Anna öljyä lamppuuni Herra

”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.” 1. Tim. 4. KR. 33/38.

Edellä olevan Paavalin kehotuksen voin nyt soveltaa itseeni. Pitää valvoa omia tekemisiä, etten joudu itse tuomittavaksi, sanoista jotka ovat eivät ole yhtäpitäviä Raamatun sanan kanssa.

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin Pyhää henkeä. Tarkka lukija oli huomannut siinä vakavan asiavirheen, joka olisi tehnyt vahinkoa evankeliumille, sekä yksilöuskoville. Lisäksi se oli täysin Raamatun vastainen.

Jotenka korjasin virheeni, ja pyydän anteeksi. Milloinkaan ei tarkoitukseni ole johdattaa pois Raamatun sanasta, ja olla eksyttämässä pois totuudesta. Kiitän lämpimästi henkilöä, joka huomautti asiasta.

Pyhää henkeä ei voida ostaa rahalla, se on Raamatullinen totuus. Edellisessä kirjoituksessani ilmaisin asian niin, että lukija sai käsityksen, että voidaan ostaa öljyä (Pyhä henkeä lamppuihin. (Nyt muokattu oikeaksi) Viisaat neitsyet, eivät voineet myydä öljyä astioihin. Öljy ei ole Pyhä hengen vertauskuva, vaan Pyhä henki on voima. Öljy saadaan tutkimalla Jumalan sanaa Raamatusta. Jumalan sana saa lamppumme palaviksi. Pyhän hengen voima saadaan rukouksessa, sanan opetuksessa, Jumalan armosta. Lopun ajan ihmiset puuhastelevat monissa muissa asioissa, ehtimättä tutkia Raamatun sanaa. Rukouselämä jää vähäiseksi. Allekirjoittaneella myös aihetta parannukseen. Ilman säännöllistä Jeesuksen vastaanotolla käyntiä, emme saa öljyä astioihin. Emme ole enää palavia lamppuja. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Pyhän hengen kaste, antaa uskontiellä kulkevalle voimaa. Pyhän hengen täyteys, saa uskon lamppumme palaviksi. Olemme palavia soihtuja yössä. Näytämme tietä Kristuksen yhteyteen.

Tarvitsen evankelistana esirukoustuen, muuten pääsee tahtomattaankin virheitä syntymään. Olen esirukoilijoista kiitollinen. Siunaan jokaista sivullani kävijää, sekä heitä joita kirjoitukseni kiinnostavat.

Kirkastetaan Kristusta ja Hänen sanaansa. Annetaan pasuunasta selkeä ääni. Tämä aika tarvitsee selkeää sanomaa. Tekevälle sattuu virheitä, näissä asioissa ei saisi virheitä tehdä, vastaan Jumalan edessä jokaisesta sanasta. Jotenka suokoon Herra varjeluksensa tehtävääni, että saisin olla kirkasäänisenä pasuunana tässä pimenevässä ajassamme. Kirkastaa Kristusta ja ristin evankeliumia, tahdon kertoa pelastavasta ja rakastavasta Vapahtajasta. Kertoa ristityöstä ja veren evankeliumin puhdistavasta voimasta. Jumalan sana on kuin tuli joka poistaa kuonan sielustamme. Saakoon tuli palaa kirkkaana lampussani. Olen vajavainen, enkä ole täydellisesti ole oppinut tuntemaan Kristusta. Oppimista tarvitsen, elämä on annettu kauttakulku matkaksi, täällä me opimme vajavaisesti tuntemaan Herraa ja Hänen voimaansa. Iankaikkisuudessa loppuu vajavaisuus, silloin minutkin täydelliseksi tunnetaan. Jumalan sanan viitoittamalla tiellä, ei eksytä, vaikka virheitä tehdään. Kaikki pitää tutkia Sanan läpivalaisun lävitse. Arvostella saa, ja ottaa se, mikä on oikein ja hyvältä kuulostavaa. Jos tulee virheitä, niistä saa ottaa yhteyttä, tiedän korjata virheeni. Pyrin olemaan lukijoilleni luottamuksen arvoinen, sen armon mukaan, mitä Jeesus minulle antaa.

Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Olkaamme armollisia toinen toistemme kanssa, silti ei saa väheksyä totuutta. Totuus tekee meistä todella vapaita. Tämä Timoteukselle osoitettu neuvo, olkoon minun ohjeena kirjoittaessani näitä tekstejä. Herra Jeesus auta ja anna armoa ja hengellistä viisautta. Amen.

”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestävät, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 2. Tim. 2. 15. KR. 33/38.

This entry was posted on 31.10.2017. Bookmark the permalink.