Synti ja suuri armo Kristuksessa

”Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” 2. Tim. 2:1. KR 33/38.

Nuori Timoteus sai opetusta apostoli Paavalilta. Nuorena Jeesukseen uskovaksi tullut, tarvitsee hengellisiä isiä ja äitejä. Opettajia, jotka opettavat, miten usko lisääntyy ja kasvaa, sekä vahvistuu. Vasta Jeesuksen omakseen löytänyt, on uusi luomus Kristuksessa. Hänen, kronologinen ikä voi olla mikä tahansa, mutta juuri uskon lahjan vastaanottanut, on aina lapsi. Jumalan perheen lapsi, joka kaipaa hoitoa ja huolenpitoa, siten kuin tarvitsee, kuka tahansa vastasyntynyt lapsi. Ilman hengellistä kasvatusta, lapsen usko pysähtyy, tai on kitukasvuista. Siksi on tärkeää, että seurakunnan jäsenet hoitavat uutta jäsentä. Olemmeko vanhempina kristittyinä onnistuneet tehtävässämme? Onko asuinpaikkamme seurakunta hoitanut, sille annetun tehtävän?

Yksikään ihmistaimi ei vartu, ilman hoitajaa. Hoitoa vaille jääneitä maallisen perheen lapsia, otetaan huostaan ja adoptoidaan. Kuka ottaa adoptiolapsekseen, huonosti hoidetun uskoon tulleen Jumalan lapsen? Kuka ottaa huostaan, heitteille jätetyn, jonka seurakunta on jättänyt huonolle hoidolle? Hän, joka on menossa kovaa vauhtia takaisin maailmaan, vain siksi, ettei seurakunnassa välitetä hänestä. Huostaanottajina toimivat monet harhaoppia opettavat yhteisöt. He, jotka eivät tunnusta tervettä Raamatun oppia, uskossaan ja elämässään… he ovat valmiita auttamaan. Auttajien takana, on paholaisen kylvämä valheoppi, eksytys, kaikkine kavaluuksineen. Terveesti syntynyt Jumalan lapsi, joutuu raatelevien susien käsiin. Voiko Jumalan lasten yhteisö, seurakunta, olla Kristuksen perheenä, näin kova ja välinpitämätön?

Jumala on rakkaus, joka rakastaa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, jokaista ihmistä maailmassa. Hänellä ei ole luokkarajoja, eikä karsinoita. Kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa, ovat Hänelle rakkaita. Apostoli Paavali opetti Timoteukselle, Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Vahvistu armossa! Valitetaan, mitenkä syntiä liiaksi korostetaan nykyisin hartauspuheissa ja hengellisissä kirjoituksissa. Pitäisi puhua armollisesti ja rakkauden hengessä ihmisille. Muuta ei tarvita, Jumala tietää, miten syntisiä olemme. Hän hoitaa syntiongelman.

Jumala kyllä tietää, että olemme syntisiä jokainen. ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne.
Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.”
Room. 3. 10 – 18. KR 33/38.

Rakkautta on kertoa, ihmisille, miten suuren ongelman kanssa jokainen ihminen kamppailee. Olemme ymmärtämättömiä ja sokeita etsimään apua. Olemme kelvottomia tekemään hyvää. Niin kuin avoin hauta, on meidän kurkkumme. Me syöksemme kielemme alla olevaa kyynmyrkkyä ympäristöömme. Myrkytämme lähimmäisiämme sanoillamme, jotka lyövät kuolettavia haavoja. Sanoilla, joiden alkuperä on valheen ruhtinaalta. Kylvämme katkeruutta ja vihaa, joka saa aikaan murhia ja sotia, väkivaltaa. Vuodatetaan verta, kostetaan viha vihalla. Petetään aviopuolisoja, tehdään petoksia liike-elämässä, etc. Näin saadaan kurjuutta ihmisten keskuuteen, hävitystä, ja on rauha poissa. Jumalaa ei pelätä. Kyllä Jumala meidät tuntee liiankin hyvin.

On armoa kertoa, syntiselle ihmiselle, että on mahdollisuus vapautua tällaisesta elämäntavasta. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armo istuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.”
Room. 3.23 – 26. KR 33/38.

Pahin synti on, ettemme usko Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan, Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Kieltämällä Kristuksen Jumaluuden, teemme syntiä, Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan.

”Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
He ovat maailmasta; sen tähden he puhuvat, niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.”
1. Joh. 4. 2 -6. KR 33/38.

Hänen rakas Poikansa, Kristus on vuodattanut verensä sinun ja minun syntiemme sovitukseksi. Meidän ihmisten Vapauttaja on Jeesus Kristus. Jumalan Poika, joka pois otti maailman synnit. Joka sovitti kaikki ristillä. Vuodatti pyhän verensä, että Hänen maahan vuotanut kallis Pyhä veri voi puhdistaa, kaikki syntimme pois. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, on ilosanoma tälle kurjalle maailmalle.

Tämä on armon ja rakkauden Evankeliumi. ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh. 4. 9 -10. KR 33/38.

Hän, Jumala rakasti ensin meitä. Jokainen, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. Tunnustaa tehneensä syntiä, ja tahtoo päästä niistä vapauteen. Hän saa armon ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”. Apt. 16: 31. ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” Room. 10. 9 – 10.

”Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
Room. 10. 14 -15. KR 33/38.

Jos puhutaan vain armosta ja rakkaudesta, mutta jätetään laki pois. Syntiä ei sanota synniksi. Kuinka kukaan voi tehdä parannusta? Kuinka kukaan voi tulla Kristukseen uskovaksi? Laki, rakkaus ja armo, nämä kaikki yhdessä ovat Evankeliumia, joka vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Vanhurskauttaa, julistaa syyttömäksi. Jumalan lapsen ihana etuoikeus on, että Kristus julistaa syyttömäksi kaikesta menneestä. Armon Evankeliumi, Jumalan Sana kasvattaa meitä ja vahvistaa meitä Kristuksen tuntemisessa. Vahvistutaan siis armossa, armon Evankeliumia lukemalla ja kuuntelemalla, Jumalan lasten perheväen keskuudessa. Hoidetaan heitä, jotka vielä elävät sirkkalehdellä olevassa uskossa. Annetaan heille Sanan vahvaa ruokaa, ja Pyhän Hengen virvoittavaa raikasta vettä. Näin he pääsevät kasvamaan uskossa ja Kristuksessa. Kristuksen tuntemisen täyteyden täyteen ikään saakka. Emmehän jätä vastasyntynyttä Jumalan lasta hoitamatta?

@LR

 

Kuva: http://kuvapuhuu.blogspot.com/2018/02/armo.html

This entry was posted on 19.8.2018. Bookmark the permalink.