Vielä Herra kutsut meitä

”Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” Ilm. 22: 17.KR 33/38.

Janon tunne on normaalia. Kuitenkin juoda pitää, ettei elimistö pääse kuivumaan. Ihminen ei pitkään pärjää juomatta. Vesi on ihmisen elinehto.

Ihmisellä on myös hengellinen jano Jumalan yhteyteen. Jokaisen ihmisen sydämessä on kaipaus, päästä Jumalan yhteyteen. Jumalan kieltäjäkin tietämättään etsii Jumalaa. Hengellisen elämän pitää elossa, Elävä vesi.

Monet lähteet antavat ” vettä, mutta kaikkien lähteiden ” vesi” ei tyydytä janoa. Kestävä janon sammuttaja, on Jeesus Kristus. Hän antaa vettä, joka kumpuaan iankaikkisuudesta. Ajattomuudesta, kuolemattomuuden lähteestä. Jumalan Sana on elävää vettä.

Raamatun Sana on lähde, joka antaa vastauksen elämän tyhjiöön. Antaa vastauksen, mikä tarkoitus minulla on olla täällä maanpäällä? Minne menen tämän elämän päättyessä?

Monien käsitys on, että ” mihin puu kaatuu, siihen se maatuu.” He ovat huolettomia, eivätkä vaivaannu ajattelemaan, onko näin? Voiko ihmisen elämää verrata puuhun? Puu kasvaa ja myrsky voi kaataa sen. Kaatunut puu alkaa lahota, muuttuu vähitellen mullaksi. Puu ei ajattele, eikä tunne mitään. Joidenkin mielestä puu voi antaa voimaa. Halataan puita. Kyllä puuta saa halata, ja kuvitella sen voimaannuttavan ihmistä. Kuitenkin mielikuvitus on tässä puuhassa mukana. Puulla on lämpöarvo, se poltettaessa lämmittää, mutta muuta lämpöä sillä ei ole. Voimaa on isossa puussa, jos se kaatuu jonkin päälle. Muuta voimaa puusta ei saa. Jotenka puulta ja kaikelta muulta elolliselta, puuttuu sydän, sielu. Puu ei saanut Elävää sielua. Ihmisellä, maanpäällä on elävä sielu. Jumala puhalsi Elämän hengen ihmiseen.

Jotenka puu voi huoletta kaatua ja maatua. Ihmisen osa on toinen. Hänen kuolematon sielunsa, elää kuoleman jälkeen. Sielun kotelo, ruumis se maatuu. Sielu jatkaa elämää. Sielu ei lähde vaellukselle.

Kaikkivaltiaan Jumalan Sana kertoo, on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Paikat ovat taivas tai kadotus. Ihmisen paikka ei ole koskaan ollut kadotuksessa. Jumalan rakkaudessaan armahtaa ihmistä. Mutta jos on välinpitämätön Jumalan Sanalle, ja Hänen tahtonsa toteuttamiselle, silloin Jumalan armokaan ei riitä. Ilman Jeesuksen Kristuksen sisäistä tuntemista, ja Jumalan lapsioikeutta, ihminen joutuu kadotukseen. Tämä on Jumalan Sanassa oleva tinkimätön totuus. Eivätkä ihmisen omat teot pelasta. Vain yksin Kristus on välimies, Jumalan ja ihmisen välillä. Kristuksen täytetty työ ristillä. Maailman syntien sovitus Golgatalla. Viattoman Jumalan Pojan Kristuksen sovitustyö, avaa meille tien Isän Jumalan yhteyteen. Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tarjoaa armoaan ja antaa uskon lahjana. Jotenka pyytämällä rukouksessa Jeesusta sydämen Herraksi ja Vapahtajaksi. Hän mielellään auttaa, jokaista löytämään tien taivaan kotiin.

Jeesus sanoo: ” Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6: 37.

Jeesus Kristus ei hylkää, eikä jätä. Voimme rohkeasti pyytää Jeesukselta uskoa. Ilman uskoa, ei kukaan voi olla Kristuksen oma. Hän antaa sinulle, mielellään, iloiten uskon, ja sen jälkeen kaikki sinun pahat tekosi, rikokset ja synnit anteeksi. Kenet Jeesuksen veri saa puhdistaa, hän on todella puhdas. Syntisen kohdatessa Jeesuksen, on se hetki ihmeellinen. Hän antaa sieluun, elävää virvoittavaa vettä.

” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” Joh. 16 – 18. KR 33/38.

Rakastava Jeesus Kristus kutsuu sinua, joka et ole vielä Hänen omansa. ” Tule ja seuraa minua. Anna minun pestä syntisi verelläni, jonka vuodatin puolestasi ristillä. Kärsin ristillä hirvittävät tuskat. Uhrasin henkeni, sinun syntiesi sovittamiseksi. Älä pidä halpana tätä minun työtäni. Laupiaasti katson sinua. Minä armahdan ja autan. Saat Pyhän Hengen voiman. Olet omassa voimassasi liian heikko, minä olen heikoissa väkevä. Sinä saat, kulkea voimasta voimaan. Annan joka päivä, uudestaan elvyttävää voimaani. Saat minun rauhani rauhan, jota maailma ei voi antaa. Kuolematon sielusi pääsee tuomion alta, armon alle. Minä, tahdon pelastaa sinut hukkumasta. Tule rakas lapseni, tule!”

Maailmassa levottomuus lisääntyy. Ilmastomme muutokset myllertävät. Myrskyt, rajuilmat, tulvat, maanjäristykset, ilmaston lämpeneminen. Sodat ja veriteot, ne lisääntyvät. Suuret metsäpalot, jotka tekevät tuhoaan. Kaikki nämä ovat Jumalan Sanassa edeltä ennustettu. Jumala puhuu tavalla tai toisella. Sitä ei vain huomata. Ihmiset pelkäävät, mitä on tapahtumassa? Ihminen yrittää omin voimin korjata asioita. Onnistuminen on heikkoa, koska kaikki on Jumalan sallimaa. Hän on monesti ja monella tavalla, puhunut ihmisille. Hän on puhunut Kristuksen kautta, että maailmassa elävät ihmiset uskoisivat. Koska ihmiset eivät usko Jumalaan hyvällä, on otettava järeämmät keinot käyttöön. Jumala rakkaudessaan vetää ihmisiä etsimään Häntä. Hän ei tahdo yhdenkään joutuvat ikuisesti eroon Jumalasta. Kaikki mitä maailmassa tapahtuu, on vakavaa puhetta ja ravistelua. Herätystä ihmiskunnalle. Synti ja jumalattomuus on saanut luvattoman suuret mittasuhteet. Jotenka Jumala jo puuttuu asioihin.

” Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon minun suuni sanat!”

Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niin kuin vihma vihannalle, niin kuin sadekuuro ruohikolle. ” 5. Moos. 32: 1 – 2. KR 33/38.

” Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilven parkuna, rankkasateena, ja raekivinä.” Jes. 30: 30. KR 33/38.

Myös Jeesuksen toisen tulemuksen aika on käsillä. Tapahtumat viittaavat siihen, mitä Jeesus itse on sanonut. ” On oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen aika on lähellä. Matt. 21. 25 – 28. KR 33/38.

Kristuksen omilla ei ole pelkoon aihetta. Päinvastoin saamme nostaa päämme, ja iloita, me pääsemme vapaaksi synnin maasta. On siis suuri syy antaa elämä Kristuksen hoitoon. Janotaan elävää vettä, joka virtaa Kristus – kalliosta. Puhdistaudutaan kaikesta, mikä omaatuntoa painaa. Sillä Kristuksen omalla ovat paremmat päivät edessäpäin. Lähde Jumalan pulppuaa, virta Herran täynnä on.

@LR

This entry was posted on 26.3.2019. Bookmark the permalink.