Archive | marraskuu 2018

Elävä Jumala

” Katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä.” Room. 14: 17. KR 33/38.

Yksi aikamme ilmiöistä on, etsiä oikeaa Jumalaa, ja oikeaa uskoa. Ihmiset juoksevat eri hengellisissä tilaisuuksissa, löytääkseen oikean uskon. Monelle on oikea Jumala kadoksissa.

Onhan maailmassa uskontoja, ja on jumalia. Vanhan Testamentin aikana, ihmiset jo palvoivat epäjumalia. Jumalien etsintä ei ole vierasta. Erään uskonnon tunnus on, ” vain kansa kaikkivaltias.” Ihmiset ovat kaikkivaltiaita, he ovat asettuneet jumalan asemaan. Muuta jumalaa ei tarvita. Edellä mainittu uskonto lähtee, jo Eedenin paratiisista. ” Tulette kuin Jumala tietämään, hyvän ja pahan.” Näinhän se luvattiin, Eevalle, jos ottaa kielletystä, hyvän- ja pahantiedon puusta hedelmän. Käärmeenä esiintynyt paholainen, valehteli Eevalle. Eeva uskoi käärmeen valheen. Tästä saakka me ihmiset olemme olleet taipuvaisia uskomaan valhetietoa. Tämä maailma on paholaisen pelikenttä ja ihmiset pelinappuloita. Pelinappulaksi meidät asetetaan, heti kun synnymme tähän maailmaan, koska meissä on perisynti. Olemme jokainen osallisia Adamin ja Eevan lankeemukseen. Vastasyntynyt lapsi, ei ole tehnyt yhtäkään tekoa, eikä tiedä hyvästä, eikä pahasta. Jotenka vastasyntynyt lapsi on taivaskelpoinen ja viaton. Tämä siihen saakka, kunnes lapsi oppii erottamaan, hyvän ja pahan, tässä vaiheessa, lapsella alkaa vastuu tekemisistään. Vastasyntyneellä on sisäinen tieto Jumalasta. Viaton lapsi on taivaskelpoinen, huolimatta siitä, että hänellä on syntymälahjaksi saatu perisynti. Minkä vuoksi näin, siitä myöhemmin.

Ihminen, joka on luonnontilassa elävä, eli hänellä ei ole tietoa Jumalasta. Hänellä on sisäinen tiedottaja, omantunnon ääni. Jokaisella ihmisellä on elävä sielu ja siten myös omatunto, joka kolkuttaa heti, väärinteot hetkellä. Jumala kuiskaa elävään sieluun, ” rikoit yhtä tai useampaa käskyäni, ja lakiani.”

” Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apt. 17: 28. KR 33/38.

Jumala kadoksissa. Jokainen ihminen tarvitsee korkeamman auktoriteetin, mihin turvata. Ihminen on itsessään pieni ja avuton. Ihminen, omalla viisaudellaan, voi edistää turvallisuutta maailmassa. Hän voi määrättyyn pisteeseen saakka, tuntea itsensä turvatuksi. Ihmisen sisäinen turvallisuuden tunne, kehittyy varhaislapsuuden aikana. Tämä turvallisuuden tunne auttaa paljon. Se on kuitenkin tunne. Tunteista pitää huomioida, ne vaihtelevat ja muuttuvat, olosuhteiden myötä. Tunteista ei ole pysyväksi turvaksi. Hyvä ammatti ja säännölliset tulot, antavat turvaa. Hyvä terveys ja onnellinen perhe-elämä, lapset, ja läheiset, antavat turvallisuuden tunnetta. Niin…jälleen tunnetta, ei kestävää turvaa. Paljon voi ihminen tehdä itselleen, saadakseen turvallisen olon. Itse tehdyt turvat, eivät voi korvata korkeampaa auktoriteettia…Jumalaa. Maailmaan on syntynyt ihmisiä, heistä ovat ihmiset, joitakin korottaneet jumalan asemaan. Näiden ihmisten ympärille on muodostunut uskonnollisia ryhmittymiä. Ihmisten ympärille rakennettu uskonto, on kulttiuskontoa.

Edelleen Jumala on kadoksissa. Raamattu sanoo: ” ” Sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.” Apt. 17: 28. KR 33/38. Näin ollen Jumala ei voi olla kadoksissa, eikä Häntä tarvitse etsiä. Jumala on Pyhän Henkensä kanssa, kaikkialla läsnä oleva persoona. Hän, Jumala, loi kaikki, mitä on olemassa. Hän on Kaikkivaltias. Hänen muovatessaan ensimmäisen ihmisen omin käsin. Pyöritteli ja muovasi, savesta ihmisen. Teki oman kuvansa. Hän henkäisi ihmiseen Elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. ” Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” Ps. 139: 16. KR 33/38. Hän elävä Jumala näkee sinut ja minut näin tarkkaan, ja tietää kaikki meistä. Meidän päivämme on kirjoitettu Jumalan kirjaan, ennen kuin olemme syntyneet, tähän maailmaan. Turvallisissa käsissä olemme, suuren Jumalan kämmenellä.

Ihmisten jalustalle korottamat jumalat, ovat aikansa eläneet ja opettaneet kannattajiaan, mutta heissä on joitakin ominaisuuksia, jotka tekevät heistä epätäydellisiä jumalia. Ensin, yksikään ihmisen jalustalle nostama jumala, ei ole ollut aikojen alusta saakka. He eivät ole luoneet kaikkea, mitä on olemassa. Ihminen on jäänyt heiltä muovaamatta. He eivät ole, Minä, se, joka Minä olen. Jumala. Ja kaiken tämän lisäksi ihmisten jumalat, ovat kuolleet ja maatuneet maaksi. He kyllä nousevat kerran eloon haudoistaan, mistä Raamattu kertoo. Hänen Sanansa arvioi heidän tekonsa. Samoin käy ihmisten tekemien jumaliin uskoville.

”Minä olen, se mikä Minä olen.” 2. Moos. 3: 18. KR 33/38.  Lue loppuun

This entry was posted on 30.11.2018.

666

” Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Ilm. 13: 18. KR 33/38.

Pedosta ja pedonmerkistä on ollut puhetta, niin pitkään kuin muistan. Ihmiset ovat tulkinneet erilaisia asioita pedonmerkkinä. Tietotekniikan aikakaudelle siirryttäessä, milloin mistäkin asiasta, kehittyi ” pedonmerkki.” Myytäviin tuotteisiin tulivat viivakoodit, alussa kuuden numeron sarjoissa. Joidenkin mielestä pedon aikakausi oli alkanut. Kyseinen viivakoodi, helpottaa kassojen työskentelyä, viivakoodin ja alla olevan numerosarjan avulla, saadaan selville tuotteen nimi ja hinta. Onko tätä Raamatussa?

Pankkikorttiin tulivat sirut. Jälleen oli ”pedonmerkki.” Siru oli varma alku pedonajalle. En ole löytänyt Raamatustani sirusta sanaakaan. Kahvipaketin viivakoodista, kuin pankkikortin sirusta, en saa laskettua ihmisen lukua. Pahinta on että, herkät ihmiset näkevät kaikkialla pedonmerkin, missä on kolme kuutosta vierekkäin. Rokotteissa pelätään olevan siru piilossa. Ihmisen mielikuvituksella, ei ole rajoja.

Raamattua on tulkittava Raamatulla. Jumalan Sana, selittää itse itseään. Silloin ei jää tulkinnoille varaa. Jumalan Sana on kokonaan totuuden Sanaa. Ensimmäinen kieli, jota on käytetty, on hepreaa. Israelin kansa sai Mooseksen 10 käskyn lain taulut, jotka Jumala oli omakätisesti kirjoittanut. Käskyt olivat kirjoitetut hepreaksi.

” Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.” 1. Moos. 11: 1. Ihmiset alkoivat rakentaa Baabelin tornia taivaaseen. Ylpeyden tornia. ” Ja he sanoivat toisillensa.” Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi.” Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat; ” Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.” 1. Moos. 11. 3 – 4.

Koskaan, Jumala ei anna ihmisen korottaa itseään yläpuolelleen, ja niin ihmisten tekeillä oleva torni hajotettiin ja kielet sekoitettiin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ihmiset eivät enää ymmärtäneet toistensa puhetta, mutta Jumala ymmärtää kaikkien ihmisten puheen, olipa kieli mikä tahansa.

” Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: ” Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt heillä ei ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä, Niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” 1. Moos. 11. 5 – 9. KR 33/38.

Jumala käytti luomistyössä Sanaa, ja tapahtui niin. Jumalan kieli oli hepreaa ja heprean kielessä on jokaisella kirjaimella numero arvo ja symboli. Kaikki luotiin kuudessa päivässä ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Täydellisyyden luku on 7.

Raamatun ensimmäisistä sanoista lähtien voidaan löytää Jeesus Kristus. Vanhan Testamentin pyhät kirjoitukset Toorassa, olivat Evankeliumia Kristuksesta. Uuden Testamentin kirjoitukset vahvistavat tämän. ” Sillä Hänessä (Jeesuksessa) luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on…kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen. ” Kol. 1: 16.

Uskovien pelonaihe on alussa mainittu pedonmerkki. Paljon on aiheesta pidetty saarnoja ja erilaisia tulkintoja on olemassa ja lisää tulee. Tämä on myös yksi tulkinta, jonka saa arvioida, kuten kaikki toisetkin kirjoitukset. Voin tehdä virheitä, siinä kuin kuka tahansa, sen antakoon Jeesus anteeksi ja lukijani. Tarkoitukseni ei ole pelotella pedonmerkillä, päinvastoin rauhoitella kristittyjä. Lue loppuun

This entry was posted on 20.11.2018.

Suuntaa katseesi Jeesukseen

” Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” Room. 8: 16. KR 33/38.

Jumala loi kaiken Sanallaan. Jumala Sanoi, ja tapahtui niin. Jumalan Sana on voimaa ja energiaa. Ihmisen Jumala muovasi maan tomusta. Jumala henkäisi ihmiseen Elämän Hengen. Ensimmäisissä ihmisissä oli Jumalan voima ja energia. Heillä olivat hengelliset silmät. Ihminen oli Jumalan kuva…täydellinen.

Mies ja nainen siunattiin. ” Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.” Ja Jumala sanoin:” Katso minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. ” 1. Moos. 1. 28 – 29. KR 33/38.

” Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: ” Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.” 1. Moos. 2. 16 – 17. KR 33/38.

Käärme luikerteli idyllisessä paratiisissa. Kukkien ja puiden keskellä, eteni maassa… matalalla… hitaasti. Käärmeellä oli salainen toimintasuunnitelma. Käärme, paholainen tiesi, mitä Jumala oli sanonut Adamille ja Eevalle. Adam ja Eeva nauttivat kaikesta kauniista ympärillään. Paratiisissa vallitsi rauha ja täydellinen harmonia. Eeva katseli paratiisin puita. Ihaili niiden kauneutta. Hedelmiä oli kaikissa hedelmiä tuottavissa puissa. Eeva mietti. ”Puutarhan keskellä on hyvän- ja pahantiedon puu. Sen hedelmää ei pidä syödä. Jumala kielsi ottamasta siitä puusta hedelmää? Hedelmät ovat kauniita, mehukkaita, varmasti maukkaita. Jumala kyllä sanoi, että jos tuon puun hedelmän syö, kuolemalla kuolee.” Kuolemalla kuoleman…

Käärme lymysi lähistöllä ja tuumasi, nyt on sopiva aika toimia. Käärme sihisi: ”Vihaan Jumalan tekoja. Nuo ihmiset ovat onnellisia, iloisia, täydellisiä. Tämä on liikaa näille ihmisille.” Hiljaa…luikerteli… lähelle… Eevan luokse ja sanoo Eevalle. ” Onko Jumala todellakin sanonut: ” Älkää syökö kaikista paratiisin puista?” Vaimo vastasi käärmeelle:” Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut:” Älkää syökö siitä älkää koskeko siihen, ettette kuolisi.” 1. Moos. 3. 1 – 3. KR 33/38,

Käärme sanoi vaimolle: ” Ette te suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” 1. Moos. 3. 4 -5.

Käärmeen hiljainen suunnitelma etenee. Kielletyn puun hedelmät alkavat houkutella, nyt voisin ottaa ja maistaa. Eevan uteliaisuus kasvaa. Käärme nyökyttelee hyväksyttävästi. ” Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa ja hänkin söi.” 1. Moos. 3: 6.

Käärmeen hiljainen suunnitelma toteutui hyvin. Heidän hengelliset silmänsä sokeutuivat. Heistä lähti Jumalan antama Elämän Henki. He näkivät itsensä alastomina ja paljaina. Sisällä oli tyhjyys, tietoisuus siitä, on rikottu Jumalan käsky. Heitä pelotti. Piiloon ja pian. Jumala käyskenteli paratiisissa. Paholainen lupasi, että heidän silmänsä avautuvat…niin kävi. Adam ja Eeva häpesivät itseään. He eivät halunneet näyttäytyä Jumalalle. Ihminen alkoi kulua fyysisesti ja psyykkisesti. Kuolema alkoi tehdä työtään. Jumala ei enää kiinnostanut. Hengelliset asiat menettivät merkityksensä. Ajatukset valtasivat maalliset asiat. Katse kääntyi Jumalasta maailmaan. …mutta Jumala etsii edelleen, jokaista syntiin langennutta ihmistä. Lue loppuun

This entry was posted on 8.11.2018.