Ristillä tai kaivossa, voittajana ylös

”…ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. ” 1. Mooseksen kirja Genesis, 37: 24. KR. 33/38.

Tyhjä vedetön kaivo. Kuivan kesän ongelma. Mooseksen kirjassa kerrotaan kaivosta, kaivoon heitetystä ihmisestä. Jokainen Raamattua lukenut tietää kuka kaivoon heitetty oli. Unennäkijä, toisten veljesten kateuden kohde. Isän ” lellilapsi”. Joosef. Onneksi kaivo oli tyhjä, muuten Joosef olisi hukkunut.

Joosef oli isänsä rakkauden kohde. Erityisesti isänsä rakastama Joosef näki unia, joilla on merkityksensä. Toisten veljesten kateus herää. Joosefin erityinen lahja nähdä merkityksellisiä unia, ei ollut tosiasiallinen syy veljesten kateuteen. Syyt olivat syvemmällä. Monien perheiden ongelmana on, yhtä sisaruksista pidetään parempana kuin toisia sisaruksia. Yhden suosiminen toisten kustannuksella, ei milloinkaan ole hyvä asia. Ongelmia syntyy.”Ja Israel rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiansa, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla iällänsä, ja hän teetti hänelle pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan.
Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin kaikkia hänen veljiänsä, vihasivat he häntä eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti.”
1. Moos. 37. 3 – 4.

Kateus johtaa katkeruuteen, katkeruus vihaan, viha kostoon. Tämä ketju toimii tänäänkin. Veljeksen näkivät liiankin hyvin isänsä ongelman, mutta eivät voineet puuttua siihen. Kateus kohdistettiin Joosefiin. Veljien kateudesta lähtenyt viha, oli johtanut epäystävälliseen puhetapaan. Veljesrakkaus oli poissa. Vihamielinen sydän tuottaa vihamielisiä ja epäystävällisiä puheita.

Ihminen voi sokeutua omille ongelmilleen. Elämä jatkuu entiseen tapaan. Sivulliset kärsivät yhden ongelmasta. Kukaan ei rohkene puuttua siihen, ennen kuin on liian myöhäistä. Tällaiset tilanteet tuskin ovat vieraita kenellekään meistä.

Kosto on yksi keino kateuden ja vihan purkamiseen. Kuinka paljon viha aiheuttaa meidän aikanamme murhia? Murha kävi Joosefin veljien mielessä, mutta onneksi se jäi pelkäksi hetkelliseksi vaihtoehdoksi. Joosef piti saada pois näkyvistä, pois mielestä. Ongelman ratkaisemiseksi tämä on yksi keino, kuitenkaan ongelmat eivät poistu niitä piilottelemalla. Ongelmista pitää voida puhua ääneen ja selvittää ne. Häpeällistä on tietysti nähdä omat vikansa ja virheensä, oman käytöksensä lopputulema. Päivänvaloon tuotu ongelma voidaan ratkaista. Avoimuus ja omien vikojen ja virheiden tiedostaminen, auttavat aina. Hyvä sielunhoidollisen neuvo on. ” Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.” 1. Joh. 1. 7 – 10. KR. 33/38.

Joosefin veljet päätyivät ratkaisemaan ongelmansa, heittämällä Joosef kaivoon. Veljiltä oli ongelma poissa, se oli nyt syvällä kaivossa. Oliko veljesten ongelma sittenkään ratkaistu? Oliko veljesten omatunto rauhallinen? Kuinka monissa perheissä onkaan tämä ongelma? Jompikumpi vanhempi rakastaa yhtä sisaruksista enemmän kuin toisia? Miten paljon on ihmisiä joidenka ongelmien juuret ovat syvällä lapsuudenkodissa? Ongelmien vahingoittava vaikutus korostuu, jos kodissa ei ole hengellistä arvopohjaa. Lasten elämä on turvatonta. Turvattomuus heijastuu aikuisuuteen, jopa vanhuuteen saakka. Perheet missä hengelliset asiat ovat esillä, lapsilla on Jumala turvana. He osaavat puhua pahasta olostaan Jumalalle. Hän kuuntelee lapsen hätähuudot. Aikuisena kyseinen lapsi, osaa etsiä apua sieltä, mistä todellinen apu tulee. Jeesukselta. Hengellisen arvomaailman omaavat uskovat vanhemmat oppivat näkemään, etteivät he ole virheettömiä. Jokainen vanhempi tahtoo tehdä parhaansa, saadakseen lapsilleen juuret ja siivet, mitkä aikuisena kannattavat.

Usko ja hengellisten asioiden ylläpito eivät kuitenkaan ole patenttiratkaisu. Jokaisessa ihmisessä asuu syntiin lankeemuksen seurauksena tullut pahuus. Täydellisistä ihmistä ei ole. Kuitenkin epätäydellisinä me saamme turvautua kaikkine ongelmineen, täydelliseen Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on uskovien kallio, jonka varaan voi elämänsä rakentaa. Kristus-kalliolle rakennettu perhe kestää maailman tuulissa ja myrskyissä. Elämässä on aina ongelmia, siitä ei päästä mihinkään. Hengellisten asioiden jättäminen pois elämästä, tulevat korvikkeet käyttöön. Alkoholiin ja huumeisiin heitetyt ongelmat peittyvät hetkeksi, muttei näistä ongelmat tule poistetuiksi. Lähimmäiset kärsivät ja ongelmainen itse upottaa itsensä aina syvempää kaivoon. Apu tulee vain Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiekalle rakennettu elämä murenee.

Kaivossa oleva Joosef ei jättänyt veljeksiä rauhaan. Jatkosuunnitelmia mietittiin. Omatunto oli rauhaton. Kiinni jäämisen pelko ei ollut poissa kuvioista.

”Senjälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin.
Silloin Juuda sanoi veljillensä: ”Mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Tulkaa, myykäämme hänet ismaililaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme.” Ja hänen veljensä kuulivat häntä.
Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin.”
1. Moos. 37. 25 – 28. KR. 33/38.

Hätä keksi keinot… myydään Joosef. Näin tehtiin. Joosef vedettiin kaivosta. Veljet saivat kaksikymmentä hopeasekeliä. Joosefista oli päästy eroon. Joosef jatkoi elävänä elämäänsä Egyptissä.

Uusi Testamentti kertoo, Jeesuksesta. Hän Jumalan Poika, tuli ihmiseksi maailmaan. Viaton ja synnitön sai osakseen ihmisten kateutta ja vihaa. Jumala rakkaudessaan lähetti Jeesuksen ihmisten keskuuteen. Jumalan rakkaus kohdistuu meihin jokaiseen. Hän ei erittele meitä. Kaikille Hän saarnasi parannusta synneistä. Hän sanoi synnin synniksi. Hän nosti kätkössä olevat asiat päivänvaloon. Hän antoi syntejä anteeksi. Rakasti syntisiä ihmisiä. Jeesus ei saarnannut, niin kuin papit ja kirjanoppineet. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Ihmisten pahuus sai aikaan vihan, joka kohdistettiin Jeesukseen. Hänen lähellään olleiden opetuslasten keskuudessa kateus, katkeruus, viha saivat yliotteen yhdessä heistä. Juudas pitkään vilpillistä elämää elänyt opetuslapsi, oli lähtenyt maailmaan. Toisilta salaa, mutta Jeesuksen tietämänä. Juudas mietti, miten Jeesus saataisiin pois näkyvistä? Jeesus oli ongelma tuon ajan yhteiskunnassa. Joosef joutui kaivoon hetkeksi veljiensä toimesta. Jeesus saatiin synnittömänä, syyttömänä ristille. Juudas myi Mestarinsa 30 hopearahasta. Joosef myytiin 20 hopeasekelistä. Joosef ihmisenä sai säilyttää henkensä. Jeesus Jumalan Poika, Jumalan hyvästä tahdosta antoi henkensä. Hän uhrasi itsensä, että meillä syntisillä olisi Jeesuksen uhrikuoleman kautta, mahdollisuus päästä syntikuormastamme vapaaksi. Ongelmista suurin on synti ja jumalattomuus. Jeesus oli välikappaleena, että ongelma saatiin poistettua. Joosefin elämä päätyi kaivosta Egyptiin. Jeesuksen elämä päätyi fyysisen kuoleman kautta hautaan.

Joosefin elämällä oli Egyptissä oma tehtävänsä. Jeesuksen tehtävä oli suoritettu ristillä, mutta Hänen elämänsä jatkuu. Jeesus nousi haudasta. Henki jonka Hän antoi hetkeksi Jumalalle, palasi Jeesukseen. Ylösnousemus ruumis nousi haudasta. Jeesus nousi kuoleman voittajana. Kaivo on tyhjä ja hauta on tyhjä. Jeesus nousi ylös taivaaseen. Pyhä henki, toinen Puolustaja on nyt kanssamme. Opetuslapset ja Jeesuksessa syntinsä saaneet saavat iloita. Pyhä Henki asuu Kristuksen omissa. Saamme kaikki syntimme anteeksi, Jumalan armosta ja laupeudesta. Isä Jumala iloitsee Pojastaan, joka täytti kuuliaisena Hänen tahtomansa tehtävän. Me Hänen omansa saamme iloita Kristuksen voitosta.

Joosefin veli vei Joosefin ihokkaan isälleen. Joosefin isä itki, hän tuli murheelliseksi. Synti ja synnilliset teot saavat aina murhetta aikaan.

Sitten he lähettivät tuon pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan kotiin isälleen ja sanoivat: ”Tämän me löysimme; tarkasta, onko se poikasi ihokas vai eikö”.
Ja tarkastettuaan sen hän sanoi: ”Tämä on minun poikani ihokas. Villipeto on hänet syönyt; totisesti, Joosef on raadeltu kuoliaaksi.” Ja Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen ja suri poikaansa pitkät ajat. Ja kaikki hänen poikansa ja tyttärensä kävivät häntä lohduttamaan, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: ”Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö”. Ja hänen isänsä itki häntä. Mutta midianilaiset myivät hänet Egyptiin Potifarille, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päämies.”
1. Moos. 37. 32 – 36. KR. 33/38.

Jeesuksen työn maanpäällinen osuus sai ilon aikaan. ”Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta –
ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille – minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.”
1. Joh. 1. 1 – 4. KR. 33/38.

”Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!” Ps. 34. 6 – 9. KR. 33/38.

Jos olet kaivossa, syystä tai toisesta, sinut nostetaan sieltä ylös. Jumala on voimallinen sieltä nostamaan. Häpeän saavat ne jotka ovat sinut kaivoon heittäneet. Sinä iloita pelastajastasi Jeesuksesta Kristuksesta.

@LR.

This entry was posted on 16.2.2018. Bookmark the permalink.