Kristittyjäkö on useampaa lajia?

 

” Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksi kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. ” Hepr. 4: 12. KR 33/38.

Ihminen on kolmiosainen kokonaisuus. Henki, sielu ja ruumis. Ruumis on ihmisen ulkoisin osa. Sielu psyyke, käsittää järjen, tunteet, tahdon ja ymmärryksen. Henki on ihmisen uskonnollinen osa. Muilla luomakunnassa, ei ole tällaista osaa. Henki erottaa hyvän ja pahan. Henki on omatunto. Henki elää kuoleman jälkeen. Henki on siis kuolematon.

Uudestisyntymättömän ihmisen henki ei paljoa tunne Jumalaa, koska ihmisen langetessa syntiin, hengen yhteys Jumalaan katkesi. Henki on täynnä syntiä, melkein tukehtunut syntiin, ja sen seurauksiin. Ihminen on hengellisesti kuollut. Ihminen voi olla elävä ja voida hyvin, hengellisesti kuolleessa tilassa. Hän hoitaa omat lihalliset tarpeensa hyvin. Hän on kuollut hengellisille tarpeilleen. Jumalan kokoinen aukko, joka on jokaisessa ihmisessä, täyttyy hengellisesti kuolleella ihmisellä, maallisella viihteellä, alkoholilla ja päihteillä. Hengellisesti kuollut, voi palvoa Saatanaa. On yhteydessä pimeyden voimiin, okkultismiin ja muihin pimeyden tekoihin. Hengellisesti kuollut, voi olla hyvinkin elävä Saatanalle.

” Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin: mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut.” Ef. 2. 1 – 5. KR 33/38.

Ihmisen herätessä hengellisesti, hän näkee, miten syntinen on? Miten monet pahat teot, likaiset ajatukset, salassa tehdyt teot, joita toiset ihmiset eivät näe, alkavat painaa ja syyttää omalla tunnolla. Silloin Jumala tulee mieleen ja kiinnostus hengellisiin asioihin herää. Ihminen on herännyt synnin unesta. Syntien paino voi olla hyvinkin suuri, riippuen siitä, miten syvällä synnillisessä elämässä on eletty. Miten paljon on rikottu Jumalan 10 käskyä vastaa? Miten paljon on rikottu yhteiskunnan asettamia lakeja vastaan? Onko petetty aviopuolisoa tai tehty muita petoksia? Elämä homona tai lesbona, on Jumalan Sanan vastaista. Ihminen on syntynyt, miehesi ja naiseksi, muuta vaihtoehtoa ei ole. Kaikki, mikä on Jumalan tahdon vastaista, on syntiä. Ihmisen synnin tunto on yksilöllistä, pääasia on, että ihminen herää, näkemään syntisen tilansa. Huolestuu, ja alkaa etsiä apua, miten pääsee vapaaksi syyttävästä omastatunnosta? Monien tie johtaa Raamatun äärelle. Hyvä niin, sillä Raamattu on suuri kirja synnistä. Raamatun Sanaa tutkimalla, näkee, mikä on syntiä? Joidenkin tie, vie toisten jo uskossa olevien yhteyteen, etsitään sielun rauhaa ja vapautta. Toisille herääminen tapahtuu yllättäen. Osuu kohdalle kristitty, joka rohkeasti kertoo, Kristuksen muuttavasta voimasta. Toiset kohtaavat kadulla ryhmän, joka kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, Syntisten Vapahtajasta. Tietoisuus, että minä olen syntinen, on tärkeintä. Pyhä Henki on herättänyt ihmisen.

Jeesus Kristus tuli maailmaan pelastamaan ihmiset synnin kahleista. Nöyrtyminen ja tunnustaminen, minä olen syntinen, on iso askel Jumalan yhteyteen. Jeesuksen kallis maahan vuotanut veri puhdistaa kaikesta synnistä.

” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3.16. KR 33/ 38.

Jumalan rakkaus, Jeesuksessa Kristuksessa, antaa jokaiselle katuvalle syntiselle kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen veressä, ja nimessä saa jokainen syntinsä anteeksi ja pääsee takaisin Jumalan yhteyteen ja Hänen perheeseen. Pyhä Henki itse todistaa, meidän henkemme, kanssa että olemme Jumalan lapsia. Antaako Pyhä Henki, sinun henkeen varmuuden, että olet uudestisyntynyt Jumalan lapsi? Voitko katsoa lähimmäisiä silmiin ja tuntea, että olet vapaa, synnin kahleista? Voitko sanoa: ” Pakeneminen on päättynyt. Olen löytänyt, Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen.” Yhdytkö Matteus Passion laulun sanoihin. ” Oi rakkain Jeesukseni, piinattu verinen, mun särkyy sydämeni, kun tuskaas muistelen…vaan ristis kautta kurja, sain armon kuitenkin.”

” Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä Hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä.” Ef. 2. 13 – 19. KR 33/38.

Uudestisyntynyt ihminen alkaa toteuttaa Jumalan tahtoa. Hän ottaa auktoriteetikseen Jumalan Sanan, Raamatusta. Hänen mielensä uudistuu, ja Hän saa Pyhä Hengen oppaaksi. Yhteys Jumalaan on syntynyt. ” Totisesti, totisesti, jos ihminen ei uudestisynny, ylhäältä, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3: 3. KR 33/38.

Jumalan tahto on, että ihminen kasvaa hengelliseksi ihmiseksi. Pyhä Henki saa jatkuvasti tehdä eläväksi sielua ja tämä johdattaa ruumista. Pyhän Hengen on oltava ensimmäinen liikkeelle laittava voima. Pyhä Henki antaa ihmisen sielulle, (mielelle), ensin käskyt ja ruumis toteuttaa ne. Ruumis ja sielu tottelevat Henkeä, eivät toisinpäin.

On olemassa sielullisia uskovia. Luonnollisella sielullisella uskovalla, ei ole kokemusta Pyhän Hengen voimasta. Hän elää luonnollisen ihmisen elämää, eikä ymmärrä, mitä merkitsee olla Pyhällä Hengellä täyttynyt kristitty. Siksi nämä ihmiset pitävät kaikkea Pyhän Hengen toimintaa hullutuksena. Uskonnolliset ajatukset, ovat vielä synnissä turmeltuneen ihmisen ajatuksen tuotoksia. Heillä on tietoa hengellisistä asioista ja harrastavat kristillisiä asioita, mutta heiltä puuttuu Pyhän Hengen voima, monelta myös uudestisyntymän kokemus. He ovat uskonnollisia ihmisiä, nimikristittyjä.

” Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkittava hengellisesti.” 2. Kor. 2: 14. KR 33/38.

Joidenkin hengellinen kääntyminen on jäänyt sielulliselle tasolle. Kuten kylväjä vertauksessa kerrotaan, ” he ottavat Sanan ilolla vastaan.” Luuk. 8: 13. He ovat heränneet tunteiden tasolla, mutta synneistään he eivät ole tehneet täysin parannusta, eivätkä hylänneet entistä syntistä elämää. Kääntymisessä on ajateltu, vain tätä aikaa, eikä ole huomioitu iankaikkisuus näkökulmaa. Tällaiset ihmiset ovat hetken mukana hengellisissä toiminnassa, pettyvät ja poistuvat. Näistä tulee tavallisesti hyvin hengellisesti immuuneita. Paholainen on päässyt tavoitteeseensa. Maailman henki tulee kristittyjen joukkoon, näiden ihmisten välityksellä. Pahimpia ovat he, jotka ovat mukana, kristillisessä toiminnassa. He näyttävät olevan hyvinkin hengellisiä ihmisiä.

” Mutta te, rakkaani muistakaa nämä sanat mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: ” Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. ” Juud. 1. 17- 19. KR 33/38.

Nämä ovat susia, lampaiden vaatteissa, ja paholaisen välikappaleita. He ovat joko luopuneet uskosta, tai eivät koskaan ole uudestisyntyneet elävään uskoon. Eivätkä tulleet Jumalan valtakuntaan sisälle. Kaikki näyttää ulospäin hyvin hengelliseltä. He osaavat Raamatun hyvin, koska monet ovat hyvin oppineita henkilöitä. Kirjoituksillaan ja opetuksillaan he eksyttävät, ja monilla heillä on kieroutunut luonne. He saattavat hyväntahtoisia kristittyjä käyttää taloudellisesti hyväkseen. Eikä henkinen väkivalta ole heille vierasta.

Vielä on kääntymyksessään puolitiehen jääneitä kristittyjä. Raamattu sanoo näitä, lihallisiksi uskoviksi. He ovat hengellisen kristityn vastakohta. Lihallinen kristitty, on jäänyt lapsen asteelle. Hän on uudestisyntynyt, mutta hengellinen kasvu on jäänyt hitaaksi. ” Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?” 1. Kor. 3. 1, 3. KR 33/ 38.

Lihallinen uskova, ei välitä Jumalan Sanasta, joka kasvattaisi. Hän ei kykene ottamaan vahvaa hengellistä ruokaa vastaan. Moni uskoo, että yksin pelastuminen riittää, eikä halua, maksaa hintaa, mitä Kristuksen seuraaminen vaatii. Edistyminen Kristuksen seuraajana, vaatii aina oman hintansa. Lihan tekojen ilmeneminen vuosien uskossa olon jälkeen, kertoo lihallisesta uskovasta. Jos on kateellinen, riidanhaluinen, itsepäinen, vallanhaluinen ja anteeksiantamaton. Nämä ovat syntejä, lihantekoja, joitakin mainitakseni. Lihallisen uskovan oma minä on suuri ja mahtava. Omasta mielestään hän on toisten yläpuolella oleva. Voimme olla sielullisilla kyvyillämme hyvinkin hengellisiä, mutta hengellisesti keskenkasvuisia lapsia, vuosikymmenien uskossa olonkin jälkeen. Lihallinen uskova, ei voi tuottaa Hengen hedelmiä.

Uskovaa ihmistä ohjaa aina Pyhä Henki. Olemme jokainen vielä keskenkasvuisia. Emme tule täydelliseksi. Jos on halu palvella Herraa, Jeesusta Kristusta ja tuottaa Hänelle kunniaa. Tuottaa Hengen hedelmiä, meidän annettava Pyhän Hengen valtaan itsemme kokonaan. Silloin Kristus saa kasvattaa meitä, Hänen tuntemisessaan. Saamme olla virtaavana siunausten virtana. Pyhä Henki antaa meille voimansa kasvuun. Kristuksen tulee kasvaa minussa, ja minun on tultava pieneksi. Nöyryys ja hiljaisuus, olivat Jeesuksen vallan salaisuus. Nämä samat ominaisuudet, Hänen seuraajissaan myös pitää tulla esille. Omassa voimassa emme kasva, emmekä voi itseämme muuttaa. Mutta jos annamme itsemme kokonaan Savenvalajan työpöydälle, Kristus muovaa meistä astian jaloa käyttöä varten.

” Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.” Joh. 15. 5, 15. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 8.1.2019. Bookmark the permalink.