Jeesuksen veri puhdistaa

ehtoollinen”Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.” Hep. 9. 22. KR. 33/ 38.

”Elämää ilman verenvuodatusta ei ole olemassakaan. (Cormac McCarthy. New York Timesin haastattelussa 19.4.1992) (Wikipedia)

New York Timesin haastattelussa, yhdysvaltalainen kirjailija Cormac McCarthy, osuu kristinuskon ytimeen. ” Elämää ilman verenvuodatusta ei ole olemassakaan.” Kristittyjä syytetään veren evankeliumin julistamisesta. Mutta evankeliumin ydin on veri. Saamme olla etuoikeutettuja, että saamme julistaa veren evankeliumia, ihmisten syytöksistä huolimatta. Veri antaa elämän meidän julistamallemme evankeliumille. Raamattua sanotaan veriseksi kirjaksi. Raamattu on ”elävä” kirja ja siksi Raamatussa kiertää veri. Jumalan sana on elävää ja voimallista. Jumalan sana voi lahjoittaa ihmiselle elämän, jokaiselle joka uskoo sydämessään, mitä Raamattu opettaa.

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka…” Hep. 4. 12. KR. 33/38.

Mikään toinen kirja maailmassa ei ole elävä, olipa siinä sanoja miten paljon tahansa. Kaikki kirjat ovat täynnä kuolleita kirjaimia. Raamatun sana on Jumalan sanaa, kirjaimista muodostuu lauseita ja lauseista sanoja, jotka Jumala on sanonut. Kirjoittajat ovat olleet Pyhän hengen inspiroimia henkilöitä. He ovat Pyhän hengen antamalla viisaudella kirjoittaneet Jumalan sanan. Vilpittömälle lukijalle sana alkaa elää. Pyhä henki avaa sanan ja tekee siitä elävän. Veri kierää jokaisessa sanassa ja lauseessa. Katkeamaton verivirta alkaa Mooseksen kirjan alusta ja päättyy Ilmestyskirjan viimeiselle sivulle saakka.

Tiede ei ole vielä löytänyt elämänlähdettä. Jumalan sana ilmoittaa sen selkeästi, se on veressä. Ilman verta ei ole elämää.

”Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.” 3. Moos. Leviticus 17. 11. KR. 33/38.

Veri on elävää, se liikkuu ja kulkee läpi koko ruumiin. Solut saavat ravintonsa verestä. Kuona-aineet kulkeutuvat pois veren välityksellä soluista. Prosessin nimitys on aineenvaihdunta. Jos veri lakkaa kiertämästä elimistössämme, seuraa kuolema. Samoin käy, jos onnettomuudessa tai jostakin muusta syystä, menetämme verta, eikä uutta ehditä antaa tilalle. Veri on elämän merkki.

Seurakuntaa kutsutaan Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi. Me olemme Hänen ruumiinsa jäseniä. Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja me kristityt olemme jäseniä Kristus-ruumiissa. Jäsenten elämä on riippuvainen Kristuksen verestä. Veren välityksellä olemme yhteydessä toinen toisiimme. Kristuksen veri antaa puhdistuksen synneistä, katuvalle syntiselle. Puhdistuksen jälkeen meidät liitetään Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan. Me alamme kasvaa ja saamme elämän Kristuksesta.

Jumalan Karitsan Kristuksen veressä on uskovien voiman ja elämän salaisuus. Golgatan kummulla tapahtui verenvuodatus. Ilman tätä verenvuodatusta, ei olisi elämää, joka johtaisi Jumalan yhteyteen ja Kristuksen ruumiin jäseneksi. Vanha liitto oli lakiliitto. Papit uhrasivat eläinuhreja ihmisten syntien sovitukseksi. Laissa oli sovitus, mutta siitä puuttui armo. Laki ja armo kulkevat käsikädessä. Jeesus Jumalan Poika mahdollisti tämän liitoksen. Ellei laki saa aikaa synnintuntoa, ei ole tule armon tuntoa. Armo saadaan kokea, Jeesuksen veren puhdistaessa likaisen omantunnon.  Syntinen kun saa kohdata Jeesuksen, se on suurta ihmeellistä armoa.

Synnin saastuttaman veren olemme saaneet perintönä Adamilta ja Eevalta. Meille jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa lankeaisi kuolemantuomio, verenperintönä. Jumala armossaan ja rakkaudessaan lähetti sovittajan synneillemme. Kristus Jeesus, Jumalan Poika, tuli ihmiseksi maailmaan ja Eläväksi uhriksi. Hän Jumalan Poika sovitti verellään kaikkien ihmisten synnit. Sotamiehen keihäs puhkaisi ristillä riippuvan Uhri Karitsan kyljen, joka vuosi verta ja vettä. Maahan vuosi kallis Pyhä veri. Tämä veri sovittaa meidän jokaisen synnit. Yhteys Jumalaan on jälleen kunnossa. Elävä Kristuksen veri puhdistaa likaisimmankin sielun lumivalkeaksi.

Sielu puhdistuu Jeesuksen veressä, mutta lihamme on perintöä Adamilta ja Eevalta. Olemme Jumalan muovaamia savimöhkäleitä. Ainulaatuiseksi ihmisen tekee se, että Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen. Jumala antoi savelle elämän, veri lähti kiertämään. Lihan elämä on veressä. Uskon että näin on, sillä lihamme lakkaa elämästä, jos veri lopettaa kiertämisen kehossamme. Sielun kotelo on meidän ruumiimme. Koska synti tuli ihmiseen paholaisen houkutuksesta. Kielletyn hedelmän synnin myrkky, vaikutti meidän sieluumme ja kehoomme. Ihmisen kehossa virtaava elämän eliksiiri veri, likaantui. Tämä aiheutti ihmiselle, sekä hengellisen että fyysisen kuoleman. Lihamme kuolee, tämä kehomme on kuolevainen. Veressä on kuolema. Hyvän ja pahan tiedon hedelmän nimeä, emme tiedä. Pahasti myrkytetty oli sen hedelmä. Likainen lihamme on synnin myrkyttämä, sen on kuoltava. Niin kuin Adam ja Eeva sai kuolla lihallisen kuoleman, niin me jokainen kuolemme lihallisen kuoleman.

.

Jokainen uudestisyntynyt Jumalan lapsi, on matkalla ikuiseen elämään. Kuolematon sielumme pääsee jälleen Jumalan yhteyteen ja Hänen rakkaudesta osalliseksi. Jumalan armosta saamme puhdistua Jeesuksen nimessä ja veressä kaikista synneistä. Meille annetaan Pyhän hengen sinetti. Sinetti on merkki Jumalan lapsioikeudesta. Jumalan perintöosuus, antaa oikeuden ikuiseen elämään. Kristuksen luokse pääsevät kaikki uudestisyntyneet, verellä pestyt Jumalan lapset. Verenvuodatuksen jälkeen Jeesus kuoli ja voitti kuoleman. Ennen Golgatan tapahtumia, Jeesus nautti viimeisen aterian opetuslastensa kanssa.

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
kiitti, mursi ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni”. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni”.
Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.”
1. Kor. 11. 23 – 27. KR. 33/38. Jeesuksen veri on niin pyhä, ettei ole syytä kevyesti nauttia ehtoollista. Onhan ehtoollinen Jeesuksen asettama muistoateria.

Jeesus meni kaiken voittajana takaisin Isän Jumalan luokse. Hyvissä ajoin ennen näitä tapahtumia, Hän lupasi opetuslapsilleen antaa toisen puolustajan, Pyhän hengen maanpäälle. Jokaiselle uudestisyntyneelle Pyhä henki on voimaa antava henki. Jos elämän henki olisi puhallettu ensimmäisille ihmisille, ei tätä lupausta olisi tarvinnut Jeesuksen toteuttaa. Tästä voi päätellä, elämän hengen olevan veri, joka alkoi virrata Adamin ruumiissa. Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen, opetuslapset saivat Pyhän hengen. Jokainen tämän tapahtuman jälkeen Jeesuksen seuraajaksi lähtevä, saa Pyhän hengen lahjan. Opettajaksi ja puolustajaksi.

Jokaisen elävän ihmisen ruumiissa kiertää veri, olipa hän Kristukseen uskova tai ei. Uudestisyntymän yhteydessä sielumme alkaa elää uutta puhdasta elämää. Meille puetaan vanhurskauden puku. Saamme ylösnousemuksessa uuden puhdistetun ruumiin. Siinä ei ole lihaa eikä verta. Sillä liha eikä veri eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Jumala ei välitä, mihin seurakuntaan kuulumme. Me ihmiset ” karsinoimme” toinen toisiamme eri ryhmittymiin. Laadimme hiuksen hienoja säädöksiä ja oppeja. Jumala ei näistä piittaa. Jumalan tahto on, että meillä on keskinäinen rakkaus. Olemme yksi ruumis Kristuksessa. Olemme yksi seurakunta. Se kulkee näkymättömänä, kaikkien Kristuksen omakseen ottaneiden sydämestä sydämeen. Meidän tehtävämme on julistaa maailmalle, ellette ota pelastusta vastaan, niin te kaikki hukutte synteihinne! Kuuluitpa mihin seurakuntaan tahansa, mutta ellet ole ottanut pelastusta vastaan ja puhdistanut itseäsi, Jeesuksen veressä. Et ole uudestisyntynyt, sinä hukut synteihisi. Pelastus-sanoma on tarjolla. Pelastusta on julistettava hukkuville. Jos näet jonkun olevan rotkon reunalla ja juuri putoamaisillaan alas. Etkö kiireesti juokse auttamaan hädässä olevaa? Sama hätä pitää olla myös kristityillä lähimmäisistään. Heistä jotka, eivät tunne vielä Kristusta. Hätä hukkuvista. Syntisten Vapahtaja on ainut auttaja, joka antaa onnen ja vapauden. Maailman historian ihanimmat sanat, jotka Jeesus lausui hetkeä ennen, kuin antoi henkensä. ” Se on täytetty” Nämä sanat, kun kirkastuvat ihmiselle. Voi sanoa vain. Halleluja!

Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi murrettu. Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuodatettu.

”Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;
sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.”
Hep. 9. 11 – 17. KR. 33/ 38.

Lähde: Pyhä Raamattu. suomennos. 33/38.

M.R. DeHaan. 1974. 2. painos. Veren kemia. RV.Tikkurila.

@LR.

This entry was posted on 18.2.2017. Bookmark the permalink.