Median pimenossa oleva uutinen

” Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät kansaa.” Luuk. 22. 1 – 2. KR 33/38.

Jos evankelista Luukaan kirjoittama muistiinpano olisi tämän ajan uutisissa, merkitsisi se rikosoikeudellisia toimenpiteitä. Murhan suunnittelu on rikos, siitä seuraisi tuomio. Kansan pelkääminen ei tekisi asiasta lieventävää. Murha suunnitelmat johtavat liian usein tekoihin. Suunnitelmasta tuli totta.

Pääsiäinen oli juutalaisten suuri juhla. Sitä oli vietetty siitä lähtien, kun Israelin kansa pääsi vapaaksi Egyptin orjuudesta. Noin 3000 vuotta sitten. Kansaa vaelsi Jerusalemiin juhlille. Ylipapit ja kirjanoppineet pelkäsivät, mitä Jerusalemissa voisi tapahtua, koska he tiesivät, että Jeesus oli juhlilla mukana. He pitivät Jeesusta uhkatekijänä. Jeesus oli jo ” riehunut” temppelissä ja kaatanut rahanvaihtajien pöydät. Puhdistanut temppelin. Jeesus saattaisi tehdä vielä suurempia radikaaleja tekoja, juhlien aikana. Pelko oli osaksi aiheellinen, ainakin ylipappien ja kirjanoppineiden mielestä. Pelko oli kuitenkin heidän mielessään kasvanut liian suureksi, koska oli alettu miettiä murhaa. Jeesus pitäisi surmata, näin uhka poistuisi lopullisesti. Kansa saisi olla rauhassa. Tiedettiin, että osa kansasta oli Jeesuksen puolella, jotenka kansa voisi alkaa mellakoida kesken juhlien. Kauhu skenaariot pyörivät ylipappien ja kirjanoppineiden mielissä.

Jeesus tiesi, että Hänen palveluaikansa olisi maanpäällä lopuillaan. Isän lopullinen tahto olisi vielä suoritettavana, sitten ihmisen rooli päättyisi. Jumalan Poika Jeesus oli tosi ihminen, mutta samalla tosi Jumala, kuitenkin ilman syntiä. Hän oli täydellisesti puhdas ja viaton ihmisenä, ja Jumalana.

Jeesus tahtoi tarjota opetuslapsilleen pääsiäisaterian. Opetuslapset saivat tehtäväksi etsiä juhlahuone ja valmistaa pääsiäislammas.

Pietari ja Johannes kyselivät, missä ateria voitaisiin syödä? Jeesus neuvoi heitä. ”Vastaan tulee mies, joka kantaa vesiastiaa ja seuratkaa häntä. Ja sanokaa talon isännälle; Opettaja sanoo sinulle; ” Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa? ” Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa.”

Luuk. 22. 8 – 12. KR 33/38.

Ateria valmistui ja Jeesus sanoi opetuslapsille. ” Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin.; sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa.”

Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ” Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille; tästedes minä en juo viinipuun antia, ennekuin Jumalan valtakunta tulee.” Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi:” Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. tehkää se minun muistokseni.” Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi:” Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.” Luuk. 22. 15 – 20. KR 33/38.

Murhasuunnitelma oli edennyt ajatuksen tasolta tekojen tasolle. Jeesuksen seurassa ollut opetuslapsi Juudas, oli elätellyt syntiä sydämessään. Hän oli ollut vilpillinen rahastonhoitajana. Hänen rahan himonsa oli saanut kasvaa sydämessä. Hän oli opetuslasten joukossa ”naamioitunut” Jeesuksen seuraaja. Vilpillisellä sydämellä. Jeesuksen ja toisten opetuslasten selän takana, hän oli ollut hyvää kaveria, ylipappien ja kirjanoppineiden kanssa. Hänessä oli pahasti, ja pitkään ollut maailmallisen ihmisen mieli ja sydän. Rahan himo oli synti, joka oli vallannut Juudaksen mielen. Aina kun yhtä syntiä aletaan suosia, ja eikä siitä tehdä heti parannusta, tulee toisia syntejä lisää elämään. Synnin suosiminen vähitellen vaientaa omantunnon äänen. Kaikki alkaa olla luvallista. Omatunto paatuu ja kovettuu. Koska synnin taustalla on aina paholainen, paholainen saa ihmisestä yliotteen. Niin kävi Juudaksen kohdalla. Viimeisen ehtoollisen lopussa Pyhä Henki poistui Juudaksesta ja Saatana meni Juudakseen. Juudaksen synnin mitta oli tullut täyteen. Juudas oli nyt Saatanan käytössä. Hän oli sydämessään tehnyt suunnitelmansa, miten Jeesus saadaan kiinni ja ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. Paatunut ihminen oli valmis maksamaan Mestaristaan ja Rakkaimmastaan, 30 hopea rahaa. Niin halpana Juudas piti Jeesusta.

Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat Häntä. Jeesus sanoi opetuslapsille. ” Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.”

Jeesus meni kivenheiton päähän ja polvistui rukoukseen. ” Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun.” Luuk. 22: 40 – 43. Ja taivaasta ilmestyi enkeli, joka vahvisti Jeesusta.

Rukouksen jälkeen Jeesus palasi opetuslasten luokse. Opetuslapset eivät rukoilleet, vaan nukkuivat. He olivat murheellisia, eivätkä jaksaneet rukoilla. Jeesus kysyi aiheellisen kysymyksen. ” Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.” Luuk. 22: 46.

Tulee mieleen kysyä, kuinka moni meistä rukoilee ystävänsä puolesta, silloin kun hänellä on vaikeaa ja hän pyytää rukousta? Nukummeko mekin silloin, kun pitäisi rukoilla? Rukouksen jälkeen enkeli vahvisti Jeesusta. Rukous vahvistaa myös meitä. Monesti hädän hetkellä ihminen tulee apuun, tai muu vastaus ongelmaan saadaan. Silloin ovat enkelit liikkeellä. Enkelit ovat palvelevia henkiä, niille, jotka saavat autuuden periä. Aikanamme enkelinä toimii ihminen, ei yliluonnollinen henkiolento, kuten kuvitellaan monissa hengellisissä piireissä.

Jeesuksen vielä keskustellessa opetuslastensa kanssa, lähestyi joukko kansaa Jeesuksen luokse. Juudas oli kansanjoukon johtajana. Juudas suuteli Jeesusta. Miten kierolla tavalla Saatana voikaan esiintyä. Nythän Saatana oli asialla, Juudaksen hahmossa. Jeesus sanoi Juudakselle. ” Juudas, suutelemallako sinä Ihmisen Pojan kavallat?”

Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhemmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan: ” Niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta.” Luuk. 22. 48, 52 – 53. KR 33/38.

Jeesus vietiin ylipapin taloon. Miehet pilkkasivat Jeesusta, pitivät häntä kiinni ja löivät Häntä. Jeesusta herjattiin.

Ylipapit, kirjanoppineet kokoontuivat jälleen yhteen ja toivat Jeesuksen heidän eteensä. He sanoivat: ” Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille.” Hän vastasi heille; ” Jos minä teille sanon, niin te ette usko; ja jos kysyn, ette vastaa. Mutta tästedes ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella.” Silloin he sanoivat: ” Sinä siis olet Jumalan Poika?” Hän vastasi heille:” Tepä sen sanotte; että minä olen.” niin he sanoivat: ” Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan.” Luuk. 22. 66 – 71. KR 33/38.

Jeesusta kuulusteli tuomari Pontius Pilatus.

Jeesusta syytettiin kansan villitsemisestä. Jeesusta syytettiin, että Hän kieltäisi antamasta veroja keisarille, ja Hänen sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi. Pilatus kysyi Jeesukselta: ” Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Jeesus vastasi:” Sinäpä sen sanot.” Pilatus ei löydä Jeesuksesta syytä, mutta kansa ahdisteli häntä. Syytökset jatkuivat. Jeesus yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti. Pilatuksen tämän kuultuaan, kysyi; ” oliko mies galilealainen?”

Galilea kuului Herodeksen hallintoalueeseen. Jotenka Jeesus lähetettiin Herodeksen luokse. Herodes ilahtui nähdessään Jeesuksen ja odotti, että Jeesus tekisi jonkin ihmeen, Herodeksen nähden.

Herodes teki useita kysymyksiä Jeesukselle, mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Herodeksen läsnäolleessa Jeesusta pilkattiin ja herjattiin. Hänet puettiin loistavaan pukuun ja lähetettiin takaisin Pilatuksen luokse.

Pilatus totesi Jeesuksen syyttömäksi kaikkeen, mistä Häntä syytettiin. Kansa oli kuitenkin toista mieltä, pahamaineinen vanki päästettiin vapaaksi. Jeesus vietiin teloituspaikalle.

Jeesus oli piesty ja hakattu. Hän runneltuna nostettiin ristille. Orjantappura kruunun piikit pistivät päätä. Hän oli ylen katsottu ja ihmisten hylkäämä. Jota kukaan ei minäkään pitänyt. Kuten Vanhan Testamentin profeetta ennusti. Pahinta oli, että fyysisen kivun ja tuskan lisäksi, Jeesus taisteli sielussaan pimeyden voimia vastaan. Hengellinen sota, hyvän ja pahan välillä, käytiin hengen maailmassa. Jeesus tiesi ennen tätä koetusta, että Saatanan joukot ovat Hänen kimpussaan. Hän koki itsensä Isän Jumalan hylkäämäksi. ” Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit?”

Hänen kipunsa ja tuskansa olivat suurempia, kuin meidän pieni järkemme osaa kuvitella. Kolme tuntia kaikki oli pimeää. Aurinko pimeni. Yhteys Isään Jumalaan oli poikki. Hän sanoi,” se on täytetty.” Kallistaa päänsä ja antaa Henkensä. Maanjäristykset, ukkosenjylinä, luonnon voimat pimeyden keskellä. Pelottava kokemus. Valkeus oli konkreettisesti pois maailmasta.

Hiljaisuus laskeutuu meluisan joukon keskelle. Ihminen on hiljaa, silloin kun Jumala puhuu. Jumalan Kristuksessa Jeesuksessa, täytti tehtävänsä. Hän sovitti koko ihmiskunnan synnit. Hän voitti paholaisen vallat ja voimat, kuoleman, helvetin tuskat. Isä Jumala löi Poikaansa Jeesusta. Jumalan viha kohdistui Jeesukseen. Mutta Jeesus alistui tähän kaikkeen vapaasta omasta tahdostaan. Hän antoi itsensä uhriksi. Vanhan Testamentin uhreja ei enää tarvita. Jeesus on avannut tien taivaaseen. Pääsiäisen sanoma on voiton sanomaa.

Ilosanomaa, evankeliumia.

Jeesuksen täytetty työ, täydellinen uhri, sovitti minun ja sinun kaikkien ihmisten, menneet, nykyiset ja tulevat synnit. Risti on tyhjä, hauta on tyhjä. Kristus on ylösnoussut kuolleista. Käärmeen pää on murskattu, paholainen on voitettu. Jeesus elää!

Kuningas Jeesus Kristus, on valtaistuimellaan Isän Jumalan luona.

Jeesuksen voitosta me saamme kertoa.

” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. ” Joh. 3: 16. KR 33/38.

Iankaikkinen elämä on tarjolla, ja kadotusta ei ole, jos sydämesi avoinna Kristuksen käydä sinne sisälle. Sinusta tulee Pyhän Hengen temppeli. Hiljennytään…

@LR

This entry was posted on 18.4.2019. Bookmark the permalink.