Yläsalista uudistuneena

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” 2. Tess.2. 3. KR. 33/38.

1960-luvulla oli sähköpylväissä julisteita. ” Jeesus tulee pian, oletko valmis?” Joskus vieläkin näitä näkee, kuitenkin harvemmin kuin tuolloin. Kuinka monia nämä pysäyttivät ajattelemaan, mitä tuo teksti pitää sisällään? Vanhassa testamentissa on ennustuksia Jeesuksen syntymisestä maanpäälle. Juutalaiset odottivat Messiasta Vapahtajaa.

Jeesus tuli maanpäälle, juutalaiset eivät ottaneet Häntä vastaan. He odottivat jotain aivan toisenlaista Messiasta, kuin mitä Jeesus oli. Heidän mielikuvissaan, Vapahtaja oli suuri ja mahtava. Kuitenkin talliin syntynyt Jeesus-lapsi oli ulkonäöltään pieni vauva, mutta sisällä sykki suuri sydän ja sielu. Rakastava ja laupias sydän, joka vartuttuaan teki palveluja ja auttoi ihmisiä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Messias, Jumala meidän keskuudessamme. ” Hän tuli omiensa tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan.” Joh. 1. 11. KR. 33/38. Jumala tuli ihmiseksi, ihmiset eivät ottaneet Häntä vastaan. Sama jatkuu edelleen. Nyt Jeesus istuu Isän oikealla puolella, mutta toinen Puolustaja on maanpäällä. Puolustaja Pyhä Henki. Moniko ihminen ottaa Hänet vastaan, henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen? Jeesus vapauttaa synnin orjuudesta ja maailman alkeisvoimista. Maailmassa elävät ihmiset kulkevat etäällä Jumalasta ja Hänen sanansa on heille tuntematonta. Näin on asia, vaikka kristittyjä on eniten maailmassa. Nimellisesti kristitty, ei välttämättä tunne vielä Kristusta. Vasta Kristuksen sisäinen tunteminen, Jumalan lapseksi tuleminen, tekee ihmisestä Kristuksen seuraajan ja todellisen kristityn.

Jeesuksen toisesta tulemuksesta on ennustettu Vanhassa testamentissa. Uudessa Testamentissa, siitä kertoo Jeesus itse. Raamatusta voidaan lukea Jeesuksen omia sanoja. Uuden testamentin apostolit vahvistavat tämän tosiasian. Tietoa on – Jeesus tulee toistamiseen.

Kuitenkin on asioita, joiden pitää tapahtua, ennen Jeesuksen toista tuloa ja seurakunnan ylös ottoa. Merkittävin asia on suuri luopumus, se tapahtuu ennen kaikkea muita tapahtumia. Luopumus on pitkällä. Ihminen tahtoo olla Jumala, tietää kaikki ja päättää kaikesta. Ensimmäisille ihmisille paholainen tätä lupasi, mutta ei onnistunut aikeissaan. Ahkerasti paholainen tekee työtään ihmisten keskuudessa, saadakseen ihmisiä uskomaan valheen. Ihminen on maassamme ja kaikissa Skandinaavissa maissa, pian saanut Jumalan kokonaan pois viralta. Suomessa galluppien mukaan, 75 % kansasta ei usko Jumalan olemassaoloon. Evoluutioteoria ja muut uskonnot ovat saaneet jalansijan ihmisten mielissä. Jumalan kielteinen asenne lisääntyy kiihtyvää tahtia. Koululaitos auttaa ateismin lisääntymisessä. Nuoriso alkaa olla Jumalasta tietämätöntä. Niitä jotka ottavat Jumalan tosissaan, heidän lukunsa vähenee. Jeesukseen uskovia on vähän ja uudestisyntyneitä vieläkin vähemmän. Etenkin lapset, nuoret ja perheet ovat paholaisen maalitauluna, joita hän yrittää saada pimeyteen. Kehitys on korutonta ja murheellista, joka johtaa kristittynä pidetyn kansan uuteen pakanuuteen.

Poliittinen ilmapiiri on kristillisiä arvoja vastustava. Tasa-arvoinen avioliitto on laillisesti sallittu. Jumalan valtuudet ihminen on ottanut salliessaan abortin. Jos lapsi on sairas tai muuten ei toivottu, abortin saa laillista tietä. Lääkäreiden etiikka ei tätä salli, mutta koska lain mukaan abortti on sallittu, silloin naiset osaavat vaatia oikeuksiaan. Jokainen elämä on Jumalan lahja. Kohdussa oleva sikiö on jo elävä ja tunteva yksilö. Onko oikeutettua tehdä abortti? Evoluutioteorian mukaan kohdussa oleva alkio on heidän mukaansa tunteeton, joka kehittyy kalaksi, siitä vähitellen ihmiseksi. Tiede joka tätä teoriaa tukee, on Raamatun vastainen. Raamatussa sanotaan,” jo idussa, äidin kohdussa, Minä sinut tunsin.” Jos Jumala tuntee iduillaan olevan ihmisen alun, eikö hän olisi silloin tunteva yksilö?

Toisessa ääripäässä on ihmisen kuolema. Nyt suunnitellaan eutanasialakia. Muualla maailmassa se on jo voimassa monissa maissa. Ihminen ottaa jälleen Jumalan valtuuksia. Jumala antaa elämän, Hänellä on yksin valta päättää elämä. Eutanasia lähtee evoluution pohjalta. Ihmisellä ei sen mukaan ole elävää sielua. Jotenka kuolinavun antaminen tulee tätä kautta sallituksi. Kuitenkin kuoleva ihminen voi viimeisillä hetkillään kääntyä ja ottaa pelastuksen vastaan. Tätä ei eutanasia salli tapahtuvaksi. Jälleen paholainen saa murskavoiton ihmisestä. Jumalan työtä ihmisessä hän vastustaa loppuun saakka. Ihminen joka ei saa tehdä parannusta ja tunnustaa tunnollaan olevia painoja, edes lähdön hetkellä. Ei saa synninpäästöä ja armahdusta, on paholaisen saalista. Jos ihminen pyytää kuolinapua, on sekin paholaisen tuoma ajatus. Luonnolliseen kuolemaan kuuluu määrätty määrä kipua. Kivun aiheuttaa monesti sairaus jota kuoleva sairastaa. Tapaturmassa saadut vammat, ovat toinen tekijä kivuille. Tajunnantaso laskee kuoleman edetessä. Lääkkeillä voidaan helpottaa tuskia, lopulta tajuttomuus armahtaa ihmistä. Tämän prosessin edetessä, ihminen käy läpi elettyä elämäänsä. Tässä vaiheessa useille Jumalan suhteeseen liittyvät asiat nousevat mieleen. Jotenka on paljon ihmisiä jotka ennen kuolemaa, saavat kokea ” ryövärin” armon ja pelastua. Tätä viimeistä mahdollisuutta paholainen ei tietenkään sallisi tapahtuvaksi. Eutanasiassa tätä prosessia nopeutetaan tai poistetaan kokonaan. Raamatullista ei siis kuolinavun antaminen ole. Miten ihmiskunnan olisi käynyt, jos Jeesus ristillä olisi saanut eutanasian?

Jumalanpalvelukset eivät enää nykyihmistä kiinnosta. Kirkot ovat lähes tyhjiä Jumalanpalvelusten aikana. Herätyskristillisissä seurakunnissa on sama ilmiö meneillään. Kristityssä maassa ei Jeesus kelpaa. Tästä tekstistä tulisi liian pitkä, jos luettelisin, mitä luopumusta on jo tapahtunut. Armonaika on pitkällä illassa. Pian on keskiyön pimeys.

Hengellisellä kentällä on villitseviä oppeja liikkeellä. Jumalan pyhyys ja terve Jumalan pelko ovat kadonneet. Enkeleiden palvonta on eräs, mitä kristitty ei saa tehdä. Enkelit palvelevat Jeesuksen omia, eikä toisinpäin. Tatuoinnit, olkootkin kuinka hengellisiä tahansa, eivät anna hyvää kuvaa Kristuksen seuraajasta. Vanha testamentti kieltää nämä kummatkin. Raamattua on luettava kokonaisuutena. Vanha testamentti ja Uusi testamentti ovat yhtenäinen kokonaisuus. Eriasia on, jos on tullut uskovaksi tatuoinnit ihollaan, niitähän ei saa pois. Tällöin on selvää, ettei asiaa voida muuttaa. Sielun pelastuminen on tärkeintä. Tatuoitu fyysinen keho muuttuu maaksi jälleen. Nämä kaksi esimerkkeinä, joita luopunut kristillisyys sallii tapahtuvaksi. Yleinen moraalittomuus joka lisääntyy maailmassa, lisääntyy myös luopio seurakunnissa. Kaikki synnillinen elämäntapa tulee sallituksi kristittyjen keskuudessa, luopumuksen edetessä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne.” Apostoli Paavali ohjeistaa. Monia muita vietteleviä asioita on, jotka ovat Jumalan Sanan vastaisia. Näihin eksymisen vaara on olemassa, ellei Pyhä Henki meille varoita näistä. Viettelysten pitää tulla, mutta me Jeesukseen uskovat, emme saa mennä niihin mukaan. Pysytään Jumalan sanassa. Apostoli Paavali sanoi Timoteukselle ja meille jokaiselle. ”Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”
2. Tim. 3. 14 – 17. KR. 33/38.

Jumalan kansa, minä, sinä, me kaikki yli kirkkokunta rajojen, meidän on herättävä. Olemmeko sokeita, ettemme näe minne tätä kansaa viedään? Eikö meillä ole hätää hukkuvista sieluista, lapsistamme, nuoristamme, kaikista ihmistä? Voimmeko olla toimettomia ja katsoa sivusta, miten tämän maan kansalaiset menevät synteineen kadotukseen. Voimmeko olla rauhallisesti omien lihapatojemme ääressä, nauttia omasta mukavuudesta? Nautimmeko omista hengellisistä herkuista, valmiiksi märehdittyinä annoksina, vaikka samaan aikaan, kaduilla ja kaupungilla, nuoriso kuolee huumeisiin ja muihin päihteisiin? Näillä ihmisillä ei ole tietoa paremmasta, koska kristityt istuvat tyytyväisenä omissa bunkkereissaan. Nuoret ovat käyneet koulunsa, siellä ei opeteta enää Jumalasta. Ateismi ei anna toivoa ihmiselle. Yksinäisyys ja toivottomuus ovat tämän ajan ihmisten elämässä. Meille tässä lopun ajassa eläville Kristuksen omille on annettu vastuu viedä evankeliumin ilosanomaa. Hoidammeko oikein leivisköitämme? Jokaiselle Jeesuksen omalle kuuluu lähetyskäsky. Kaikki voimme jotakin tehdä Jumalan sanan eteenpäin viemiseksi. Ihmisen ainut toivo on sanoma, Pelastajasta Jeesuksesta Kristuksesta, verestä joka puhdistaa synneistä. Armosta ja Jumalan rakkaudesta, joka täyttyi ristillä, ihmisten parhaaksi. Jokainen ihminen tarvitsee pelastuksen ja se on Jeesuksessa Kristuksessa. Yksin Hänessä, ei missään muussa. Jokaisen omasta tahdosta on kiinni, kelpaako evankeliumi. Vastuu lopulta jää jokaiselle meille itselle. Pallo on heitetty sinulle, otatko kopin, vai annatko pallon mennä ohitse?

Liberaalipapit eivät enää opeta uudestisyntymästä, ei pelastuksesta, parannuksesta, rippikoulu on muodollinen koulu. Nuoret konfirmoidaan, saavat aikuisen oikeuksia, mutta eivät saa todellisen elämän eväitä. Kodeissakaan ei ole annettu, muuta kuin fyysiseen tarpeeseen kuuluvia eväitä. Hengellinen opetus on olematonta. Kaikissa kodeissa sitä ei ole ollenkaan. Mistä vanhemmat antavat, jos heillä itselläkään, ei ole hengellistä pohjaa elämässä. Uskovissa kodeissakin alkavat kristilliset arvot romuttua. Maailmallisuus on saanut tilaa hengellisen kustannuksella. Jos seurakunnat maallistuvat, silloin myös seurakuntalaiset menevät opettajiensa perästä. Luopumus on pitkällä. Monet ovat luopuneet jo elävästä Jeesuksesta, jotka ennen paloivat Pyhän hengen tulta. Heillä oli lampuissa valo, koska Raamattua luettiin. Tuli sammuu, usko Jeesukseen näivettyy ja kuihtuu, jos sitä ei hoideta. Kaikki rapistuu, ellei niitä välillä korjata ja kunnosteta. Näin käy myös hengelliselle elämälle. Jää vain tyhjät kuoret, sisusta on poissa.

Meidän on mentävä yläsaliin. Jäätävä Herran kasvojen eteen. On täytyttävä uudelleen Pyhällä Hengellä ja tulella. Jos synti on päässyt jäädyttämään uskomme, on tunnustettava lankeaminen. Pyydettävä armoa ja anteeksiantoa. Jeesus tahtoo uudistaa ja puhdistaa omansa. Meidän omasta tahdostamme riippuu, tahdommeko uudistua? Tahdommeko muutosta omassa elämässämme? Tahdommeko muutosta ympäristössämme? Tahdommeko muutosta valtakunnan päättäjissä? Muutos on mahdollinen, rukous on voimallinen muutamaan yksilö ihmisen elämän. Rukous muuttaa kansojen kohtaloita. Esirukous tekee ihmeitä. Meillä on Herra joka auttaa. Olemme nyt lähellä Raamatun ilmoittamaa lopunaikaa. Pian laittomuuden salaisuus poistuu, joka pidättää, ettei laittomuus ole vielä täydellisesti valloillaan. Pyhä Henki ja seurakunta lähtee Karitsan häihin. Tämän jälkeen laittomuus pääsee täydellisesti valtaan. Paholainen saa täyden vallan maailmassa. Kaikki mitä nyt maassamme ja maailmalla tapahtuu, on vasta alkusoittoa sille, mitä seurakunnan pois lähdön jälkeen maailmassa tapahtuu.

Tätä ennen on vankkurit täytettävä pelastuneista. Evankeliumi menee ryminällä eteenpäin, niissä maissa joissa evankeliumia ei ole kuultu. Muualla on herätystä. Herra Jeesus tietää, mikä on se hetki, kun pelastuneiden luku tulee täyteen. Missä maassa tai maaosassa on ihminen, joka saa kuulla pelastus-sanoman, ottaa evankeliumin ilolla vastaan. Uudestisyntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta elävään uskoon, hyppää vankkureihin. Tämän hetken jälkeen loppuu armonaika. Ajan kello käy. Kristityt Jeesuksen omat, herätään ja tehdään parannus! Itketään ja pyydetään Jumalalta armoa saada uudistua. Murehditaan Jumalan edessä omaa penseyttämme, välinpitämättömyyttä synteihinsä hukkuvista. Kristus antaa parannuksen armon. Vielä saamme armon palaa Pyhän hengen tulta. Herra uudistaa uskomme ja matkaliittomme. Hänellä on sama voima kuin ennenkin. Vieläkö rahaat syntien takkaa mukanasi, sinun Vapahtajasi tahtoo kahleesi katkaista, armahtaa ja vapauttaa. Hän uudistaa. Tahdothan vapaiksi synneistäsi? Tahdothan perille Kirkkauden maahan? Armon Herra rakkahasti kutsuu, tule sinä syntinen kärsivä, ristille tie vapaa on!

”Keneenkä siis te vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin”, sanoo Pyhä.
Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois.
Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut: ”Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta”?
Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.
Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin.
Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat;
mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy
. Jes. 40. 25- 31. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 17.11.2017. Bookmark the permalink.