Mistä sielu ruostuu?

” Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.” Apt. 24. 14 – 15. KR. 33/38.

Onko katua tai tietä, minkä nimenä on, lahkolaisentie?

Jeesuksen aikana kristittyjä, jotka lähtivät pois juutalaisuudesta, Jeesusta seuraamaan, nimiteltiin lahkolaisiksi. Jeesus oli Nasaretin lahkon päämies. Maassamme, henkilöitä jotka eivät kuulu valtiokirkkoon, sanotaan lahkolaisiksi. Perinteisesti kristillisen käsityksen mukaan, lahkoksi käsitetään harhaoppisena pidettyä liikettä, jonka ei katsota dogmissaan (opissaan) tunnustavan Jeesuksen statusta, samalla tavalla kuin Raamattu tekee. (Wikipedia)

Nyt lahkolaisuus saa aivan eri merkityksen, kuin mitä yleensä annetaan ymmärtää. Valtiokirkko ja vapaat suunnat, tunnustavat opissaan, Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja uskovat kolminaisuusoppiin. Isä, Poika Jeesus, Pyhä henki, kaikki nämä kolme ovat yhtä, kuin Jumala. Jotenka Jeesuksen seuraaja ei ole lahkolainen, vaan Jumalan lapsi. Hänellä on pelastusvarmuus Jeesuksessa Kristuksessa.

Isien Jumala, joka aikojen alusta on ollut ja hallitsee kaikkea kaikkialla, on korkein auktoriteetti ihmisille. Kaikki on syntynyt Jumalasta. Jumala on luonut taivaan ja maan ja kaikki elollisen ja elottoman. On luonut ihmisen ja eläimet. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Meidän kristittyjen tulee kunnioittaa Jumalaa ja pitää Hänet pyhänä. Laki on kirjoitettu Raamatun sanaan. Raamattu on kuin suuri kirjasto. Raamatun sana on luotettavaa, huolimatta siitä, että ensimmäiset kirjat on kirjoitettu yli 1000 vuotta eKr. ja viimeiset kirjoitettiin Patmos saarella, 100 vuotta jKr. Raamattu on pitkän aikajakson tuotos. Pitkästä aikajanasta huolimatta, Raamattu on johdonmukaisesti kirjoitettu. Punaisena lankana kulkee, Jeesuksen pelastustyö. Ihmisen synnistä pelastaminen on Jumalan tärkein ajatus Raamatussa.

Profeetat julistivat Vanhassa testamentissa Pyhän hengen ilmoittamaa sanaa.

Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” 2. Piet. 1. 21. KR. 33/38.

Raamatun sana ei avaudu ihmiselle muuten kuin Pyhän hengen vaikutuksesta.

”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;” 2. Piet. 1. 20. KR. 33/38.

Yksikään Raamatun sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta. Siksi me saamme luottaa Raamatun lupauksiin. Jumalan sana ei petä, minkä Sana lupaa, se myös toteutuu. Kaikki Sanan lupaukset eivät toteudu ” pikaversiona” vaan Jumalan ennalta suunnittelemassa aikataulussa.

Koska Jumalan oma Sana Raamatussa on luotettavaa. Meidän on kristittyinä kunnioitettava Sanaa. Meille ei ole annettu toista elämäntaito opasta, joka olisi niin hyödyllinen, kuin Raamatun sana on.

”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.” 2. Piet. 1. 19. KR. 33/38.

Ihmiset eivät tänä aikana arvosta Raamattua, niin kuin pitäisi.

” Tomu Raamatullasi merkitsee ruostetta sielussasi! – Kukaan ei voi koskaan kasvaa irti Raamatusta. Kirja laajenee ja syvenee ikävuosien karttuessa. Se on ehtymätön. Pitkä elämä riittää vain kävelymatkaan tämän suuren valonmantereen rantaan. Sana on kirjoittajansa tavoin rajoittamaton, ääretön, loputon.” (C. H. Spurgeon)

Onko sinun Raamattusi tomun peitossa? Jos näin on, silloin sielussasi on ruostetta. Ruostuessaan metalli vähitellen tummuu ja haurastuu. Sielussa oleva ruoste tekee samaa. Sielu mustuu mustumistaan, synnin seurauksena. Ero Jumalasta kasvaa, koska ei tiedetä tietä Jumalan yhteyteen. Pelastaja on tuntematon. Raamattu kertoo, kuka meidät pelastaa synnistä ja paholaisesta? Kuka puhdistaa omantuntomme ja sielumme, synnin mustasta ruosteesta?

Jeesuksen verenpunainen kallis maahan vuotanut veri, puhdistaa jokaisen syntisen ihmisen sielun. Puhdistaa luntakin valkeammaksi. Raamatun sana opastaa meitä, elämään Jumalan mielenmukaista elämää. Jos Raamattusi on avaamattomana hyllyssä, pölyn ja tomun harmaassa peitossa. On korkea aika ottaa se esille. Puhdista pölyt pois ja avaa se. Lue ja etsi Jumalan sanan kalliita hunajan pisaroita sieltä. Rukoillen ja avoimella mielellä, luettu sana aukeaa. Löydät Jeesuksen pelastajasi, armahtajasi, synneistä vapauttavan Kristuksen. Rakastava Jeesus puhuu sinulle sanoja, Isän sydämeltä Raamatun Sanassa. Sanoja jotka ovat kultaakin kalliimpia sinulle. Raamattu alkaa tutkia sinua, etkä sinä Raamattua. Jumala kasvattaa sinua sanansa kautta Kristuksen tuntemiseen.

”Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”
2. Tim. 3. 16. KR. 33/38.

Jokainen ihminen pakenee Jumalaa. Siksi Jumalan sanaa ei tahdota lukea, se tuo Jumalan liian lähelle. Jokainen Raamatun sana, huutaa sinulle, missä olet?! Jumala etsii ihmistä, syntiin langennutta ihmistä. Jumalan sana puhuu synnistä. Synti on hirvittävä asia ihmisen elämässä. Synti johtaa kuolemaan, ikuiseen eroon Jumalasta. Tätä rakastava Jumala ei kenellekään ihmiselle tahtoisi. Hän rakastaa syntistä ihmistä. Hän vihaa syntiä. Jumalan Poika Jeesus Kristus, tuli etsimään ja pelastamaan sen, joka on kadonnut. Minä ja sinä, me jokainen olemme kadonneita lampaita, joista Jeesus puhuu Sanassaan. Hän etsii ja ohjaa meidät takasin yhteyteen Jumalan kanssa. Pelastaja on Jeesus Kristus. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ei Hän sallisi yhdenkään joutua kadotukseen, ikuiseen vaivan paikkaan. Kadotusta ei ole tarkoitettu ihmisille, vaan paholaiselle ja paholaisen seuraajille.

Risti, toi pelastuksen ihmiselle. Jeesus Kristus elävä uhri, sovitti kaikkien ihmisten synnit, kaikkialla maailmassa. Sinun syntisi, sinun joka luet näitä rivejä. Jos et vielä tunne Jeesusta Kristusta, tänään on pelastuksen päivä. Tänään on armo tarjolla. Armon vastaanottanut ja syntinsä anteeksi saanut on vapaa.

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.”
Tiit. 2. 11 – 14. KR. 33/38.

Kristityn Jumalan lapsen, tie ei ole lahkolaisen tien vaeltamista, vaan Jeesuksen viitoittaman tien kulkemista, kohti ikuista elämää. Kristityn uudestisyntyneen tie, ei ole harhaoppista. Jeesuksen opetus on tervettä ja kirkasta evankeliumia. Ilosanomaa. Jeesus on elävä Vapahtaja ja pelastaja, jonka seuraajat kulkevat kohti kirkastuvaa aamunkoittoa kohti.

Uudestisyntynyt Jumalan lapsi, on uusi luomus. Entinen vanha ihminen on naulittu ristille. Ylösnousemus ruumis odottaa kerran jokaista Kristuksen omaa. Nyt meidän yllämme on vanhurskauden puhtaat vaatteet. Ne yllä me pääsemme Ylkämme häihin, silloin kun Hän palaa omiaan noutamaan taivaallisiin häihin. Kristuksen omilla on Pyhän hengen sinetti, joka on merkkinä, että emme ole itsemme omat. Me kuulumme Kristukselle. Me olemme erotetut maailmasta. Vielä elämme täällä maailmassa, mutta meidän yhdyskuntamme on taivaassa. Puhutaan kaksoiskansalaisuudesta. Kristitty on kaksoiskansalainen sanan täydessä merkityksessä.

Raamattu alkaa kaiken luomisesta ja päättyy luomiseen. Ilmestyskirjassa kerrotaan uuden kirkastetun maailman luomisesta. Kristityillä on ylösnousemustoivo. Onko toista uskoa maanpäällä, jonka Jumala on järjestänyt asiat näin ihanasti? Ihminen saa ottaa pelastuksen lahjana vastaan. Synnit on sovitettu. Kaikki on tehty puolestamme, otamme vain lahjan vastaan armosta. Ei tarvita rahaa, eikä ansioita, ei ihmisen tekoja. Jumala on kaikki valmistanut puoleltaan valmiiksi. Jumala on elävä Jumala, joka vaikuttaa maailmassa jatkuvasti. Jumalan Poika Jeesus Kristus kuoli ja sovitti synnit. Hänkin nousi kuolleista ja elää. Hän rukoilee sinun ja minun puolesta Jumalaa. Jota saamme sanoa turvallisesti isäksi. Tätä tietä kannattaa kulkea loppuun saakka, emmekä kulje yksin. Jeesus kulkee rinnallamme ja nostaa, kantaa ja vie perille. Löytyykö maailmasta toista näin hyvää Jumalaa ja Vapahtajaa?

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. ”
Hep. 1. 1 – 3. KR. 33/38.

@LR

This entry was posted on 15.6.2017. Bookmark the permalink.