Erityisopettajamme

 ”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Ps. 12:7. KR 33/38.

Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Jumalan luoma maa ja taivas, vesistöt, kasvillisuus ja eläimet, kaikki ovat luotu Jumalan Sanan voimalla. Jumala sanoi:” Tulkoon valkeus.” Valkeus tuli. Samoin kaikki muu, mitä maapallolla ja avaruudessa on, on Jumalan Sanan voimasta luotu. Tätä tosiasiaa ihminen yrittää kumota, alkuräjähdyksellä, evoluutioteorialla.

Omasta mielestään älykäs ihminen yrittää saada vallankumouksen aikaan. Jumala pois valtaistuimelta. Koettaa saada Hänen Majesteettinsa matalaksi. Paholaisen ansa viehättää edelleen ihmisiä. ” Tulette kuin Jumala tietämään, hyvän ja pahan.” Tämä ihmisen takaraivossa edelleen kutisee. Evoluutioteoria on yksi tällainen älynväläys.

Täällä Suomessa kesä on kauneimmillaan. Aurinko lämmittää, kasvillisuus on herännyt talvisesta horroksesta. Kaikki on vihreää ja kaunista. Onko tämä kaikki kaunis ja hyvä syntynyt alkuräjähdyksen seurauksena? Pommin jäljeltä tapaa olla kaikki, enemmän ja vähemmän sekaisin. Kauneus on kadonnut. Miten alkuräjähdys olisi saanut kaiken hyvään järjestykseen? Onko älykästä uskoa kaiken syntyneen räjähdyksen seurauksena?

Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus Kristus, tuli luoksemme antamaan erityisopetusta, siitä kuka Hän on? Hän tuli osoittamaan, miten tyhmiä olemme. Hän osoitti arkipäiväisen yksinkertaisin vertauksin, mitä Hän on tehnyt, ja miten Hän pitää luoduistaan huolta.

”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.”
Matt. 6. 26 – 32. KR 33/38. ”Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.” Luuk. 12: 7. KR 33/38.

Jeesuksen ajan ihmiset eivät ymmärtäneet Jeesuksen opetuksia. He olivat sokeutuneita, eivätkä nähneet Hänen tekojaan Jumalan teoiksi. Jeesus Kristus tuli poistamaan ihmisen sokeutta ja verhoa, joka esti näkemästä hengellisen kirkkauden. Hän tuli poistamaan synnin verhoa, joka pimensi ihmisen. Hän opetti Raamattua uudesta näkökulmasta ja uusin ilmauksin. Jos Jumala pitää kukkasista huolen, miksi ei paljon arvokkaammasta, kuin ihminen on. Jeesus opetti ihmisille, että Hänen Sanansa ovat varmoja, niiden pitää kasvattaa luottamusta Jumalaan.

”Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.
Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.
Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet.”
Matt. 13. 13 – 15. KR 33/38.

Jeesus halusi herättää välinpitämättömiä. Hän tahtoi herättää kysymyksiä. Hän halusi, että totuus vaikuttaisi ihmisten sydämissä muutosta. Hän opetti ihmisiä niin, että kaikista yhteiskuntaluokista olevat ihmiset saivat kokea tulleensa kuulluiksi. Hänen lempeä opetus ei haavoittanut syntisiä, Hänellä oli myötätunto jokaista ihmistä kohtaan. Vertausten tarkoitus oli myös opettaa Hänen ympärillään olevia, fariseuksia, pappeja, kirjanoppineita, hallitusmiehiä, jotka seurasivat Jeesusta. Heidän ajatuksensa oli saada Hänen päälleen sellaista, mistä Hänet voitaisiin ottaa kiinni ja tuomita. Hänet yritettiin vaientaa, koska ” koko maailma” seurasi Jeesusta.

Kuitenkin Jeesus opetti vertauksin tekopyhiä ja ylhäisiä, niin että heidän pahat tekonsa tulivat selväksi, kuvakielellä sanottuna he kuuntelivat nuhteet. Vääryys tuli selvästi esille, ja ne, jotka olivat sydämeltään puhtaat, saivat hyödyllistä opetusta. Koko luomakunta osittaa, miten armollinen ja rakkaudellinen Jumala on.

”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.” Room. 1: 20. KR 33/38.

Luonto on suuri oppikirja Raamatun rinnalla. Jeesus puhui kyntämisestä ja kylvämisestä. Rukouksin kynnämme ihmisten sydämen maaperän ottamaan vastaan armon Evankeliumi. Kristityt, jotka ovat saaneet löytää uskon lahjan, he ovat kylväjiä. Jumalan Sanan siemen kylvetään maailman peltoon. Ihmisten sydämessä se saa itää ja se tuottaa satoa taivaan aittoihin. Pyhä Henki saa siemenen itämään ja kasvamaan. Pienestä siemenestä tulee iso puu. Seurakunta. Kaikki Kristuksen omat kaikkialla maailmassa ovat oksastettu Kristukseen, jaloon öljypuuhun. Seurakunta on näkymätön, sen rajat kulkevat sydämestä sydämeen. Ketkä tähän seurakuntaan kuuluu, tietää vain, seurakunnan Pää, Jeesus Kristus.

Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.
Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.”
Room. 8.14 -17. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 15.7.2018. Bookmark the permalink.