Kuka, mitä ja missä?

”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä”
Apt. 17. 24 – 27. KR. 33/38.

Uskoako vai eikö uskoa, onko Jumalaa ja onko ihminen syntinen? Mikä on syntiä ja mikä ei?

Monille Jumala on vieras, eikä kristityssä maassa tiedetä, minkä näköinen Jumala on? Totta on, ettei Jumalaa ole kukaan nähnyt, siinä monet ovat oikeassa.

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.”
Joh. 1. 1 – 5. KR.33/38.

Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan. Jumala on kaiken luonut, uskoit sen tai et. Sinä joka luet tätä tekstiäni, sinä olet Jumalan luoma ja olet Jumalan kuva. Jumala muovasi sinut maan tomusta ja teki sinut uniikiksi kappaleeksi. Toista sinunlaista ei ole, eikä tule. Olet ainutkertainen yksilö. Ihmistä ja luomakuntaa, avaruutta, tähtiä, planeettoja on tiede tutkinut. Tutkimukset osoittavat, ettei ole mitään täysin kahta samanlaista olemassa. Kasvit lisääntyvät seimestä tai oksasta, kuitenkaan yksikään kasvi ei ole samanlainen. Oletko nähnyt täysin samanlaista lehteä puussa? Jopa jokainen lumihiutale on erilainen. Kuka tällaista saa aikaan? Jokainen solu on jokaisessa kasvissa ja ihmisessä omanlaisensa. Ihmistä ei voida tehdä toista samanlaista. Yritetty on, mutta epäonnistui yritys ja pahasti. Samoin on kloonattu eläimiä, mutta ei täysin onnistuttu siinäkään yrityksessä. Millä selitetään, että Jobin kirja kirjoitettiin yli 3000 vuotta sitten, mutta siinä todetaan, että maa riippuu tyhjyyden päällä. Ihminen tiesi tämän vasta viime vuosisatoina. Mutta Jobin kirjan kirjoittaja Mooses sai tiedon Jumalalta. Job. 26.7. KR. 33/38.

Ihmisestä ei voi tehdä Jumalan kaltaista. Ihminen on maan tomusta ja Jumala on Kaikkivaltias Jumala. Pyhä Jumala. Eedenin paratiisissa käärmeeksi pukeutunut paholainen, Jumalan vastustaja, valehteli Eevalle, ” ette suinkaan kuole, vaan tulette kuin Jumala tietämään kaikki.” Paratiisin keskelle oli asetettu, hyvän ja pahan tiedon puu. Tämän hedelmä oli koetuksena ensimmäisille ihmisille. Jumala oli kieltänyt ottamasta siitä…miksi? Jos ihminen siitä ottaisi, hänen pitäisi kuolemalla kuoleman. Paholainen tiesi, ihmisen heikon kohdan – vallanhalun. Siksi tämä valehteli, ja kyseenalaisti Jumalan suvereenisuuden ja Kaikkivaltiuden. Eeva kunnanhimoisena tietysti otti kielletyn puun hedelmän ja eipä kysynyt mieheltään Adamilta, voinko tämän syödä? Söi ja antoi miehelleen ja mies haukkasi palan. Ihminen mokasi pahasti ja uskoi valhetta. Nyt ihminen häpesi tekoaan. Ja Jumala vihastui ihmiseen. Ihminen sai lähdön Paratiisin ihanuudesta, täydellisyydestä. Sai rangaistuksensa, otsa hiessä pitää elanto hankkia ja nainen synnyttää lapset kivulla. Ihminen kuoli hengellisesti. Sieluun tuli Jumalan kokoinen aukko, ja sitä ihminen paikkaa tavalla tai toisella vieläkin.

Ihmisessä oli ennen hedelmän syömistä Jumalan valo ja Jumalan eläväksi tekevä Jumalan Henki, jonka Jumala puhalsi ensimmäiseen ihmiseen. Nyt elämän henki jäi, mutta Jumalan valo poistui. Ihminen joutui sisäiseen pimeyteen. Tämä ihmisessä oleva pimeys, ei tänäkään aikana voi käsittää Jumalan olemassa oloa ja Hänen luomistyöstään. Ihminen kieltää Jumalan teot. Hän uskoo edelleen Paholaisen valheeseen. Ei Jumalaa ole. Luonnollisesti ihminen ei voi uskoa Jumalaan, eikä Jeesukseen.

Valo tuli maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Joulua kaikki kristityt viettävät, jopa ateistit. Vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa, tai joulupukki juhlaa. Juhlitaan, kodissa kuin kodissa jotakin. Paimenet olivat yön pimeydessä kedolla vartioimassa lammaslaumaa. Tuohon pimeyteen ilmestyivät enkelit, jotka ilmoittivat ilosanoman. ” Teille on syntynyt Vapahtaja, Kristus Herra.” Tämä luetaan jouluna kirkoissa ja ihmiset käyvät tämän kuuntelemassa. Mutta miksi Jeesuksen syntymä pitää tehdä olemattomaksi tapahtumaksi? Jos vietämme joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa, eikö ole hassua, jos ei syntymäpäivä sankarin olemassaoloon uskota? Mieti, miten erikoinen tilanne? Jos sinun syntymäpäivää vietetään, miltä tuntuisi, jos sinun olemassa oloosi ei uskottaisi? Olisit olematon, kuollut tai ties mitä, mutta et sinä, elävänä ihmisenä. Jeesus Kristus on alussa ollut Sana, joka tuli ihmisten keskuuteen. Sana oli Jumala, ja Jumala tuli synnittömänä ihmiseksi. Miksi? Siksi että ihminen uskoisi Jumalaan ja Hänen olemassaoloonsa.

Pidetään ihmeenä, että ihminen käveli kuussa. Suurin ihme on, että Jumala on kävellyt maassa. Ihmiskunnan suurin tapahtuma, oli Jeesuksen ristinkuolema. Jumala yritettiin jälleen laittaa pois viralta. Ihmiset yrittivät poistaa, Jeesuksen kuoleman kautta ihmisiä häiritsemästä. Ristille, ryövärien väliin, Jeesus asetettiin. Oli todettu kuulusteluissa, ettei ole syyllinen rikokseen, mutta syyttömänä Hän sinne vain nostettiin. Häpeällistä rangaistusta kärsimään. Jumala salli tämän tapahtua, että Jeesuksen ristin kuolema, toisi meille jokaiselle takaisin sen, mikä paratiisissa menetettiin. Jumala rakasti kaikesta huolimatta ihmistä, joka ei usko Hänen olemassa oloonsa. Ihmistä joka tekee syntiä.

Monet kyselevät mikä on syntiä? Syntiä on moraaliton elämä ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt. Raamattua lukemalla, opit näkemään, mitä synti on? Onhan Raamattu suuri kirja synnistä. Syntiä ei ole yksittäinen teko, vaan Jumalan tahdon vastainen elämä. Raamattu on, kuin mikä kirja tahansa. Vain Jumalan Pyhä henki avaa Raamatun sanan. Vilpittömästi etsivä löytää totuuden Jumalasta ja Kristuksesta. Synti selviää Raamatusta ja miten voi puhdistua synnistä. Miten Pääsee vapauteen. Raamatun ovat kirjoittaneet pyhät Jumalan ihmiset, Pyhän Hengen inspiroimana. Raamattua on yritetty tuhota, ei ole ihminen onnistunut siinäkään. Edelleen se on maailman eniten ostettu ja luetuin kirja.

Ihminen yritti tuhota Jumalan, mutta Jeesuksen ristinkuolema ei ollut Jumalan loppu. Jeesus Kristus heräsi kuolleista. Iso kivi ja vartijat eivät voineet Jeesusta pitää haudassa. Ihmisen teot eivät voi estää Jumalan tekojen tapahtumista. Jeesuksessa oli Jumalan voima, Hän ei ollut ristillä kadottanut Jumalallista voimaansa. Hän antoi vain henkensä. Jumalan voima herätti Jeesuksen kuoleman unesta. Ristin kuolemalla Jumala teki tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus Kristus voitti kaiken sen, mitä paholainen tekee ihmiselle. Voitti vihollisesta viimeisen, kuoleman. Kaikki on voitettu Kristuksessa. Jeesus elää! Uusi alkoi Jumalan tahdosta ihmiskunnan parhaaksi. Jumala teki entistäkin parempaa. Hän Poikansa kautta, antaa ikuisen elämän jokaiselle joka Häneen uskoo. Ihminen saa katuessaan syntinsä anteeksi. Tällainen Jumala pitäisi saada pois viralta. Ei onnistu sekään. Maailman ruhtinas paholanen, tekee kaikkensa ihmisen kautta, onnistuakseen. Kuitenkin Jumalan Voima, Pyhä henki on suurempi mahti, maailmassa, verrattuna paholaiseen. Voitto on Jeesuksessa Kristuksessa, ja voittajan puolella me taistelemme, uskossa ja toivossa. Kaikki kääntyy parhaaksemme, myöskin kuolema voitoksemme.

”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”
Luuk. 11. 9-10. KR. 33/38. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.”
Joh. 3. 16 – 21. KR. 33/38.

Sinä voit löytää Jeesuksen, saada pahat tekosi ja tekemättä jättämiset anteeksi. Jumala rakastaa sinua. Hän on armollinen ja armahtaa jokaista, joka katuu tekojaan, jotka ovat Jumalan tehneet murheelliseksi. Kristuksen kallis Pyhä maahan vuotanut veri, voi puhdistaa kaikesta vääryydestä. Saat kaiken entisen anteeksi ja uusi elämä alkaa Kristuksen seurassa, ja päämääränä on iankaikkinen elämä. Tämä elämä päättyy johonkin tapahtumaan, jonakin päivänä. Alkaa ikuisuus. Sielusi ei kuole, fyysinen mullasta tehty keho muuttuu maaksi jälleen. Haluatko viettää ikuisuuden Jeesuksen kanssa, täydellisyydessä? Pahempi vaihtoehto on olemassa, jos tämä ei kelpaa, se on toinen kuolema, lopullinen ero Jumalasta. On oma vapaa tahto tehdä, mitä tahtoo, uskoa tätä tai ei. Ikuisuudessa kysytään, viimeisellä tuomiolla, tiesitkö pelastuksen tiestä? Et voi olla tietämättä, koska olet lukenut tämän.

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, silla hänellä on paljon anteeksiantamusta.” Jes. 55. 6 – 7. KR. 33/38.

@LR.

This entry was posted on 17.1.2018. Bookmark the permalink.