Korpimaan kautta uuteen Jerusalemiin

”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi, ja saivat kaikki kasteen, Moosekseen pilvessä ja meressä, ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” 1. Kor. 10. 1 – 4. KR. 33/38.

Joidenkin asioiden tietämättömyys, saa vahinkoa aikaa. Mikäli luulemme jonkin asian olevan oikean, mutta emme ole varmoja, onko asia niin. Levittämämme tieto saattaa olla vahingollista. Siksi ” mutu tuntuma” tietoa ei saa levittää missään muodossa.

Maailmassa on kuitenkin tiedon nimellä kulkevaa tietoa paljon, joka ei ole oikeaa tietoa. Kerrottu asia voi olla osatotuus  asiasta, silti se ei kuitenkaan ole sama, kuin täydellinen totuus on. Hengellisellä kentällä myös liikkuu paljon tietoa, joka on kaikkea muuta, kuin oikeaa Raamatullista totuuden sanaa.

Korinttiseurakunta oli alkuseurakunta. Monet, sen jäsenet, olivat tulleet pakanuudesta Jeesukseen uskoviksi tai juutalaisuudesta. Mikä ei myönnä Jeesusta Messiaaksi eikä Jumalan Pojaksi, Kristukseksi. Pyhä henki oli heille tuntematon.

Apostoli Paavali tahtoi opettaa täydellistä totuutta, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä hengestä. Paavali ei jättänyt kuulijoitaan arvailujen varaan, vaan hän tahtoi antaa seurakuntalaisilleen, hyvän hengellisen pohjan. Pohjan, joka kestää silloinkin, kun ajan tuulet tuivertavat seurakuntarakenteita. Paavali näki hengen silmin pitkälle tulevaisuuteen. Hän tiesi, tulevan ajan, jolloin oikea oppi vääristetään ja haalitaan korvasyyhyn opettajia. Totuuden tie tehdään vääräksi.

Apostoli Paavali alkaa opetuksensa Mooseksesta. Ajasta jolloin Israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta. Kuumassa erämaassa oli päivällä kuuma ja yöllä kylmää ja pimeää. Hengellisessä kielenkäytössä, Egyptiä verrataan maailmaan. Orjuus synnillistä elämää. Kristityn vaellusta maailmasta lähdön jälkeen, kuvataan erämaataipaleeksi. Jeesuksen seuraajien tie on monesti kuumaa hengellistä sodankäyntiä. Kristitty Jeesukseen uskova, taistelee syntiä ja paholaista vastaan. Maailmassa vallitsevaa pahuutta vastaan. Mitä pidemmälle aika on kulunut alkuseurakunnan ajoista, sitä pimeämmäksi ja kylmemmäksi on hengellinen ilmasto muuttunut. Alamme olla hengellisessä yössä ja pimeys on sysipimeää. Kristityt tarvitsevat nyt samat varusteet, kuin aikoinaan israelilaiset Egyptistä lähtiessä.

Kristittyjen hengellinen tieto alkaa olla hataraa. Liian monelta taholta tulee opetusta, mikä poikkeaa pahasti alkuperäisestä Raamatun sanasta. Raamatun käännökset jo yksistään muuttavat alkuperäistä totuutta. Koska käännös käännökseltä sisältö muuttuu. Kieli muuttuu sukupolvien kuluessa. Raamatun käännöksissä, ei saisi muuttaa alkuperäistä Jumalan Pyhän hengen inspiroimaa sanaa. Raamatun sisällön pitää pysyä samana. Jumalan elävä sana, muutostenkin tuulissa, kestää. Pyhä henki  ruokkii lukijoita oikealla hengen ravinnolla. Rukoileva lukija saa viisautta Pyhältä hengeltä. Käännös voi muuttaa sisällön, siitä, mitä sen pitää olla. Pieni muutos asiayhteydestä, muuttaa sanoman toiseksi. Tämän vuoksi ei pidä irrottaa jakeita irti asiayhteydestään. Tällä on saatu monia uusia oppeja tehtyä, ja uusia jumalanpalvelus kaavoja.

Jo israelilaisten vaeltaessa kohti luvattua maata, Jumala oli mukana heidän matkassaan. Jumala on ikiaikojen Jumala, Hänellä ei ole päivien alkua eikä loppua. Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Sana oli alussa Jumalan tykönä ja Sana on Kristus. Joka tuli pelastamaan ihmiskunnan lankeemuksen tilasta. Ristintyön teki Kristus Jumalan Poika. Sana tuli lihaksi ja asui ihmisten keskellä. Sana oli Jumala, Jeesus Kristus. Israelilaiset saivat kulkea Kristuksen pilven varjossa. Päivällä ja yöllä.

Mooses oli Jumalan käytössä ja suoritti Jumalan kutsumaa tehtävää. Mooses totteli Jumalan käskyjä ja ohjeita. Hänen sydämessään asui Kristus Jeesus, Jumalan Poika.

Israelilaiset saivat fyysiseen nälkäänsä viiriäisiä ja mannaa. Jumala täytti heidän fyysiset tarpeensa. Mannaksi sanotaan myös Jumalan sanaa. Mooses opetti erämaassa israelilaisille, Jumalan Sanaa. Vaeltajien hengelliset tarpeet tulivat tyydytetyksi. Moosekselle Jumala antoi, 10 käskyn laintaulut. Tämä on yksi todiste, Mooseksen olleen Jumalan käytössä.

Samat 10 käskyä ovat edelleen voimassa. Jeesus Kristus tuli maailmaan ja täytti kaikki lait, joita profeetat Vanhan liiton aikana ihmisille opettivat. Näin kaikki käskyt ovat kiteytetty Jeesuksen antamaan rakkauden kaksoiskäskyyn. ” Rakasta lähimmäistä, niin kuin itseäsi.” ” Minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se myös heille.” Jumalan rakkaus Kristuksessa, täyttyy vielä meidän aikanammekin. Rakkauden kaksoiskäsky on edelleen voimassa.

Tee lähimmäisten elämä, yhtä hyväksi kuin omasikin on tai paremmaksi. Tässä on meille Jeesuksen seuraajille opettelemisen aihetta kerrakseen. Helposti teemme oman elämämme, ja läheistemme elämän hyväksi. Autamme heitä kaikin tavoin. Vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan on hyvä esimerkki tästä. Kaikkien äitien ja isien rakkaus on luonnollista rakkautta. Meihin jäi syntiinlankeemuksen jälkeen hitusen luonnollista rakkautta jäljelle. Jeesus antaa yliluonnollista jumalallista rakkautta. Tämän rakkauden täyttämä Jeesuksen seuraaja, tekee hyviä tekoja, myös vieraammille lähimmäisille.

Tämä on laupeudentyötä, joka ei katso omaa parasta, vaan toistenkin parasta. Omassa voimassa kukaan meistä ihmisistä, ei voi nähdä lähimmäisen hätää, niin että tulisi sääli. Jeesus tunsi sääliä nähdessään hädänalaisia ihmisiä. Kristuksen antama jumalallinen agape-rakkaus sydämessä, teemme Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Tällöin auttaminen on pyyteetöntä, eikä etsi ihmiskunniaa. Annetaan kunnian kaikesta hyvästä, Hänelle jolle kunnia kuuluu. Jeesukselle Kristukselle. Sillä Hän ensin rakasti meitä, ja uhrasi oman henkensä, meidän syntiemme edestä. Ilman Kristuksen laupeudentyötä, uhrikuolemaa, meillä ei olisi pääsyä Isän Jumalan yhteyteen. Hänessä, Kristuksessa me elämme, liikumme ja olemme. Kaikkien ihmisten elämä on Jumalasta riippuvaista. Tätä tosiasiaa ei vain tahdota myöntää. Ihminen tahtoisi itse päättää omasta elämästään.

Erämaan kuumuus toi kansalle janon. Kansan fyysinen jano, sammui vedellä, joka virtasi kalliosta. Ihmisellä on myös hengellinen jano. Monet etsivät janoonsa vettä maallisista lähteistä. Maalliset lähteet sammuttavat janon hetkeksi. Täydellisesti hengellistä janoa, maalliset lähteet eivät sammuta. Jano tulee uudelleen, kuten Sykarin kaivolla olleelle naiselle, jolta Jeesus tuli pyytämään vettä. Tällä naisella oli tarve saada sitä vettä, ettei tulisi uudelleen jano. Hän tarvitsi hengellistä vettä, joka yksin voi sammuttaa janon. Jeesus antoi naiselle sitä vettä, joka kumpuaa iankaikkisesta lähteestä ja nainen sai synnit anteeksi. Kaipaus täyttyi silloin ja täyttyy tänäkin päivänä. Kristus Jeesus on ehtymätön lähde, joka virtaa vettä. Jokainen ihminen, joka juo sitä vettä, jota Jeesus antaa, ei koskaan janoa. Hän saa jatkuvasti uutta virvoittavaa vettä Kristukselta.

Pyhä henki, on toinen puolustaja ja ilon sekä voiman antaja. On ollut Isän Jumalan ja Pojan Jeesuksen luona aikojen alusta saakka. Israelin kansa sai erämaassa kuljettaa liitonarkkia. Liitonarkki kuvaa Jumalan voimaa ja Pyhää henkeä. Liitonarkki pysyi leirissä. Jumalan voima, Pyhä henki, on aina siellä, missä noudatetaan Jumalan sanaa.

Israelilaiset olivat uppiniskaisia, he lähtivät liikkeelle omassa voimassa. Liitonarkki ei lähtenyt liikkeelle. Pyhä henki ei ollut, kapinoivien ja napisevien israelilaisten kanssa. He lähtivät valloittamaa luvattua maata omassa voimassa. Lihallinen ihminen on kapinoiva ja eikä noudata Jumalan sanaa, eikä Pyhän hengen antamia neuvoja. Lihallinen ihminen tahtoo toimia omassa voimassa ja viisaudessaan. Lihallinen kristitty epäuskoisena, ei luota Jumalan voimaan. Epäusko johtaa aina tappioon. Luvattua maata ei saavuteta, jos Kristuksen omat lähtevät kapinoimaan Jumalaa vastaan. Olisipa Israelin kansan uppiniskaisuus meille opetuksena. Ei lähdetä omassa viisaudessa, eikä ilman Pyhän hengen voimaa ja opastusta mihinkään suuntaan. Odotetaan Jumalan antamaa lupaa. Jumalan lapsi uskoo Jumalaan. Jumalan lapsi noudattaa opissa ja elämässään Jumalan tahtoa.

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.”
Tiit. 2. 11 – 14. KR. 33/38.

Pyritään kulkemaan Pyhän hengen viitoittamaa tietä ja noudattamaan Jumalan sanan ohjeita. Kristuksessa on meidän turvapaikkamme ja Hänen verensä suojaa meitä, paholaisen juonilta ja eksyttäviltä opeilta. Raatelija susia on aina ollut ja tulee olemaan, mutta meidän turvamme on ikiaikojen Jumala. Seurataan Jeesuksen jalan jälkiä, näin pääsemme luvattuun maahan, uuteen Jerusalemiin, missä vanhurskaus asuu.

@LR.

This entry was posted on 10.5.2017. Bookmark the permalink.