Kuulkoot tai olkoot kuulematta

 Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa; älä pelkää heidän sanojansa äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon.” Hes. 2. 6 -7. KR. 33/38.

Jumala käyttää tavallisia ihmisiä sanansa levittämiseen kaikelle kansalle. Jeesuksen oma saa voiman tehtäväänsä Pyhältä Hengeltä. Ihminen ei omassa voimassaan kykene levittämään evankeliumia. Aina missä sanaa Kristuksesta viedään eteenpäin, siellä syntyy vastustusta. Paholainen ei pidä siitä, että evankeliumin ilosanomaa, syntisten Vapahtajasta kerrotaan. Ihminen on ilman Jeesuksen henkilökohtaista tuntemista, paholaisen käytössä. Luonnollinen ihminen ei tätä itse tiedosta. Syntiinlankeemuksessa ihmisestä katosi alkuperäinen, Jumalan luomistyössään asettama hyvyys. Hyvyys, joka tulee yksin Luojaltaan, Jumalalta. Paholaisen houkutuksia totelleet ensimmäiset ihmiset tulivat synnillisten himojen ja halujensa vietäviksi. Ihminen kantaa synti-geeniä. Adamin ja Eevan jälkeen kaikki ihmiset ovat turmeltuneita. ” Kaikki ovat syntiä tehneet, ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.”

Jeesuksen aloittaessa palvelustyönsä, Häneen kohdistui jatkuvasti joltakin taholta vastustusta. Viha ja vastustus sai ihmiset raivon partaalle. Alusta saakka, Jeesus joutui fariseusten ja kirjanoppineiden häiriön kohteeksi. Vihan saadessa hallintavallan ihmisessä, syntyy konflikteja. Ihminen on alusta saakka ollut taipuvainen vihaan. Helposti ihminen syyttää läheistään, jos jotakin ikävää tapahtuu. Syntiin lankeamisen jälkeen, Eeva syytti Adamia, Adam Eevaa, ja tämä kaatoi syyt käärmeen niskaan. Vielä ihmiset jatkavat samaa syyttelyä. Toisista etsitään virheitä, oman sydämen tilaa ei hoideta. Täysin puhdasta ihmistä ei syntiinlankeemuksen jälkeen ole ollut, eikä tule. Ihminen on lihan ruumiissa. Lihan kuoleminen on hidas prosessi. Vanha ihminen nostaa silloin, tällöin päätään, se aiheuttaa ongelmia itselleen ja lähimmäisilleen. Vihasta syntyvät reaktiot ovat nähtävissä. Ensimmäisen murhan ihminen teki kateuden ja vihan vallassa. Syntiinlankeemuksessa jumalallinen agape-rakkaus katosi. Jäi vain rakkautta, joka saa ihmisen hoivaamaan ja auttamaan toisiaan. Tämäkin rakkaus on itsekästä, omanedun tavoittelusta lähtöisin olevia tekoja. Tekojen kunnia ja maine otetaan itselle. Taka-ajatuksena, miten itse hyödyn tekemisistäni. Minua kehutaan, miten jalo ole, tehdessäni hyvää. Tämä on luonnollisesti ihmiselle mieleistä. On paikallaan saada kannustusta ja hyväksyntää, mutta niistä ei saa tulla pääasiallinen motiivi hyvän tekemiselle.

Ihmisen Jumala-suhteen tullessa kuntoon, muuttuu myös sisäinen maailma. Pyhä Henki saa aikaan muutoksen. Jumalan rakkaus saa ensimmäisen tilan ihmisen sydämessä. Jeesuksen veri puhdistaa syvältä. Uusi puhdas sydän sykkii lämpöä ja rakkautta. Ensirakkaudesta kertoo Raamattu. Uskoon tulo muuttaa ihmisen arvomaailman uudeksi. Moraaliton elämä väistyy. Moraalittomuus on synnin seurausta. Itsekkyys ja omaedun tavoittelu kuuluvat samaan kategoriaan. Vihan tilalle tulee rakkaus ja laupeus. Uskovan teot, ovat nyt täydellisen rakkauden tekoja. Jeesus on täydellinen rakkaus. Onhan usko ilman tekoja kuollutta uskoa. Uudestisyntynyt Jeesuksen sisäisesti tunteva ihminen, tekee lähimmäiselleen rakkauden ja laupeuden tekoja. Tämä rakkaus ja laupeus tulevat Pyhän Hengen vaikuttaessa ihmisen mieleen ja sieluun.

Jumalan vastustajan paholaisen riehuessa täällä maailmassa, Jeesuksen omat joutuvat kokemaan samaa vastustusta, koska heissä on eri henki, kuin mitä maailmassa olevilla on. Paholainen yrittää kaikkensa, etteivät uskovat uskaltaisi levittää ilosanomaa syntisten Vapahtajasta. Kristityt jotka vievät evankeliumia eteenpäin, ovat tulilinjalla. Hengellinen sodankäynti on todellista.

Apostoli Paavali opettaa Korinttin seurakuntalaisille, hengellisestä sodankäynnistä.Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet.”
2. Kor. 10. 4 – 6. KR. 33/38.

Kristuksen omien kuuliaisuus on tänä aikana koetuksessa. Kuuliaisuus Jumalan tahdon toteuttamiselle, on uskossa olemisen A ja O. ”Kuuliaisuutta Minä tahdon, enkä uhria.” Jeesus sanoo. Kuuliaisuuden ensiaskel on, Jumalan Sanassa pysyminen. Me elämme armonajan illassa. Kristuksen omille tulee houkutus lähteä tinkimään Raamatun Sanasta. Paholainen saa aikaa keinot, millä pieni kevennys Sanan ehdottomuuteen saadaan aikaan. Näin uskosta lähtee luja pohja pois. Kristus-kalliolle kiinnitetyt köydet alkavat löystyä. Tulee lupa tehdä, enemmän samoja asioita, mitä maailmassa olevat tekevät. Näin portti on avattu, maailmallisuuden tulla kristittyjen elämään. Vähitellen sallitaan lisää, eikä tee huonoa oloa, tehdä samaa kuin maailmassa, koska omatunto on päässyt turtumaan. Paholainen on antanut hiljakseen pieniä annoksia omaa lääkettään. Näistä armonajan loppuhetkistä on profetoitu jo n. 140 vuotta sitten.

Kirjassaan, Earth`s Earliest Ages, (Maan aikaisimmat aikakaudet) englantilainen teologi G. H. Pember, vuonna 1876 profetaalisesti kuvaa Raamatun valossa ajasta ennen Herran tulemusta.

” Sillä niin kuin Nooan päivinä, niin on ihmisen Pojan tulemus oleva.” Matt. 24: 37.

Pember kirjoittaa seitsemän suurta syytä antediluviaaniselle luopumukselle., jotka hän näki alkavan tapahtua jo tuolloin.

1. Taipumus palvoa Jumalaa, vain Luojana ja Hyväntekijänä, mutta ei armoliiton Jumalana, joka käsittelee tuhoon säädetyt uskomattomat ja joka etsii lunastuksen heille. Kristus lunastajana kielletään.

2. Kohtuuton naissukupuolen korostus, ja avioliiton perustuslain hylkääminen. Naissukupuoli alkaa liikkumaan uudelle alueelle ja enemmän vallitsevaan asemaan. Avioliitto löysentyy ja avoimesti vaaditaan, että avioside tulisi olla sopimus, ei elinajaksi, vaan niin pitkäksi aikaa kuin sopimuksen osapuolet tahtovat.

3. Nopea mekaaninen kehitys, sitä seuraava monien laitteiden keksiminen, joiden kautta tulee lievitys (syntiinlankeemuksen) kirouksen, ja elämä muuttuu helpommaksi ja suopeammaksi. Ammattitaito taiteessa, joka vangitsee ihmisten mielet, ja saa aikaan kokonaan Jumalan unohtamisen.

Huolettomat ihmiset asettuvat nauttimaan mukavuuksista ja hemmotteluista tuona ylellisenä aikakautena. Nähden vain hyvää nykyisessä elämässä, he uhraavat vain harvoja ajatuksia Jumalalle, ja sokeutuvat kaikelle puheelle tulevasta maailmasta.

4. Liitto yleisen seurakunnan ja maailman välillä, joka saa nopeasti aikaan täyden sulautumisen yhteen. Jumalan kaupungin muurit hajotetaan maahan silmiemme edessä, niin että muukalainen voi astua sisään kuten tahtoo. Jotkut tulevat pitämään kiinni muinaisten gnostilaisten opista, joka kieltää ylösnousemuksen ja antaa vapauden tehdä ruumiissa mitä haluaa. Kasvaa nopeasti vastustus sille mitä kutsutaan dogmiksi. Sen sijaan että Raamattu tunnustetaan Hänen eläväksi Sanaksi, joka tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita sen kautta, mitä siihen on kirjoitettu. Siihen suhtaudutaan kuin tavalliseen elämäntapa kirjallisuuteen, josta voidaan päättää ottaa tai hylätä se, mitä tahdotaan. Ylimielisesti asetetaan jumalisuuden kruunu itsensä päähän.

5. Nopea väestön kasvu. Kun he lisääntyvät, ihmisistä alkaa tulla kärsimättömiä rajoituksia kohtaan ja oppivat toimimaan yhdessä, ja heidän luottamus näyttää kasvavan omaan kuviteltuun voimaansa, jolloin he ajautuvat pelotta jumalattomiin tekoihin. Suuret organisaatiot, joita ei enää sido yhden kansan rajat, enteilevät toista Baabelin kapinaan.

6. Eenokin ja Nooan saarnaamisen hylkääminen, joiden varoitukset tulivat kuolemantuomioksi maailmalle, ja parantumattomaksi paatumukseksi ihmisille. Aluksi monet tulevat vakuuttuneeksi ja heräävät, mutta vähän päästä, kun he näkevät päivä päivältä ilman merkkiäkään ennustetusta kostosta, he menetettävät pelkonsa. He menevät takaisin lempisynteihinsä kuin koira oksennukselleen ja heistä tulee pilkkaajia ja ivaavat varoituksia.

Uskottomuus ja taikausko alkavat varjostamaan jopa kaikista otollisimpia kristikunnan maita. Kristikunnassa yleisen evankeliumin hylkääminen johtaa vääjäämättä sokaistumiseen ja parantumattomaan paatumiseen.

7. Ilmavallan hallitsijan olentojen ilmaantuminen maan päälle, ja heidän laiton kanssakäyminen ihmisrodun kanssa. Ei tule olemaan enää mahdollista kieltää luopumuksen yliluonnollista luonnetta henkisyyteen, joka leviää maailmassa ennen näkemättömällä nopeudella. Yliluonnollinen viettelee palvelijansa, ja pitää heidät otteessaan, yksinomaan jatkuvasti toistuvilla ihmenäytöksillä. Epäuskoiset, jotka aluksi etsivät perusteita yliluonnollisen kieltämiseen, ovat ne jotka todennäköisemmin kohdattuaan yliluonnollisen ja antautuvat täysin noiden uusien ihmeiden papeille.

” Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja.” 1. Tim. 4:1. (RK)

Lisäksi hän listaa seitsemän Jumalan yleismaailmallista lakia, jotka tullaan rikkomaan.

1. Laki (viikkolevosta). Maailmalle julistettiin, että seitsemäs päivä on pyhitetty.

2. Miehen johtajuus naisen ylitse. Tätä ei vaan kielletä, vaan se yritetään kääntää päinvastoin.

3. Avioliitto instituutio-, ja sen purkaminen, että elinaikana mies ja nainen tulevat yhdeksi lihaksi. useita vastustuksia nousee vastaan tätä lakia.

4. Laki sovittamisesta, että kaikki elämä täytyy maksaa elämällä, ja ettei ilman veren vuodatusta ole sovitusta. Lopunajan filosofeille sellainen sovitus on hirvittävin kauhistus ja heille ei kelpaa Kristus.

5. Käsky käyttää eläinten lihaa ruoaksi.

6. Liitto siitä että ” joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava.” Tätä vastustetaan epäinhimillisenä, että murhaaja teloitetaan.

7. Käsky lisääntyä ja täyttää maa, johon kuului hajaantuminen ja kansakuntienluominen. Baabelissa ihminen vastusti tätä käskyä ja nyt ihmiset toistavat tätä yritystä samalla tavalla väittäen, että tulisi olla humanitaarisia, maailmankansalaisia, kaikkea muuta paitsi rakastaa omaa maatansa. Tämä on valmistumista Antikristuksen hallintaan, jonka” valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot.” Maailmankansalaisuuden kehittyminen tulee olemaan välttämätöntä.

Voimme huomata, että useat näistä jo 141 vuotta vanhoista havainnoista ovat erityisen totta meidän ajasta aina uudesta henkisyydestä Jumalan säädösten murtamiseen. Tämä maailma menee kohti lopullista tuomiota, mutta kristuksen omat menee kohti iankaikkista armoa.

” Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Luuk. 21: 28.

Osuvaa profetiaa, kieliasu vanhaa, mutta en referoidessa lähtenyt muuttamaan alkuperäistä tekstiä, näin säilyy kokonaisuus alkuperäisessä muodossaan. Kaikki tulee arvostella Sanalla, jotenka lukijani saavat ottaa hyvän ja jättää sen, mikä ei ole hyvää.

Jumalan siunausta jokaiselle lukijalleni. Aamen.

 

 

@LR.

This entry was posted on 15.12.2017. Bookmark the permalink.