkeli, saa jopa tulen lakeamaan taivaasta. Kaikkea tätä ja paljon muuta paholainen osaa tehdä .Ihmiset uskovat häneen. Valvomattomat kristityt, jotka eivät ole ottaneet täydestä todesta Jumalan sanaa, ovat antaneet paholaiselle myönnytyksiä. Ovat ottaneet osan hänen viekoituksista omikseen. Kristuksen sanasta on jätetty ensin vähän suolaa pois. Suolatonta evankeliumia on alettu suosia, tulokset näkyvät. On kristittyjä, jotka kyselevät, ” onko Jumala todella sanonut näin?” Raamatun sanan todenperäisyys kyseinalaistetaan.

Laittomuus päässee valtaan ja rakkaus Jeesukseen kylmenee. Kylmenee myös lähimmäisen rakkaus. Nyt kristikunnassa on pahasti ”puurot ja vellit” sekaisin. Kenen sanaan uskoa ja kenen opetukseen voi luottaa, kyselee moni tänä aikana? Tätä ” soppaa” hämentää Jumalan vastustaja tyytyväisenä suurella kauhallaan. On kristittyjä, jotka aloittivat palavasti, palaen Pyhän hengen tulesta, mutta nyt elävät lihassa ja tyydyttävät lihallisia halujaan. Jopa kristityt vaihtavat elävän Jumalan toiseen jumalaan. Lue loppuun

This entry was posted on 11.12.2016.

Hengellisyyden mittari

toivokaaNiin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä:
yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte
; ” Ef. 4. 1 -4. KR. 33/38.

Kaikkia, ristinuskovia nimitetään kristyiksi. Ovatko kaikki nämä ihmiset Jeesukseen uskovia? Jumala yksin tietää jokaisen ihmisen sydämentilan. Joidenkin ominaisuuksien perusteella voimme tunnistaa, aidon uskovan sekä nimikristityn. Kukaan ei tule Jeesuksen omaksi oman tahdon voimalla. Pyhä henki tekee ihmisen sydämessä, ensin muokkaustyötä ja antaa tiedoisuuden syntisyydestä. Ihmisen omatunto on horrostilassa tähän saakka. Tämän maailman ruhtinas, paholainen pitää ihmisen rauhallisena. Synninteko ja syntinen elämä, ovat osa meidän synnillistä luontoamme. Paholaisella ei ole hätää, niin kaun kuin ihminen noudattaa hänen tahtoaan. Heti Jeesuksen, aloittaessa pelastusoperaation, alkaa hyvän ja pahan välillä taistelu. Niin pitkään kuin levottomuutta ei esiinny, on paholaisen ote ihmisessä lujasti kiinni. Seurakunnassa käyvä ihminen, saattaa elää vielä etäällä Jeesuksesta, koska monilla on tapana käydä suurina juhla pyhinä, sekä viettää häät ja hautajaiset seurakuntien tiloissa. Hengenlinen elämä ei muuten arjessa näy. Joidenkin tapana on tavan vuoksi käydä sunnuntaisin kirkossa. Nämä ovat niitä isienperinnäissääntöjä, joista joskus kuulee mainittavan. Näin ollen hengellisissä tilaisuuksissa käyvä ihminen, ei välttämättä ole vielä uskoa tunnustava kristitty.

Jeesus kutsuu omakseen. Pyhä henki tekee työtään. Lopulta, ihminen herää näkemään, oman syntisyytensä ja kaipaa parempaa. Koska jokainen ihminen on syntiä tehnyt, siten ei kukaan voi kerskata omalla erinomaisella elämällä. Siivosyntinen jonka syntielämä, ei täytä pahimpia synnin kriteereitä, hänkin on syntinen. Kaikki tarvitsemme armoa, että vapaudumme synneistämme ja pääsemme osalliseksi Kristuksen armosta ja rakkaudesta. Vain Jeesuksen veri voi puhdistaa ja Jeesus antaa synnit anteeksi. Omilla ansioilla eikä teoilla yksikään ihminen ei pelastu kadotukselta.

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ..”
Room. 3. 23 – 24. KR. 33/38.

Saamme osaksemme pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa, silti meistä ei tule virheettömiä. Koska liha veri, jotka eivät peri taivasta, nämä sotivat meissä ja ovat liitossa paholaisen kanssa. Armosta pelastunutkin on jatkuvassa valmiustilassa. Vihollinen ei jätä rauhaan, vaikka olemmekin Jeesuksen omia. Paholaisella on aina keinonsa yrittää, saada pois Jumalan yhteydestä ja takaisin maailmaan. Siksi meidän tulee valvoa ja rukoilla, ettei tulisi kiusausta, langeta syntiin. Apostoli Paavali opettaa Efeson seurakuntalaisia.

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan,
jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa:
että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä
ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa
. Ef. 4. 17 – 27. KR. 33/38.

Efeseson seurakuntalaisten opetuksessa, Paavali mainitsee jo joitakin asioita, mistä tunnistaa Jeesuksen omakseen ottaneen ja nimikristityn? Kristitty voi, elää tämän kaltaista elämää, mitä Paavali opettaa. Kuinka moni kristityksi itseään sanova, elää vielä elämää, joka ei tuota kunniaa Jumalalle? Vaellus kertoo paljon, onko elämä annettu Jeesukselle ja uudestisynnytty Pyhän hengen voimasta. Uusi elämä Kristuksessa tulee näkymään melko pian ihmisestä, kenen oma hän on? Pyhä henki aloittaa hyvän työnsä meissä ja se ei voi olla piilossa. Valo joka uudestisyntymän hetkellä tulee ihmisen sieluun, se näkyy ulospäin ja tekee vaikutuksen ympäristöön. Kristus-valon syntyessä sielussamme, se alkaa tuotta Pyhän hengen hedelmiä. Karsiintuu pois kaikki sellainen, joka on esteenä pyhittymiselle. Pyhän kohtaaminen vaikuttaa pyhittymistä. Jumala on pyhä, siten Hänen omansa alkavat elää elämää, joka vähitellen alkaa pyhittyä. Kasvu jatkuu tämän elämä loppuun saakka. Hidasta se on, mutta jos yhteys Kristukseen säilyy, Jeesus ei jätä alkamaansa työntään kenessäkään kesken. Langennut ihminen tai luopuksentiellä oleva, on rauhaton sielu. Kunnes hän palaa jälleen, Jeesuksen luokse. Jokaista langennutta ja pois lähtenyttä Jeesus rakastaa ja vetää takaisin yhteyteensä. Rauhanliitto solmitaan uudelleen. Tämä on suurta Jumalan rakkautta ja armoa. Lue loppuun

This entry was posted on 3.12.2016.