Kärsimysten siunaus

Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.”
Hep. 12: 1-2. KR 33/38.

” Kiitos Herra Jeesus, että minut voitti rakkautes. täysin pese veressäsi, astiaksi itselles. ”Astiat vain, kallis Herra, tule täytä itse niin, että elämäsi meissä, muitakin veis taivaisiin.” (Hengellinen laulukirja, 132,1.)Uskoon tuleminen ja Jumalan lapseksi pääseminen, on ainutlaatuinen ja yksilöllinen tapahtuma. On ihmisiä, jotka ovat eläneet inhimillisesti puhdasta elämää. Heilläkin on syntiä elämässä, sillä kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. Heille synneistä vapautuminen on melko ” kivutonta” koska kovin suurta elämänmuutosta, heidän elämässään ei tapahdu. Jokainen tarvitsee Pyhän Hengen muuttavan voiman, sillä Jumalan silmissä, kaikki synti on yhtä suurta. Pienistäkin paheista pitää luopua. On ihmisiä, jotka ovat rypeneet enemmän tai vähemmän maailman tarjoamissa ” kuralätäköissä” ja elämäntapa on ollut, epäsiveellistä ja moraalitonta. Monien paholaisten siteiden sitomaa. Heille uusi elämä Kristuksessa, on suuri muutos entiseen, ja siten he kokevat vapauden väkevästi. Onhan syntien painot poissa. Jeesuksen lupaama ilo ja rauha, onnellinen elämä on konkreettisesti koettu. Jokaiselle muutos entiseen on aina näkyvää. Kristitty, joka on saanut maistaa, että Herra on hyvä, ei voi olla piilossa.

Jokaisen uskoon tuleminen on vasta uuden alkua. Tästä alkaa Jeesuksen seuraajan elämäntie, jonka pitäisi olla nousujohteista kasvua. Uskon vahvistumista. Kristuksen sisäisen tuntemisen lisääntymistä. Jumalan Sana alkaa elää Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki opettaa uutta, joka kerta kun Sanaa luetaan. Raamattu alkaa elää ja Sana kirkastuu, kirkastumistaan. Vilpitön Sanan tutkiminen yhdessä rukouksen kanssa, tuottaa tulosta. Mainos kehottaa syömään kalaa, mutta sen lisäksi pitää syödä Sanaa. Ihminen ei elä ainoastaan kalasta ja leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Raamattu on aikanamme Jumalan suu, joka puhuu Eläviä Sanoja Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta.

Jumalan kasvatukseen kuuluvat myös vastoinkäymiset, ahdistukset, ja monet uskon koetukset. Ei pidä pelästyä, jos paholainen syöttää ajatuksiin kiusauksia langeta syntiin. Ympäristöstä voi tulla houkutuksia, joiden tarkoituksena on saada uskova pois Kristuksen yhteydestä. Meidän inhimillinen luontomme, on herkästi taipuvainen paholaisen houkutuksille. Paholainen on kuin jalopeura, joka vaanii meitä, että saisi meidät pois Kristuksen luota. Monesti juuri Raamattua lukiessa huomaa, miten ajatukset karkaavat toisaalle. Samoin käy rukoillessa. Tarvitsemme uskon kestävyyttä ja kurinalaisuutta, oppiaksemme hallitsemaan lihallista luontoamme. Pyhä Henki antaa voimaa myös keskittymiseen, jos sitä Häneltä pyydämme. Hengellä kuoletamme lihanteot, kuten Raamattu opettaa.

Jumala koettelee uskoamme. Koettelemuksissa meidän uskomme kasvaa. Joudumme kulkemaan kärsimysten tulen läpi, sillä vasta kärsimykset saavat aikaan kärsivällisyyttä. Kulta puhdistuu tulessa, ja tulessa puhdistettu kulta on aitoa kultaa. Samoin kärsimysten tulessa koeteltu usko, on Jumalan näkökulmasta katsottuna, aitoa uskoa.

”Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa,
vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne.
Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin;
mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.”
1. Piet. 4. 12 – 16. KR 33/ 38.

Ulkoa opittujen sanojen varaan rakennettu usko, ei anna voimaa. Kärsimysten koulussa opimme luottamaan Kristukseen. Meissä tapahtuu juurtumista syvälle Kristus-kallioon. Meissä kasvaa kärsivällisyyttä. Jos ahdistusten myrsky nousee elämäämme, silloin helposti uskomme horjuu, ellemme ole valaneet uskomme perustusta Kristus-kalliolle. Jumalan Sanaan juurtunut usko ei helposti horju. Ihminen voi taipua, kuin puu myrskyssä, muttei kuitenkaan katkea. Sana on vahvistanut, ja rakentanut vahvan selkärangan. Sanasta löytyy tieto, että Jumala sanoo kaikessa aina viimeisen Sanan. Hän on muuttumaton.

”Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä.
Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset.”
Jaak. 1: 3-4. KR 33/38.

Meidän on pidettävä itsestämme niin huolta, etteivät himot herää. Nykyajan kaikki salliva elämäntapa, vie helposti uskovan mukaansa. Pitää valvoa, ettei tule kiusausta antaa myönnytyksiä maailman kanssa. Jumala on ehdoton synnin kanssa. Hän ei salli syntiä missään muodossa. Israelin kansan erämaavaellus, osoittaa, kuinka Jumala vaatii ehdotonta puhtautta. Jumala ei salli synnin suosimista missään muodossa. Nooan päivinä, Jumala vihastui ihmisiin, koska synnin mitta tuli täyteen. Hän tuhosi silloisen maailman vedellä. Vedenpaisumuksen jälkeinen ihmissuku ei muuttunut paremmaksi. Edelleen syntiä tehdään. Ihminen ei pääse ensimmäisten ihmisten lankeemuksesta eroon. Perimme sukupolvesta toiseen, samat ominaisuudet, kuin mitä lankeemuksessa ihminen otti, paholaiselta vastaan. Kovin mielellämme ottaisimme Jumalan paikan tässä maailmassa. Kuitenkaan Jumala ei anna kunniaansa ihmiselle. Hän seisoo viimeisenä tämän maan päällä. Kuningas on Jeesus Kristus!

Enää, syntiä ei saa sanoa synniksi, eikä syntiä saa tuomita. Olisi hyväksyttävä kaikki, mikä on Jumalan Sanan vastaista. Jumalan silmissä synti on edelleen syntiä, joka pahoittaa Jumalan mielen. Syntiä tekevä rikkoo Jumalan käskyjä vastaan, jotka on annettu suojaksi ihmiselle. Jumala lupasi, ettei Hän enää koskaan salli vedenpaisumusta ihmiskunnalle. Merkiksi tästä lupauksesta, annettiin sateenkaari. Sateenkaari ei suojaa kuin määrättyyn aikaan saakka. Enää Jumala ei tuhoa syntistä maailmaa vedellä, Hän käyttää tulta aseena. ”Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.” 2. Piet. 2: 6. KR 33/ 38. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.” Juud. 1. 7. KR 33/38.

Tämä aika on paha. ”Jeesus sanoi heille: ”Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?” Mark. 12: 24. KR 33/ 38. Jumalan Pyhän Sanan tutkiminen, pitää olla kristityille uskoville luonnollista. Jumalan voiman saamme tuntea, rukoillessamme. Pyhä Henki on voiman Henki. Jumalan Sana kasvattaa meitä tuntemaan Kristusta. Saamme kasvun myötä kokea lisääntyvää Pyhän Hengen voimaa. Alamme tuottaa Hengen hedelmiä. Opimme tietämään, mikä on oikeaa ja mikä on väärää. Emme ole kaikkien uusien oppien vieteltävissä. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.”
Ef. 4. 13 – 16. KR 33/38.

Kristukseen uskova, elää taivaselämää jo täällä maanpäällä. Länsi-Suomen rukoilevaiset sanoivat:” Se alkaa täällä maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa.” Voimme olla hengellisesti rikkaita jo tässä ajassa. Jumalan lapset ovat rikkaan Isän lapsia. Kristus tekee osalliseksi luonnostaan, vanhurskaudestaan ja pyhyydestään. Hänen autuus ja kirkkaus kuuluvat myös Jumalan lapsen oikeuksiin. Meille Kristuksessa tarjotaan näin suuret taivaalliset aarteet, miten maailmassa olevat asiat, voisi viehättää meitä? Annetaan Kristuksen valloittaa sydämemme kokonaan. Jeesus Kristus, Pyhän Hengen avulla mielellään haluaa, että elämämme kirkastaa Häntä ja Hänen voimaansa. Annetaan itsemme kokonaan Herran käyttöön.

”Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.”
Juud. 1. 24 – 25. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 8.7.2018. Bookmark the permalink.