Armoa tarjotaan

”Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen” 1. Moos. 8: 22. KR 33/38.

Jokainen maanviljelijä tietää, ensin pitää kylvää siemen maahan. Odotetaan kasvua ja sato leikataan myöhemmin. Jumalan Sanassa kerrotaan paljon kylvämisestä ja leikkaamisesta. Teollistuminen on etäännyttänyt ihmiset maanviljelystä. Tästä huolimatta maata viljellään. Raamattu sanoo, ” ettei lopu kylväminen, eikä leikkaaminen.” Onhan ihmiselle annettu velvollisuus viljellä ja varjella maata.

Hengelliseen elämään kuuluu myös kylväminen ja leikkaaminen. Jumalan Sana on siemen, joka kylvetään ihmisen sydämeen. Mikäli Sanan siemen kylvetään varhaisessa lapsuudessa, se varjelee monelta pahalta myöhemmin elämässä. Siemen itää parhaiten nuoressa sydämessä, mieli on vielä avoin ja puhdas. Mahdotonta ei ole, ettei ikääntyessäkin Sanan siemen itäisi. Mitä enemmän ikää kertyy, sitä vaikeampaa on omaksua uusia asioita. Ikääntyessä ihmisestä tulee skeptinen ja on varautunut, uutta on vaikeampaa omaksua.

Kyntäminen ja muokkaaminen ovat ensimmäisiä vaiheita.

Hengellisessä kontekstissa kyntämistä on rukous. Maaperä pitää rukouksin pehmittää ja kääntää vastaanottamaan siementä. Ihmiset tarvitsevat hengellistä siementä ja -ravintoa.

Tärkeintä hengellistä työtä on rukous, siinä viedään asiat Isälle Jumalalle tiettäväksi. Hän tekee työn, me ihmiset olemme Hänen työtovereitaan. Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta. Missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta. Tämä on otettava huomioon aina hengellistä työtä tehtäessä.

” Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.” Luuk. 11. 9 – 10. KR 33/38.

Jumalan Pyhä Henki muokkaa ihmisten sydämiä. Kääntää synnilliset taipumukset päällepäin. Antaa synnintunnon. Pelastuskaipuu herää, maailmallinen elämä ei enää anna tyydytystä. Alkaa aika, jolloin Jumala alkaa kiinnostaa ja hengelliset asiat.

Rukouksien vaikutukset alkavat näkyä. Jumala on vastannut rukouksiin. Anovalle on vastattu pyyntöihin. Rukous on ihmisen puhetta Jumalalle.

Jokainen Kristukseen uskova on Jumalan työtoveri. Sanan kylväjä.

Jumalan Sanaa kylvetään, se tekee sen tehtävän, minkä vuoksi se on maailmaan lähetetty. Jumalan Sana, johtaa pelastukseen, ja päästää pois kadotustuomion alta. Koska jokaisen syntiin langennen ihmisen osaksi, on tullut, kadotustuomio, ja ikuinen ero Jumalasta.

Jumala puhuu Pyhän Hengen kautta Sanassaan. Sana tuomitsee synnin. Raamattu on lakikirja, missä on ilmoitettu, mikä on syntiä? Pahin synti on, että Jumalan ihminen elää ilman Jumalaa. Ihminen on hylännyt Jumalan ja Hänen Sanansa.

Jumala Kristuksessa Jeesuksessa pelasti ihmiset, kuolemalla ristillä. Hän sovitti syntimme, ja kaiken mikä erottaa meidät Jumalasta. Hän kuoli ristillä ja vuodatti kalliin verensä, että meillä olisi pääsy takaisin Jumalan yhteyteen. Hän antoi viattomana Henkensä, meidän edestämme, että me saisimme iankaikkisen elämän. Kaiken tämän Hän teki suuresta rakkaudesta ja vapaasta tahdosta. Isä Jumala rakasti synnissä eläviä ihmisiä. Rakkaudestaan meihin syntiin langenneihin, Hän uhrasi Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Kristuksessa Jeesuksessa, on tarjolla syntien anteeksi saamisen armo. Raamattu on lakikirja, mutta on myös armosta kertova kirja.

Rauhallista synnin unta uneksiva, on rukoustyön kautta herätetty. Levottomalle, rauhattomalle omalletunnolle tarjotaan nyt armon evankeliumia.

” Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon.” Sananlaskut 28:13.

Jokaiselle anovalle, etsivälle ja kolkuttavalle, vastataan. Katuva, syntinsä tunnustava saa armon, ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen Kristuksen, veressä ja nimessä on voima, kaiken synnin ylitse. Golgatan täytetyn työn ansiosta.

Jumalan Sanan siemen on kylvetty sydämen maahan.

Jeesus sanoo: ” Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.”

Joh. 6: 37.

” Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” Joh. 6: 29.

Siemen, joka on kylvetty hyvin muokattuun maaperään, alkaa itää. Ensin siemen kuolee, ennen kuin se voi tuottaa satoa.

Kristityn uskovan kuolema, on kuolemaa itselleen ja maailmalle. Kaikki ne asiat, jotka tuottivat sisäisesti mielihyvää, pitää laittaa pois. Kaikki se mikä Jumalan Sanan mukaisesti on syntiä, ja rikkoo Jumalan Sanaa vastaan. Luopuminen kaikesta entisestä on kivuliasta.

Jumalalle ei ole sovelias ihminen, joka ei luovu kaikesta menneestä. Luopuminen tekee kipeää, mutta tilalle Kristus antaa paljon enemmän, ja parempaa. Hänen rauhansa, ja levollinen puhdas omatunto, ei ole korvattavissa maallisilla rikkauksilla. Maallisia rikkauksia ei saada mukaan täältä elämästä lähdettäessä. Kristuksen antama pelastuksen ilo ja rauha kestävät. Ne kestävät tässä ajassa, ja silloin kuin ylitämme tämän ajan rajan. Siirrymme ajattomuuteen. Missä ei kelloja ole aikaa mittaamassa.

Mitä meidän silmä ei täällä näe, parhainkaan visio tuota ajatuksiimme, on varattuna meille, jotka olemme Kristuksen omia. Uskovilla kristityillä on ihana tulevaisuus edessäpäin.

Jokainen uskossa Kristukseen oleva on kylvötyössä. Evankeliumia on vietävä eteenpäin ja kadotukseen meneviä pysäytettävä. Vaarasta on varoitettava. Olisi itsekästä, jos itse kulkisi pelastukseen johtavalla tiellä, mutta antaisi läheisten ympärillä mennä rauhassa kohti tuhoa. Lähetyskenttä alkaa omasta kodista, ja koti ovelta. Ei meitä heti lähetetä ulkomaille lähetystyöhön. On ensin opittava uskon askeleita lähipiirissä, kasvun edetessä reviiri laajenee, niin kuin Herra parhaaksi näkee. Meidät kutsutaan työhön. Meidän työnantajamme on Herramme Jeesus Kristus, hän suosittelee meitä työhönsä. Kelvollinen ei ole se, joka itse lähtee työsaralle. Hedelmistään heidät tunnetaan, onko työntekijä Herran valtuuttama. Monelle paras paikka Kristuksen työtoverina on olla rukouskammiossa. Koska monien luonne on sellainen, ettei läheinen ihmissuhde työ heille käy. Kaikki eivät, pärjää rikkinäisten ihmisten kalastajina. Jumalan pitää eheyttää heitä. On tehtävä paljon itsensä kanssa ensin työtä, että sisäisesti tulee tasapainoon. Rikkinäiset ihmiset, joidenka persoona on häiriintynyt, eivät saa kuin vahinkoa aikaan. Valitettavasti näitä itse itsensä suosittelemia, ja muuten vielä pahasti tasapainottomia henkilöitä hakeutuu seurakuntiin. Särkynyt ihminen heidän seurassaan särkyy lisää. Intokaan ei ole hyväksi, jos ei ole taitoa. Ongelmien laittaminen demonien tekemiksi, on repivää hoitoa. Uskovassa ei voi olla vieraita henkiä. Uskoon tullessa lähtevät kaikki ” vieraat henget” karkuun.

Uskovassa on, vain Pyhä Henki. Pyhä Henki, on terve henki. Kaikki ja kaikessa on Jeesus Mestarimme. Ei pidä mennä ylitse siitä, mitä Uuteen Testamenttiin on kirjoitettu. Kristinusko seisoo Kristuksessa ja ristissä.  Nämä ovat kristinuskon ytimessä, jos nämä otetaan pois, ei ole kristinuskoakaan.

Ainut täysin tasapainossa kaikessa ollut, on Jeesus Herramme. Hänestä saamme ottaa oppia. Häneltä voimme pyytää apua, omaan rikkinäisyyteemme. Hän tekee heikoista väkevän.

Kylväminen ja leikkaaminen jatkuvat. Kyntäminen ja, kaikki maanmuokkaus työ jatkuu. Ensin sydämen maa on pehmitettävä. Pehmityksen tekee yksin Jumala. Ihmisiä kulkee vielä kadotukseen johtavalla tiellä. Armoa on ilmaiseksi tarjolla, miksi on niin vaikeaa ottaa sitä vastaan?

” Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille.” Luuk. 24: 47.

@LR

This entry was posted on 5.5.2019. Bookmark the permalink.