Sama voima on Herran

”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr. 11: 1. KR 33/ 38.

Ihmisen on vaikeaa luottaa näkymättömään. On helpompi luottaa siihen, mikä näkyy silmillämme. Minkä on aistittavissa aisteillamme. Näkymättömään uskominen, menee oman ymmärryksemme ohitse, sehän siitä tekee niin vaikeasti uskottavan. Usko onkin uskoa, jota ei nähdä, mutta luotamme että kerran näkymätön tulee näkyvästi esille. Täysin päätöntä ajattelua, voi joku lukijani nyt ajatella. Hullun puheita, lisäisi toinen. Usko onkin hullutus tämän maailman näkökulmasta katsottuna.

”Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.”
1. Kor. 1. 21 – 25. KR 33/38.

Ihmiset eivät Jumalan viisaudesta oppineet tuntemaan Jumalaa. Kaikkivaltias Jumala, loi taivaan ja maan. Kaikki elollisen ja elottoman luonnon Hän on luonut. Ihmisen, Hän muovasi omin käsin, maan tomusta. Puhalsi sieraimiin Elämän hengen. Tässä kaikessa tarvitaan viisautta, joka käy yli ymmärryksemme. Ihminen ei omassa viisaudessaan, voi tehdä mitään tällaista. Kuitenkin ihminen on omasta mielestään viisas, eikä voi uskoa, Jumalaan ja antaa auktoriteettia ja kunniaa Jumalalle.

Juutalaisille olivat näkyvät tunnusteot tärkeitä. He uskoivat siihen, minkä näkivät tapahtuvaksi. Jeesus tuli maailmaan näkyvällä tavalla. Jumala tuli ihmiseksi ihmisten keskuuteen. Nyt oli juutalaisille näkyvällä tavalla todistusaineistoa. Jeesuksen palvelutyössä tapahtui ihmeitä, mykkä alkoi puhua. Kuuron korvat aukenivat. Sokeat saivat näkönsä, rammat lähtivät hyppien liikkeelle. Halvaantuneet samoin. Riivatut tulivat täysiin järkiinsä. Jeesuksen vaipantupsuun koskettanut nainen parani, verenvuototaudista. Kuolleita virkosi eloon. Ihmisille näytettiin, että Jeesus Jumalan Poika teki ihmeitä. Mutta eipä ihmeet saaneet juutalaisia uskomaan Kristukseen. Tunnusteot olivat vain juutalaisille veruke, olla uskomatta, että Jumala on Kaikkivaltias.

Jeesus saarnasi synagogassa, Hän saarnasi niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin kirjanoppineet, viisaat juutalaiset papit. Hänen puheessa oli Pyhän Hengen voima. Monet suuttuivat Jeesukselle, Hänen puheensa sai syntiä tehneissä, omantunnon rauhattomaksi. Papit olivat juutalaisista kirjoituksista ammentaneet, kaiken tiedon, mitä ihmiset tarvitsivat. Mooseksen laki oli heille tärkeä. Kuitenkaan ihmiset eivät muuttuneet paremmiksi. Heissä kaikissa oli syntiinlankeemuksessa jäänyttä pahuutta. He eivät itse sitä huomanneet itsessään. Olivat omasta mielestään puhtaita ja hyviä ihmisiä. He olivat niitä valkeaksi kalkittuja hautoja, joista Raamattu kertoo. Ulkoa päin puhtaita, mutta sisällä heillä oli kaikkea saastaa. he tuomitsivat niitä, jotka elivät julkisissa paheissaan. Antoivat lain määräyksiä, joita ihmisten tuli noudattaa. Kuitenkaan heillä ei ollut keinoja, auttaa raskaiden taakkojen uuvuttamia ihmisiä.

Löysivät naisen itse teossa, mutta olivat valmiita hänet kivittämän. Heillä ei ollut armoa, armahtaa langennutta naista. Toivatpa hänet Jeesuksen luokse. Olettivat että Jeesus tuomitsee naisen, ja saattoivat jopa luulla, että Jeesus heittää ensimmäisen kiven naista kohti. Jeesus teki yllättävän liikkeen. Hän sanoi näille tuomitsijoille, ” Jos joku teistä on synnitön, niin heittäköön, ensimmäisen kiven.” Kivet jäivät heittämättä. Nainen sai syntinsä anteeksi, ja kehotuksen ettei tästä lähtien enää syntiä tekisi. Jeesus oli ja on aina syntiin langenneen puolella. Hänellä on armoa ja anteeksiantoa. Varmasti nainen levitti tietoa eteenpäin, Jeesus on hyvä, Hän antaa synnit anteeksi. Menkää Hänen luokseen ja kuulkaa Häntä. Varmasti Jeesuksen kohtaaminen muutti naisen. Hän sai kokea uudestisyntymisen ja sai tulla Jumalan lasten perheeseen jäseneksi. Hänen ei tarvinnut tämän jälkeen elää synnillistä elämää, Hänen sydämeensä tuli Pyhä Henki asumaan.

Saulus tarsolainen oli yksi kirjanoppinut. Hän vei kirjeitä synagogiin ja otti kiinni Jeesuksen seuraajia, ja vangitsi heitä. Saul vainosi Jeesuksen opetuslapsia. Matkalla Damaskokseen, Saul koki sellaista, mitä ei koskaan hän osannut aavistaa tapahtuvaksi. Kirkas valo leimahti taivaasta hänen ympärilleen ja hän kaatui maahan. Hän kuuli äänen sanovan, ” Saul, Saul, miksi vainoat minua?” ” Kuka olet herra?” Saul vastasi. Hän vastasi. ” Olen Jeesus, jota sinä vainoat.” Saulin mukana olleet kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Jeesus oli ottanut vainoojansa henkilökohtaiseen puhutteluun. Häikäisevä valo, joka Jeesuksesta lähti, sokaisi Sauluksen. Hengellisesti sokeasta tuli myös aistisokea.

Kolme päivää, ja Herran palvelija sai tehtävän olla Kristuksen käytössä. Raamattu kertoo tapahtumista.”Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”.
Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee;
ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen.”
Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa; ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”.
Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.
Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden.” Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut – Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit – että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.”
Apt. 9. 10 – 18. KR 33/38.

Tämän tapahtuman jälkeen oli juutalaisilla kirjanoppineilla näyttöä, että Jeesus on Herra, ja onko suurempaa tunnustekoa, kuin syntinen, vainooja, vihaa puhkuva ihminen saa kohdata Jeesuksen? Saada armoa armon päälle. Kaikki entiset teot annetaan anteeksi. Ja uusi elämä Kristuksen seurassa saa alkaa. Saman ihmeen saa vielä tänäänkin kokea. Suuret ja pienet synnit saadaan anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Golgatan täytetyn työn ansiosta.

”Sama voima on Herran, sama kuin ennenkin, kun Hän vaelsi kerran teillä Israelin, Hänen luoksensa saapui joukot tungeksien, ja he tahtoivat saada voiman kosketuksen. Yksi kosketus vain viittaan Vapahtajan, sairas terveeksi saa, tuskat pois katoaa. Voima taivaallinen, yliluonnollinen, sama tänäänkin on, aina muuttumaton.

Jeesus heikkoja auttaa, armon lahjoittaa Hän, synnit anteeksi antaa, käy luo kärsivän. Epätoivoon ja tuskaan liennytyksen Hän tuo, päästää sorretut rauhaan, kaiken tehdä Hän voi.

Sana Herralta vain, tyyntyy myrskyinen sää, aallot ankarat ain, Jeesus voi hiljentää! Voima taivaallinen, yliluonnollinen, sama tänäänkin on, aina muuttumaton.” (Tuntematon)

” Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä.
Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.”
Ps. 19. 8 -12. KR 33/38.

@LR

 

Kuva: http://kuvapuhuu.blogspot.com/2017/12/voima.html

This entry was posted on 4.10.2018. Bookmark the permalink.