Apu tulee minulle Herralta

”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Ps. 50: 15. KR. 33/ 38.

Psalmia 50.15 on kutsuttu Jumalan puhelin numeroksi. Hädän päivän tullessa, voi avuksi huutaa Jumalaa, joka lupaa auttaa hädässä olevaa. Auttamisen kiitokseksi riittää Jumalan kunnioitus. Jumala Jeesuksessa Kristuksessa auttaa ilmaiseksi. Köyhistä köyhin ja täysin rahaton saa pyytää Jeesusta apuun. Hän auttaa. Hänelle eivät meidän rahamme ja hyviksemme ole minkään arvoisia. Sillä kaikki se, mitä Jumala teki Poikansa Jeesuksen kautta, meidän puolestamme, ei ole millään maallisella mitattavissa. Niin suuren ja kalliin teon Jeesus teki puolestamme, Golgatalla. Pyhän Jumalan Pojan veri vuodatettiin ihmisten syntien sovitukseksi. Hän joi ennen tätä, syntiemme täyttämän maljan pohjaan saakka. Hän tiesi, miten katkeraa juotavaa maljassa oli. Hän rukoili, ettei joutuisi sitä juomaan. Kuitenkin Hän tahtoi toteuttaa Isän Jumalan tahdon, Hän kuuliaisena teki, sen mitä varten Isä Jumala Hänet maailmaan lähetti. Hän maksoi meidän syntivelkamme, että meillä olisi pääsy Isän luokse. Kristus kallisti päänsä ja antoi henkensä, meidän ihmisten syntien sovitukseksi. Jumala avasi uuden paremman tien yhteyteensä, kuin mitä olivat ne uhrit, joita vanhassa liitossa käytettiin. Golgatan kummulle jäivät ihmisen syntiinlankeemuksen seuraukset. Jeesus voitti paholaisen, joka ihmissuvun alusta saakka, on yrittänyt pitää valtaa ihmiseen. Paholaisen aikeet kukistettiin Jumalan voimasta. Ihminen ei olisi koskaan pystynyt tätä tekemään. Ihminen voi tänäänkin paholaisen vertauskuvana käytetyn käärmeen pään murskata. Itse käärmeenä esiintynyttä Jumalan työn vastustajaa, ei ihmisen voimat riitä kukistamaan. Jumala yksin teki tämän ja tekee edelleen. Paholaista ei ole vielä kukistettu kokonaan, hän voi hyvin ja häärää ihmisten joukossa, pitäen saalista itsellään.

Jumalalalla on hyvä kuulo, Hän kuuntelee, mitä me ihmiset Hänelle kerromme. Meidän ei välttämättä tarvitse huutaa Jumalalle, Hän kuulee kuiskauksen ja tietää jopa ajatuksemme. Huokaus ei ole Häneltä salassa. Jotenka ei ole niin voimatonta ja heikkoa ihmistä, etteikö voisi pyytää apua Jumalalta. Psalmin kirjoittaja kehottaa huutamaan avuksi Herraa. Eikö ole ristiriitaista? Herramme kuulee kuiskauksen, ja huokauksen…silti kehotetaan huutamaan apua Herralta. Vanhan testamentin hepreankielen sanonta huutaa Herran puoleen, tarkoittaa ”huutamista sydämensä pohjasta.” huutaminen on harrasta avunpyyntöä. (Jim Cymbala) Profeetta Jeremia sanoo: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.” Jer. 33. 3. KR. 33/38.

Ihminen on koko olemassaolon ajan sukupolvesta toiseen, pyrkinyt pärjäämään omillaan. Ihminen tahtoo luottaa omaan viisauteensa ja voimaansa. Viisauden etsiminen ei ole huono asia. Ruumiillinen hyvä kunto auttaa meitä jaksamaan arjessa. Ihmisen itseriittoinen, mistään ulkopuolisesta avusta piittaamaton halu pärjätä omillaan, on ylpeyttä. Rukous ja Herran puoleen kääntyminen on monelle, viimeisin vaihtoehto. Kaikki muut keinot kokeillaan ensin. Kenellepä ei elämänsä aikana joskus tulisi ongelmia matkaan… ennemmin tai myöhemmin. Kristitty, Jeesuksen oma luonnollisesti tietää, mistä löytää avun hätäänsä. Mutta – paholainen on kaikkina aikoina kuiskutellut Jumalan lapsille. ” Älä odota Herralta suuria, älä pyydä, äläkä rukoile.” Totuus on, että paholainen tietää, jos Jumalan oma kääntyy Herransa puoleen, silloin hänen mahtinsa heikkenee ja järkkyy. Jumalan puoleen kääntynyt Kristuksen oma, on sellaisessa voimakentässä, ettei paholaisella ole sinne valtuuksia mennä. Tämä tekee paholaisen olon epämukavaksi. Kuningas Daavidin sanat todistavat, että paholaisen vaikutus heikkenee heti, Jumalan oman kääntyessä rukouksessa Jumalan puoleen. ”Tietäkää: ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan, Herra kuulee, kun minä häntä huudan.” Ps. 4: 4. KR. 38.

Daavid kävi hengellistä sotaa paholaista vastaan. Filistealaiset edustivat Jumalan vastustajaa. Jos pyydämme rukouksessa apua Herralta, ei ole enää merkitystä, mitä on filistealaisilla sotajoukoilla. Meillä on voitto Jeesuksessa. Rukoilematta jättäminen tekee meistä voimattoman ja mitätönkin paholaisen sotajoukko voi kaataa meidät. Voin kuvitella mitä Daavid tahtoo sanoa. ” Filistealaiset, te voitte ajaa minua takaa. Voitte puhua minusta täysin perättömiä asioita. Voitte pilata maineeni. Voitte yrittää kaataa minut keinoja kaihtamatta. Olettehan juonten mestarin käytössä, häneltä löytyy keinoja, jos vanhat loppuvat. Mutta minä pyydän Herraa avukseni, silloin te olette voimattomana pulassa. Herra kuulee minua, kun Häntä rukoilen!”

”Eivätkö he mitään käsitä, kaikki nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani eivätkä avuksensa huuda Herraa?” Ps. 14: 4. KR. 33/38.

Edellä oleva määritelmä on Jumalan määritelmä jumalattomista ihmisistä. Monenlaisia asioita he voivat tehdä, mutta eivät huuda avuksensa Herraa. He eivät nöyrry tunnustamaan Jumalan ylivertaista kunniaa ja huutamaan Häneltä apua, koko sydämestään. Kukaan ei löydä pelastusta ja syntien anteeksi saamisen armoa, ellei huuda avukseen Herraa Jeesusta, syntisten Vapahtajaa. Jumala lupaa, ” minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua.” Jumalan kunnioitusta ei muuten saada kuin olemalla rukouksessa ja huutaessamme hädässämme Herraa avuksi. Rukousvastauksen tullessa, me kunnioitamme Herraa Jeesusta, kiitoksella ja ylistämme Hänen pyhää nimeään. Herra tekee voimallisia tekoja ja rukousvastaus on todisteena siitä. Vaikeudet ja elämään tulevat ongelmat, tuottavat meille suuren siunauksen. Sillä ne vievät meidät rukoukseen ja Jumalan yhteyteen. Opimme tuntemaan Jumalaa ja Hänen voimaansa paremmin, kärsimysten koulussa. Hyvinä aikoina helposti unohtuu Jumala ja rukoukseen turvautuminen.

Daavid tarvitsi hengellisessä sodassa rukousta ja Jumalan apua. Samoin tarvitaan nykyisenä aikana rukousta, paholaista vastaan sotiessamme. Eihän vihollisemme paholainen ole vielä voitettu, liikaa on saalista paholaisella. Meillä Jeesukseen omilla on työtä ja tehtävää yllin kyllin, paljon on maailman ruhtinaalla vielä saalista. Maailman ruhtinaan, paholaisen kahleissa olevat, eivät etsiydy Jumalalta apua etsimään. He ovat vielä hengellisesti sokeita ja elävät pimeydessä. Jumalan oman pitää olla maailmassa valona, joka johdattaa syntisiä Jeesuksen luokse. Emme saa laittaa kynttilää piiloon, sen on valaistava kaikille tietä Jeesuksen luokse, pelastuslähteelle. Rukouksessa oleva Jeesuksen oma, vie rukousten maljaan lähimmäisten tarpeita ja suurin tarve, on löytää Jeesus Kristus. Kaikki muut tarpeet tulevat vasta pelastuksen jälkeen. Maailma tarvitsee pelastusta ja seurakunta herätystä. Rukoustilaisuudet ovat seurakunnissa vähiten puoleensa vetäviä, kaikki toiset työmuodot ovat suositumpia. Missä ovat rukoilevat Jeesuksen omat? Yhteinen rukous seurakunnassa, saa suuria aikaan Jumalan maailmassa. Jeesus rukoilee kanssamme ja rukousten maljan tullessa ylitsevuotavan täyteen, syntyy herätys.

Pieniä herätyspesäkkeitä on ja yksittäisiä ihmisiä tulee Jeesuksen omaksi. Helpointa on löytää Kristus niissä maissa, joissa vähiten tiedetään Jeesuksesta. Näissä maissa ei ole ihmisiä ” rokotettu” väärällä opilla, kasteen armolla. Myös helpompaa on löytää elävä Jeesus silloin, kun hengellistä toimintaa pyritään rajoittamaan erilaisilla keinoilla. Oikeastaan on hyväksi, että kielletään evankeliumin ilosanoman levittäminen, sillä kielletty herättää aina kiinnostusta. Ihmiset hakeutuvat tilaisuuksiin, missä kerrotaan pelastussanomaa. Jumalan sanaa, joka on Raamatussa. Rukouksin pohjustettu työ, tuottaa hedelmää ja ihmiset löytävät Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Missä on paljon rukousta, siellä on myös paljon siunausta. Missä huudetaan sydämen pohjasta saakka Jumalalta apua, siellä Kristus kulkee pelastajana. Hän elää omiensa kautta tässä maailmassa. Pyhän hengen sinetin omistavat ja Pyhällä hengellä täyttyneet, vievät ilosanomaa Kristuksesta, syntisten Vapahtajasta eteenpäin. Muutos on aina alkanut ensin Jeesuksen omista. Herätysten historiaa lukeneet havaitsevat, että aina ennen kuin herätys syntyy. On ollut naisia ja miehiä, jotka ovat sydämestään halunneet muutosta, vallitseviin olosuhteisiin. Toivoneet näkevänsä muutoksen itsessään ja seurakunnassa. Hellittämätön rukoustaistelu Jumalan edessä on tuottanut tulosta, rukouksesta syntyy herätystä.

Pyhä henki on rukouksen henki. Jumalan puoleen kääntymisen tarve tulee Pyhän hengen vaikutuksesta. Ensin minun on täytyttävä Pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä täyttynyt, rukoilee lakkaamatta, sanomattomilla huokauksilla. Jos ihmisillä ei ole Jumalan sanan todellista nälkää. Onko silloin merkitystä, miten hienoissa rukoushuoneissa kokoonnutaan? Onko merkitystä paljonko tilaisuudet vetävät puoleensa kansaa, jos ne eivät johda syntisiä parannuksen paikalle. Jos ne eivät herätä nukkuvia Kristuksen omia, eikä uteliaita maailmasta tulleita? Eivät nämä tällaiset tilaisuudet tee mitään vaikutusta Jumalaan. Pyhä henki murehtii, kyynisiä, kylmiä, haaleita, viihteellisiä tilaisuuksia. Joissa synnissä elävä ei tule paljastetuksi, koska eivät armolahjat toimi. Omatunto ei saa minkäänlaista kosketusta, eikä ala syyttämään synneistä. Elämäntapa muutosta ei tapahdu, ennen kuin synti on tunnustettu synniksi. Viety katuen, ristin juurelle ja pyydetty armoa ja anteeksiantoa Jeesukselta. On turhaa silitellä synnissä elävän päätä, synti on aina synti, joka erottaa Jumalasta. Moraaliton maailmallinen elämäntyyli, on yhteinen nimittäjä synnille. Jumala vihaa kaikkea syntiä. Hän ei vihaa ihmistä. Jumala rakastaa syntistä ihmistä ja tahtoo pelastaa jokaisen, täältä maailmasta luokseen. Jeesus Kristus syntisten Vapahtaja, on noussut kuolleista ja mennyt taivaaseen valmistamaan sijaa. Pian alkavat veri Ylkämme Jeesuksen häät, sinne Hän omiaan kutsuu ja valmistaa. Hän tahtoo jokaisen ihmisen näihin häihin mukaan. Hän tahtoo pukea meille valkeat häävaatteet, pyhittää meidät. Jos meitä ei nyt kiinnosta lähestyä Jumalaa, mitenkä me voisimme olla taivaassa? Koska Jumala on siellä keskipisteenä. Ottaisiko Jumala taivaaseen sellaisen, joka ei ole täällä ajassa kiinnostunut Hänestä? Meitä eivät rukoukset ja muut seremonia ja teot pelasta. Tekojen kautta ei mennä Isän luokse. Laki täytettiin Kristuksessa. Totta on se, taivaassa nautitaan Jumalan läsnäolosta. Taivaassa kiitetään ja ylistetään Herraa Jeesusta. Tämän kaiken on oltava meille rakasta jo täällä maan päällä. Se jatkuu iäti taivaassa, pyritään siksi tuntemaan Herra ja Hänen voimansa jo tässä elämässä. Minulta ei viimeisellä tuomiolla kysytä, kuinka monta blogitekstiä kirjoitit? Olivatko ihmiset teksteistäsi kiinnostuneita ja lukivat niitä? Kuinka iso oli kävijämäärä numeroina? Minulta kysytään, olinko jatkoa sille joukolle, joka alkoi Abrahamista ja hänen perillisistä ja johdatti tuntemaan Jumalan ja Hänen voimansa?

        ”Vain yksin Jeesus, Hän mulle riittävi, vain Hänen luonaan tyyntyy syömmeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen      saan kaiken Hältä, mä mitä tarvitsen.”

”Vain Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi, auta Herra! huudan tuskassain. Hän tyyntää myrskyn, kun on mun purressain.”

(Eeva Vaija, 1944. 1,4. Hengellinen laulukirja.)

”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” Joh. 4. 23 – 24. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 27.9.2017. Bookmark the permalink.