Syntisestä syyttömäksi

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.”
Room.3. 19 – 20. KR 33/38

Yhteiskunnassa on elettävä säädettyjen lakien mukaisesti. Valtioilla on perustuslaki. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi, on säädetty yhteiset pelisäännöt. Lain rikkomisesta seuraa säädetty rangaistus. Jumalan valtakunnan kansalaisille on asetettu maallisten lakien lisäksi, myös omat lakinsa. Kristitty on kahden maan kansalainen. Jalat ovat maassa, mutta sydän asuu taivaallisissa. Uskovien kristittyjen laki on Jumalan Sana. Moosekselle Jumalan itsensä kirjoittamat käskyt, ovat lakia ja elämän ohjeita sisältävät 10 pykälää. Jumalan antamia lakeja ei voida kumota. Jumalan lait pysyvät, huolimatta että maallisia lakeja muutetaan. Laki pysyy samana, aikakausien muuttuessa. Iankaikkinen Jumala ei anna lakiinsa sovellusoikeutta.

Kristittyjen moraali on löystynyt. Lakinsa Jumala on asettanut elämää suojelevaksi. Lakien rangaistusta yritetään keventää. Laimennettuna laki sallii tekoja, joita ei pidä tehdä. Yhteiskunnan moraalin samanaikainen löystyminen, aiheuttaa ihmisille ongelmia. Koska laki menettää voimansa, rikollisista tehdään uhreja ja uhreista rikollisia. Uskonnon sanotaan aiheuttavan ongelmia. Mikäli hengellisiä lainalaisuuksia ei noudateta, syntyy aina ongelmia. Ihminen aiheuttaa itse ongelmansa. Jumalaa syytetään turhaan. Jumalan oikeamielisyys on kestävää.

Jumalan valtakunnan peruslaki on Rakkauden laki. Jeesukselta eräs fariseus kyseli, ”mikä on suurin käsky laissa?” Fariseus hyvin tiesi, mitä laissa on kirjoitettu. Kiusatakseen Jeesusta fariseus tämän kysymyksen esitti. ”Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’.”
Matt. 22. 37 – 39. KR 33/38.

Rakkauden kaksoiskäsky on Jumalan valtakunnan perustuslaki. Jeesus asetti rakkauden kaikkien toisten lakien yläpuolelle. Ensin tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken, kaikesta sydämestä, mielestä ja voimasta. Tämän jälkeen Jeesuksen seuraajat saavat Pyhän Hengen, he saavat, agape-rakkauden. Tämä rakkaus tuottaa hengen hedelmiä. Apostoli Paavali tekee selväksi, että Pyhä Hengen saaneen Jeesukseen uskovan ensimmäisiä hedelmiä ovat, rakkaus, ilo, rauha. (Gal. 5: 22.) Nämä kolme hedelmää ilmentävät, mikä on Jumalasuhteemme. Agape-rakkaus, on Jumalan antama. Vain uudestisyntynyt, voi rakastaa lähimmäistä, niin kuin itseään. Agape-rakkaus on yli-inhimillistä rakkautta. Lähimmäisen tarpeet ja hyvinvointi tulevat kristityille, ensisijaiseksi asiaksi. Pyritään tekemään lähimmäistemme elämä paremmaksi. Jeesuksen rakkauden tulessa sydämeen, synnyttää se halun rakastaa lähimmäistä, niin kuin Jeesus rakastaa minua. Kristityn kulkiessa Jeesuksen seurassa, kasvu jatkuu, ja tuotetaan lisää hedelmiä. Seuraavaksi näkyvät hedelmät, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Kasvun jatkuessa voidaan tavoitella lisää Jumalan rakkautta. ”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.” 1. Kor. 14: 1. KR 33/38. ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi
.” 1. Kor. 13. 1- 2. KR 33/38.

Rakkauden ollessa suurimpana lakina elämässä, se on vapaata elämää. Moraalittomuus ja syntien likaama elämä jäävät pois. Tilalle tulevat Jeesuksen antama vanhurskaus, syyttömäksi julistus, alkaa elämän pyhitys. Pyhää elämää elävä kristitty elää nöyrää elämää Jumalan ja ihmisten edessä. Nöyryys ei ole nöyristelyä, eikä alistumista ” kynnysmatoksi,” vaan vapaata elämää, joka on aitoa ja vailla kulisseja. Naamarit ja luurangot ovat poissa.

Tiedon levittäminen rakastavasta Jeesuksesta Kristuksesta, on rakkautta. Kristuksen rakkaus vaatii viemään Evankeliumia. Kärsivä maailma tarvitsee rakkautta ja muutosta, hyvinvointia. Nämä tarpeet täyttää vain Jumalan Sana, Kristuksessa Jeesuksessa.

Miksi sitten Raamattu kertoo laista? Laki on tarkoitettu näyttämään ihmiselle, mikä on syntiä? 10 käskynlaki kertoo, miten ihmisen tulee elää. Laki ilmoittaa ihmiselle, mikä on oikeaa, ja mikä on väärää. Minkälainen elämä saa Jumalan Pyhän Hengen murheelliseksi. Laki tuomitsee syntisen elämän. Tämä vuoksi monet sanovat… uskovat tuomitsevat. Moraalitonta elämää elävä näkee laista, mitenkä syntinen ja syyllinen hän on Jumalan edessä. ”Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”.
Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.
Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.”
Room. 7. 5 – 12. KR 33/38.

Lain kautta tulee ihminen tietoiseksi syntisyydestään. Laki on siten ihmiselle hyvä asia. Muuten omatunto ei herää synnin unesta. Oman syntisyyden näkeminen kauhistuttaa. Ymmärretään, ettei maailmasta ole saatu sielulle ravintoa. Elämä on tyhjää. Herää kaipaus löytää parempaa. Omatunto tulee rauhattomaksi. Ihminen alkaa kysellä itseltään, mistä voisi löytää rauhan ja levon sielulleni? Kaikki tämän tekee Pyhä Henki. Pyhä Henki herättää ihmisen. Oli ihminen suuri syntinen tai pieni syntinen, kaikki synnit ovat yhtä vakavia. Lakikirja on Ylituomarilla Jumalalla. Koska Jumalalla on aina hyvät ajatukset meitä ihmisiä kohtaan, Hän ei jättänyt meitä synteineen elämään surkeaa elämää. Elämää joka lopulta johtaisi ikuiseen eroon Jumalasta. Kadotuksessa ihminen tiedostaa, miten hän tietoisesti rikkoi Jumalan tahtoa vastaan. Siellä muistetaan, olisin voinut tehdä hyvää, mutten halunnut tehdä. Muistuu mieleen, miten julmasti kohtelin lähimmäisiä. Himot joiden orjana olin, polttavat ja halu olisi tyydyttää niitä. Mitään ei voi tehdä. Himojen vanki, ei voi muuttaa itseään. Ikävät muistot kalvat mieltä. Parannuksen tekeminen on myöhäistä. Peli on pelattu. Raamattu kertoo rikkaasta miehestä, joka tuonelassa vaivoissa ollessaan muisti, miten hän kohteli köyhää Lasarusta. Mitä muuta rikas mies oli tehnyt tai jättänyt tekemättä, Raamatussa ei sanota. Kerrotaan miehen olleen rikkaan, uskon että rahanhimoa hänellä oli ollut. Varakkuus ja köyhyys eivät ole kadottavia asioita, mutta mitä teen, ollessani rikas tai köyhä, ne vaikuttavat iankaikkisuuteen saakka. Kadotuksen tuskaan ei saanut rikasmies helpotusta. Ei annettu vettä, eikä viinaa. Viinalla maailmassa elävät turruttavat elämänsä tuskaa.

Ehkä aiheutan nyt lukijoissani pelkoa. On kuitenkin parempi nyt pelätä ja pysähtyä. Nyt on mahdollisuus muuttaa elämän kurssia. Elämän langan katkeamisen jälkeen mahdollisuudet muutokseen päättyvät. Minkälaisena täältä lähdet, sen kohtaat iankaikkisuudessa?

Lohduttavaa on se, että Jumala armossaan lähetti Poikansa ihmiseksi. Pelastamaan syntisessä maailmassa elävät ihmiset. Jeesus tuli katkaisemaan synnin kahleet. Vapauttamaan kaikki paholaisen vangitsemat. Jeesus tuli, että jokaisella joka Häneen uskoo, olisi mahdollisuus saada kaikki synnit anteeksi. Laki saa aikaan synnintunnon, mutta Jeesus Kristus antaa armahduksen. Jokainen syntejään katuva ja syntisyytensä tunnustava, saa armahduksen. Golgatalla Kristus teki sovinnon. Rauhan Jumalan ja ihmisten välille. Jeesuksen päälle asetettiin kaikki maailman synnit, Hän kantoi ne ruumissaan. Vuodatti kalliin viattoman verensä, että Hänen verensä voisi puhdistaa kaikista synneistä. Ristitön ja veretön evankeliumi, ei pelasta. Ristinsanomassa yksin on voima. Jeesuksen huuto, ” se on täytetty!” Huuto, on armon huuto. Golgatan täytetyssä työssä, on armo tullut maailmaan. Kelpaako armo ja vapaus Kristuksessa Jeesuksessa?

Lain käskyjä noudattamalla ei pelastuta. Jumalan silmissä ei tulla hyväksyttäviksi, lain käskyjä noudattamalla. Jotta ymmärtäisimme, mitä synti on, siksi laki annettiin ihmisille. Jos ihmisille ei kerrota, mitä on synti, ei ihmiset tiedä, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Miten meidän tulee elää, ja miten meidän ei tule elää. Jos näitä ei kerrota, ei voi tietää, miksi tarvitaan anteeksiantoa. Jokaisen Kristuksen jo tuntevan ja uskossa olevan, tulisi uskaltaa kertoa, mikä ihmisten elämässä on väärin. Jos ei tiedä, mikä elämässä on väärin, ei voi etsiä Vapahtajaa. Vapahtaja Jeesus Kristus jää tuntemattomaksi. Armon ja anteeksi saamisen ikävä ja kaipaus jäävät kokematta. Tänä aikana Evankeliumista on poistettu terä. Pehmeällä vanupuikolla ei synny synnintuntoa. Tarvitaan kaksiteräinen miekka, joka osoittaa synnin todelliseksi ongelmaksi. Sielun pelastuminen on niin tärkeä asia, ettei ole varaa kevyelle viihteelle. Tarvitaan ” ukkosenjyrinää”, joka herättää.

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;
eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.”
Hepr. 4. 12 – 13. KR 33/ 38.

Puhdasta karsimatonta Jumalan Sanaa pitää tänä aikana julistaa. Jumalan Sanassa on muuttava voima. Pyhä Henki on maanpäällä. Jumalan Sana, yhdessä Pyhän Hengen kanssa, tekee tehtävän, mitä varten Sana on lähetetty. Minkä vuoksi Sana tuli Jeesuksessa ihmiseksi, ja asui ihmisten keskuudessa. Lapsille, heti kuin alkavat ymmärtää, hyvän ja pahan välisen eron, on vanhemmilla velvollisuus, kertoa rakastavasta Jeesuksesta. Lakien maallistuessa ja siten hengellisten asioiden väheneminen kouluissa, tekee tulevaisuuden ihmisistä uusia pakanoita. Heillä ei anneta tietoa kristinuskon Jumalasta. Vastuu hengellisten asioiden opettamisesta jää vanhemmille. Kaikkien sukupolvien tulee saada tietää, mistä löydetään armollinen ja rakastava Jumala. Mistä löytyy elämän aallokossa, turvasatama? Omilla mahdollisuuksillaan ja tiedoillaan voi pelastua. Ihmisen omat teot eivät ketään tule pelastamaan. Tarvitaan tietoa, miten taivaallinen Isämme vaatii meitä, löytämään Kristus Jeesus? Miten päästään elämään pyhää elämää, tässä ajassa ja kerran iankaisuudessa.

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.
Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää; naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi.
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.”
Jaak. 4. 8 – 10. KR 33/ 38.

@LR

This entry was posted on 1.5.2018. Bookmark the permalink.