Jumala on monesti ja monella tapaa puhunut

katso-jumalan-karitsaSitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,
on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän.”
Hep. 1. 1 – 4. KR. 33/38.

Vanhan Testamentti kertoo, kristinuskon ydinasiat, profeettojen kautta. Usein käytetään vertauskuvia, tästä syystä Vanha Testamentti on joiltakin osin vaikeasti avautuva. Jos jokin kohta ei aukene, voi sanoa kuten Martti Luther, ” nostan hattua ja menen ohitse.” Vanhassa Testamentissa, kerrotaan ihmisen elämästä kaikki avoimesti. Ihminen on syntiinlankeemuksen jälkeen, kaikkea muuta, kuin Jumalan kuva. Viha ja väkivalta, kauna, häpeä, napinamieli, kateus, katkeruus, kaikki nämä ikävät ominaisuudet tuodaan peittelemättä julki. Myös pettymykset ja menetykset, on avoimesti kerrottu. Ilosta ja Jumalan lapsen riemusta kerrotaan myös. Vanha Testamentti on kiinnostava kirjakokoelma. Tuntemattomaksi jääneen Heprealaiskirjeen kirjoittaja vahvistaa, Vanhan Testamentin sanoman Uudessa Testamentissa.

Uudessa Testamentissa, evankeliumitekstit kertovat Jumalasta ja Hänen Pojastaan elävästi ja kirkkaasti. Evankelistat, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kertovat, mitä Jumalan Poika Jeesus Kristus teki, maanpäällä eläessään. Profeettain kautta kerrottu sanoma sai vahvistuksensa. Jumala lähetti oman ainokaisen Poikansa maailmaan. Jeesus Kristus lähti Isän tahdosta, ihmiseksi ihmisten keskuuteen. Kristus synnitön ja viaton, lähetettiin meidän synnistä saastuneiden keskuuteen. Meidän keskuuteen, jotka tottelemme enemmän paholaista kuin Jumalaa. Pahoitamme armon henkeä, Pyhää henkeä. Teemme Hänet murheelliseksi. Hän on rauhan ja rakkauden Henki. Armon ja laupeuden ja ilon Henki.

Ihminen elää maailmassa, missä Jumalan kaikki hyvät ominaisuudet puuttuvat. Alussa ollut ihannetila on muuttunut kaoottiseksi painajaiseksi. Jumalan antama seesteisyys on poissa. Paholainen ei voi antaa mitään hyvää ihmiselle. Kuitenkin jostakin kumman syystä paholaisen tuottamat asiat, ovat ihmiselle mieleisiä. On helppoa elää maailmassa, koska sen vaaleanpunaiset ruusut, huumaavat ihmisen hetkellisesti. Piikkisiksi osoittautuvat maailman ruusut. Ne haavoittavat ihmisen ja repivät riekaleiksi. Mitä pidempään piehtaroidaan maailman ruusutarhassa, sitä rikkinäisempi ihmisestä tulee. Haavoittuneita näkee päivittäin ympärillä. Mediassa kerrotut, monet raa`at veriteot, ovat kaikki paholaisen tuotoksia. Jumala ei näitä teetä ihmisellä. Kristittyjen Jumala vihaa väkivaltaa ja kaikkea pahuutta. Synninorjuudessa elävää ihmistä Hän rakastaa. Hän tahtoo kaikki synninsitomat auttaa vapauteen. Huumeiden- ja muiden päihteiden väärinkäyttäjät, ovat etsineet väärästä paikasta lepoa ja rauhaa levottomuuteen. Paholaisen koukusta on vaikea päästä irti. Kaikki addiktiot, olivat ne mitä lajia tahansa, saavat ihmisen pahimmassa tapauksessa epätoivon partaalle. Kaikki mikä sitoo ihmisen, ovat paholaisen juonimia asioita. Kiire on yksi nykyajan pahimpia vitsauksia. Maalliset työt ja velvoitteet on saatettu niin tiivistempoiseksi, ettei levolle ole aikaa. Kun lepo unohtuu tai jää vähälle, seuraa uupumus. Siinä menevät kaikki voimat ihmisestä. Tässä tilassa oleva ihminen, ei jaksa enää ajatella, kuin selviämistä hetkestä toiseen. Loppuun palanut ihminen on savuava hiili. Tässä tilassa ihminen ei enää jaksa ajatella hengellisiä asioita. Kyllä paholaisella keinoja riittää, miten ihminen pysyy hänen otteessaan.

Sanan nälkä on terveen Jumalan lapsen merkki. Pelastuksemme ei ole suorittamista, saadaksemme pisteitä. Pelastuksen saamme armosta, emme ansioista. Kristuksen täytetyssä työssä on täydellinen pelastuksemme. Pastorit ja evankelistat uupuvat, ihmisiä pyörii ympärillä. Jatkuva ihmisten kanssa oleminen, on raskasta. Ymmärrän hyvin Jeesusta, miksi Hän vetäytyi välillä sivuun. Hän meni usein yksinäiseen paikkaan lepäämään ja rukoilemaan. Hän Jumala olisi lepäämättä, jaksanut tehdä ympäripyöreitä päiviä. Hän oli ihmisenä maailmassa, siksi Hänkin väsyi. Samalla Hän opetti levon tärkeyttä, seuraajilleen. Meidän on ladattava akkuja ja oltava kahden kesken Herran neuvottelussa. Näin jaksamme jälleen kulkea eteenpäin. Uskoville, erämaakaudet tulevat syystä, ettei ole ehditty syödä Jumalan sanan leipää kunnolla. Ei olla oltu virvoittavien vetten äärellä. Rukouselämä on kuihtunut. Pyhä henki ei voi virvoittaa, jos emme nauti Elämän leipää ja juo Pyhän hengen viiniä. Aliravittu kristitty ei jaksa pitkälle. Jumala vie erämaahan. Siellä olemme paikoillamme ja riippuvaisia Hänestä. Hän auttaa erämassa, kuten Hän auttoi pakomatkalla olevaa Israelin kansaa.

Erämaassa opimme tuntemaan uudestaan, kuinka hyvä Jumala meillä on. Miten armollinen ja rakastava on. Uskollisesti Hän auttaa lastaan, joka on kulkenut etäälle Hänestä. Nääntynyt, leivän ääressä nälkään. Ei ole kiireessä muistettu avata sanaa, lukea Raamattua. Mannaa saivat erämaassa matkaajat päiväannoksen. Samoin meidän tulee syödä päivä annos Sanan mannaa. Matkanjohtaja Jeesus ohjaa paimen sauvallaan laumaansa, viheriäisille niityille lepäämään. Kristus-kalliosta virtaa virvoittavaa vettä. Kuiva erämaa alkaa kukkia. Pyhän hengen voima antaa virtaa, joka sytyttää, hiipuvan uskon liekin palamaan. Uudistuneena ja virvoituksen kokeneena, matkaa on helppo jatkaa. Kiitoslaulut soivat sydämessä.

Meille jotka olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä. Olemme saaneet syntimme anteeksi ja Pyhä henki asuu sydämessämme, meille Hän on puolustaja ja lohduttaja. Pyhä henki laskeutui myös Jeesuksen päälle kasteen jälkeen Jordanilla. Taivas vahvisti asian, sillä taivaasta kuului ääni, joka sanoi: ” Tämä on minun rakas Poikani, johon Minä olen mielistynyt” Isä Jumala todisti, että Jeesus on Hänen Poikansa. Uuden liiton ihmisinä meidän on kuultava Jeesusta ja Hänen opetustaan. Seurata Hänen jalanjäljissään sitä tietä, minkä opastuksen Jeesus antaa, Uudessa Testamentissa. Vanha Testamentti ei pääty profeettojen aikakauteen, Uusi Testamentti on vahvistusasiakirja Vanhan Testamentin ennustuksille. Profeetat ovat puhuneet Jumalan sanoja ihmisille. Raamattua voi sanoa, aukottomaksi kirjaksi. Palaset menevät kohta kohdalta oikeaan paikkaan ja aikaan. Pyhä Jumala ei tee virheitä. Kristinuskon pääsanoma on, Jeesus Kristus on Herra.

Kristinuskossa, Jeesus Kristus ei ole yksin pelastuksen antaja. Hän on myös kuva tosi ihmisestä. Hän on myös Ylimmäinen pappi seurakunnan Jumalanpalveluksissa. Uudestisyntynyt ihminen, joka on päässyt irti paholaisen vaikutuspiiristä, on uusi luomus. Jumalan kuva on kirkastettu synnin tahroista. Uskoon tulo ja Vapahtajamme vastaanottaminen elämämme johtajaksi, on alku uudelle elämälle. Alkaa kasvuprosessi, joka jatkuu tämän elämän ajan. Pyhä henki on paras opettaja. Tarvitaan kuitenkin vanhempia jotka kasvattavat lapsesta terveen aikuisen. Joka ei ole aina opetusta ottamassa, vaan osaa antaa oppimaansa toisille lapsille.

Kristus Jeesus on tehnyt kerran täydellisen puhdistuksen Golgatalla. Hän on nyt Isän oikealla puolella. Hän on Kunnian Kuningas ja Herrojen Herra. Hän on Vapahtaja ja Lunastaja.

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.
Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan
.” Hep. 4. 12 – 16. KR 33/38.

Oikea aika etsiä armoa, on tämä päivä. Tänään on pelastuksen päivä. Meillä jokaisella on omat heikkoudet ja haavamme. Apostoli Paavalilla oli oma pistin lihassa. Meille ei kerrota, mikä Paavalin pistin oli. Ehkä oli Paavalille hyväksi, hänen heikkous lihassa. Monesti heikoista Jumala tekee väkevän. Joka tuntee itsensä hengellisesti köyhäksi. Tuntee puheen hitaaksi ja kankeaksi. Oman vajavaisuutensa tiedostaminen, antaa Jeesukselle tilaisuuden tehdä työtä tällaisessa ihmisessä. Ihminen joka tuntee olevansa, onnistunut elämässään ja etenkin hengellisessä elämässä. Ei tarvitse lisää armoa, eikä uutta voimaa Pyhältä hengeltä. Koska tällainen itsensä onnistuneeksi tunteva, on jo täynnä. Vain tyhjät astiat, voi Pyhä henki täyttää uudelleen ylitsevuotavasti. Nöyrä Jumalan lapsi ei nöyristele, mutta tekee Taivaallisen Isän tahdon. Mikä on Taivaallisen Isän tahto? Vastaus löytyy Raamatustasi, voit kaivaa sen pölyjen alta ja etsiä vastausta.

Jos olet väsynyt, Kristuksen seuraaja, sinulle tarjotaan lepoa Herrassa. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Janoa elävää vettä. Sinä saat, koska Hän lupaa antaa jokaiselle janoiselle elämänvettä lahjaksi. Sinun sairautesi Kristus tahtoo parantaa. Hänellä on hyvät ajatukset sinua kohtaan. Ei koston eikä tuomion ajatuksia. Jumalan kädessä, on jokainen päivä. Jos päiviemme lukumäärä ei ole vielä täynnä, Jeesus parantaa sairaan. Menestysteologia lupaa täydellistä parantumista. Tällainen lupaus on katteeton, koska täydellisesti terveitä olemme vasta ajan rajan ylitettyämme. Sairaudet kuuluvat kristityn elämään, niillä on oma tarkoituksensa. Tärkeintä on parantua syntisairaudesta. Sitä tautia sairastaa meistä jokainen. Syntisairaus paranee, kalliissa maahan vuotaneessa Pyhässä veressä. Jeesus parantaa jokaisen syntisairaan ihmisen. Likainen omatunto puhdistuu Golgatan veressä.

Ei ole tärkeintä minkälaisia olemme olemukseltamme. Mitä ihmiset meistä ajattelee tai sanoo. Tärkeintä on minkälaisena Jumala meidät näkee? Mitä sinä itse ajattelet itsestäsi tai toiset ajattelevat, ei merkitse mitään. Jumala tekee työn meidän kauttamme. me olemme vain Jumala välikappaleena, Hänen käytössään. Työmiehiä tarvitaan. Sinä Kristuksen oma, olet Jeesuksen ilosanoman levittäjä, siellä missä olet. Sinun ei tarvitse lähteä etäälle lähetystyöhön. Lähetyskenttä avautuu kodissasi ja kodin ovien ulkopuolella, heti astuttuasi ulos ihmisten pariin. Parasta Jumalan valtakunnan työtä on rukous. Rukoilla voi missä ja milloin tahansa. Et ole aikaan ja paikkaan sidottu. Jos et tiedä kuinka sinun tulisi rukoilla, Pyhä henki auttaa sinua. Hän rukoilee puolestasi, sanomattomilla huokauksilla. Jeesus suuri esirukoilija rukoilee meidän jokaisen puolesta. Jos koet, ettei sinulla ole ainutta rukoilijaa. Tiedä, Jeesus rukoilee sinun puolesta, et ole yksin. Ylimmäinen pappimme on valtaistuimellaan ja katsoo meihin maanpäällä asuviin, Hänen jalanjäljissä kulkeviin.

”Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.
Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.
Sillä ”vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen”. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi
.” Hep. 10. 35 – 39. KR. 33/38.

Nämä hajanaiset ajatukseni. lähetän rukoillen eteenpäin.  Arvioi kaikki, jos saat jotainkin hyvää, pidä se. Jumala siunatkoon sinua lukijani.

@LR.

This entry was posted on 11.2.2017. Bookmark the permalink.