Käy Herraa vastaan riemulla

”Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. ” Luuk. 2: 11. KR 33/ 38.

Evankelista Luukas kertoo Uudessa Testamentissa.

Betlehemissä oli kuhinaa. Keisari Augustukselta oli tullut käsky. Koko maailma oli verolle pantava. Ensimmäinen verolle pano koski Rooman valtakuntaa ja sen alaisuudessa olevia maita, sekä ensimmäistä kertaa juutalaisia. Ihmiset lähtivät tietojaan antamaan. Kukin meni omaan kaupunkiinsa. Vanhempi mies Joosef, lähti Maria nimisen nuoren naisen kanssa Galileasta, Nasaretin kaupungista kohti Betlehemiä, Daavidin kaupunkiin. Joosef oli Daavidin sukua.

Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksisiihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt;silloin jäljellejääneet hänen veljistänsäpalajavat israelilaisten luokse.” Miik. 5. 1 -2. KR 33/38.

Maria oli raskaana, Joosef huolestuu.

Betlehemissä olivat majatalot täynnä. Joosef ja Maria, kyselivät kaikkialta, eikö heille löytyisi yösijaa? Majatalojen omistajat pudistelivat päätään. Tilaa ei ollut. Kuitenkin majapaikka olisi löydyttävä, olihan Marian raskaus loppusuoralla. Synnytys voisi alkaa koska tahansa. Aasin selässä istuminen oli ollut vaivalloista ja aasin vaappuva askeltaminen, ei ollut Marialle hyväksi. Väsymys painoi, niin Mariaa kuin Joosefia. Olihan matka ollut pitkä ja aasin kanssa hidasta kävelyä. Lopulta eräs majatalon omistaja suostui antamaan yösijan, karjatallista. Joosef ja Maria huokaisivat helpotuksesta, oli katto pään päällä.

Pariskunta asettui paikoilleen ja pian synnytys käynnistyi. Maria synnytti esikoisensa. Maria kapaloi lapsen ja laittoi Hänet seimeen. Kehtona sai toimia, karjan ruokinta kaukalo. Hygienia ei ollut parasta luokkaa. Mutta seimen oli kelvattava, puutteista huolimatta. On sanottu, että seimi oli, kuin syntisen ihmisen sydän. Likainen ja törkyinen seimi, oli Jeesus-lapsen ensimmäinen lepopaikka. Jeesuksen seimi, oli alkua sille, mitä varten Jeesus tuli maailmaan. Jumalan Poika, joka oli Pyhän Hengen alkuun saattama, Jumala tuli ihmiseksi. Sana, tuli lihaksi. ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1: 14. KR 33/ 38.

Paimenet olivat yöllä paimentamassa lampaita. Paimenet kuuluivat alimpaan yhteiskunta luokkaan. Olisi luullut, että Jeesuksen syntymästä ilmoitetaan, ensimmäiseksi kaikille papeille, ylhäisille kirjanoppineille ja muille valtaa pitäville, korkeille virkamiehille. Alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvat paimenet, saivat tietää suuresta uutisesta ensin. He olivat kyllin nöyriä, ottamaan tiedon vastaan. Papit ja virkamiehet, eivät olleet kiinnostuneet Jeesuksesta, tulevasta Messiaasta. Heille merkitsi maallinen valta ja kunnia eniten, tämän Jumala tiesi.

Paimenten edessä seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: ” Älkää peljätkö; sillä katso minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle; teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä; te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.” Luuk. 2. 9 – 12. KR 33/38.

Ei ollut tavallista laittaa vastasyntynyttä vauvaa, eläinten syöttökaukaloon. Jotenka tämä merkki oli tärkeä tieto paimenille. Lapsi on kapaloituna, eläinten syöttökaukalossa. Paimenet lähtivät heti ilmoituksen saatuaan, katsomaan, mitä Herra heille enkelten välityksellä oli ilmoittanut. Paimenet olivat kuuliaisia Herran ilmoitukselle. Paimenet löysivät, Joosefin ja Marian, sekä lapsen, joka makasi seimessä. Maailman Vapahtaja oli syntynyt.

”Kun paimenet olivat tämän nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. ” Luuk. 2. 17 – 18. KR 33/38.

Profeetta Jesaja, Vanhassa Testamentissa ennustaa.

” Herran, Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, julistamaan herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähineen tuhkan sijaan, ilo öljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. ” Jes. 61. 1 – 3. KR 33/38.

Messias, voideltu. Jeesus on Messias, joka sovittaa niiden synnit, jotka tunnustavat syntinsä Jumalalle. Jeesus Messias, on ainoa tie Jumalan luokse. Enkeli ilmoitti Jeesuksen olevan myös Pelastaja, Vapahtaja. Jumala, joka pelastaa kansansa. Enkeli ilmoitti, että Jeesus pelastaa ihmiset synnin orjuudesta ja osoittaa tien Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään.

Ilosanoma nöyrille. Nöyrät saavat armon. Nöyrä ihminen ottaa pelastuksen Ilosanoman vastaan. Nöyrä ihminen tunnustaa syntinsä , ja tunnustaa tarvitsevansa Jeesusta. Ilman Häntä ei pelastu. Omin voimin ja omilla ansioilla ei saada pelastusta. Nöyrät nöyrtyvät ja saavat armon ja syntinsä anteeksi. Ihmisen mieli ja ajatusmaailma on synnin tahrima ja särkemä. Jumala Kristuksessa parantaa särjetyt sydämet, eheyttää sen, minkä synti on särkenyt. Ihmisen mieli ja ajatusmaailma parantuvat, jos he antavat Kristuksen, muuttaa heidän ajatusmaailmansa, Jumalan Sanalle kuuliaiseksi. Alistavat ajatuksensa Jumalan muutettavaksi. Omin voimin ihminen ei kykene vapauttamaan itseään synnin orjuudesta. Tarvitaan Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristin kuolema ja ylösnousemus voima, joka vapauttaa syntisen ihmisen synnin kahleista.

Pyhän Hengen voima antaa, voiman vastustaa syntejä ja voittaa paholaisen kiusaukset. Pyhän Hengen avulla me opimme syvällisemmin tuntemaan Kristusta. Otollinen vuosi on riemuvuosi, kun syntinen kohtaa Jeesuksen ja vapautuu syntisistä tottumuksistaan. Jos ihminen ei tahdo ottaa pelastusta vastaan, Uuden Testamentin mukaan, Jumala tulee kostamaan kaikkia synnin tekijöitä, joille Kristuksen evankeliumin ilosanoma ei kelpaa. Jotka tahallaan pitävät armon liian halpana ja polkevat sen maahan.

Murheellisille Jeesus antaa lohdutuksen. Monien ahdistusten kanssa kamppaileville, Jeesus antaa Pyhän Hengen ilo öljyä. Evankeliumi on monisäikeinen. Murheelliset ja ahdistuneet, kaikki saavat sisäisen rauhan ja ilon, he voivat maallisten murheiden keskellä, sisäisesti iloita Pyhän Hengen antamaa iloa. Iloa, joka kestää, vaikka maailmassa on ahdistusta ja tuskaa. Evankeliumissa on muuttava, uutta luova voima.

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jeesuksen luota. Jokainen meistä saa kiittää ja ylistää, kaikista Jumalan suurista töistä. Saamme ilolla ammentaa pelastuksen lähteestä, iankaikkisesta kalliosta Elävää vettä. Kallio on Kristus. Ilman Jeesuksen syntymää, ei olisi pelastajaa, koska Jumalan hyvä tahto oli lähettää ainokainen Poika, ihmiseksi, ihmisten keskelle. Elää täällä ja opettaa ihmisiä, kärsiä syntiemme puolesta. Sovittaa ristin kuolemallaan, kaikki maailman synnit. Vapahtajan syntymä ja kuolema, kulkevat jatkumona. Ilman syntymää, ei olisi sovitusta ja ylösnousemusta kuolleista. Kristuksen työ kulminoituu, seimeltä, ristille, ja ylösnousemuksen aamuun. Ja nyt me Kristuksen omat, odotamme Jeesusta Vapahtajamme, uudelleen palaavaksi, hakemaan omiaan Karitsan hääaterialle.

”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja Hän on sen tekevä.” 2. Tess. 5. 23 – 24. KR 33/ 38.

@LR

This entry was posted on 21.12.2018. Bookmark the permalink.