Voima ihmeinen on Jeesuksessa

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.”
Apt. 2. 17 – 18. KR. 33/38.

Jo Vanhan liiton profeetta Joel ennusti, tämän alussa olevan, tulevan tapahtuman. Jeesuksen aloittaessa maanpäällisen elämän, alkoivat myös viimeiset ajat ihmiskunnan historiassa. Jumala yksin tietää, milloin armonaika päättyy.

Jeesus, Jumalan Poika, toteutti Isän tahdon ja opetti Jumalana, ihmisille, miten lähellä Jumala oli heitä. Johannes Kastaja Jeesuksen edellä kävijä, saarnasi jo samaa. ” Tehkää parannus”, oli Johannes Kastajan saarnan sanoma. Parannuksen tehneet ottivat kasteen Jordanilla. Näin teki Jeesuskin, ennen kuin ryhtyi Jumalan ennalta määräämiä tekoja tekemään. Jeesus tuli esimerkiksi kaikille kristityille, miten eletään Jumalan tahdon mukaan.

Jeesus palveli ja opetti, kunnes kaikki oli loppusuoralla. Ihmiskunnan pahin sairaus on synti, ja synnillinen elämä. Tästä seuraa kadotukseen joutuminen, ikuinen ero Jumalasta. Kuolema. Nämä viholliset, piti Jeesuksen vielä voittaa ja sovittaa. Jumala vihastui ensimmäisille ihmisille ja karkotti pois luotaan, koska tottelivat paholaista. Jumala rankaisi ensimmäistä ihmisparia syntiinlankeemuksesta. Paratiisin täydellinen olotila, muuttui työnteoksi. Ihminen saa hankkia elantonsa kovalla vaivalla, ja naiset saavat synnyttää kivulla lapsensa. Tätä rangaistusta saa kantaa jokainen ihminen vielä tänäänkin. Ihminen menetti syntiinlankeemuksessa Jumalan hengen. Rakkaus ja lempeys, jotka ovat Jumalan ominaisuuksia, poistuivat. Tilalle tulivat kateus, viha, ja häpeä. Liharuumista ei Jumala säästä, se on kuoleman oma.

Jumala on kiivas. Jumalan kiivaus ja viha ovat vihaa syntiä kohtaan. Ihmistä, Jumalan omaa kuvaa, Jumala rakastaa. Ihmisen sielu on Jumalalle rakas, hän tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen sielun synnin ruumiista. Jumala oli ennalta tiennyt, mitä ihminen tulisi Eedenin paratiisissa tekemään. Ihmisen luomisen yhteydessä, Jumala kävi korkeantason neuvottelut, Jeesuksen ja Pyhän hengen kanssa. Koska Jumalan piti tietää, suostuuko Jeesus tekemään aikanaan sovitystyön? Lupautuuko Pyhä henki, Jeesuksessa pelastuneiden toiseksi puolustajaksi? Jumala tiesi, että heitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa.

Rakkaudesta Jumala antoi oman Poikansa Jeesuksen, eläväksi uhriksi. Jeesusta piinattiin ja pilkattiin, Häntä häväistiin. Hänet kaikki hylkäsivät. Juudas Iskariot, petti Mestarinsa. Hän aloitti prosessin, joka johdatettiin murhenäytelmään, mikä päättyi ristille. Ristille nostettiin haavoitettu Vapahtaja Jeesus Kristus. Ihmisten syntien sovitusuhri, joka täytti lopullisesti Jumalan suunnitelman. Syntien ja kuoleman sovitus ja voitto paholaisesta, olivat Jumalan rakkautta. Ristillä ryöväreiden rinnalla, oli Jeesus Kristus, Elävä Uhrikaritsa. Annettuaan henkensä, Hän oli vienyt päätökseen Jumalan suunnitelman. Tapahtui sovitus. Vihollisuus Jumalan ja ihmisten väliltä poistui.

Murhenäytelmä kaikessa julmuudessaan, oli meille ihmisille hyväksi. Meillä ei olisi toivoa pelastuksesta, ellei Jumala rakkaudessaan, olisi tätä sallinut Jeesukselle. Tätä sanomaa, jokaisessa Jumalanpalveluksessa edelleen saarnataan. ” Oi, Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnit. Armahda meitä.” Ehtoollista vietettäessä, tästä muistutetaan, ” Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murrettiin.” Tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatettiin.” Evankeliumin ydinsanoma, on edelleen voimassa.

Kuolema tapahtui ristillä, mutta Jumalan Poikaa, Kristusta ei kuolema voinut voittaa. Ylösnousemus voima herätti Hänet kuolleista. Hän oli ihmisten keskuudessa tämän jälkeen, Hän puhui ja liikkui. Jotenka kukaan ei voi sanoa, etteikö Kristus olisi kuolleista ylös noussut elävä Vapahtajamme. Jeesus oli 40 päivää ihmisten keskuudessa.

”Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasuunain pauhatessa.” Ps. 47. 6. KR. 33/38.

Tämä Psalmi viittaa, jonkin korkea-arvoisen kotiin paluuseen, suurta tehtävää suorittamasta.

Se tässä on kyseessä. Jeesus nousi taivaaseen Isän Jumalan luokse, tehtyään suuren tehtävän maanpäällä. Ihmiset saivat Jumalan lapsioikeuden takaisin, ristin työn ansiosta. Tämä oli suurin tehtävä, mitä koskaan on tehty tai tehdään, ihmisten historiassa. Opetuslapset näkivät kuinka, Hänet”…kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Apt. 1. 9. KR. 33/ 38.

Jeesus vei Isälle ” tuliaisia” maailman matkalta.

Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä.” Ps. 68. 19. KR. 33/38. Apostoli Paavali sanoo, vähän toisella tavalla. ” Kirjoituksissa sanotaankin. Hän nousi ylös korkeuteen. Vangit voitonsaaliinaan, Hän antoi lahjoja ihmisille.” Voisiko sanoa, pelastetut, uudestisyntyneet ihmiset ovat, Kristuksen tuliaisia Jumalalle.

Taivaassa iloittiin Jeesuksen kotiin paluusta. Jeesus oli pelastanut koko ihmiskunnan. Kuinka iloitaan ja juhlitaan taivaassa silloin, kuin syntinen täällä maailmassa, ottaa Jeesuksen pelastustyön vastaan? Tekee parannuksen ja lähtee seuraamaan Jeesuksen jalanjälkiä. Ottaa Jumalan sanan, Raamatun todesta, noudattaa elämässään sen ohjeita. Uskon, että taivaassa on isot juhlat tuolloin. Voi, saisipa mahdollisimman moni löytää Jeesuksen pelastajakseen ja syntien sovittajaksi.

Jeesus kertoi että, Hän palaa takaisin Isänsä luokse. Opetuslapset huolestuivat tästä. He tunsivat itsensä orvoiksi.

Jeesus lupasi heille lähettää puolustajan, joka olisi heidän kanssaan jokaisena päivänä. Minkä Jeesus lupaa, sen Hän täyttää. Ei Hän ole kuin ihmiset ovat, monet lupaavat tehdä, eivätkä tee. Katteettomia lupauksia on helppoa luvata. Jeesus ei ole samanlainen, kuin me ihmiset olemme, Hän ei petä ihmistä.

”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”
Apt. 1. 4 – 5. KR. 33/38.

Lupaus täyttyi, opetuslapset kastettiin Pyhällä hengellä. Jumalan hengellä. He saivat voiman. Profeetta Joelin ennustus meni toteen. Viimeisten päivien Pyhän hengen vuodatus oli nyt totta. Pyhä henki on nyt maanpäällä. Uutta Pyhän hengen vuodatusta ei tule. Meillä kristityillä on jo Pyhä henki. Uudestisyntymän hetkellä saamme sydämeen Pyhän hengen. Pyhän hengen kasteessa, saamme voiman todistaa Jeesuksesta.

Meidän tulee myös noudattaa Raamatun opetusta, vesikasteesta. Kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,” 1. Piet. 3. 21. KR. 33/38.

Maapallon suurin aineyhdiste on vesi. Veteen upotettu, haudattu, uudestisyntymän kokenut, on tehnyt Jeesuksen esimerkin mukaan. Hän näytti tien tässäkin asiassa. Kasteen haudasta nousee, hyvän omantunnon saanut kristitty. Hyvä omatunto todistaa, miten Jeesuksen veri on puhdistanut kaikki menneet synnit pois tunnolta. Pyhä henki on sydämessä asumassa. Valta on vaihtunut sydämen valtaistuimella. On noudatettu Raamatun ja Jeesuksen esimerkkiä, käyty kasteen haudassa.

Kyllä omatunto on rauhallinen, on noudatettu Mestarin ohjeita. Pyhä henki antaa ilon sydämeen. Kun Jeesus antaa tämän kaiken lisäksi vielä, Pyhän hengen kasteen. Saat puhua kieltä, jota et ole opiskellut missään maallisessa oppilaitoksessa. Voitko enää olla tämän jälkeen murheellinen kristitty?

Elämässä on edelleen ongelmia. Ongelmatonta ei Kristuksen oman elämä tule koskaan olemaan. Tämä maailma on pahan vallassa. Tämän maailman ruhtinas paholainen, pitää huolen, ettei ongelmat lopu. Uskova kristitty on kätketty Kristuksen veren suojaan. Paholainen taistelee jokaisesta uskovasta, että saisi jälleen omakseen. Voitto on saatu Golgatalla, joten Kristukseen uskossa katsova ja Hänen sanaansa noudattava, on aina turvassa. Jumala on rakkaus ja pelkoa ei rakkaudessa ole. Täydellinen rakkaus Jeesus, karkottaa pelon. Kristitty on täällä maailmassa, mutta sydän, sielu katsoo ja elää jo taivas elämää maanpäällä.

Ongelmat ja sairaudet, mitä täällä ihminen kohtaakin, ovat paljon kevyempiä kantaa, Kristuksen omana, kuin ilman Häntä. Sillä Pyhä henki antaa voimaa, jokaiseen päivään.

”Ei ilman taistelua käydä tietä kaitaa, ei ilman kyyneitä voittolaulu soi,
Ken tuskan ahjossakin hiljaa olla taitaa,
hän puhtaan kullan tavoin kimallella voi.

Ei ilman taistelua kaadu synnin muuri,
ei ilman kyyneleitä sielu pelastu.
On ensin kiskottava irti pahan juuri,
niin Kristuskuva puhtahana kirkastuu.

Ei ilman taistelua saada nöyrää mieltä,
ei ilman kyyneleitä mieli lannistu.
Ei mikään saasta kulkea voi taivastietä,
se tie on veriuhrin kautta valkaistu.

Ei ilman taistelua käydä Golgatalle,
ei ilman kyyneleitä käydä ristin luo.
On sielu suljettava tälle maailmalle,
niin synnit kaikki puhtaaks´ pesee veren vuo.

Ei taisteluitta luokse helmiportin tulla, ei omas´ voimas´ opi virttä Karitsan.
Vain voima ihmeinen on Jeesuksessa mulla,
vain Jeesusoven kautta käydään kunniaan.”

Kaikki Kristuksen omat, jotka Hän tuntee omikseen, eräänä päivänä temmataan samalla tavalla, kuin Jeesus ylös taivaaseen. ”Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän
.” Apt. 1. 10 – 11. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 23.5.2017. Bookmark the permalink.