666

” Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Ilm. 13: 18. KR 33/38.

Pedosta ja pedonmerkistä on ollut puhetta, niin pitkään kuin muistan. Ihmiset ovat tulkinneet erilaisia asioita pedonmerkkinä. Tietotekniikan aikakaudelle siirryttäessä, milloin mistäkin asiasta, kehittyi ” pedonmerkki.” Myytäviin tuotteisiin tulivat viivakoodit, alussa kuuden numeron sarjoissa. Joidenkin mielestä pedon aikakausi oli alkanut. Kyseinen viivakoodi, helpottaa kassojen työskentelyä, viivakoodin ja alla olevan numerosarjan avulla, saadaan selville tuotteen nimi ja hinta. Onko tätä Raamatussa?

Pankkikorttiin tulivat sirut. Jälleen oli ”pedonmerkki.” Siru oli varma alku pedonajalle. En ole löytänyt Raamatustani sirusta sanaakaan. Kahvipaketin viivakoodista, kuin pankkikortin sirusta, en saa laskettua ihmisen lukua. Pahinta on että, herkät ihmiset näkevät kaikkialla pedonmerkin, missä on kolme kuutosta vierekkäin. Rokotteissa pelätään olevan siru piilossa. Ihmisen mielikuvituksella, ei ole rajoja.

Raamattua on tulkittava Raamatulla. Jumalan Sana, selittää itse itseään. Silloin ei jää tulkinnoille varaa. Jumalan Sana on kokonaan totuuden Sanaa. Ensimmäinen kieli, jota on käytetty, on hepreaa. Israelin kansa sai Mooseksen 10 käskyn lain taulut, jotka Jumala oli omakätisesti kirjoittanut. Käskyt olivat kirjoitetut hepreaksi.

” Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.” 1. Moos. 11: 1. Ihmiset alkoivat rakentaa Baabelin tornia taivaaseen. Ylpeyden tornia. ” Ja he sanoivat toisillensa.” Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi.” Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat; ” Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.” 1. Moos. 11. 3 – 4.

Koskaan, Jumala ei anna ihmisen korottaa itseään yläpuolelleen, ja niin ihmisten tekeillä oleva torni hajotettiin ja kielet sekoitettiin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ihmiset eivät enää ymmärtäneet toistensa puhetta, mutta Jumala ymmärtää kaikkien ihmisten puheen, olipa kieli mikä tahansa.

” Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: ” Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt heillä ei ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä, Niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” 1. Moos. 11. 5 – 9. KR 33/38.

Jumala käytti luomistyössä Sanaa, ja tapahtui niin. Jumalan kieli oli hepreaa ja heprean kielessä on jokaisella kirjaimella numero arvo ja symboli. Kaikki luotiin kuudessa päivässä ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Täydellisyyden luku on 7.

Raamatun ensimmäisistä sanoista lähtien voidaan löytää Jeesus Kristus. Vanhan Testamentin pyhät kirjoitukset Toorassa, olivat Evankeliumia Kristuksesta. Uuden Testamentin kirjoitukset vahvistavat tämän. ” Sillä Hänessä (Jeesuksessa) luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on…kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen. ” Kol. 1: 16.

Uskovien pelonaihe on alussa mainittu pedonmerkki. Paljon on aiheesta pidetty saarnoja ja erilaisia tulkintoja on olemassa ja lisää tulee. Tämä on myös yksi tulkinta, jonka saa arvioida, kuten kaikki toisetkin kirjoitukset. Voin tehdä virheitä, siinä kuin kuka tahansa, sen antakoon Jeesus anteeksi ja lukijani. Tarkoitukseni ei ole pelotella pedonmerkillä, päinvastoin rauhoitella kristittyjä.

Jeesus sovitti ihmisten synnit ristillä. Jeesus kantoi kaikki meidän taakkamme ristinpuulle. Jeesus kantoi kaikki synnit ja Hänet tehtiin synniksi ja syntiseksi. Jeesus merkittiin roomalaisten sotilaiden taholta saatanan omaisuudeksi. Jeesuksen ulkoiseksi merkiksi tuli synti, Jeesuksen sisimpään ei synti päässyt. Jeesus oli puhdas ja synnitön loppuun saakka. Jumalan luomakunta on kuusi suuntainen. Ylös, alas, vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse. Jeesus oli ristillä. Hänen pää oli ylhäällä, kohti taivasta ja Isää Jumalaa. Kädet levitettyinä sivuille, vasemmalle ja oikealle. Pyhät kädet levittyivät siunaten koko maailmaa. Selkä oli takana olevassa ristinpuussa. Risti jätti taakseen, Jumalan vihollisuuden. Ristintyö Kristuksessa jättää taakseen, myös ihmisten menneisyyden synnit ja syntiinlankeemuksen seuraukset. Jeesuksen edessä oli koko maailma. Uusi aikakausi alkoi maailmanhistoriassa. Uusi Liitto astui voimaan, Golgatan täytetyssä työssä. Jalat maata kohti alas. Jeesus meni kuoltuaan maan alimpiin paikkoihin. Hän kävi tuonessa, saarnaamassa Vanhan Liiton uskossa kuolleille. Hekin tarvitsivat Kristuksen pelastustyön, sovituksen, saadakseen iankaikkisen elämän.

Koska Jeesus naulattiin ristille. Hän otti kantaakseen myös pedon, paholaisen.  Jumalan vastustajan, Kristus voitti ristillä. Hän, Jeesus on kaikki kantanut jo puolestamme. Kristuksen oman, ei tarvitse murehtia pedonmerkistä. Jeesukseen uskovan ei tarvitse ottaa pedonmerkkiä itseensä. Pyhä Henki varjelee Kristuksen omat.  Kristus teki uuden liiton. Ristillä vahvistettiin liitto iankaikkisesti, Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesus voitti kuoleman, vihollisista viimeisen. Hän nousi ylös kuolleista ja Hänen omansa saavat myös, nousta kuolemasta ikuiseen elämään. Hauta ei pidättänyt Jeesusta, ei myöskään hautaan jää Jeesuksen omana kuollut Jumalan lapsi. Hän nousee ylös haudasta, Jeesuksen noutaessa omansa Karitsan häihin. Kuoleman voittaja elää! Häneen uskovat ja Hänessä elävät saavat elää iankaikkisesti.

Ristinsovitustyö on järjellä käsittämätön ihme. Jumala, joka on Kaikkivaltias ja suuri Jumala, antoi henkensä ihmisten edestä. Hän vapautti meidät synnin ja kuoleman vallasta. Jeesus Kristus on meille rakkauden esikuva. Meillä on liitto Jumalan kanssa, Jeesuksessa Kristuksessa. ” Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.” Luuk. 22: 20.

Liitto on aina vahvistettava, ennen kuin se on pätevä.  Kolminkertainen sinetti, Isä, Poika Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, vahvistavat kolminkertaisesti liiton. Me saamme olla armosta Jumalan lapsina tässä liitossa. Meitä ei tuomita kadotukseen, koska Kristuksen omat ovat jo Jumalan Sana tuominnut syntisiksi. Tarvitsemme täydellisen Golgatan ristin sovitustyön hyväksymisen omalle kohdallemme. Tarvitsemme Kristuksen veren puhdistuksen. Omatunto on rauhaton ja syntien saastuttama, kunnes se löytää rauhan Jeesuksessa Kristuksessa. On otettava uskossa vastaan pelastuksen lahja. Jeesuksen kallis Pyhä viaton veri, puhdistaa likaisimmankin omantunnon.

” Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minäkään tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. ” Joh. 12. 46 – 48. KR 33/38.

Kristuksen oman, uskossa kilvoittelevan, Jumalan lapsen, ei tarvitse pelätä pedonmerkkiä. Koska, niin kauan kuin Pyhä Henki on maanpäällä, pidättää Hän, ettei peto pääse valtaan. Taivaaseen astumisen jälkeen Jeesus lupasi puolustajan Pyhän Hengen, omilleen. Pyhä henki vuodatettiin opetuslasten päälle, sama Pyhä Henki annetaan jokaiselle Kristuksen omalle. Pyhä Henki asuu uskovassa, ja on maanpäällä. Seurakunta, on maanpäällä oleva Kristuksen omien joukko. Näkymätön, sydämestä sydämeen kulkeva joukko, maailmasta erotettu joukko. Kristuksen omat, Jeesus noutaa pois Karitsan häihin, silloin Pyhä Henki on poissa maanpäältä. Silloin astuu valtaan paholainen ja peto, jonka merkki pitää ottaa, käteen tai otsaan. Joka ei ota sitä, ei voi ostaa, eikä myydä mitään. Joka ei ota hän kuolee marttyyrikuoleman. Koska nämä ovat niitä, jotka ovat uskostaan luopuneita, ja tietävät, mitä pedonmerkin ottamisesta seuraa.

Pedonmerkki olkoon niiden huolena, jotka ovat tietämättömiä vielä Jumalasta ja Kristuksesta. Luopioista, joidenka usko on viilentynyt tai kadonnut järjenpäätelmiin. Jos elävä suhde Kristukseen on kadonnut, näille pedonmerkki on aiheellinen pelko, koska he ovat helppo saalis paholaiselle. Jumalan vastustaja on antikristus, paholainen ja peto, joka yrittää kuin kiljuva jalopeura niellä ihmiset omikseen. Siksi meidän jokaisen on valvottava itseämme ja vaellustamme. Tutkittava itseämme, olemmeko vielä uskossa ja pelastuksentiellä?

Jumalan Sanaa tutkimalla, saamme hengellistä ymmärrystä. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen työtä, Raamatun Sanan avulla. Joka rukoillen vilpittömästi, etsii Sanasta elämänohjeita, ei eksy oikealta tieltä. Raamatun Sana, on Alfa ja Omega, alku ja loppu. Pienikään piirto ei siitä muutu. Ihmeellinen Jumalan Sana, joka ei katoa, vaikka ihmiset ovat yrittäneet tuhota Raamatun. Raamattu kirjojen kirja, elää ja johdattaa kaikkeen totuuteen. Kaikissa muissa kirjoissa on ihmisten omaa tulkintaa, mutta Jumalan Sanassa Raamatussa, kaikki on Jumalan Pyhän Hengen, inspiroimaa Jumalan Sanaa. Raamattu on suuri kirja synnistä. Mutta se on suuri kirja, joka kertoo, kuinka Jumala Kristuksessa voi vapauttaa syntisen ihmisen synnin orjuudesta. Evankeliumia, ilosanomaa. Meillä on Vapahtaja, Kristus Herra. Aamen.

@LR

 

This entry was posted on 20.11.2018. Bookmark the permalink.