Jumalan armolahjat

”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6: 23. KR 33/ 38.

Ihmisen syntyminen tähän maailmaan on lahjojen arvoinen asia. Syntymäpäivän muistaminen lahjoin, ilahduttavat jokaista. Lahjoja ei pyydetä, niitä annetaan pyytämättä.

Jumalan lapsi syntyy uudesti taivaasta. Jumalan Pyhä Henki antaa uskon ja saadaan kokea uudestisyntyminen. Luonnollinen syntyminen on naisen raskauden päätepiste. Luonnollinen ihminen on syntiin langenneen ihmissuvun jälkeläinen. Jumalan lapseksi syntynyt ihminen, vapautuu synnistä ja synnillisistä taipumuksistaan. Hän saa osakseen armon ja anteeksiannon synneistä. Uudestisyntynyt ihminen, on uusi ihminen Kristuksessa. Jumalan lapsi syntyy Jumalan perheeseen, seurakuntaan. Jumalan lapseksi syntynyt ihminen saa syntymäpäivä lahjaksi, Jumalan armolahjan, iankaikkisen elämän.

” Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.”
Tiit. 3. 4 – 7. KR. 38.

Luonnollista on, ihminen alkaa syntymänsä jälkeen vähitellen varttua. Ikää tulee lisää ja syntymäpäiviä vietetään. Lapsen varttuessa tiedot ja taidot karttuvat. Normaali terve lapsi tahtoo oppia yhä enemmän ja enemmän uusia taitoja. Niitä antavat lapsen huoltajat, vanhemmat, koulussa opettajat, ystävät, ja kaveripiiri. Lapsi oppii myös kirjoja lukemalla ja havainnoimalla ympäristöä. Jumalan lapsen tullessa uskoon, hän alkaa myös varttua. Aluksi oppiminen tapahtuu vanhempien uskovien opastuksella. Pyhä Henki, tulee uudestisyntymän hetkellä ihmisen sydämeen asumaan. Hän alkaa myös kasvattavan ja opettavan työnsä. ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Joh. 14: 26. KR 33/ 38.

Jeesus Kristus, ihmisten ensimmäinen Puolustaja, meni Isän luokse taivaaseen. Hän lupauksensa mukaisesti lähetti toisen Puolustajan, Pyhän hengen olemaan Hänen omiensa kanssa. Pyhä Henki opettaa jokaista uudestisyntynyttä henkilökohtaisesti. Jeesus Kristus puhuu Jumalan Sanan kautta. Jumalan lapsi lukee mielellään Jumalan Sanaa, Raamattua. Jumala Sanassaan opettaa meille kaikki, miten eletään uskossa ja miten usko kasvaa. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali kertoo, mitä Jumalan Sana antaa, uskovalle. ”…täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” Kol. 2. 2 -3. Uskoon tulon jälkeen on tärkeää juurtua Kristukseen. On hyvä antautua Hänen opetettavaksi. Raamatun sana avautuu paremmin, koska Pyhä Henki kirkastaa luetun Sanan. Jumalan Sana on kristityn sielun ravintoa. Lukemalla ja kuuntelemalla Sanaa, seurakunnassa ja hengellisissä tilaisuuksissa, opitaan tuntemaan Kristusta. Jeesus Kristus on Sana. Sana on Elävää. Pyhä Henki tekee kaiken eläväksi. Jumalan Sanan voimasta kaikki elävät, niin myös uskova kristitty, joka on saanut pelastua kadotukseen johtavalta tieltä. Aikoinaan kirjoitin Raamattuuni muistutuksen.” Tämä kirja pitää sinut erossa synnistä, tai synti pitää sinut erossa Raamatusta.”

Kuten lapsilla ainakin, jokaisen kehittyminen on yksilöllistä. Toiset varttuvat nopeammin, toiset hitaammin. Tärkeintä on, että kasvua tapahtuu. Hidaskin kasvu on parempi, kuin pysähtyminen. Mitä enemmän syö Jumalan Sanan ravintoa, sitä vahvemmaksi kehittyy. ”Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,
jos ”olette maistaneet, että Herra on hyvä”.
Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,
ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.”
1. Piet. 2. 2 – 5. KR 33/ 38.

Jumalan lapsen kehityskaareen kuuluu halu lähteä viemään Evankeliumia eteenpäin. Mitä on saanut maistaa ja kokea, mistä on päässyt vapaaksi, tästä kertoa toisillekin. Mitä Jeesus on tehnyt, ja voi tehdä. On koettu se, mitä Jeesus lupaa. ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Joh. 14: 27. Lähdetään kertomaan, että Kristuksella on aina vastaanotto avoinna. Hänen luokseen voi tulla aikaa varaamatta. Eikä Hän heitä pois, sitä joka Hänen tykönsä tulee. Hän auttaa, eikä Hänellä ole liian vaikeita tapauksia. Evankeliumi on ilosanomaa, ” Meille on syntynyt Vapahtaja, kuoleman Voittaja ja Pelastaja.”

Opetuslapsille Jeesus antoi ohjeen, ja sama ohje on edelleen voimassa. ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1. 4 – 5. KR 33/ 38.

Uskoon tullut saa sydämeensä Pyhä Hengen, Jumalan Hengen. Jeesus ottaa uskovan sydämen asunnokseen. Tämän jälkeen, hänet kastetaan vedessä, ja saa luvatun, Pyhän Hengen kasteen. Opetuslapset saivat Pyhän Hengen kasteen ensimmäisenä helluntaipäivänä. Samoin jokainen uskoon tullut Jumalan lapsi, kastetaan Pyhällä Hengellä. Tämä on Jeesuksen omaa opetusta, eikä yksin helluntailaisten oppia. Sama Pyhä Henki on kaikkialla. Pyhä Henki ei ole sidottu kirkkokuntiin, eikä herätysliikkeisiin. Pyhä Henki ei ole aidattu karsinaan, Hän on kaikkialla. Hän puhaltaa siellä, missä yksimielisesti odotetaan voimaa. Jokainen anova saa, lupasi Jeesus. Opetuslapset eivät saaneet lähteä Jerusalemista, ennen kuin he saivat Pyhän Hengen kasteen. Sama pätee tähän aikaan. Evankeliumi etenee parhaiten Pyhän Hengen kasteen ja – tulen voimassa. Työ tuottaa hyvää satoa. Kristus siunaa työn, joka tehdään Pyhä Hengen voimassa ja Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. ”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”. Apt. 1: 8.

Uskovaa verrataan puuhun, joka on oksastettu jaloon Öljypuuhun. Kristus on jalo Öljypuu. Häneen juurtunut ja Häneen oksastettu kristitty, tuottaa vähitellen Hengen hedelmiä. Elävä vesi virtaa juurista oksiin. Elävä ravintoa saanut oksa alkaa tuottaa hedelmää. Makeita ja maukkaita hedelmiä. ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.” Gal. 5: 22. KR 33/ 38. Nämä ominaisuudet uskovassa ovat ihania hedelmiä. Nämä kaikki eivät kypsy heti, mutta vähitellen ne alkavat kypsyä. Jos nämä hedelmät saisivat lisääntyä ja kypsyä, aina vain mehukkaammiksi, olisi kristityillä taivas jo maanpäällä. Valitettavaa on, että sato jää aikanamme väkisin raa`aksi ja kaikki eivät ehdi kypsyä koskaan. Täysin kypsiä hedelmät ovat vasta, täydellisyyden maassa. Perillä Isän kodissa, minne teemme vajavaisina matkaa.

Terveesti uskossaan kasvava, haluaa saada Pyhän Hengen armolahjoja. Armolahjat ovat sanansa mukaisesti, armosta saatavia lahjoja ja kykyjä. Pyhä Henki antaa niitä, niin kuin parhaaksi katsoo. Ihmisen luonnollisten lahjojen, tai kykyjen kanssa armolahjoilla ei ole mitään tekemistä. Armolahjoissa on Jumalan yliluonnollinen voima. Kristus tuli palvelemaan ihmisiä, siksi uskovilla pitää olla työvälineet, joilla voi palvella lähimmäisiä. Meidän pitää tulla Kristuksen kaltaiseksi. Jumala on valmistanut meidät tekemään ennalta valmistettuja tekoja. Tästä syystä, meille annetaan lahjoja, niin kuin Pyhä Henki parhaaksi katsoo. Lahjoja annetaan sen mukaan, mitä työtä meidät on edeltä määrätty tekemään.

”Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;
ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama;
ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.
1. Kor. 12. 4 – 11. KR 33/38.

Armolahjojen avulla me voimme kohdata lähimmäisiä ja palvella heitä. Voimme olla Jumalan rakkauden kanavia. Saamme armolahjan avulla, konkreettisesti osoittaa Jumalan rakkautta lähimmäisillemme. Kristuksen ruumis, seurakunta, rakennetaan armolahjojen avulla. Armolahjojen avulla voidaan tuoda uusia uskovia seurakuntaan ja hoitaa heitä, seurakunnan sisällä. Armolahjat antavat viisautta, opettaa Jumalan Sanaa. Pyhä Henki voitelee Sanan eläväksi. Usko on itsessään jo armosta saatua, jotenka kaikilla uudestisyntyneillä ja uskoon tulleilla on jo armolahja.” Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6: 23. KR 33/ 38.

Apostoli Paavali opettaa Korinttin seurakuntalaisille. ”Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat.
Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.”
2. Kor. 3. 2 – 6. KR 33/ 38. Pyhä Henki on eläväksi tekevä Henki.

Jos elät vielä maailmassa, vailla Kristusta ja Hänen voimaansa. Olet syntitaakkojesi alla. Kuljet vailla elämän tarkoitusta. Olet rauhaton. Pelkäät tulevaisuutta, onhan aikamme täynnä uhkakuvia. Median nopea ja tehokas tiedonlevitys ja sensaatiohakuinen uutisointi, lietsovat pelkoa ihmisiin. Maailmassa on ahdistusta ja kärsimystä. Pieni ihminen pelkää ja pelko on luonnollinen reaktio. Maailmassa olevan pahuuden ja raakuuden taustalla, on paholainen tämän maailman hallitsija. Pois pelko Herran kansa, sillä Jumala Kristuksessa hallitsee tätä maailmaa. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon.

”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”Joh.16: 33. KR 33/ 38. Näihin Jeesuksen omiin sanoihin saamme luottaa ja mennä aina avoinna olevalle ” Lääkäriasemalle.” Jeesus ottaa sinut vastaan ja hoitaa sinut terveeksi. Syntisairaus vaivaa pahiten ihmisiä. Tämän Jeesus hoitaa verellään pois ja antaa kaikki synnit anteeksi. Saat armon ja Kristuksen rakkauden sydämeesi. Rauhan jota ei maailmasta saa. Lähdet pois Kristuksen vastaanotolta, uutena ihmisenä. Kaikki entinen on mennyt ja uusi on tullut tilalle. Jeesuksen vastaanotolle pääset kulkemalla, seuraava reittiä. Menet polvitien kautta, tuomiokatua pitkin ja pääset armonkalliolle. Tällä armonkalliolla, on tyhjä risti. Voiton merkki. Ristin luona seisoo, Ylilääkäri Jeesus Kristus, ja Hän hoitaa sinut terveeksi.

”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut –
ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.”
Ef. 2. 4 – 10. KR 33/ 38.

@LR.

This entry was posted on 28.5.2018. Bookmark the permalink.