Pyhä Henki antaa todistuksen

”Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. ” Luuk. 9: 23. KR. 38.

Koiran kaulassa on panta. Pantaan kiinnitetään talutusnaru. Koira seuraa omistajaa. Papit pitävät kaulassa pantaa. Kenen ohjauksessa pappi on? Pappi ja kaulapanta.

Jeesus sanoo: ” Seuratkaa minua.” Pappi, panta kaulassa, on johtajansa tehtävässä. Seurakunnan johtaja on Jeesus Kristus. Papin tehtävä on seurata Jeesusta, kulkea Hänen perässään. Talutushihna on näkymätön, mutta sen pitää olla kiinni Omistajansa kädessä. Papin panta on virkaan kuuluva symboli. Panta kaulassa oleva pappi on virantoimituksessa ja käytettävissä.

Kaikki jotka olemme tulleet uskoviksi, ja olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen lahjan Kristuksessa Jeesuksessa. Olemme lähteneet seuraamaan Jeesusta. Hän on kolkuttanut sydämemme ovella, olemme avanneet oven Hänelle. Hänen Pyhä Henkensä on tullut sydämeemme asumaan. Olemme vapaaehtoisesti, luopuneet entisen elämän syntitottumuksista. Meidän yllemme on puettu vanhurskauden valkeat vaatteet, ja olemme saaneet Pyhän Hengen sinetin. Meidät on merkitty Kristuksen omiksi. Hänen seuraajikseen.

”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” Room. 8: 16.

Meidän entinen elämämme, oli Jumalan tahdon vastaista elämää. Surutta rikoimme kaikki 10 käskyä. Entinen elämämme piti halpana Jumalan armon. Kristus Jeesus, maksoi ristinkuolemallaan kalliin hinnan meidän kuolemattomasta sielusta. Hän uhrasi itsensä ja vuodatti verensä, antoi Henkensä, meidän syntiemme ja pahaintekojemme tähden. Hän Jeesus Kristus, teki tämän Jumalan suuresta rakkaudesta. ”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli?”
Jes. 53. 4 – 8. KR 33/38.

Kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Kuinka moni meidän polven edustaja sitä ajattelee? Maailma maallistuu. Hengelliset arvot ovat väistymässä, tilalle tulevat materialistinen ja kapitalistinen arvomaailma. Maallinen valta ja kunnia ovat tavoittelemisen arvoisia asioita. Maallistuminen väistää Jumalan valtaistuimeltaan. Ihminen haluaa olla jumala. Tämä, asetelma alkoi Eedenin paratiisista, ” tulette tietämään kuin Jumala.” Paholainen, maailman vallanpitäjä taluttaa maallistunutta ihmistä.

Kristinuskon valtaa monet vieraat uskonnot, jotka julistavat toisenlaista Kristusta ja toisenlaista Evankeliumia. Heidän jumala on toisenlainen, kuin kristittyjen Jumala on. Kristittyjen Jumala on rakkauden ja armon Jumala. Kristus on Jumalan Poika. Kristus on jo sovittanut kaikki puolestamme. Golgatan ristintyö oli täydellinen, ihmisen ei tarvitse itse lisätä siihen mitään. Ihminen ei voi omilla teoillaan saada syntejään anteeksi. Synnit annetaan anteeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ihminen ei voi omilla teoillaan ansaita ikuista elämää. Kristus Jeesus on elävä Kristus, joka kuoli ristillä, mutta Hän heräisi eloon kolmantena päivänä, niin kuin Jumalan Sanaan Raamattuun on kirjoitettu. Ikuinen elämä taivaassa saadaan Kristuksen sovitustyön kautta ja Hänen armostaan ja ansiostaan. Kristittyjen Jumala on rauhan ja sovinnon Jumala. Kristus on ja tulee olemaan ainut, joka tuo maailmaan rauhan. Ihmisen yritykset saada rauha, ovat väliaikaisia ratkaisuja. Kestävän rauhan tuo Kristus

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat
kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.
Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonaikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan.
Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä;
ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan.
Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.”
Jes. 9. 1 – 6. KR 33/38.

Jeesus Kristus tuli maailmaan pienenä, mutta Hänestä varttui Kristus Kuningas, Rauhanruhtinas. ”Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra.” Hes. 34: 31. Pimeys ihmiskunnan yltä on vielä väistyvä, ja rauha tulee maailmaan. Maailman Valo Kristus, tulee voimassaan ja kunniassaa tämän tekemään. ”…Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” Sak. 4: 6.

Uskovilla Kristuksen seuraajilla on yleinen pappeus. Kristittyjen tulee seurata johtajaansa Kristusta. Papin kaulassa oleva panta, on ulkoinen merkki, kenen seuraaja on. Kenen leipää syö ja lauluja laulaa. Panta kaulassa ei opita seuraamaan Kristusta. Teologisesta tiedekunnasta valmistuneesta henkilöstä ei tule Kristuksen seuraajaa. Tarvitaan hengellinen kääntyminen ja uudestisyntyminen. Ilman Kristuksen sisäistä tuntemista, ei tiedekuntien antama opetus anna valmiuksia, olla Kristuksen seuraaja. Hengellinen pappeus on vastuullinen tehtävä. ja siksi on tärkeää, oppia tuntemaan Kristus. Joudumme sanoistamme ja teoistamme tilille Jumalan eteen, siten ei ole yhdentekevää, mitä seurakuntalaisilleeen opettaa. Teologia on tiedettä, joka etsii tosiasioille todisteita. Elävä usko on tietoa Kristuksesta ja Hänen Sanastaan. Jumalan Sana todistaa itse itsensä todeksi. Sana selittää itse itseään. Uskoon tullut ihminen, tietää uudestisyntymän ja Kristuksen Sanan avulla, ketä hän seuraa. Elävä usko näkyy ulospäin, ilman ulkoisia merkkejä. Elävässä uskossa olevan, seurakunnan työntekijänä ja opettajana, tarvitse kantaa kaulassaan pantaa. Kenen seuraaja olet ja ketä työssäsi edustat, näkyy olemuksestasi ja puheistasi. Pyhä Henki on voidellut ja kutsunut tehtävään. Hän antaa viisauden ja Kristuksen tuoksun, siitä tietää, kenen jäljessä kuljet.

”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.
Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.
Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.
Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.”
1. Joh. 2. 24 – 29. KR 33/38.

”Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. ” Luuk. 9: 23. KR. 38.

Jeesuksen seuraajan tie on itselle kuolemisen tietä. Lähimmäisen hyvinvointi tulee ensimmäiselle tilalle. Jumalan rakkaus Kristuksessa saa tämän aikaa. Ihminen ei itsekkäänä tätä muutosta saa aikaan. Palvelumieli ja auttamisen halu, saadaan Herralta. Itselle kuoleminen ei ole helppoa, se tekee kipeää. Jos annamme Jeesukselle valtuudet auttaa meitä, Hän antaa avun ja voimansa. Hän tahtoo tehdä meistä Hänen kaltaisiaan. Kristuksen risti oli raskas, meille annetaan jokaiselle juuri sopivan kokoinen risti. Sellainen risti, minkä kulloinkin uskossa jaksamme kantaa. Meille ei anneta suurempaa kuormaa kuin uskomme kantaa jaksaa. Inhimillisinä ihmisinä voimme väsyä ja nääntyä, mutta Hän antaa voimansa nousta väsymyksestä. Saamme uutta virvoittavaa voimaa Pyhältä Hengeltä.

Suurinta lähimmäisen rakkautta ja Jeesuksen pappina olemista on, että viemme eteenpäin sanomaa, puhtaasta kirkkaasta taivaallisesta Evankeliumista. Joka on meidän ainut toivomme ja voimamme, tässä turvattomassa maailmassa. Syntisen sielumme pelastus, ja ikuisen elämän toivo. Tätä rakkaus-sanomaa pitää viedä eteenpäin. Kristuksen väärentämätön Sana, on ainut pelastus, synnistä ja paholaisen kahleista. Tämän ajan ihminen tarvitsee turvaa ja toivoa, ne saadaan Kristukselta Jeesukselta, meidän Herrallamme. Olkoon pappi ja panta, tai pannaton pappi, tehtävä on sama, yhteinen sana…Raamatun Sana. Kuuluvasti puhaltakaamme pasuunaan, Kristus on pelastaja, syntiemme sovittaja!

”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.”
2. Kor. 4. 7 -10. KR 33/ 38.

@LR.

This entry was posted on 8.6.2018. Bookmark the permalink.