Sanojen voima

”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Ps. 12: 7. KR. 33/ 38.

Puheilla ja sanoilla on valtava voima. Kaikki mitä on olemassa, on syntynyt puheen voimasta. Jumala sanallaan loi koko maailman. Sanoja käytti paholainen paratiisissa ja petti ihmisen. Ihmiset voivat pettää toinen toisiaan sanoja käyttämällä. ” Toinen toisiaan he pettävät valhein, heidän kielensä on liukas, sydän vilppiä täynnä. ” Ps. 12:3. KR. 33/38.

” Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli voi sytyttää palamaan. Kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.” Jaak. 3: 5- 6. KR. 33/ 38.

Puheen avulla tehdään paljon pahuutta. Meistä jokainen on varmasti kokenut, miten kipeästi sanat voivat loukata ja haavoittaa. Sanoilla lyödyt haavat kestävät pitkään parantuakseen. Kaikki haavat eivät parane koskaan. Asettaessa sanat pahuuden palvelukseen, ne saavat paljon kyyneleitä ja ikäviä asioita aikaan. Uskovakin voi lyödä sanoillaan lähimmäistä. Sanat voidaan asettaa myös palvelemaan hyviä asioita, hoitavat sanat parantavat ja eheyttävät. Koska sanoilla on näin suuri voima, ei ole yhdentekevää, mitä suustamme päästämme ulos. Puheistamme joudumme kerran Jumalan edessä tuomiolle, kuten joudumme teoistamme ja tekemättä jättämistä. Anteeksi pyytäminen ja antaminen korjaisi aiheutettuja haavoja. Sanojen haavoittava terä tylsistyisi. Vaatii nöyryyttä pyytää anteeksi. Anteeksi antaminen korjaa asiat. Unohtaako sanoista aiheutuneen mielipahan? Herkälle ihmiselle voi mennä pitkään, ennen kuin mieli on tasapainossa. Kaikkein räikeimmät lyönnit eivät unohdu koskaan. Tarvitsee punnita sanansa, loukkaavatko sanani lähimmäistä, vai hoitavatko ne. Aina voi muuttaa tapojaan, ja tehdä parannuksen. Jeesus ei haavoita sanoillaan. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Hän hoitaa haavoittuneita. Jumalan Sana voi muuttaa puhetapamme ja sanojemme sisällön, rakkauden kieleksi…hoitavaksi ja armolliseksi.

”Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”
Matt. 12. 35 – 37.

Raamatun sanoissa korostuu puheen voima. Herran sanat ovat selkeitä sanoja. Monien mielestä Raamatun sana on vaikeasti ymmärrettävää. Toiset sanovat Raamatun sanojen tuomitsevan heidät. Raamatun punaisena lankana kulkee Jumalan rakkauden sanat ja armo. Jumalan rakkaus korostuu Kristuksen ristin työssä. Miksi Raamatun sana koetaan tuomitsevana? On selvää, syntiä tekevä ihminen kokee Jumalan sanan syyttävänä. Raamattu kertoo, mikä on syntiä? Minkälainen elämä on Jumalan tahtoa rikkovaa? Raamattua lukeva ihminen saa piston omaantuntoonsa. Raamattu tuo esille synnin kauheuden, synti on kadotukseen vievä asia. Syyllisyys nousee pintaa. Jumalan kymmenen käskyä antavat selvät elämänohjeet. Niistä yhdenkin rikkominen on syntiä. Raamattu kertoo myös, miten ihminen voi tehdä parannuksen synneistään. Parannus pitää lähteä sydämestä. Aito parannus lähtee entisen elämän hylkäämisestä. Ihmisen syntisyys, ei lähde mielenmuutoksella. Ainut tie, on hylätä kaikki mennyt ja aloittaa uusi elämä Kristuksessa. Omin voimin kukaan ei voi tehdä täydellistä parannusta. Olemme synnin orjia. Paholainen on sitonut meidät tekemään syntiä. Jeesus tuli ja teki tyhjäksi paholaisen työt. Hänessä ja Hänen avullaan, voimme tehdä parannuksen, voimme sanoutua irti paholaisen herruudesta. Jeesus Kristus kuoli Golgatalla ja vuodatti viattoman verensä. Hänessä meillä on armo ja anteeksi anto, kaikista synneistä. Jeesus antaa voimansa tehdä täydellisen muutoksen elämässämme. ”Vaikka teidän syntinne ovat veri ruskeat, tulevat ne lumen valkoiseksi.” Evankeliumin ilosanomassa on voima tänäänkin. Pyhän Hengen voima ei ole tullut heikoksi. Pyhä Henki luo uutta. Raamattu ei pelottele, vaan tuo esille totuuden ihmisestä. Jumala on rakkaus, eikä Häntä tarvitse pelätä. Syntisyys tuo pelon ja paholainen lietsoo lisää pelkoa, ettei ihminen kääntyisi tuhoon johtavalta tieltään.

Onko Jumala ja Hänen Sana tullut heikoksi, koska ihmiset eivät pääse entisen elämän syntitottumuksistaan eroon? Minkä vuoksi ihmiset valittavat uskonsa heikkoutta. Minkä vuoksi ihmiset liian helposti menevät takaisin siihen, mistä ovat saaneet armon päästä eroon? Mikä maailmassa ja sen elämäntavoissa viehättää, niin että kannattaa jättää Jeesus? Paljon on muodollista uskoa, muttei elävää uskoa. On uskovaisen ulkokuori, mutta puuttuu sen voima. Elävä usko kirkastaa Kristusta. Onko voimattomuuteen syynä tämä, mistä psalmissa 12. 1 -2. puhutaan? ”Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin.”

Jos elämme elämää uskovan naamari kasvoilla, olemme kaksimielisiä. Jos toinen jalka maailmassa roikutaan pornon ja haureuden maailmassa, onko outoa, jos Sanasta puuttuu voima? Voima käy vähiin, jos panetellaan toinen toisiamme? Jumalan Sanan opettajat, eivät noudata saarnaamaansa Sanaa. He tekevät Pyhän Hengen murheelliseksi tottelemattomuudellaan. Mistä tällaiset opettajat saavat voimansa? He ovat menneet takaisin paholaisen juonitteluun mukaan. Jeesus sanoo: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3. 1. Salassa ei tehdä mitään. Jumalalta ei mikään ole salattua. Jumalan sanassa on voima, mutta uskolliset Herran omat ovat vähissä. Pyhä Henki elää ja vaikuttaa uskollisissa Kristuksen omissa. Pyhä Henki antaa voimansa Sanalle, mikä on astiassa, joka on puhdas sisältä ja ulkoa. Päältä kiillotettu uskova, ei ole Jumalalle mieleen. On tehtävä täyttä totta, opissa ja elämässä. Hedelmistä puu tunnetaan. Jos puu on viallinen, se tuottaa viallisia hedelmiä. Kestävän uskon perusta on Kristuksen Sanassa. Voimme kauniiden korulausein saada ihmisiä käännytettyä uskoviksi. Näin saadaan uskovien joukkoa lisättyä. Kuitenkaan tulos ei ole pysyvää. Korulauseet eivät saa aikaan aitoa parannusta. Ei tule syvää synnintuntoa, joka johtaa Kristuksen luokse. ” Missä synti on suureksi tullut, siellä armo suurempi on.”

Kristuksessa Jeesuksessa Sana tuli näkyvällä tavalla ihmisten keskuuteen. Jeesuksesta profeetta Esaiaan kautta profetoitiin Vanhassa Testamentissa. ”Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa.” Matt. 12. 18 – 21. KR. 33/38.

Voimme turvata Jumalan sanaan Raamattuun koko painollamme. Raamatussa ei ole olettamuksia, eikä taruja. Jumalan Sana on kokonaan totta, se on A ja O. Alku ja loppu. Raamatun sanasta saamme voimaa, jotenka siksi sitä kannattaa tutkia. Uskossa eläminen ei ole unelma jostakin tulevasta. Jumalan Sana ei petä. Mitä Sanassa sanotaan, se toteutuu. Jumalan aikataulusta emme ole tarkkaan selvillä. Eikä meidän tarvitse tietää määräaikoja eikä hetkiä, milloin Jumala toteuttaa Sanassaan ilmoittamat asiat. Tärkeintä on valvoa omaa vaellustaan ja säilyttää usko puhtaassa omassatunnossa. Odottaessamme autuaallisen päivän tuloa, jolloin uskomme muuttuu näkemiseksi. Noudatetaan Jumalan Sanan ohjeita ja opastetaan toisiamme pysymään puhtaassa Evankeliumissa.

”Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. 2. Piet. 1. 16. KR. 33/38.

”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Ps. 12: 7. KR. 33/ 38.

@LR.

This entry was posted on 21.3.2018. Bookmark the permalink.